Elnökségi határozatok

Kezdőlap / Elnökségi határozatok

  Elnökségi határozatok

MDLSZ Elnökség 2021.09.08. / 01. számú határozat

MDLSZ ELNÖKSÉG 2021.09.08/01. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, a Szövetség soraiba 2021.09.08.-i hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:  

ARZENÁL Lövész Sportegyesület
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, IX. körzet tanya 9/A
Elnök: Rozsi Csaba Károly
Kapcsolattartó: UA
Alapítás éve: 2021

MDLSZ Elnökség 2021.09.08. / 02. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2021.09.08./02. számú határozata

Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:

A társszövetséggel (és releváns hatóságokkal) hónapok óta folyó háttér egyeztetések eredményeképpen az MSSZ vezetéséhez hasonlóan az MDLSZ vezetése is megvizsgálta szakágaink lövész sportágait és megállapította, hogy egyetlen sportágunk egyetlen versenyszámában sem használható eredményesen .50-es (12,7 mm) kaliberű rövid, és huzagolt csövű hosszú golyós lőfegyver. Ilyen kaliberű lőfegyverek – a jelenlegi sportági rendszerben – sportolási célra nem alkalmasak, ezért a mai naptól a szövetség nem ad ki támogatást ilyen lőfegyverek beszerzéséhez.

A 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 23. § (1) bek. úgy rendelkezik, hogy “sportlövészetre lőfegyver tartása annak a sportolónak engedélyezhető, aki sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett sportegyesületnél (a továbbiakban: sportegyesület) leigazolt, az országos sportági szakszövetség által kiadott, érvényes versenyengedéllyel rendelkező minősített sportlövő és rendszeres sporttevékenysége alapján a saját tulajdonú lőfegyver tartását az országos sportági szakszövetség javasolja.”

A jogszabály ezzel a sportági szakszövetség kizárólagos döntési körébe utalja a kérdés eldöntését, és annak megítélését, hogy egy adott lőfegyver alkalmas-e az adott célra, illetve, hogy az adott sportoló, a rendszeres sporttevékenysége alapján valóban tarthassa saját jogán az adott lőfegyvert. Az elnökség ezen felhatalmazás alapján hozta meg döntését, melyről a társszövetséget és az ORFK Igazgatásrendészetet is értesíti.

A döntésnek visszamenőleges hatálya nincs.

Az MDLSZ Elnöksége

 

 

MDLSZ Elnökség 2021.08.16. / 01. számú határozat

Az Elnökség 2021.08.16./01. számú határozata

Az MDLSZ Elnöksége 5 egyhangú igen szavazattal úgy határozott, hogy a szövetségi Alapszabály 10.§ (4) ba) pontja alapján 2021.08.16-i hatállyal a Timberland Sportegyesület (8394 Alsópáhok, Fő utca 218.). tagsági jogviszonyát felmondja.

A Szövetség a jelzett egyesület MDLSZ tagsági jogviszony felmondásának tényét közzéteszi az www.mdlsz.com honlapon, elektronikus levélben tájékoztatja az érintett egyesület elnökét a klub, szövetségi rendszerbe regisztrált e-mail címén, valamint hagyományos postai levél útján is eljuttatja az elnökségi határozatot a klub székhelyére.

Nevezett sportegyesület többszöri telefonos egyeztetés után sem fizette meg a szövetségi éves tagsági díjat, a főtitkár által írt felszólító levelekre sem elektronikusan sem pedig postai levél útján nem reagált, észrevételt nem tett. A postai úton megküldött felszólító leveleket nem vette át, a levelek „Nem kereste” jelzéssel érkeztek vissza a szövetségi irodába.

MDLSZ Elnökség 2021.06.14. / 01. számú határozat

MDLSZ ELNÖKSÉG 2021.06.14 /01. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, a Szövetség soraiba 2021.06.14-i hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:  

TKD-KOVKER Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 7631 Pécs, Kemény Zsigmond utca 117/B
Elnök: Kovács Tiborné
Kapcsolattartó: Kovács Tibor
Alapítás éve: 2013

MDLSZ Elnökség 2021.06.07. / 01. számú határozat

MDLSZ ELNÖKSÉG 2021.06.07 /01. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, a Central European Open Level III szintű, nemzetközi Steel Challange verseny előkészítése során felmerülő költségek fedezeteként a szövetség 180.000,-Ft, azaz egyszáznyolcvanezer forint egyesületi támogatásban részesíti a Celeritas Sportlövész Egyesületet.

MDLSZ Elnökség 2021.04.27. / 01. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2021.04.27./01. számú határozata

Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:

Az elmúlt években örvendetesen növekedett a szövetség összességében utánpótlás nevelési célokra fordított kerete, melynek növekedésében sokat segítettek azok a külső pályázati pénzösszegek, melyeket családi napokra, fiatalok orientációjára is fordíthattak a programokban részt vevő tagegyesületeink. Ez azonban nem elég célzott, és nem elég motiváló hatású, nem részesülnek belőle azok, akik közvetlenül nem vesznek részt a pályázati munkában, és nem eléggé ösztönző a tagegyesületek számára, hogy elősegítsék fiatal versenyzőik nevelését. Az elmúlt évtizedben több próbálkozás is történt célzott támogatások odaítélésére vonatkozóan is, de ezek a megkötött szerződések ellenére sem hozták meg a kívánt eredményt, és végső soron nehezen ellenőrizhetőnek bizonyultak a szerződésekben vállalt kötelezettségek.

Fentiekre való tekintettel a szövetség elnöksége a jelen határozat mellékletében szereplő anyagi ösztönző programot fogadta el, mely program célja, hogy a fiatalokat nevelő egyesületek a fiatalok által elért eredmények alapján konkrét és kiszámítható többletbevételhez jussanak, szövetségi támogatás formájában.

Ebből a célból, a közgyűlés által elfogadott szövetségi költségvetés K23 jelű sorában elfogadott tartalék kerete terhére, az ügyvezető testület kísérleti jelleggel 1M Ft (azaz egymillió forint) keretösszeg erejéig hirdeti meg 2021-es kiegészítő junior támogató programját. 

Felhívjuk a szakágak figyelmét, hogy egyedi pályáztatás alapján a közgyűlés által megszavazatott szakági keretek terhére – egyedi, és személyre szabott támogatásban részesíthetnek kiemelkedően teljesítő junior korú fiatalokat, akik teljesítménye ezt igazolja, és írásos pályázatban megkeresik a szakágat, vagy a szövetséget.

Melléklet: a program leírása

MDLSZ Junior program

Célkitűzés: A junior és fiatalabb korú versenyzők leigazolásának, felkészítésének és versenyeztetésének ösztönzése.

Támogatások:

1.       Az anyaegyesületek anyagi támogatást kapnak azon junior vagy fiatalabb korú versenyzőik után, akik bármely szakág országos bajnokságán az adott szakág mester fokozatú minősítéséhez szükséges eredményt elérik (IDPA szakágban az adott divízió első helyezettjéhez képest 60% feletti eredmény). A támogatás fejenként egyszeri, mindegy, hogy hány országos bajnokságon, hány divízióban éri el az adott sportoló a megfelelő eredményt.

a.       Támogatási összeg:         20’000,- Ft / fő (húszezer forint / fő)

2.     Az anyaegyesületek anyagi támogatást kapnak azon junior vagy fiatalabb korú versenyzőik után, akik bármely szakág országos bajnokságán, bármely divízióban, junior kategóriában az első három helyen végeznek, amennyiben adott divízióban legalább 5 junior sportoló versenyzett. Amennyiben junior kategóriában az adott divízióban nem hirdettek eredményt (mert nem volt meg az 5 fő), akkor figyelembe lehet venni a junior sportoló felnőtt vagy felnőtt férfi vagy felnőtt női mezőnyben elért első, második vagy harmadik helyezését.

a.       Támogatási összeg:

                                                               i.      I. helyezett         5’000,- Ft / fő (ötezer forint / fő)

                                                             ii.      II. helyezett        3’000,- Ft / fő (háromezer forint / fő)

                                                           iii.      III. helyezett      1’000,- Ft / fő (ezer forint / fő)

Az egyesületek mindkét támogatási sort igényelhetik ugyanazon sportoló megfelelő teljesítménye esetén.

Támogatások igénylése és kifizetése:

A támogatást az egyesületi vezetőknek kell igényelni a mellékelt nyomtatvány kitöltésével, az adott év október 1-től október 31-ig, az érintett versenyzők adatainak és eredményeinek felsorolásával, melynek ellenőrzése után a főtitkár javaslatot tesz az elnökségnek a támogatások kifizetésére.

Támogatási keret:

A jövőben – 2022-től kezdődően – az elnökség javaslata alapján az MDLSZ közgyűlése minden évben meghatározza a junior programra szánt keretösszeget. Amennyiben a versenyzők nagy száma és eredményessége miatt a keretösszeg túlköltésre kerülne, úgy a támogatási összegek arányosan csökkennek a keretösszeg erejéig, illetve a keretösszeg a közgyűlés döntése alapján évről-évre nőhet, vagy csökkenhet. Az MDLSZ elnöksége 2021-re kísérleti jelleggel a következő keretösszeget és támogatási összegeket határozta meg:

Keretösszeg 2021 évre: 1’000’000,- Ft (azaz egymillió forint)

MDLSZ Elnökség 2021.04.26. / 01. számú határozat

MDLSZ ELNÖKSÉG 2021.04.26 /01. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, a Szövetség soraiba 2021.04.26.-i hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület
Székhely: 2890 Tata, Május 1 út 53/B 2/2.
Elnök: Mészáéros Károly
Kapcsolattartó: Debreceni Tibor
Alapítás éve: 2004

MDLSZ Elnökség 2021.03.29. / 01. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2021.03.29./01. számú határozata

Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:

A 2021. évi IMSSU Európabajnokság szervezőbizottsága levélben fordult a szövetség elnökségéhez, melyben tájékoztatta az ügyvezető testületet, hogy a hat tagú szervezőbizottság – a bizonytalan járványhelyzetre való tekintettel – 5 IGEN vs. 1 NEM arányban a sziluett EB halasztása mellett szavazott. A Szervezőbizottság javasolta az ügyvezető testületnek a verseny két évvel történő halasztását, melyet az IMSSU nemzetközi szervezete is támogat. A halasztás azért történne két évvel, mert 2022-ben világbajnokság kerül megrendezésre, így EB újra csak a következő évben, azaz 2023-ban lehet.

Az MDLSZ Elnöksége a szervezőbizottság javaslatát egyetértőleg elfogadta.

A határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi az EB Szervezőbizottságának 2021.03.29-én kelt, az elnökségnek írott levele.

Az elnökség kéri a szervezőbizottságot, hogy a végső döntésről tájékoztassa az IMSSU nemzetközi szervezetének főtitkárát.

Letölthető.....EB Szervezőbizottságának 2021.03.29-én kelt, az elnökségnek írott levele.......

Letölthető határozat

MDLSZ Elnökség 2021.03.27. / 01. számú határozat

MDLSZ ELNÖKSÉG 2021.03.27/01. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, a Szövetség soraiba 2021.03.27-i hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:

GT Tactical Sportegyesület
Székhely: 3516 Miskolc, Kozma Andor utca 21.
Elnök: Gubancsik Tamás
Kapcsolattartó: UA
Alapítás éve: 2020

MDLSZ Elnökség 2021.03.26. / 01. számú határozat

MDLSZ Elnökségének 2021.03.26/01 számú határozata

Az MDLSZ Elnöksége 5 egyhangú igen szavazattal úgy határozott, hogy a lezajlott IDPA szakágvezető választás eredményeként 2021.03.27-i hatállyal Antali Barnabást IDPA szakágvezetőnek és Fábián Rolandot szakágvezető helyettesnek nevezi ki. A szavazás végeredménye a mellékelt dokumentumban található.”

A melléklet tartalmazza az érvényesen és érvénytelenül szavazott sportolók rajtengedély számát, illetve a hivatalos végeredményt.

Letölthető eredmény....

MDLSZ Elnökség 2021.03.16. / 01. számú határozat

Elnökség 2021.03.16./01. számú határozata

Az Elnökség 5 egyhangú igen szavazattal a videokonferencia keretében úgy határozott, hogy azon egyesületek esetében, akik versenyengedélyek ellenértékével tartoznak, a tartozás lejárta után 15 napon belül nem csak a tartozó egyesületet, hanem az érintett sportolót is értesíti a főtitkár, újabb 15 napot adva a számlák kiegyenlítésére.

Ha ezt követően sem történik a számla kiegyenlítése, és a lejárt tartozás meghaladja a 30 napot, a versenyzőnek lehetőséget adunk az átigazolásra, és/vagy az egyesületi elnökénél történő eljárásra.

További 8 nap eltelte után, a tárgyban szereplő versenyengedélyeket a szövetség felfüggeszti, és értesíti versenyző állandó lakóhelye szerinti igazgatásrendészetet a versenyengedély érvénytelenítéséről.

2022-es évre vonatkozóan senki nem kaphat addig szolgáltatást a szövetségtől, amíg a szolgáltatásra vonatkozó számla nincs előre kiegyenlítve.

 

MDLSZ Elnökség 2021.03.04. / 01. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2021.03.04./01. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja - digitális úton leadott 5 igen szavazattal, - egyhangú döntést hozott, az IDPA szakág vezetőjének demokratikus választására irányuló szakági kezdeményezésnek helyt ad, a mellékelt szabályzatot elfogadta, egyben kiírja a pályázatot a szakág vezetőjének megválasztására. 
A pályázatok beérkezésének határideje: 2021.03.16.

A szavazásra jogosultak (érvényes MDLSZ rajtengedéllyel és egyben érvényes nemzetközi IDPA ID-vel rendelkezők) listája mellékelve. A sárgával jelölt sporttársaknál valamely feltétel nem adott, 2021.03.16-ig van lehetőségük a pótlásra, illetve azon személyek, akik megfelelnek a feltételeknek, de nem látják magukat a listán, emailben (mdlsz@mdlsz.com) kérhetik a felvételüket szintén 2021.03.16-ig.

MDLSZ Elnökség 2021.03.01. / 01. számú határozat

MDLSZ ELNÖKSÉG 2021.03.01 /01. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, a Szövetség soraiba 2021.03.01.-i hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:

Churchill Lövész Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52-54
Elnök: Tattersall Lee Neville
Kapcsolattartó: UA
Alapítás éve: 2019

MDLSZ Elnökség 2021.02.15. / 1. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2021.02.15./01. számú határozata

Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:

Az Alpokalja SE elnökének kérésére, egy rendkívüli eseményre való tekintettel, a szövetségi költségvetés tartalék keretének (K23) terhére a szövetség 30’000,- Ft (azaz harmincezer forint) vissza nem térítendő eseti egyesületi támogatást nyújt az Alpokalja SE (9436 Fertőszéplak, Soproni utca 11.) részére.

Az MDLSZ Elnöksége

MDLSZ Elnökség 2021.01.15. / 01. számú határozat

MDLSZ ELNÖKSÉG 2021.01.15. /01. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, a Szövetség soraiba 2021.01.15-i hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:

Besnyői Sportegyesület
Székhely: 2456 Besnyő, Kultúr köz 1.
Elnök: Matkovics László
Kapcsolattartó: UA
Alapítás éve: 1993

MDLSZ Elnökség 2021.01.04. / 01. számú határozat

MDLSZ ELNÖKSÉG 2021.01.04 /01. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, a Szövetség soraiba 2021.01.04. hatállyal felvette a következő,tagfelvételét kérő egyesületet: 

Debreceni Action Air Sportegyesület
Székhely: 4029 Debrecen Monostor utca 12. II/7
Elnök: Hőgye Zoltán
Kapcsolattartó: Szilágyi Ádám József
Alapítás éve: 2020

MDLSZ Elnökség 2020.12.22. / 01. számú határozat

MDLSZ ELNÖKSÉG 2020.12.22 /01. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, a Szövetség soraiba 2020.12.22. hatállyal felvette a következő,tagfelvételét kérő egyesületet: 

ZTE Sportlövész Klub
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Pózva utca 74.
Elnök: Somogyi Péter
Kapcsolattartó: UA
Alapítás éve: 2011

MDLSZ Elnökség 2020.12.21. / 01. számú határozat

MDLSZ ELNÖKSÉG 2020.12.21. / 01. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, a Szövetség soraiba 2020.12.22 hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:

Debreceni Military Sportegyesület
Székhely: 4034 Debrecen, Félegyházi Tamás utca 15/B 2. ajtó
Elnök: Toók László Zoltán
Kapcsolattartó: UA
Alapítás éve: 2020

MDLSZ Elnökség 2020.12.16. / 01. számú határozat

MDLSZ ELNÖKSÉG 2020.12.16 /01. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, a Szövetség soraiba 2020.12.16 hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet: 

Globus Lövész Klub Sportegyesület
Székhely: 1106 Budapest Maglódi út 47
Elnök: Antali Barnabás
Kapcsolattartó: UA
Alapítás éve: 2019

MDLSZ Elnökség 2020.12.07. / 01. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2020.12.07./01. számú határozata

Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:

Haiszky Ernő Zoltán főállású munkavállaló főtitkárunk bruttó havi bére 2021.01.01. napjától a jelenlegi 451’128,- Ft-ról havi bruttó 500’000,- Ft-ra emelkedik.
Farkas Zsuzsanna részmunkaidős munkavállaló főtitkári asszisztensünk bruttó havi bére 2021.01.01. napjától a jelenlegi 225’564,- Ft-ról havi bruttó 250’000,- Ft-ra emelkedik.

Indoklás:

A KSH adatai szerint a budapesti régióban 2020 vs. 2019 összevetésben durván 10%-os bruttó bérnövekedést látunk, és a teljes munkaidős alkalmazotti átlag havi bruttó bér az év első 9 hónapjának átlagában 491’246,- Ft.

KSH adatok itt: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli029b.html Mind a két alkalmazottunk kiválóan végzi munkáját, viszont a fenti összehasonlításban mindketten a régiós átlag alatti fizetést kapnak. Az elnökség jelen határozatával egyrészt elismeri Haiszky Ernő Zoltán és Farkas Zsuzsa kiváló munkateljesítményét, másrészről biztosítani kívánja dolgozóink béreinek értékkövetését, és legalább a régiós átlagra helyezését.
 

Az MDLSZ Elnöksége

MDLSZ Elnökség 2020.12.07. / 02. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2020.12.07./02. számú határozata

Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta: 

Haiszky Ernő Zoltán főállású munkavállaló főtitkárunk bruttó 250’000,- Ft (azaz kettőszázötvenezer forint) bérjellegű juttatásként kifizetésre kerülő év végi jutalomban részesül.
Farkas Zsuzsanna részmunkaidős munkavállaló főtitkári asszisztensünk bruttó 125’000,- Ft (azaz százhuszonötezer forint) bérjellegű juttatásként kifizetésre kerülő év végi jutalomban részesül.

Mindkét kifizetés a tartalék keret terhére történik.

Indoklás:
Mind a két alkalmazottunk kiválóan végzi munkáját. A szövetség fegyelmezett pénzügyi gazdálkodásában, a kintlévőségek alacsony szinten tartásában, a pénzügyi kontrollingban, a pályázatok kezelésében nagyon fontos szerepet játszik tevékenységük. A közgyűlés általelfogadott költségvetés fő számait tekintve a bevételi oldalon túlteljesül, kiadási oldalon pedig alacsonyabb költségek várhatók, mint az eredetileg tervezett, így a fegyelmezett gazdálkodás eredményeképpen a szövetség vagyona 2020 végére is tovább gyarapszik.
 

MDLSZ Elnökség 2020.11.20. / 01. számú határozat

MDLSZ Elnökség 2020.11.20./01. számú határozata

Az Elnökség 2020.11.20./01 számú határozata a 2021. évi Országos Bajnokságok rendezési jogának elnyerésével kapcsolatban.

Az elnökség a beérkezett pályázatok tanulmányozása, értékelése után, 5 egyhangú igen szavazattal a következő döntést hozta.

1. Gyorspont OB.

Örömmel vettük, hogy két pályázat is érkezett, a Para-Gun Kft, Ravazdon, Magyalosi lőtéren, míg a Miskolci Vasutas SE és a Sitmar LTD közösen szervezés keretében, Füzesabonyban rendezné a versenyt. Az elnökség egyhangúan az MVSE-Sitmar LTD versenyrendezői kettős részére ítélte a rendezés jogát.

Gyorspont:

MVSE-Sitmar LTD 

            Dátum: 2021.06.04. - 06.06.

 

Precíziós nagytávolságú kiskaliberű puska

            Viharsarki SE, Békéscsaba

            Dátum: 2021.09.10. – 09.11.

2/ IDPA OB.

            Bel SE, Magyalosi lőtér, Ravazd

            Dátum: 2021.07.16. – 07.17.

 

3/ IMSSU OB.

            MVSE, Füzesabony,

            Rövid pályás fém sziluett

            Dátum: 2021.08.28.

            Nemzetközi 100 m

            Dátum: 2021. 08.29.

 

4/ Steel Challenge OB.

            Celeritas Sportlövész Egyesület, Felsőtárkány

            Dátum: 2021.09.03. – 09.05.

 

5/ Gyorskombinált OB.

            Sörétes puska – nagykaliberű pisztoly

            Egy pályázat: Sitmar LTD, Napkor lőtér

            Dátum: 2021.05.28. – 05.30.

 

            Precíziós kombinált 1000 pontos

            5 Fegyverkupa SE, Kisbér, Hántai lőtér

            Dátum: 2021.05.21.   

           

            Precíziós nagytávolságú távcsöves puska

            5 Fegyverkupa SE, Kisbér, Hántai lőtér

            Dátum: 2021.06.05.

 

            Nagykaliberű puska-nagykaliberű pisztoly

            5 Fegyverkupa SE, Ravazd

            Dátum: 2021.09.10. – 09. 11.

MDLSZ Elnökség 2020.11.13. / 01. számú határozat

MDLSZ ELNÖKSÉG 2020.11.13. /01. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, a Szövetség soraiba 2020.11.13. hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet: 

CPS Lövész Klub
Székhely: 2185 Váckisújfalu, Újtelep utca 7.
Elnök: Zsiga Gábor
Kapcsolattartó: UA
Alapítás éve: 2019

MDLSZ Elnökség 2020.11.12. / 01. számú határozat

MDLSZ ELNÖKSÉG 2020.11.12. /01. SZÁMÚ HATÁROZAT

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba 2020.11.12. hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:

PANDA-TEAM Sportlövő Egyesület
Székhely: 6622 Nagymágocs, Petőfi Sándor utca 26.
Elnök: Ottroba Tamás
Kapcsolattartó: UA
Alapítás éve: 2020

MDLSZ Elnökség 2020.10.30. / 01. számú határozat

MDLSZ ELNÖKSÉG 2020.10.30. / 01. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, a Szövetség soraiba 2020.10.30 hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:

Bocskai Honvédelmi Sportegyesület
Székhely: 4481 Nyíregyháza, Szellő utca 13
Elnök: Szanyi Tamás
Kapcsolattartó: UA
Alapítás éve: 2020

MDLSZ Elnökség 2020.10.30. / 02. számú határozat

MDLSZ Elnökségének 2020.10.30./02. számú határozata

Az Elnökség digitális úton a következő egyhangú határozatot hozta:

Az Alapszabály 7.§ (4) bekezdése szerint „.........A szövetség számára fizetendő díjakat az elnökség díjszabályzatban állapítja meg. Az elnökség a következő évre vonatkozó díjszabályzatot köteles minden év november 30. napjáig elfogadni és december 15. napjáig közzétenni.

Fentiekre való tekintettel az Elnökség megvizsgálta az érvényes díjtábla szerinti tételeket, és megállapította, hogy a díjtábla elemei nem követték az elmúlt évek inflációját, így szükséges néhány tétel emelése a növekvő szövetségi költségek fedezetének megteremtése érdekében.

Egyúttal az Elnökség ajánlással fordul a versenyrendező tagegyesületek felé annak érdekében, hogy az évtizedes szinten változatlan verseny nevezési díjakat vizsgálják felül, és költségeik fedezetének megteremtése érdekében emeljék azokat reális szintre. Ma már egy versenyszámonkénti 1’000,- Ft, vagy 1’500,- Ft nevezési díj sokszor az alapvető költségeket sem fedezi, és minőségi versenyek lebonyolításához messze nem elégséges.

Szövetségi díjtáblázat a 2021-es verseny évadra

 

Egyesületi tagsági díj / év40 000,- Ft
Versenyengedély díja 
Éves10 000,- Ft
Alkalmi2 000,- Ft

Ifjúsági és Junior

(18, illetve 21 éves korig, az adott korhatár betöltésének évében is)

0,- Ft

Évközi minősítés

(kategóriánként és alkalmanként)

6 000,- Ft

Okmány pótlása

(alkalmanként)

3 000,- Ft
Átigazolási díj6 000,- Ft

Versenyrendezési díj

(A Szövetség felé fizetendő licencdíj)

10 000,- Ft

Bírói és/vagy Lövészetvezetői képzés

(A Szövetség felé fizetendő licencdíj)

 
MDLSZ versenyengedéllyel rendelkező5 000,- Ft
Külsős résztvevő15 000,- Ft

 

MDLSZ Elnökség 2020.10.01. / 01. számú határozat

MDLSZ ELNÖKSÉG 2020.10.01. / 1. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba 2020.10.01 hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyletet: 

Balatonfűzfői Lövész Egylet 
Székhely: 8184 Fűzfőgyártelep, 1500/14
Elnök: Ohr Gábor
Kapcsolattartó: UA
Alapítás éve: 2020

MDLSZ Elnökség 2020.09.08. / 02. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2020.09.08./02. számú határozata

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet: 

Dombóvári Lövész Egyesület 
Székhely: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 
Elnök: Tapaszti Gyula
Adószám: 19226659-1-17
Alapítás: 2019

MDLSZ Elnökség 2020.09.08. / 03. számú határozat

MDLSZ Elnökségének 2020.09.08./03. számú határozata

Az elnökség 5 egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy az a sportolónk, akinek a digitális rendszerben a saját sportolói portálján nincs érvényes, működő email címe regisztrálva, az az email cím hiányában – 2021.01.01-től – nem kaphatja meg a tárgyévre vonatkozó versenyengedélyét.

Az elnökség felkéri a főtitkár urat, hogy a döntésről főtitkári hírlevélben tájékoztassa a szövetség tagságát a honlapon keresztül, illetve a leginkább érintett egyesületek vezetőivel vegye fel a kapcsolatot a probléma megoldása érdekében.

MDLSZ Elnökség 2020.09.08. / 01. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2020.09.08./01. számú határozata

Az elnökség az elmúlt napokban megtárgyalta Simon László szakágvezető javaslatát és Dr. Regényi Kund elnökségi tag ellenszavazata mellett, 4 igen – 1 nem szavazati arányban a következő határozatot hozta:

-       Simon László szakágvezetőt megerősíti szakágvezetői pozíciójában

-       Szalai Lászlót kinevezi a magyar NROA szervezet elnökévé, és felruházza az IPSC bírói ügyeinek vezetésével és szervezésével, ezzel felmentve Sötét Gábort ebből a korábbi tisztségéből

-       Sötét Gábort kinevezi a magyar IPSC régióigazgatójává, mely pozíció a Kovács Attila korábbi lemondását követően üres volt, és mint helyettes régióigazgató, Dr. Regényi Kund végezte a kapcsolódó feladatokat.

-       Néhány ország kivételével (pl. Magyarország, Németország, Franciaország) mindig a szövetség mindenkori elnöke tölti be a régióigazgatói pozíciót, és a szövetség elnökének egyébként is jelentős szerepe van a sportág nemzetközi kapcsolatrendszereinek ápolásában, a szövetségi szintű – de a szakágat érintő – döntések összehangolásában, ugyanakkor az MDLSZ szerkezete máshogyan épül fel, és az elnök nem IPSC lövő, így Dr. Fábián Lajos elnök kívülről, és csak az érintettek mindenkori kérésére támogatja a fent nevezett csapatot, mint a régióigazgató helyettese. Ezzel Dr. Regényi Kund régióigazgató helyettes megbízatása megszűnik, eddigi – megbízott régióigazgatói – munkáját mind az elnökség, mind a sportolók nevében köszönjük.

-       Dr. Regényi Kundot kinevezi a hazai MISSIA program koordinátorának, mely program igen jelentős a blue line vizsga eltörlése után mind a biztonság növelése, mind az utánpótlás nevelése szempontjából.

-       Az IPSC szakág vezetése az IDPA és az IMSSU szakágakhoz hasonlóan egy három fős testület kezébe kerül. Simon László szakágvezető munkáját Szalai László és Sötét Gábor segítik, döntéseiket egyszerű szótöbbséggel hozzák. Felkérésükre Dr. Fábián Lajos részt vesz a döntéshozatalukban, de csak előzetes felkérésre és nem elnökségi döntéseket erőltetve a szakági vezetésre.

Az elnökség bízik abban, hogy az új szerkezetű IPSC vezetés segít a konfliktusok kezelésében mielőtt azok még kialakulnának, és eléri egyik legfőbb célját, újra IPSC világverseny hazai megrendezésének előkészítését, és hazánkba hozatalát.

MDLSZ Elnökség 2020.09.03. / 01. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2020.09.03./01 határozata:

Az IMSSU szakág 2020.08.29-én tartott szakági megbeszélése, döntése és javaslata alapján az MDLSZ Elnöksége digitális úton – 5 IGEN szavazattal – a következő egyhangú határozatot hozta:

A megbeszélésen jelenlévők nagy többséggel megszavazták, hogy az IMSSU szakágat ezentúl egy három fős testület (szakágvezető és két helyettese) vezesse, melynek bármely két tagjának egybehangzó döntése hatályos.

A jelenlévők egyhangúan megválasztották Palkó Gábort szakágvezetőnek, Bényei Ferencet és Dr. Gombos Lászlót szakágvezető helyettesnek.

MDLSZ Elnökség 2020.08.27. / 01. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2020.08.27./01 határozata

Az EB-re készülő sziluett célanyagokkal kapcsolatos 2020.08.09./01 sz. határozat megjelenését követően 3 (három) megkeresést is kaptunk, mely szerint olcsóbban meg lehetne csináltatni a célanyagokat itthon. Ugyan a szakág már majdnem egy évet foglalkozott a kérdéssel, de tettünk még egy próbát, és Kovács Lajos Tibor elnökségi tagunk megkereste a szóban forgó vállalkozásokat. Ezek közül kettő vállalkozás jelentősen magasabb ajánlatot tett, a harmadik pedig alvállalkozói zárva tartása miatt csak szeptember eleje után tud foglalkozni a kérdéssel.

Mindezekre való tekintettel az elnökség helyben hagyja 2020.08.09/01. sz. határozatát, és felkéri Kovács Lajos Tibort, és Haiszky Ernő Zoltánt a külföldi beszerzés lebonyolítására, mielőtt egy újabb Covid-19 generálta helyzet miatt végleg kicsúszunk az időből, továbbá az elmúlt hetekben jelentősen gyengült a Ft az EUR-al szemben, így jó lenne elkerülni az időhúzásból adódó további árfolyamveszteséget.

Az ajánlatok - tagegyesületi vezetőink számára - előzetes egyeztetés után Kovács Lajos Tibornál megtekinthetőek.

MDLSZ Elnökség 2020.08.25. / 01. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2020.08.25./01 határozata:

Póka Tibor IDPA szakágvezető lemondott szakágvezetői pozíciójáról. Ezért Varju János alelnök a szakágon belüli alapos egyeztetéseit követően - a szakág sportolóinak javaslatára - egy három fős testület veszi át a szakág irányítását Fábián Roland szakágvezető vezetésével. Fábián Roland fiatal, előremutató elképzelésekkel bír, angolul kiválóan beszél, és tapasztalt az IDPA szakág ügyeiben. 

Az elnökség - az Alapszabály adta jogával élve - jelen határozatával Fábián Rolandot kinevezi az IDPA szakág vezetőjének.

Annak érdekében, hogy a szakág vezetése szélesebb körben, a versenyzők véleményét, igényeit jelentősebben figyelembe véve valósuljon meg, szakítva az egyszemélyi szakágvezetés eddigi elvével, a szakág vezetése további két taggal, Kondor Zoltán (jelenleg a bírói bizottság IDPA által delegált tagja) és Racsits Zoltán sporttársakkal egészül ki. Az IDPA szakág ügyeiben ez a három fős testület hozza a döntéseket, nézetkülönbség esetén egyszerű szótöbbséggel. Az elnökség a szakág által demokratikusan hozott döntéseket nem kívánja felülírni, azokat a szakág ügyeit illetően véglegesnek fogadja el.

Az Elnökség az IDPA szakág által alkalmazott új vezetési modellt követendőnek tartja, és megfontolásra javasolja a többi szakág számára is, ahol erre igény mutatkozik.  

MDLSZ Elnökség 2020.08.09. / 01. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2020.08.09./01. számú határozata

Az MDLSZ Elnöksége digitális úton – 5 IGEN szavazattal – a következő egyhangú határozatot hozta:

A 2021-es hazai sziluett EB szervezői, és az IMSSU szakág vezetése majdnem egy éve próbálkoznak az EB megfelelő minőségű, és megfelelő keménységű (Hardox) fém cél anyagainak beszerzésével. Hazai forrásból, hazai cég által elkészítve nem kaptak bruttó 2M Ft alatti árajánlatot, így külföldi forrás után néztek. Végül a szakág választása a WINFA nevű szlovák cég (https://winfa.sk/en/home/) ajánlatára esett, amely cégtől – a napi EUR árfolyamtól függően – durván 1,5M Ft bruttó áron beszerezhető a teljes EB célanyag készlet. Ettől kedvezőbb ajánlat nem érkezett, és a forrás is olyan földrajzi távolságon belül van, ami lehetővé teszi a gazdaságos szállítást.

A digitálisan lebonyolított 2020. évi rendes közgyűlésünk a 2020-as költségvetés tartalék keretében a K23 jelű kiadási soron, kifejezetten erre a célra címkézett tartalék összeget hagyott jóvá.

Palkó Gábor szakágvezető írásos javaslatát megkaptuk a WINFA ajánlatának támogatására vonatkozóan.

Fentiekre való tekintettel az elnökség felkéri Haiszky Ernő Zoltán főtitkárt, hogy Kovács Lajos Tibor elnökségi tag segítségével járjon el a kérdéses anyagok végső megrendelése, és a vásárlás, majd az import lebonyolítása érdekében, és kéri a főtitkárt, hogy a végső, éppen a kifizetés napján esedékes EUR árfolyam alapján keletkezett forint költséget vezesse be a költségvetés terv-tény tábla K23 sorába.

A célanyagok szövetségi tulajdonban maradnak, azonban az EB teljes előkészítésének és lebonyolításának idejére a Honfoglalás LLK Jászberény birtokába adjuk, melynek adminisztrációjára szintén felkérjük a főtitkár urat.

MDLSZ Elnökség 2020.08.03. / 01. számú határozat

MDLSZ Elnökségének 2020.08.03./01. számú határozata

A 2020.08.02-án tartott rendkívüli közgyűlésen megválasztott új szerkezetű elnökség - új információk birtokában - újratárgyalta Sötét Gábor sporttársunk NROA tagságának ügyét.

Az ügyvezető testülethez eljuttatott friss információ alapján az elnökség jelen határozatával hatályon kívül helyezi korábbi, 2020.06.23./01. számú határozatát, és helyreállítja Sötét Gábor NROA tagságát.

Jelen határozatát az elnökség digitális úton, egyhangúan, 5 IGEN szavazattal hozta meg. 

MDLSZ Elnökség 2020.07.09. / 01. számú határozat

MDLSZ Elnökség 2020.07.09. / 1. számú határozat

Az Elnökség 3 tagja – digitális úton leadott 3 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba 2020.07.09. hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet: 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR SPORTEGYESÜLET 
Székhely: 2800 Tatabánya, Komáromi út 2.
Elnök: Borka László
Kapcsolattartó: UA
Alapítás: 2014

MDLSZ Elnökség 2020.07.06. / 01. számú határozat

MDLSZ Elnökség 2020.07.06. / 1. számú határozat

Az Elnökség 3 tagja – digitális úton leadott 3 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba 2020.07.06. hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet: 

Taktikai Lövész Sportegyesület 
Székhely: 8412 Veszprém, Faiskola út 35.
Elnök: Bérczi Oszkár
Kapcsolattartó: UA
Alapítás: 2020

MDLSZ Elnökség 2020.06.29. / 01. számú határozat

MDLSZ Elnökség 2020.06.29. / 1. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 4 tagja - 4 igen szavazattal, az IDPA szakágvezető támogatása és egyetértése mellett - a következő egyhangú határozatot hozta: 

Az IDPA szakágvezető által meghirdetett, Versenyrendezési Támogatási Pályázat alapján, az IDPA szakági költségvetés terhére a megrendezett versenyek alapján a következő támogatási összegek kifizetését határozza:

- Sitmar IDPA Club Match: 2020/266 sorszámú, IDPA Tier1, hazai minősítő verseny ( résztvevő MDLSZ rajtengedéllyel rendelkező lövők létszáma: 27 fő) – 27.000,-Ft

-  Pandúr SE által szervezett 2020/327 sorszámú IDPA tier 1 hazai minősítő verseny  ( résztvevő MDLSZ rajtengedéllyel rendelkező lövők létszáma: 61 fő) – 61.000,-Ft

A Főtitkár a megjelölt összegeket banki utalással teljesítse a két egyesület számlájára.

MDLSZ Elnökség 2020.06.24. / 01. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2020.06.24./01 sz. határozata

Az elnökség digitális úton, 4 (négy) IGEN szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozta:

Dr. Solymos Zsigmond ügyvéd úr a rendkívüli közgyűlés jogi előkészítése, lebonyolítása, levezető elnöki közreműködése, jegyzőkönyv elkészítése, valamint a dokumentumok bírósági benyújtása ügyében történő rendkívüli eljárása fejében, plusz egy havi átalánydíjazásra jogosult, aminek összege 50’000,- Ft (azaz ötvenezer forint). 

Az Elnök úr lemondása miatt rendkívüli közgyűlést kell összehívnunk, ennek lebonyolításában való ügyvédi közreműködés díja átalánydíjas jogtanácsosi megállapodásunk keretein kívül esik. 

Az átalánydíj megállapítása során felek az általános alapteendőkön túl mindösszesen egy éves rendes közgyűléssel, illetve annak teljes jogi dokumentációjának kezelésével számoltak, amelynek lebonyolítása az idei évben már megtörtént, ráadásul a veszélyhelyzeti jogrend szerinti digitális lebonyolítás lényeges többlet adminisztrációval is járt.

MDLSZ Elnökség 2020.06.23. / 01. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2020.06.23./01. határozata

Az MDLSZ Elnöksége 2020. június 23-án - az ügy nemzetközi visszhangja és vonatkozásai kapcsán sürgősséggel összehívott és videokonferencia útján - tartott ülésén megtárgyalta Sötét Gábor sporttársunk nemzeti bírói testületben (NROA) való tagságát, és 3 (három) IGEN és Szalai László 1 (egy) NEM szavazatával jóváhagyta a megbízott régióigazgató erre vonatkozó korábbi döntését, amelyről az IPSC IROA vezetője emailben tájékoztatást kapott. Eszerint Sötét Gábor nemzeti bírói testületben való tagsága nevezett személyes körülményei miatt - melyek megakadályozzák, hogy bírói kötelmeit jelenlegi helyzetében teljesítse - felfüggesztésre került. A felfüggesztés megszüntetésére nevezett akadályoztatása megszűnését, valamint az akadályoztatást okozó körülmények megnyugtató tisztázódását követően, az MDLSZ elnökségének erre vonatkozó újabb határozata alapján kerülhet sor. 

Az MDLSZ Elnöksége felkéri az elnök urat, és a megbízott régióigazgatót, hogy a döntésről tájékoztassák az IPSC IROA vezetőjét.

Az MDLSZ Elnöksége egyben kifejezi azon véleményét, mely szerint Sötét Gábor hazai és nemzetközi IPSC bírói szakmai munkáját nagyra értékeli, és az akadályozó körülmények, valamint az azt okozó helyzet tisztázódását követően újra szívesen látja a nevezett funkcióban.

MDLSZ Elnökség 2020.06.12. / 01. számú határozat

Az Elnökség 4 tagja – digitális úton leadott 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba 2020.06.12. hatállyal felvette a következő̋, tagfelvételét kérő̋ egyesületet: 

Kékvonal Lövész Klub Sportegyesület 
Székhely: 1173 Budapest Szilárd utca 59. 
Elnök: Sziva Attila 
Kapcsolattartó: Sziva Attila 
Alapítás: 2020

MDLSZ Elnökség 2020.06.01. / 01. számú határozat

Az Elnökség 4 tagja – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet: 

Katakombat Sportegyesület 
Székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 182. 
Elnök: Spengler Tamás Miklós 
Adószám: 18941421-1-41 
Alapítás: 2017.

MDLSZ Elnökség 2020.05.01. / 1. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 2020.05.01./01. számú határozata
A Magyar Közlöny 96. számában tegnap éjjel megjelent a 170/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről, melynek szellemében az Elnökség, négy egyhangú igen szavazattal – digitális úton – az alábbi egyhangú határozatot hozta:

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség a 170/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet alapján - engedélyezi a nézők és kisérők jelenléte nélkül a versenyek és edzések szervezését, lebonyolítását, az ország egész területén. A szövetségi versenyrendszerben történő versenyzésre minden szakág tekintetében a Kormány 170/2020. (IV. 30.) rendeletének hatályba lépésétől, vagyis 2020.05.04-től ismét lehetőség van, így az MDLSZ versenynaptárába ismételten lehet versenyeket regisztrálni, de a szövetség fenntartja a 20.03.15./01. számú határozat szerint, 2020.05.18-ig törölt versenyek törölt státuszát, tehát minden törölt verseny helyett újat kell kiírni a 05.04. és 05.18 közötti időszakban is.

A szövetség a rendkívüli helyzet miatt törlésre került – a versenyrendező felé már kiszámlázott és a szövetség számlájára befizetett – versenyek utáni versenyrendezési díjakat a befizető versenyrendezőkkel beszámítási módszerrel számolja el, minden érintett szervezővel a főtitkár írásban egyeztet. 

Felhívjuk a versenyrendezők és a versenyeken részt venni szándékozó sporttársaink figyelmét is, hogy tegyenek meg minden olyan intézkedést, ami akadályozza a fertőzés terjedését, és ami védi a sporteseményen résztvevők egészségét.
- minden résztvevő saját felelősségére vesz részt a sporteseményeken, akinek bármilyen tünete van, kérjük, ne menjen közösségbe, maradjon otthon,
- a járványveszély leginkább a főváros, Pest megye és Fejér megye területét érinti, mindenki mérlegelje az ezzel járó kockázatot és hozza meg döntését a részvételt illetően,
- a versenyrendezők kötelessége, hogy a sporteseményeken résztvevők számára, biztosítsanak kézfertőtlenítőt,
- az edzéseken és a megrendezésre kerülő versenyeken kiemelten tartsák be a higiéniás szabályokat,
- lehetőleg mindenki viseljen maszkot.


Alább szó szerint idézzük a fentieket szabályozó Kormányrendelet szövegét: 

A Kormány 170/2020. (IV. 30.) számú rendelete a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről.
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Magyarország egész területén
a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,
b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik.
2. § E rendelet alkalmazásában a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép hatályba.
(2) A 4. § 2020. május 18-án lép hatályba.
4. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

MDLSZ Elnökség 2020.04.08. / 1. számú határozat

A résztvevők és szervezők által feltöltött, nyilvánosan az Interneten hozzáférhető információ alapján a Shooting Time IPSC Sportegyesület (Székhelye: 2132 Göd, Gizella utca 31., adószáma: 18843189-2-13, képviseli: Sólyom Olivér) szövetségi tagegyesületünk 2020.04.05-én vasárnap IPSC lövészversenyt rendezett „Covid-19 Challenge” elnevezéssel, a nyilvánosságra hozott eredményjegyzék alapján 15 versenyző részvételével. Az elérhető adatok és fotók alapján a helyszínt a BTK SE Fóti úti lőtere biztosította, az elérhető információk alapján a versenyigazgató Sólyom Olivér sporttárs volt (MDLSZ 2484). A versennyel kapcsolatban letöltött anyagok digitális formában, időbélyeggel megőrzésre kerültek.

1. Ha ez az esemény valóban megvalósult, akkor azzal a rendező megsértette az MDLSZ Elnökségének minden szövetségi verseny rendezését tiltó és a teljes versenyrendszert 2020.05.18-ig felfüggesztő 2020.03.15./01. számú határozatát, melyet a koronavírus járvány kitörésének lassítása érdekében hoztunk.

2. Ami ettől fontosabb, a szervezők és a résztvevők súlyosan és szándékosan megsértették a 71/2020. (III.27.) Kormányrendelet, a kijárási korlátozásról – a közösség, így mindannyiónk érdekében született – korlátozó intézkedéseit, amivel szabálysértést követtek el.

A hivatkozott rendelet vonatkozó rendelkezése a következő:

5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén - lehetőség szerint a zöldterületeken - egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

A lőtéren, ráadásul zárt pincelőtéren rendezett verseny szervezése, és az ezen való részvétel nem fér bele a kormányrendelet által engedélyezett tevékenységbe.

3. Továbbá szövetségünk, mint az IPSC védjegyének, és mindennemű jogainak magyarországi kizárólagos birtokosa és használója sérelmezi azt, hogy a nyilvánosság megtévesztésére alkalmas módon, bárki IPSC jelzéssel versenyt rendezzen a szövetség jóváhagyása nélkül (jelen esetben kifejezett, határozatban közzétett tiltása ellenére). Ezen jogok illetéktelen használata felveti a védjegybitorlás lehetőségét, aminek káros jogkövetkezményei lehetnek a védjegybitorló számára.

4. Az MDLSZ szellemiségével nem összeegyeztethető, méltatlan, és etikátlan sportolói magatartásnak tartjuk azt, hogy valaki 2020.04.05-én, azon a napon amikor világszerte már kb. 76’000 ember halt meg a Covid-19 betegségben, mikor milliók veszítik el a munkahelyüket, itthon is százezrek kerülnek egyre nehezebb helyzetbe, mikor a hazai egészségügy, a kormány, a különböző rendvédelmi szervek erejüket meghaladó módon készülnek arra, hogy hazánkban ne alakuljon ki az olasz, a spanyol vagy az amerikai helyzethez hasonló állapot, akkor bárki ezzel viccelődik, magát szellemesnek gondolja, és az áldozatokat szedő – halálos – betegség nevével jelzett versenyt hirdet.

Az MDLSZ Elnöksége digitális úton – négy igen szavazattal - a következő egyhangú határozatot hozta:

1. Az Elnökség elhatárolódik a szervezők és résztvevők jogsértő magatartásától és megerősíti, hogy az adott verseny szervezéséhez a szövetségnek semmi köze, a versenynaptárunkban nem szerepelt, minősítés nem adható a résztvevőknek, és annak szervezői figyelmen kívül hagyták az Elnökség 2020.03.15./01. számú határozatát.

2. Az Elnökség felkéri Dr. Dobra Tibor sporttársat, fegyelmi bizottságunk közgyűlés által választott elnökét, a rendelkezésre álló anyagok áttekintésére, és a sportfegyelmi eljárás lefolytatására. Az Elnökség, az Alapszabály 34.§ (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazása alapján, 48 órán belül kijelöli a fegyelmi bizottság két másik tagját. A Fegyelmi Bizottság, mint független testület saját hatáskörben dönt a következő lépésekről. Az ilyen és hasonló fegyelmi vétségek gyanúja esetén a fegyelmi bizottság elnöke a fegyelmi eljárás alá vont személy versenyzési és bíráskodási illetve versenyrendezési jogát felfüggesztheti, mely intézkedés a versenyengedélyek bevonását is eredményezheti.

3. A szövetség elnöke ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a verseny helyszíne szerint illetékes Rendőrkapitányságon a 71/2020 (III.27.) kijárási korlátozásról szóló Korm. rendelet feltételezhető megsértése miatt, és felkéri a rendőrhatóságot, hogy szabálysértési eljárás keretében vizsgálja ki az eseményt, állapítsa meg a tényeket, és hatósági jogkörében járjon el az ügyben, majd az eljárás eredményéről tájékoztassa szövetségünket a további lépések megtétele érdekében.

A következő néhány hétben kitartást, türelmet és méltósággal viselt terheket kívánunk minden sporttársunknak. Kérjük figyeljétek a hatósági tanácsokat és próbáljátok meg magatok is elkerülni a fertőzést. A kulcsszó: IZOLÁCIÓ és FEGYELEM.

 

2020.04.08./01. számú határozat letöltése

MDLSZ Elnökség 2020.03.22. / 1. számú határozat

Az MDLSZ Elnöksége digitális úton a következő egyhangú határozatot hozta:

Mivel a járványhelyzet miatt nem állt módunkban a mai napra összehívott éves rendes közgyűlésünk megtartása, és a megismételt közgyűlés is elmarad, továbbá egyelőre nem áll módunkban a közgyűlés idejének megállapítása és összehívása, ezért az elnökség, a felügyelőbizottság elnökével és a jogtanácsossal folytatott konzultációt követően a következő, költségvetéssel kapcsolatos sarokszámokat és elveket rögzíti jelen határozatában:

1. A szövetség anyagi helyzete a szövetség 20 éves történetében jelenleg a legstabilabb. A 2019. évi éves rendes közgyűlés által elfogadott 2019-es költségvetés cash flow szemléletben elvárt záró értéke 22’402’538,- Ft Ezzel szemben a 2019.12.31-i záró készpénzállományunk a bankszámlán 25’279’609,- Ft volt, ami egyben a 2020-as év nyitó tétele. Jelentjük a tagság felé, hogy a 2019-es évet 2’877’071,- Ft-os készpénz többlettel zártuk a közgyűlés által jóváhagyott cash flow szemléletű költségvetési sarokszámokhoz viszonyítva, a szövetség készpénz vagyona tovább gyarapodott, gazdálkodásunk eredményes volt, a költségvetés sarokszámait tartottuk.

2. Ügyvédünk állásfoglalást kért a NAV-tól, hogy mi történik abban az esetben, ha a mérleget nem tudja a közgyűlés elfogadni, mert nem tudunk közgyűlést összehívni a törvény adta határidőn belül. Mivel ezzel a vis maior helyzettel most minden hasonló civil szervezet szembesül, a válasz időt vesz igénybe, amint megkaptuk a hatósági választ, annak szellemében járunk majd el.

3. Addig is néhány sarokszám a tervezett 2019-es mérlegből/pénzügyi beszámolóból (zárójelben az előző év) melyet az elnökség elfogadott – ezer Ft-ban:
a) Mérlegfőösszeg: 32’338 (31’136)
b) Összes bevétel: 32’657 (28’299)
c) Összes ráfordítás: 31’733 (24’805)
d) Tárgyévi eredmény: 924 (3’494)

4. A szövetség bevételeinek nagyobbik része az év elején érkezik be a bankszámlánkra, így a helyzet ellenére, működésünk biztosított.

5. Bankszámla egyenlegünk 2020.03.22-én este 19:57-kor 42’467’153,-
 

6. Mivel a bizonytalan idejű korlátozások miatt a versenyek, bírói képzések, tanfolyamok és egyéb események rendezése, valamint jelenleg a teljes (nem digitális) ügyintézés szünetel, a tervezett bevételek egy része is csökkenhet a tervezetthez viszonyítva.

7. Az Elnökség jelen határozatában kötelezi magát arra, hogy közgyűlési felhatalmazás hiányában ún. egyensúlyi költségvetést tűz ki céljául, ami egyszerűen fogalmazva annyit jelent, hogy a 2020.12.31-i záró készpénzállomány NEM LEHET KEVESEBB, mint a 2020.01.01-i nyitó érték, azaz 25’279’609,- Ft.

8. Ennek feltétele, hogy egyelőre a kiadási oldalon is nagyon óvatosan hagyunk jóvá olyan költségeket, melyek kívül esnek a működés fenntartásának alapvető költségtételein.

9. Mivel nincs elfogadott szakági költségvetés sem, a következő közgyűlésig az Elnökség dönt az egyes szakági kérések külön-külön történő elbírálásáról, de ebben a szükség-üzemmódban csak a legszükségesebb, és legindokoltabb, sürgős tételek kerülnek majd elfogadásra, melyek el nem fogadása valamilyen formában kárt okozhatna a szövetségnek.

 

A következő néhány hétben kitartást, türelmet és méltósággal viselt terheket kívánunk minden sporttársunknak. Kérjük figyeljétek a hatósági tanácsokat és próbáljátok meg magatok is elkerülni a fertőzést. A kulcsszó: IZOLÁCIÓ

2020.03.22./01. számú határozat letöltése

MDLSZ Elnökség 2020.03.17. / 01. számú határozat

Az MDLSZ Elnöksége digitális úton a következő egyhangú határozatot hozta:

A gyorsan eszkalálódó és egyre komolyabb fenyegetést jelentő, élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető, a SARS-CoV-2 vírus által okozott, COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) elnevezésű tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárításában való tevőleges közreműködésünk keretében, munkatársaink egészségének védelme érdekében központi irodánkat azonnali hatállyal bezárjuk, ezért a szövetség központi ügyintézése határozatlan ideig szünetel.

A főtitkár és asszisztense otthoni irodában (home office) végzi tevékenységének azt a részét, melyhez nem szükséges lakhelyének fizikai elhagyása, de értelemszerűen versenyengedélyek kiadása, fegyverekkel kapcsolatos ügyintézés, fizikai dokumentumok postázása teljes mértékben megszűnik.

A már folyamatban lévő ügyeket a főtitkár még lezárja, de a 2020.03.17-én 17:00 után érkező kérelmek már nem kerülnek feldolgozásra. A hatóságaink is speciális ügyrendben, és rendkívüli üzemmódban működnek, és a már megjelent állásfoglalások szerint még a lejárt személyi dokumentumok is érvényesek a rendkívüli jogrend megszűnését követő 15. napig.

Konkrét speciális helyi ügyekben mindenki érdeklődjön a saját lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon.

A következő néhány hétben kitartást, türelmet és méltósággal viselt terheket kívánunk minden sporttársunknak. Kérjük figyeljétek a hatósági tanácsokat és próbáljátok meg magatok is elkerülni a fertőzést.

MDLSZ Elnökség 2020.03.15. / 1. számú határozat

Az MDLSZ Elnöksége járványügyi szakértőkkel folytatott alapos konzultációt követően digitális úton a következő egyhangú határozatot hozta:

A gyorsan eszkalálódó és egyre komolyabb fenyegetést jelentő, élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető, a SARS-CoV-2 vírus által okozott, COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) elnevezésű tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárításában való tevőleges közreműködésünk, valamint sportolóink, családtagjaik, és környezetük védelme érdekében – a járvány lassítását célzó intézkedéseink keretében – két hónapra felfüggesztjük az MDLSZ teljes versenytevékenységét, azaz a mai naptól 2020.05.18-ig terjedő időszakban minden, a szövetség versenynaptárában szereplő versenyt törlünk, így azok minősítő jellege is megszűnik.

Ez sajnos 57 (ötvenhét) sportversenyt érintő rendelkezés az adott két hónap alatt, amit nagyon sajnálunk, de lelkiismeretünk és a rendelkezésünkre álló információk alapján nem tehettünk mást.

Határozatunk összehangban van a hazai kitörés gátlását, és/vagy lassítását célzó egészségügyi hatósági szándékkal és rendelkezésekkel, valamint több szakágvezetőnk vonatkozó javaslatával.

A versenynaptárban szereplő és az adott időszakban törlésre kerülő versenyek szervezői által befizetett licencdíjakat vagy visszafizetjük, vagy jóváírjuk és beszámítjuk későbbi költségek ellentételeként. Ennek mikéntjéről a főtitkár dönt saját hatáskörében.

A következő néhány hétben kitartást, türelmet és méltósággal viselt terheket kívánunk minden sporttársunknak. Kérjük figyeljétek a hatósági tanácsokat és próbáljátok meg magatok is elkerülni a fertőzést.

MDLSZ Elnökség 2020.03.12. / 1. számú határozat

Az MDLSZ Elnöksége – a Felügyelőbizottság Elnökével, a szövetség jogtanácsosával, valamit külső egészségügyi, és járványügyi szakértőkkel folytatott alapos konzultációt követően – digitális úton a következő egyhangú határozatot hozta:

A gyorsan eszkalálódó és egyre komolyabb fenyegetést jelentő, élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető, a SARS-CoV-2 vírus által okozott, COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) elnevezésű tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárításában való tevőleges közreműködésünk, valamint sportolóink, és családtagjaik, környezetük védelme érdekében

1)  a Szövetség 2020.03.22-re összehívott közgyűlését, és 2019-es díjátadóját (valamint a szükség esetén 2020.03.29-re kiírt megismételt közgyűlését), határozatlan időre elhalasztja, továbbá

2) az Elnökség felszólítja a versenyeket rendező egyesületeket, ide értve a versenynaptárunkban már korábban kiírásra került országos bajnokságok és más nemzetközi versenyek rendezőit, hogy folyamatosan figyeljék a kormány Operatív Törzsének intézkedéseit, és bejelentéseit és ennek megfelelően járjanak el. Az Elnökség a kialakult helyzet miatt megfontolásra javasolja a kisebb versenyek törlését is, amelyek pedig megfelelnek a kormány tiltó rendelkezései kritériumainak, kötelező törölni (100 főt elérő beltéri, 500 fős kültéri rendezvény).


Indoklás:
A 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendeletben Magyarország Kormánya az ország egész területére egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett ki, mely a tegnapi napon 15:00-kor hatályba lépett. A kormányrendelet itt olvasható: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6ddbac40c788cb35b5bd5a5be4bb31294b59f9fc/megtekintes

Ezzel egyidőben a kormány 41/2020. (III.11.) számú újabb rendelete 4.§ (d) pontjában a potenciálisan 100 főt érintő, vagy nagyobb létszámú beltéri, valamint az 500 fő résztvevőt elérő kültéri rendezvényeket betiltotta. A rendelet ma reggel lépett hatályba. Ezen rendezvények elhalasztása a szervező, és a helyszín üzemeltetőjének egyetemleges felelőssége és kötelessége. Veszélyhelyzetben a hasonló tiltás be nem tartása bűncselekmény. A rendelet teljes terjedelmében itt olvasható: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/af0a665e93020a1bb69193ed9a8379f516854bf7/megtekintes

A szövetség 2020.03.22-re meghirdetett közgyűlése egyben 2019-es díjátadó is lett volna, mely önmagában kb. plusz 50 főt érintene, továbbá a 79 mandátummal rendelkező küldött, az elnökség, a felügyelőbizottság, az egyéb meghívottak, mint pl. ügyvéd, könyvelő, jegyzőkönyvet vezetők asszisztensek a főtitkári iroda, egyéb vendégek, továbbá a közhasznú szervezet nyilvánosságából adódó ismeretlen, és Ptk. szerint nem korlátozható számú érdeklődő mindenképpen 100 fő fölötti rendezvényt jelent. Első közgyűlés nélkül pedig nem tartható megismételt közgyűlés, így a 2020.03.29-i rendezvényt is töröltük.

Figyeljük a helyzet alakulását, követjük a Kormány és az Operatív Törzs ajánlásait és rendelkezéseit, és ennek megfelelően járunk el az éves rendes közgyűlés időpontjával és összehívásával kapcsolatban. Mivel ez vis major, jogtanácsosunk felvette a különböző hatóságokkal a kapcsolatot, tisztázandó, hogy milyen eljárásrendet kellene követnünk, ha pl. a törvény által előírt május 31-es határidőt sem tudnánk tartani pl. a 2019-es mérleg közgyűlés által történő elfogadását illetően.

Egyben felhívjuk a bármilyen egészségügyi, honvédelmi, rendvédelmi, NAV állományban, vagy közigazgatásban dolgozó sportolóink figyelmét, hogy a mai naptól csak az illetékes miniszter engedélyével hagyhatják el Magyarország területét. Aki a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a rendelkezéseket megszegi, bűncselekményt követ el és számolnia kell azok következményeivel. Ld. 41/2020. (III.11.) Kormányrendelet 6.§ (1), (2), és (3) bekezdését.

Amint többet tudunk, tájékoztatjuk tagságunkat.

Mellékletek:
40/2020. (III.11.) számú Kormányrendelet
41/2020. (III.11.) számú Kormányrendelet

MDLSZ Elnökség 2020.03.09. / 1. számú határozat

Az MDLSZ Elnökségének 4 tagja - 4 igen szavazattal, a szakágvezető támogatása és egyetértése mellett - a következő egyhangú határozatot hozta: 

Az Európabajnokságokon hosszú évek óta kiemelkedően szereplő Steel Challenge EB csapatunk felkészülését segítendő, a szövetség a szakág költségvetésének terhére 15 ezer darab 0.22-es lőszerrel támogatja a csapatot.  

Felkérjük a főtitkárt, hogy kérje be a csapat által megjelölt típusú lőszerre vonatkozó árajánlatokat, aminek ismeretében a legkedvezőbb ajánlatot tevő szállítótól megvásároljuk a kérdéses lőszer mennyiséget. A lőszerek jogszabályok szerinti kereskedői átvételéről, elszállításáról, raktározásáról, valamint a versenyzők közötti elosztásáról a szakág maga gondoskodik. 

Ezúton is újabb sikereket és eredményes szereplést kívánunk EB csapatunk tagjainak.

MDLSZ Elnökség 2020.03.07. / 01. számú határozat

Az Elnökség 4 tagja - digitális úton 4 egyhangú igen szavazattal - a következő határozatot hozta:

A korábbi években hasonló témakörben hozott határozatokat egységes szerkezetbe foglalva, és azokat megerősítve az Elnökség úgy döntött, hogy a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség azon tagegyesületei részére, akiknek lejárt számlatartozása van a Szövetség felé, a Szövetség főtitkára és annak asszisztense, sem az adott egyesület részére, sem pedig annak tagjai/sportolói számára nem teljesíthet semmiféle szolgáltatást mindaddig, amíg az adott egyesület a teljes tartozását maradéktalanul meg nem fizette a szövetség részére, azaz a kérdéses összeg be nem érkezett a szövetség bankszámlájára, vagy pénztárába.

Lejárt számlatartozásnak minősül minden, a kibocsátott számla fizetési határidejének napjáig be nem érkezett, a kérdéses számla szerint esedékes összeg.
A tartozásból adódó jogkövetkezmények a tartozó egyesületet terhelik.

MDLSZ Elnökség 2020.02.22. / 01. számú határozat

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba 2020.04.01. hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:

Honvéd Kossuth Lövész Klub
2000 Szentendre, Dózsa György u. 12-14.
Elnök: Dr. Ronkovics József
Kapcsolattartó: Fodor László (hklk2016@gmail.com)
Adószám: 18668016-2-13
Alapítás: 1995

MDLSZ Elnökség 2020.02.11. / 01. számú határozat

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és Tanács Gábor Steel Challenge Európa Bajnok sportlövőt kinevezi “Szövetségi Oktatási Referens”-nek.

Indoklás: Tanács Gábor dolgozta ki és vezeti azt a projektünket, melynek végső célja a dinamikus lövészedző képzés elindítása és meghonosítása hazánkban. Szövetségünk előrehaladott tárgyalásokat folytat állami szervekkel, valamint a Testnevelési Egyetemmel a diszciplína végső formájának kialakítása, és a képzési rendszerbe történő befogadása ügyében, így indokolt egy hivatalos felhatalmazással bíró szakember kijelölése.
 

Az Elnökség köszöni Gábor eddigi munkáját, és minden lehetséges támogatást megad az ügy érdekében.

MDLSZ Elnökség 2020.02.11. / 02. számú határozat

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és 500’000,- Ft (azaz ötszázezer forint) támogatásban részesíti a jászberényi Honfoglalás Lövész és Lovas Klub tagegyesületünket.

Indoklás: A szövetség elnyerte a 2021-es IMSSU EB rendezési jogát, mely esemény Jászberényben, a Honfoglalás LLK szervezésében kerül lebonyolításra. Habencius Ferenc elnök és csapata keményen, szűkös saját forrásokat felhasználva és társadalmi munkát igénybe véve alakítja a rendelkezésre álló infrastruktúrát. A lőtér és kiszolgáló épületek minősége az egész szövetségünk megítélésre, nemzetközi képünkre hatással lesznek, így a szövetségnek kötelessége az EB rendezését anyagi úton is támogatni.

Az Elnökség köszöni Habencius Ferencnek és csapatának eddigi EB felkészülés érdekében kifejtett munkáját, és a szűkös anyagi keretek figyelembe vétele mellett, a jövőben is minden lehetséges támogatást megad az ügy sikere érdekében.

MDLSZ Elnökség 2020.02.07. / 01. számú határozat

Az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba 2020.04.01. hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet: 

Damjanich János Lövészklub 

6784 - Öttömös, Felszabadulás utca 12. 

Elnök: Szűcs János 

Adószám: 18472187-1-06 

Alapítás: 2003.

MDLSZ Elnökség 2020.02.03. / 01. számú határozat

Tabódy Zoltán főtitkár távozását követően az Elnökség 5 tagja – digitális úton leadott 4 IGEN szavazattal, Haiszky Ernő Zoltán érintettsége okán való tartózkodása mellett – úgy határozott, hogy Haiszky Ernő Zoltán jelenlegi elnökségi tagot 2020.03.01-től kezdődő határozatlan időre kinevezi a szövetség főtitkárává.

Az Elnökség a Felügyelő Bizottság elnökével történt egyezetést követően, a jogtanácsos véleményét is kikérve egyetértett abban is, hogy a különböző kreatív alternatív megoldások helyett a tiszta, teljes munkaidős munkaszerződés megkötését támogatja, melyet az alapszabály is egyik lehetséges opcióként előír a főtitkár foglalkoztatására vonatkozóan. A vonatkozó költségeket a 2020-as költségvetésben szerepeltetjük.

MDLSZ Elnökség 2020.01.30. / 01. számú határozat

A 2019-es költségvetési év tapasztalataiból okulva, a könyvelővel, és a Felügyelőbizottság elnökével is történt konzultáció után, az elnökség elektronikus úton történt szavazás útján, öt egyhangú igen szavazattal, a következő határozatot hozta: 

    1)   Az Elnökség tisztelettel újra kéri a tagságot, hogy a befizetéseket elsősorban banki átutalással egyenlítse ki.

    2)  Ha erre nincs mód, akkor – kivételes esetben a szövetség bankszámlájára – bankfiókban történt pénztári befizetéseket is elfogadunk, de mérlegeljük, hogy a szövetség vagyonának óvása érdekében, az ebből fakadó banki pénztári jutalékot a jövőben áthárítjuk a befizetőre. (Jelenleg pl. egy 1’000,- Ft-os, vagy 3’000,- Ft-os befizetés után is 210 Ft azonnali banki költsége keletkezik a szövetségnek, ugyanis a bank minden egyes készpénz befizetési tétel után, azonnal beterheli a banki költséget (ún. pénztári jutalékot), amit nem a befizető, hanem végül a közösség fizet meg.)

    3)   A 2020.02.01-től beérkező befizetések esetében csak akkor tudja a főtitkári iroda a megfelelő befizetési tétel szerint jóváírni a beérkező összeget, valamint a kérdéses szolgáltatást nyújtani a befizető felé, ha 

         a. a befizetés előre kibocsátott számla ellenében érkezett, 

         b. a beérkező összeg számszakilag pontosan megegyezik a kiszámlázott összeggel, valamint 

         c. a közlemény rovatban fel van tüntetve a számla száma (és semmi más), melynek kiegyenlítését célozza az adott befizetés

      4)  2020.03.01 után, a főtitkári iroda Budapestre költözését követően, mérlegeljük a személyes ügyfélszolgálati időben, személyesen a központi irodában, a házipénztárba történő befizetések lehetőségét, mely lehetővé tenné, hogy több, a fentiekkel kapcsolatos probléma is megoldódjon. Erre hamarosan visszatérünk.

      5)  A nem számla ellenében, vagy nem a kiszámlázott összegnek megfelelő, vagy a közleményből számlaszám alapján be nem azonosítható befizetések a bankszámlán természetesen jóváírásra kerülnek és ott parkolnak majd, amíg a befizető egyértelműan maga nem jelentkezik és a könyvelés, és a főtitkári iroda be nem tudja azonosítani a beérkezett tételeket. A pontos azonosításig a nem tisztázott összegekkel szemben szolgáltatás nem nyújtható.

Indoklás: 

2019-ben újra sokat fejlődött a költségvetési monitoring, a pénzügyeink részleteinek követése és kontrollja, és részben automatizálódott a kapcsolódó adminisztráció. Azonban nagyon sok befizetés – mind utalás és bankpénztári készpénz befizetés – még mindig nem kibocsátott számla ellenében, hanem szokásjog alapján történik, megfelelő hivatkozás és egyértelmű közlemény nélkül, 4-5 különböző tételt egyben kezelve (12 versenyengedély, 3 verseny regisztráció, 4 alkalmi versenyengedély, ja és XY EB nevezési díjából fennmaradt 516 Ft), sőt van olyan, mikor ezek végösszege sem stimmel. A befizetők sokszor magánszemélyek (és nem a tagegyesületek), akiknek a neve és személyi igazolvány száma ugyan szerepel a közleményben, de utólag senki nem tudja kideríteni, hogy mely tagegyesület nevében, milyen tételeket egyenlített volna ki a befizető, vagy utaló. Ezeket a tételeket utólag senki nem tudja követni és összefésülni, így egyetlen komoly szervezet pénzügyi adminisztrációja sem működhet és nem is működik. Ma már több ezer jóváírási tételről beszélünk, így ez nem tartható. 

Az Elnökség, a Felügyelőbizottsággal együtt tisztelettel kéri a tagság megértését és segítségét az adott ügyben. Jelen határozat nem csak a szövetség vagyonának felelős kezelését célozza (pl. kintlévőségek kezelése e nélkül nem lehetséges), és nem csak a főtitkári iroda munkájának ellenőrzését javítja, hanem a tagság számára nyújtható transzparens beszámolók, költségvetések elkészítését is elősegíti.

MDLSZ Elnökség 2020.01.13. / 1. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség  soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet: 
Pécsi Vasutas Sportkör 
7622 Pécs, Verseny utca 11. 
Elnök: Czerpán István 
Adószám: 19940791-2-02 
Alapítás: 1919

MDLSZ Elnökség 2020.01.13. / 2. SZÁMÚ HATÁROZATA

Az MTTSZ Visegrád Erdész Lövész Klub (adószáma: 19170417113) 2019-ben  többszöri felszólítás ellenére sem fizette be a tagdíját, versenyengedélyt nem  váltott, felszólító levelekre nem válaszolt. Az Alapszabály 10.§ (7) bek. b)  pontja értelmében az elnökség – 5 egyhangú igen szavazattal – 2020.01.13./2.  számú határozatában a tagegyesület tagsági jogviszonyát felmondta.

MDLSZ Elnökség 2019.12.14. / 01 számú határozat

Az Elnökség az IMSSU szakágvezető javaslatát megfontolva 5 egyhangú IGEN szavazattal úgy döntött, hogy az IMSSU szakági keretének terhére visszamenőlegesen támogatja a 2019-es EB-n dobogós helyezést elért IMSSU versenyzőket a nevezési díj utólagos átvállalása formájában. Jelen határozatásval az Elnökség felkéri a főtitkárt, hogy az alábbiak szerint intézkedjen az eredetileg EUR-ban megfizetett nevezési díjak, jelenlegi árfolyamon forintban történő megtérítésén a dobogós helyezést elért versenyzők részére. Az Elnökség egyben felkéri a Főtitkárt, hogy előzetesen tisztázza a könyvelővel a kifizetéshez szükséges dokumentáció jellegét, továbbá felhívja a kedvezményezettek figyelmét az esetlegesen őket érintő adószempontok tisztázására.

Teljes összeg 18 nevezés x 45 EUR nevezési díj = 810 EUR (illetve az aktuális árfolyamnak megfelelő forint érték)
Miskolci VSE: 135 EUR Bényei Bálint 1. és egy 2. helyezés, Leskó Sándor 3. helyezés 
Honfoglalás LLK: 270 EUR Kovács Lajos  2db 2. helyezés, Kun Gábor 1. és egy 3. helyezés, Trájer Szabolcs 1. és egy 2. helyezés 
Tatabánya VLK: 405 EUR Medveczki Zoltán 1. és egy 2. helyezés, Palkó Csilla 1. és egy 2. helyezés, Palkó Gábor 1., 2., és egy 3. helyezés, Bucai István 1., és egy 3. helyezés
Az Elnökség még egyszer gratulál a 2019-ben kiemelkedő EB eredményeket szállító IMSSU csapatnak.  

MDLSZ Elnökség 2019.11.28. / 1. számú határozat

Az Alapszabály 7.§ (4) pontja szerint: “A szövetség számára fizetendő díjakat az elnökség díjszabályzatban állapítja meg. Az elnökség a következő évre vonatkozó díjszabályzatot köteles minden év november 30. napjáig elfogadni és december 15. napjáig közzétenni.”

Fent idézett kötelezettsége szerint a 2019.11.25-i elnökségi ülésen történt megállapodás alapján az Elnökség 5 egyhangú IGEN szavazattal, digitális szavazás útján elfogadta a szövetség 2020 évre érvényes díjtábláját, az alábbiak szerint (díjtábla itt érhető el).

MDLSZ Elnökség 2019.11.25. / 1. számú határozat

Az Elnökség 2019.11.25./01 számú határozata melyet az elnökségi tagok 5 egyhangú igen 
szavazatával hozott a 2020-as OB-k rendezése kapcsán, a beérkezett pályázatok alapján. 

a. Gyorspont 
      i. örömmel vettük, hogy három pályázat is érkezett, a Paragun Ravazdon, a 
Sitmar-MVSE együtt Füzesabonyban, valamint az Üllői LK, Üllőn rendezné a 
versenyt. 
      ii. Az elnökség a szakágvezető véleményét is meghallgatva, egyhangúan az 
Üllői Lövészklubnak ítélte a rendezés jogát. A döntésben fő szempont volt a 
központi elhelyezkedésű lőtér, ugyanis a Gyorspont OB a talán legnagyobb 
létszámot megmozgató országos bajnokságunk, így fontos szempont, hogy 
sem a keleti, sem a nyugati megyékből érkezőknek ne legyenek túl nagy 
utazási költségei, és egyenlő időráfordítással elérjék a helyszínt. 
      iii. Dátum: 2020.06.05. - 06.06. 

b. IDPA 
      i. Egy pályázat: Hiúz SE, Dunaújváros 
      ii. Dátum: 2020.07.04. – 07.05. 

c. IMSSU 
     i. Egy pályázat: MVSE, Füzesabony 
     ii. Dátum: 2020.08.29.-08.30. 

d. Precíziós Kiskaliberű Puska 50m 
      i. Egy pályázat: Tatabánya LK 
      ii. Dátum: 2020.09.20. 

e. Precíziós Kiskaliberű Puska nagytávolságú 
      i. Egy pályázat: Viharsarki SE, Békéscsaba 
      ii. Dátum: 2020.10.02. – 10.03. 

f. Rapid Gyorspont 
    i. Egy pályázat: MTTSZ Tab, Tab 
    ii. Dátum: 2020.09.11. – 09.13. 

g. Steel challenge 
     i. Egy pályázat: Celeritas, Dunaújváros 
      ii. 2020.09.06. 

h. Nagykaliberű puska precíziós OB 
      i. Egy pályázat: 5Fegyver Kupa, Kunhegyes 
      ii. Dátum: 2020.06.13. 

i. Gyorskombinált 
    i. Egy pályázat: 5Fegyver Kupa, Kunhegyes 
     ii. Dátum: 2020.09.05.

c. Az elnökség kéri a szakágvezetőket, hogy az eddig beküldött anyagokat még 
egyszer nézzék át, foglalják egységes szerkezetbe és PDF formában küldjék meg az 
mdlsz@mdlsz.com email címre legkésőbb 2019.11.30-ig.

2020.03.22 vasárnap az első közgyűlés, valamint a 2019-es díjátadó időpontja 
Megismételt közgyűlés 2020.03.29., vasárnap

MDLSZ Elnökség 2019.11.19. / 1. számú határozat

 Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet: 
Erdőspusztai Lovas, Lövész Sport és Szabadidős Egyesület 
4002-Debrecen, Külterület 0760/2 Hrsz.  
Elnök: Bohátka László 
Adószám: 19167271-1-09 
Alapítás: 2019

MDLSZ Elnökség 2019.11.19. / 2. számú határozat

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet: 
ST Lövész Sportegyesület 
1037-Budapest, Toronya utca 1/B  
Elnök: Sáránszki Péter 
Adószám: 18999187-1-41 
Alapítás: 2018.

MDLSZ Elnökség 2019.10.02. / 1. számú határozat

Az MDLSZ Elnöksége 5 egyhangú igen szavazattal Bakonyi András szakágvezető és Belme Attila szakágvezető helyettes lemondása miatt Póka Tibor (MDLSZ 2817) sporttársat nevezi ki az IDPA szakág vezetőjének. Póka Tibor élvezi a szakág és az elnökség támogatását. 
Bakonyi Andrásnak és Belme Attilának köszönjük éveken át tartó értékes munkáját, Póka Tibornak pedig sok sikert kívánunk új feladatkörében.

MDLSZ Elnökség 2019.09.26. / 1. számú határozat

EGY A CSAPAT Sportegyesület 
1158-Budapest, Drégelyvár u. 9. 1/10. 
Elnök: Poós Péter 
Adószám: 19108711-1-42 
Alapítás: 2019.

MDLSZ Elnökség 2019.09.26. / 2. számú határozat

Az elnökség megbízásából Dr. Solymos Zsigmod ügyvéd elkészítette az MDLSZ ügyrendi  szabályzatát, mely szabályzatot az elnökség egyhangú döntéssel elfogadott és a mai naptól (2019.09.26.) hatályba helyezi, hatálybalépést követően honlapján közzé teszi.

MDLSZ Elnökség 2019.08.15. / 1. számú határozat

Az Elnökség a csatolt 1. sz. mellékletben megfogalmazott főtitkári javaslatot egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal támogatja, és felkéri a főtitkárt a végrehajtásra. Főbb lépések: szerződéskötés előkészítése a szervező céggel, díjátadó előkészítése, a szövetség elmúlt 20 évében a szövetség érdekében kiemelkedő tevékenységet végző kitüntetettek listájának összeállítása, a 2018-as díjátadó és a díjak előkészítése, stb. Határidő: azonnal, folyamatos

MDLSZ Elnökség 2019.08.15. / 2. számú határozat

Az elnökség egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal a következő határozatot hozta. 
A szövetség oktatási rendszerében zajló képzések, tanfolyamok, vizsgák csak az illetékes szakág vezetőjének ÉS a bírói bizottság elnökének előzetes jóváhagyása után, a főtitkár előzetes tájékoztatása mellett történhetnek. A jóváhagyás nélkül történő képzések esetében a szövetség nem adhat ki bizonyítványt, igazolást, vagy oklevelet az adott képzés, tanfolyam elvégzéséről, vagy vizsga letételéről.

MDLSZ Elnökség 2019.08.15. / Az MDLSZ Elnökségének 2019.08.15./01. számú határozata

Az Elnökség a csatolt 1. sz. mellékletben megfogalmazott főtitkári javaslatot egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal támogatja, és felkéri a főtitkárt a végrehajtásra. Főbb lépések: szerződéskötés előkészítése a szervező céggel, díjátadó előkészítése, a szövetség elmúlt 20 évében a szövetség érdekében kiemelkedő tevékenységet végző kitüntetettek listájának összeállítása, a 2018-as díjátadó és a díjak előkészítése, stb. 

Határidő: azonnal, folyamatos

MDLSZ Elnökség 2019.08.15. / Az MDLSZ Elnökségének 2019.08.15./02. számú határozata

Az elnökség egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal a következő határozatot hozta.

A szövetség oktatási rendszerében zajló képzések, tanfolyamok, vizsgák csak az illetékes szakág vezetőjének ÉS a bírói bizottság elnökének előzetes jóváhagyása után, a főtitkár előzetes tájékoztatása mellett történhetnek. A jóváhagyás n.lkül történő képzések esetében a szövetség nem adhat ki bizonyítványt, igazolást, vagy oklevelet az adott képzés, tanfolyam elvégzéséről, vagy vizsga letételéről.

MDLSZ Elnökség 2019.07.25. / 2. számú határozat

Az MDLSZ Főtitkára megvizsgálta az BKV Metro Lövész és Íjász Klub által 2019.07.17-én benyújtott szabályos tagfelvételi kérelmet a csatolt dokumentumokkal, és támogató javaslatát megküldte az Elnökség részére.  
Az Elnökség digitális szavazás útján, egyhangú határozatot hozott és a szövetség tagjai közé felvette a  BKV Metro Lövész és Íjász Klub nevű civil szervezetet.  
Adószáma: 19151805-1-42 
Székhelye: 1106-Budapest, Fehér út 1/c. 
Képviseli: Németh János elnök 
 

MDLSZ Elnökség 2019.07.25. / 1. számú határozat

A szövetség elnöksége digitális szavazás útján 5 igen szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta: 

A bírói és lövészetvezetői képzések pontosabb jogharmonizációjának biztosítása érdekében, a 2019.07.01./01. számú határozat kiegészítéseképpen az elnökség úgy döntött, hogy a bírói/lövészetvezetői tanfolyamok végén tett sikeres vizsga után csak a vizsgabizonyítványt/oklevelet adja ki a jelölteknek, de a bírói kártyát nem.  

A sikeres vizsgát tett jelöltek ezzel az okmánnyal az állandó lakóhelyük szerint illetékes rendőrhatóságnál kérelmezhetik a 2004. évi XXIV. tv. 3.§ (f) bekezdés szerinti hatósági lövészetvezetői engedély kiadását. A jogszabály által előírt hatósági lövészetvezetői engedély bemutatása után adja ki a szövetség a bírói igazolványokat. 

MDLSZ Elnökség 2019.07.17. / 1. számú határozat

Az Elnökség több fordulóban tárgyalta a Honfoglalás LLK (Jászberény) 2021-es sziluett EB rendezésére vonatkozó tervezetét és szándékát, és 5 IGEN szavazattal - digitális úton - a következő egyhangú határozatot hozta: 

Habencius Ferenc egyesületi elnök kötelezettségvállaló nyilatkozata, valamint az elkészült pénzügyi terv alapján az elnökség támogatja az EB hazai megrendezésének ötletét, és egy héten belül beadja a szövetség pályázatát a megfelelő nemzetközi IMSSU fórum felé. 
Az Elnökség kötelezettséget vállal arra vonatkozóan is, hogy az EB sikeres megrendezését utólag 1,5 M Ft (azaz másfél millió forint) szövetségi forrással támogatja, melyet a 2021-es költségvetésben szerepeltet majd, és az aktuális éves rendes közgyűlés elé terjeszt jóváhagyásra. 
Az Elnökség köszönetet mond Kovács Lajos Tibor sporttársnak kitartó koordinációs munkájáért, és a pályázat megszerkesztéséért, valamint Medveczki Zoltán sporttársnak a számszaki tervező előkészítő munkában vállalt szerepéért, továbbá köszöni a jászberényi felajánlást és számít Habencius Ferenc sporttársnak, és csapatának értékteremtő munkájára, melynek segítségével újabb nagy nemzetközi verseny színhelyévé válhat hazánk.

MDLSZ Elnökség 2019.07.01. / 1. számú határozat

Az Elnökség 5 tagja egyhangúan a következő határozatot hozza.:

2019.07.01-től a szövetség bírói tanfolyamain csak olyan résztvevő tehet bírói alapvizsgát, aki a 49/2004 (VIII.31.) BM rendeletben előírt követelmények szerinti kombinált, vagyis minden lőfegyver kategóriára vonatkozó hatósági fegyverismereti vizsgával rendelkezik.

Indoklás: a szövetség versenyeinek biztonsága érdekében alapvető fontosságú, hogy bíróként csak olyan sporttársak vezethessenek versenyeket, lövészeteket, akik legalább a rendeletben előírt elméleti és gyakorlati jártassági feltételeknek előzetesen megfeleltek.

MDLSZ Elnökség 2019.07.01. / 2. számú határozat

Az Elnökség 5 tagja egyhangúan a következő határozatot hozza.:

A szövetség megkezdi a régi bírói igazolványok cseréjét. A csere időszaka 2019.07.01- - 2019.12.31.ig terjedő 6 hónapos időszak. Ebben az időszakban az igazolványok cseréje ingyenes. Ennek feltétele a régi igazolvány főtitkárnak történő postai megküldése. Amint a Főtitkár megkapta, elkészítteti az újat és megküldi az érintett bírónak. A határozat célja egy új, naprakész bírói nyilvántartás elkészítése.

MDLSZ Elnökség 2019.06.18. / 1. számú határozat

Az MDLSZ Főtitkára megvizsgálta az IPA NAV szervezete által 2019.06.17-én benyújtott szabályos tagfelvételi kérelmet a csatolt dokumentumokkal, és támogató javaslatát megküldte az Elnökség részére. 
Az Elnökség digitális szavazás útján, egyhangú határozatot hozott és a szövetség tagjai közé felvette az  "International Police Association Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezete” nevő civil szervezetet. 
Adószáma: 18188019-1-41 
Székhelye: 1043 Budapest, Temesvári út 7-9. 
Képviseli: Polcz Attila dandártábornok

MDLSZ Elnökség 2019.05.30. / 1. számú határozat

2021-es AETSM Európa Bajnokság (IMSSU) magyarországi rendezésének egyeztetése,  feladatok meghatározása

Az MDLSZ pályázatot kíván beadni a 2021-es AETSM Európa Bajnokság megrendezési jogáért. Az Elnökség kérésére a megjelent vezetők, szakterületükön egyenként elmondták  ezzel kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket tervezett feladataikat. A megbeszélés eredményként az alábbi döntés született: 

- Az MDLSZ Elnöksége támogatja a 2021-es AETSM Európa Bajnokság magyarországi megrendezését, a Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesületet bejelentette szándékát a  verseny megrendezésére a jászberényi lőtéren. 
- Az MDLSZ Elnöksége adott évben a versenyrendezési támogatást az éves költségvetésbe illeszti, amiről a közgyűlés fog dönteni. 
- Az MDLSZ Elnöksége és további vezető tagjai a pályázat elnyerése esetén tevékenyen részt vesz a szervezésben, a szövetség partnerei és egyéb kapcsolatrendszerében megkisérel minél  nagyobb támogatottságot szerezni a rendezvénynek. 
- Az MDLSZ Elnöksége felállít egy intéző csoportot melynek feladata a szervező egyesület  részére a lehető legnagyobb támogatást nyújtani és koordinálni a verseny megszervezését. Feladatai közé tartozik többek között a potenciális szponzorok felkutatása és felkeresése, a bírói 
csapat összeállítása és felkészítése, a médiák folyamatos tájékoztatása és kapcsolattartás, a versenyzők és egyéb résztvevők kiszolgálásának teljeskörű szervezése. A csoport felállítására vezetésére és a feladatok koordinálására felkéri Medveczki Zoltánt és Kovács Lajos Tibort, akik a felkérés alapján a feladatot elfogadták. 
- Az MDLSZ Elnöksége felkéri a felállított szervező csoportot, hogy a verseny megrendezésével kapcsolatban egy üzleti és költségvetési tervet soron kívül készítsenek el. 
- Habenczius Ferenc, mint a Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesület vezetőségének felhatalmazásával bíró képviselője, nyilatkozott, hogy amennyiben a fenti támogatást megkapja és a felállított szervező csoport támogatását bírja, a versenyt általuk üzemeltett jászberényi  lőtéren megrendezi. Ezen nyilatkozatát, még a pályázat beadása előtt, külön írásban is megteszi.

MDLSZ Elnökség 2019.05.30. / 2. számú határozat

MDLSZ fejlesztési pályázatok elbírálása

Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a szövetség által kiírt  "Fejlesztési Pályázat" tekintetében az érvényes pályázatot beadó egyesületek közül az alábbi  egyesületek részére 200.000 Ft azaz kettőszázezer forint támogatást nyújt: 
- Bakony Dinamikus Lövész Egyesület 
- Puskás Lövész Egyesület 
- Szászvári Lövész Egylet 
- Üllői Lövész Klub

MDLSZ Elnökség 2019.05.30. / 3. számú határozat

Egyéb napirendi pont keretén belül Szegedi Márk felvetette, hogy az IPSC szakágban a Blue Line vizsga létjogosultságát felül szeretné vizsgáltatni, véleménye szerint ebben a formájában az  nem teljesíti a hozzá fűzött igényeket. Javasolja a vizsga szigorítását és az írásbeli vizsga  visszaállítását, vagy a teljes vizsga eltörlését. 

Az MDLSZ Elnöksége a felszólalást jegyzőkönyvezte és a későbbiekben felkéri a szakág  vezetőségét annak véleményezésére.

MDLSZ Elnökség 2019.04.30./01 számú elektronikus úton hozott egyhangú határozata

A világversenyek nevezési díjának befizetési rendjéről

Az Elnökség a világversenyek nevezési díjainak befizetésére az alábbi eljárásrendet dolgozta ki:

– Az eljárásrend minden olyan nemzetközi versenyre vonatkozik, amelyen a részvételt lehetővé tévő, bármilyen néven nevezendő pénzbeli hozzájárulást (a továbbiakban nevezési díjat) a rendező az MDLSZ-től várja el.

– A nevezési díjak befizetése a résztvevő sportolókat terheli. Az egy főre eső nevezési díj szövetség számlájára történő befizetése a világversenyen való indulásra vonatkozó szándéknyilatkozatnak tekintendő. A befizetés elmaradása, késedelmes fizetése pedig az indulási szándék visszavonására irányuló nyilatkozatnak tekintendő. A nevezési díjak befizetése mindig előre, teljes összegben, forintban, az MDLSZ számlájára való banki utalással vagy befizetéssel történik.

– Az egy főre eső nevezési díjat az MDLSZ Elnöksége határozza meg. Ennek során figyelembe veszi a rendező által meghatározott egyéni és csapat nevezési díjakat, a valuták átváltási árfolyamát, a banki költségeket és egyéb szempontokat. A nevezési díjról az MDLSZ díjbekérőt állít ki, melyben feltünteti a befizetendő összeget és a befizetési határidőt. A díjbekérőt elektronikus levél formájában eljuttatja azokhoz a sportolókhoz, akiket a szakágvezető megnevez. A befizetett összegről az MDLSZ a sportoló, szponzora vagy egyesülete részére számlát állít ki.

– A teljes nevezési díj rendező felé történő megfizetése – a rendező által meghatározott devizanemben – az MDLSZ feladata és felelőssége.

– Amennyiben a versenyző bármilyen okból nem tud, vagy nem akar részt venni azon a világversenyen, amelynek nevezési díját befizette, úgy erről a körülményről köteles tájékoztatni az MDLSZ főtitkárát. Ebben az esetben az MDLSZ dönt arról, kinek kínálja fel a részvétel lehetőségét, aki a fentebb leírtaknak megfelelően befizeti a nevezési díjat. Ezt követően a befizetett, de fel nem használt nevezési díjat az MDLSZ visszautalja annak a versenyzőnek, aki indulási lehetőségéről lemondott. Az indulási jogokkal való, ettől eltérő rendelkezés (pl. az indulási jog eladása) érvénytelen, erről a szövetség a rendezőt és a világszövetséget is tájékoztatja.

– Amennyiben a rendező a nevezési díjat bármilyen okból visszajuttatja az MDLSZ-nek, úgy az MDLSZ az egy főre eső nevezési díjat visszautalja a versenyzőnek.

– A fenti eljárásrendtől való szándékos eltérés esetén az MDLSZ visszavonja az érintett versenyző versenyengedélyét.

– Amennyiben a versenyző vagy a csapat dobogós helyen végez, az Elnökség eseti döntésével dönthet a nevezési díjak átvállalásáról.

– Jelen határozat kihirdetésével valamennyi, a nevezési díjak befizetésére vonatkozó korábbi, bármilyen formájú és jellegű rendelkezés, döntés, hagyomány vagy szokás érvényét veszti.

MDLSZ Elnökség 2019.04.08./01 számú határozata

Az elnökség digitális szavazás útján egyhangú döntéssel a mai nappal hatályon kívül helyezi az IPSC versenyrendezési, és ellenőrzési szabályzatát.
Indoklás: 2019.01.01.-től egységes szerkezetbe foglalt versenyrendezési szabályzat van érvényben, ezért külön szabályzás felesleges.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.31. / 01. számú határozata

Veszprémi Sportlövész Egyesület tagfelvételi kérelme:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a szövetség soraiba felvette a
következő, tagfelvételt kérő egyesületet:
Veszprémi Sportlövész Egyesület
8200 Veszprém, Jutasi út 77/A. I/4.
Elnök: Nagy Ádám
Adószám: 19114709-1-19
Alapítás: 2019.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.31. / 02. számú határozata

Köszolg Sport Club tagfelvételi kérelme:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a szövetség soraiba felvette a
következő, tagfelvételt kérő egyesületet:
KÖSZOLG Sport Club Kunfehértó
6413 Kunfehértó, II. körzet 2.
Elnök: Lakos Dénes
Adószám: 19046165-1-03
Alapítás: 1991.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.31. / 03. számú határozata

Magnum SC Sportegyesület tagfelvételi kérelme:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a szövetség soraiba felvette a
következő, tagfelvételt kérő egyesületet:
MAGNUM SC Sportegyesület
2151 Fót, Fehérkő út 6.
Elnök: Havan Gábor
Adószám: 19108168-1-13
Alapítás: 2018.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.31. / 04. számú határozata

Nemzetközi versenyek (slot) nevezési díjának fizetési rendje
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:
Minden kontinens vagy világ versenyre az MDLSZ, mint a világszövetség tagja kapja a kvótákat. Az
MDLSZ versenyzői a tagszervezetükön keresztül nevezhetnek a szabad kvótákra. Nevezés csak
abban az esetben érvényes ha a nevezési és fizetési kötelezettség vállalási nyilatkozat aláírásával a
tagszervezet vállalja kötelezettségét a szövetség felé. A kvóták díját a Szövetség fizeti a rendező felé
de teljesítés után azt tovább számlázza a nevezést benyújtó tagszervezeteknek.
Az Elnökség felkéri Simon Lászlót – IPSC szakágvezetőt, hogy a fent említett fizetési szabályozást
elkészítse és azt az elnökség felé bemutassa.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.31. / 05. számú határozata

MDLSZ országos bajnokságok nevezési díjtámogatása
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:
Mivel a szövetség közgyűlése a mai napon nagy többséggel elfogadta a szövetség 2019. évi
költségvetését, mely új elemként a szakágak hatáskörébe rendelte az Országos Bajnokságok
mindennemű anyagi támogatásának ügyét is, ezért az Elnökség minden korábbi, ide vonatkozó
szabályozást hatályon kívül helyez.
Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az Országos Bajnokságok bárminemű anyagi támogatása a mai
közgyűlés által elfogadott szakági költségvetési kereteken belül, és azok terhére valósíthatók meg, ide
értve a nevezési díjak felének támogatását, a kupák, serlegek, érmek megvásárlását, azok
legyártatását, feliratozását és minden hasonló, korábban a szövetség elnöksége által szervezett
kapcsolódó feladatot és központilag vállalt költséget.
A mai közgyűlés által elfogadott keretszámok a tényleges elmúlt évi költségek ismeretében úgy
kerültek megállapításra, hogy az adott költségek fedezete a 2019-es szakági költségvetésekben
biztosítva legyen, így a változásból adódóan NEM csökkent a szakágak OB rendezés támogatására
fordítható kerete, csak annyi változott, hogy 2019-től a szakágvezető javaslata alapján dől el, hogy a
szakág mire használja fel az adott keretét. Szélsőséges esetben emelkedhet is, illetve a szakág önálló
döntése értelmében csökkenhet is az adott szakág OB szervezésre fordítható támogatási kerete.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.25. / 01. számú határozata

Az Elnökség digitális szavazás útján, egyhangú döntéssel, az határozatot hozta:
A mindenkori IPSC régió igazgató az IPSC illetve az IROA felé, valamint bármely nemzetközi ügyben a mindenkori elnökség véleményét köteles képviselni, és a döntésekben, javaslatokban köteles az elnökséggel előzetesen írásban egyeztetni. Ide értendő a GA-an előzetesen ismert kérdésekben való szavazás, valamint a kontinens, és világbajnokságra jelentkezett NROI és IROA bírók ajánlása a rendező, és az IROA felé.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.13. / 01. számú határozata

Az Elnökség digitális szavazás útján az alábbi egyhangú határozatot hozza.
A könyvelőiroda által 2019.03.13-án megküldött végleges, a 2018. évről szóló egyszerűsített pénzügyi beszámolót, mérleget, és közhasznúsági mellékletet az Elnökség megtárgyalta, elfogadta, és a soron következő éves rendes közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.
Az Elnökség – a 2018-as számok ismeretében – megtárgyalta a szövetség 2019-re tervezett költségvetését is, és jelen határozatában elfogadta annak a közgyűlés elé terjesztendő változatát.
A 2018.02.18. / 01. számú elnökségi határozat szellemében az elnökség a 2018-as tényleges szakági igények figyelembe vétele mellett javaslatot tesz a közgyűlésnek a 2019-es szakági költségvetés sarokszámaira vonatkozóan is, melynek fő száma 10,9 M Ft, vagyis 2,44 M Ft-al magasabb összeg, mint amit a szakágak – minden költségüket figyelembe véve – 2018-ban ténylegesen elköltöttek.
Az Elnökség felkéri Dr. Fábián Lajos alelnököt, hogy a fentiekről az Elnökségi Hírlevél 24. számában minél előbb tájékoztassa a tagságot.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.11. / 01. számú határozata

Az Elnökség digitális szavazás útján az alábbi egyhangú határozatot hozza. Mivel a 2018-as pénzügyi beszámoló (mérleg) véglegesítése során a könyvelőirodával történt áttekintés, illetve tagegyesületekkel folytatott egyeztetés eredményeképpen tisztázódott sok-sok a korábbi évekből áthúzódó nyitott tétel, illetve a hivatkozott határozat által érintett, a teljes szövetségre vonatkozó tisztázatlan tartozik-követel állomány elhanyagolható tételre zsugorodott, az elnökség hatályon kívül helyezi a 2019.02.23. / 01. számú határozatát.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.02.23. / 01 számú határozata

A Felügyelő Bizottság korábbi – 2017-től tett – észrevételei, valamint a könyvelő irodánk 2018-as mérleg és beszámolókészítés során adott friss szakmai tanácsainak figyelembe vétele mellett – digitális szavazás útján – a következő egyhangú határozatot hozta:

A szövetség majdnem 20 éves fennállása alatt, a pénzügyi-számviteli rendszerben évről évre tovagördülő módon sok olyan apró tartozik-követel tétel szerepelt, melyek sok év távlatából felgöngyölíthetetlenek, eredetük az 5 éven túli bizonylatok elérhetetlensége miatt, valamint a korábbi főtitkár nyilvántartásai alapján nem tisztázhatók, összértékük elhanyagolható, viszont jelentős anyagi és időráfordítás terhet jelent évente ezen kis összegek könyvelése és egyeztetése.

Azon kis összegű tartozik-követel tételeket, melyek eredete ismeretlen, akár sok éve áthúzódó hiba is lehet a probléma forrása, továbbá nincs esély a rendezésére, az Elnökség jelen határozatában hozott döntése értelmében felkéri a könyvelő irodát, hogy írja le és ne szerepeltesse tovább a rendezetlen vevő-szállító folyószámlán az adatok között.

Ezért az Elnökség 3 tagja és az új Főtitkár személyes egyeztetés formájában egy teljes szombati nap időráfordítással elvégezte a könyvelési rendszerben ezen tételek részletes és külön-külön történő vizsgálatát. Az eredményről egy három A4-es oldalt kitevő, részletes listát tartalmazó dokumentum formájában tájékoztatta a könyvelő irodát, amiben a nem leírandó, tényleges tartozási tételekre is felhívta a figyelmet.

Ezzel együtt az Elnökség felkérte a Főtitkárt, hogy a ténylegesen tartozó egyesületek felé küldje meg az ilyenkor szokásos felszólítást és annak eredményéről tájékoztassa az elnökséget.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.02.18. / 01 számú határozata

Az elnökség elektronikus úton, digitális szavazás formájában a következő egyhangú határozatot hozta:
2019. évtől kezdődően a korábbi évek tényleges támogatási igényét és tapasztalatát figyelembe véve, az Országos Bajnokságok nevezési díj, érem, kupa, serleg támogatását beépítjük az önálló szakági költségvetésbe. Ezek kiválasztása, beszerzése a szakág feladata és kötelessége. A költségvetést az éves rendes közgyűlés fogadja el, az elnökség előterjesztése alapján.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.02.13. / 01 számú határozata

Szövetségünk nyilvántartásában 33 (harminchárom) olyan tagegyesület szerepel, amely egyesületek vagylagosan, vagy többszörösen hosszabb ideje nem tettek eleget az alábbi kötelezettségeiknek.

Az adott egyesületekkel a kapcsolatfelvétel többszöri próbálkozás után is sikertelen maradt, megkereséseinkre válasz nem érkezett, minősített versenyzővel nem rendelkeznek, versenyengedélyt nem váltottak ki, versenyrendszerünkben évek óta nem vesznek részt, digitális rendszerünkbe nem regisztrálták magukat, továbbá tagdíjukat hosszabb ideje nem rendezték.

Ezért az Elnökség, digitális úton történő szavazás formájában, 5 igen szavazattal, az alábbi egyhangú határozatot hozta:

Az Alapszabály 10.§ (7) bekezdésben adott, a Ptk 3:69.§ rendelkezésein nyugvó felhatalmazás alapján az alábbi tagegyesületek tagsági jogviszonyát, 30 napos felmondási idővel az Elnökség felmondja.

Az Elnökség felkéri a főtitkárt, hogy erről az érintett egyesületeket a nyilvántartásunkban szereplő címükre kiküldött tértivevényes ajánlott levélben is értesítse, mely levelek legkésőbbi kiküldési határideje 2019.02.15. péntek.

Az érintett egyesületek listája csatolva.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.02.11. / 01 számú határozata

Az elnökség 5 tagja digitális szavazás formájában, egyhangú határozattal kinevezi Hegyi Gyula sporttársat (Alpokalja SE) a bírói bizottság vezetőjének.
Hegyi Gyula sporttárs a felkérést elfogadta. Munkájához minden támogatást megadunk és sok sikert kívánunk.

MDLSZ Elnökség 2019.01.28./01. határozata

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba
felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:

Alfa Lövész Klub Sportegyesület
2400 Dunaújváros, Dózsa György út 7. fsz/1.
Elnök: Ordas István

Marok Sportfegyver Sportegyesület
2370 Dabas, Bercsényi u.7.sz.
Elnök: Pecsernyi Gizella

MDLSZ Elnökség 2019.01.02./ 01. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja – digitális csatornán át leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangúan úgy döntött, hogy a 2019.01.01-től életbe lépett nagyszámú frissített szabályzat alkalmazása során – azok életbe léptetésével egyidőben – három hónapos türelmi időszakot vezet be a digitális rendszer indulásának utolsó fázisával párhuzamosan.

Ha és amennyiben a digitális rendszer utolsó fázisának indulási nehézségei miatt nem tudná valaki betartani az új szabályzatok (elsősorban versenyrendezési szabályzat) rendelkezéseit, akkor ezért – a türelmi időszak alatt – szankció nem érheti, többlet költsége nem keletkezhet.

A türelmi időszak 2019.01.01-től 2019.03.31-ig tart.

Ugyanezen időszakban az ügyvezető testület várja a tagság versenyrendezési szabályokkal kapcsolatos építő javaslatait és észrevételeit és fenntartja magának a jogot, hogy egyedi kivételként és indokolt esetben, év közben is módosítson az esetlegesen jogos észrevételekkel érintett szabályokon.

MDLSZ Elnökség 2018.12.31./ 01. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a mai napon
elfogadta a benyújtott Szervezeti és működési szabályzatot, mely 2019. január 1-től lép
hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.31./ 02. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a mai napon
elfogadta a benyújtott Sportfegyelmi szabályzatot, mely 2019. január 1-től lép hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.31./ 03. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a mai napon
elfogadta a benyújtott Etikai és gyermekvédelmi szabályzatot, mely 2019. január 1-től lép
hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.31./ 04. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a mai napon
elfogadta a benyújtott Képesítési szabályzatot, mely 2019. január 1-től lép hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.31./ 05. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a mai napon
elfogadta a benyújtott Versenyrendezési szabályzat 2019 egységes szerkezetben, mely
2019. január 1-től lép hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.31./ 06. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a mai napon
elfogadta a benyújtott
– Bizonylati rend
– Értékelési szabályzat
– Leltározási szabályzat
– Pénzkezelési szabályzat
– Selejtezési szabályzat
– Számlarend
– Számviteli politika szabályzatot, melyek 2019. január 1-től lép hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.07. / 07. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az MTTSZ Miskolci Vasutas SE gyorspont szakában pályázatot nyújtott be az utánpótlás képzés támogatására, melyben a gyerek versenyzők által használt lövedékek, lőszerek és egy új fegyver megvásárlásának anyagi támogatását kérik. A szakágvezető támogatta a pályázatot, miszerint az anyagi forrást, a gyorspont és hazai versenyszámok szakágainak utánpótlás támogatására elkülönített 2018. évi keretösszegéből kéri biztosítani. A Elnökség a pályázat támogatását egyhangú döntéssel jóvá hagyta.

MDLSZ Elnökség 2018.12.07. / 06. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
A főtikári feladatokkal egyidejűleg, az MDLSZ technikai eszközeinek és papír alapú dokumentuminak átadása-átvétele is megtörtént. A szövetség alapítása óta felhalmozódott, jelentős mennyiségű papír alapú dokumentációk, nyilvántartások valamint nagyobb értékű technikai, informatikai eszközök tárolására, megőrzésére, egy erre a célra megfelelő raktárhelyiség szükséges. A szövetség 2019. január 01-től ezen célból raktárhelyiséget bérel, felkéri Tabódy Zoltán elnökségi megbízottat, hogy keresse meg és készítse elő bérleti szerződéskötésre a megfelelő helyiséget.

MDLSZ Elnökség 2018.12.07. / 05. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
A Steel Challenge szakág sörétes OB rendezésének jogát a Fekete Sólyom Lövész Sporklub és az Acéllövedék Sportlövész Egyesület közösen kapja meg.
Verseny helyszíne: Pátyi Lőtér
Verseny ideje: 2019. szeptember 14.
Versenyrendezésért felelős vezető: Sárai-Szabó Zsolt

MDLSZ Elnökség 2018.12.07. / 04. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Simon László szakágvezető által benyújtott, IPSC versenyrendezési és ellenőrzési szabályzatmódosítást, illetve a blue line szabályzatmódosítását, a módosításokkal kiegészített szabálykönyveket az elnökség elfogadja. Az új szabálykönyveket az MDLSZ honlapján közzé teszi, azok 2019. január 1-én lépnek hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.07. / 03. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Zántó István szakágvezető által benyújtott, Gyorspont versenyrendezési szabályzatmódosítást, a módosításokkal kiegészített szabálykönyvet az elnökség elfogadja. Az új szabálykönyvet az MDLSZ honlapján közzé teszi, az 2019. január 1-én lép hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.07. / 02. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Országos bajnokság esetében, különösen a fiatalokat mozgató versenyeken mint pl. az Action Air, túlzott terhet ró a szervező egyesületekre a juniorok és a nők nevezési díjának
elengedése, ezért az elnökség úgy döntött, hogy 2019-ben teszt jelleggel 100%-ban átvállalja a nők és junior veresenyzők OB nevezési díjait minden OB esetében. A többi OB versenyző esetében változatlan az 50%-os nevezési díj támogatás.

MDLSZ Elnökség 2018.12. 07. / 01. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az Acition Air versenyek kifejezetten az MDLSZ utánpótlásképzését segítik elő. Ezeken a versenyeken nagyrészben olyan fiatalok vesznek részt, akik a jelenlegi versenyszabályzat
szerint nem fizetnek díjat, ezzel egyidejűleg egy Országos Bajnokság rendezési költségei jelentős terhet rónak a rendező egyesületre. Tekintettel arra, hogy a 2018-as Zen Rendészeti Sportegyesület által rendezett Action Air IPSC OB (a jelenlegi szabályozás miatt) veszteséget okozott a rendezőnek, a szövetség az IPSC szakág 2018-as utánpótlás program
költségvetésének terhére, a junior versenyzők nevezési díjának támogatását 100%-ra egészíti ki.

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.28./01. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:

Magyar Tábor Hagyományőrző és Sport Egyesület 9073 Bőny Szőlőhegy 45/b
Elnök: Györkös Kolos
Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.28./02. számú határozata:

A szövetség, tagegyesületei számára ingyenes hozzáférést biztosít a 2019. évben bevezetésre kerülő új digitális rendszeréhez (mdlsz.com). A portálon keresztül a tagegyesületeknek lehetősége nyílik az elektronikus ügyintézésre (versenyengedély igénylése, versenykiírás, egyéb kérelmek beadása, stb.) Az elektronikus ügyintézés során az adminisztrációt, naplózást és szükség esetén a közzétételt a rendszer automatikusan elvégzi, így jelentősen felgyorsítja és költséghatékonnyá teszi az eljárást.

Az új digitális rendszer bevezetése mellett a szövetség fenntartja a lehetőséget tagegyesületei részére, hogy továbbra is a papír alapú, ide értve a postai levél vagy elektronikus levél (PDF, Word, szkennelt dokumentum, stb.) formájában történő ügyintézésre. Ebben az esetben az ezzel járó adminisztrációt, naplózást és szükség esetén a közzétételt a szövetség megbízottja végzi el, ami a MDLSZ felé plusz költséggel jár. Azon tagegyesületek részére akik az elektronikus ügyintézés helyett a papír alapú ügyintézést választják, a szövetség az ezzel felmerülő plusz költséget, de maximum 1.000 Ft/alkalom összeget, továbbszámlázhatja.

A bevezetés időszakában (2019.02.28-ig) a szövetség a papír alapú ügyintézéssel járó plusz költséget teljes mértékben magára vállalja, azt nem számlázza tovább, így a 2019. évi versenyengedélyek, illetve az átmeneti időszakban kiírt versenyek ügyintézése zavartalanul bonyolítható le. Az elnökség felkéri Tabódy Zoltán megbízottat, hogy a digitális ügyintézés menetéről, különös tekintettel a versenyengedélyek igényléséről és a 2019 évi versenykiírásokról soron kívül de legkésőbb 2018. december 10-ig hírlevél formájában tájékoztassa a tagegyesületi vezetőket.

A határozati javaslatot az Elnökség 5 tagja egyhangúan támogatta és elfogadta.

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.21./01. számú határozata:

Az Elnökség megfontolta a Steel Challenge csapat kérését és az évek óta rendszeresen kiemelkedő nemzetközi eredményeket szállító, Szövetségünk és Országunk hírnevét öregbítő Steel Challenge csapat tagjainak, azaz Kiss Józsefnek, Tanács Gábornak és László Endrének a 2019-es versenyidényre való felkészülését segítendő, fejenként 5-5-5 ezer db, összesen 15’000 db 0.22-es lőszertámogatást nyújt a 2019. évben, a szövetségi költségvetés 2018-as maradványkerete terhére.

Ajánlatot kérünk a Frommertől, mint támogató partnerünktől.

A határozati javaslatot az Elnökség 5 tagja egyhangúan támogatta.

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.21./02. számú határozata:

A Tabi MTTSZ Lövész-Íjász SE elnöke, több mint egy évtizede folytatott utánpótlás és hazafias nevelési tevékenységének támogatása érdekében támogatási kérelmet nyújtott be a szövetség ügyvezető testületéhez, melyet a Gyorspont Szakág vezetője írásban támogatott és elfogadásra javasolt. Az egyesület a helyi Rudnay Gyula Szakgimnáziumban folytat légfegyveres lövészet oktatást, ami nagymennyiségű léglőszer felhasználásával jár. A diákok körében sportágunk egyre népszerűbb, az egyesület saját forrásai viszont végesek.

Az Elnökség megfontolta a kérést és a határozati javaslatot az Elnökség 5 tagja egyhangúan támogatta.

A tabi MTTSZ Lövész-Íjász SE 200’000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) szövetségi céltámogatásban részesül. Költségvetési hely a gyorspont szakág 2018-ra a közgyűlés által jóváhagyott utánpótlás nevelési sora.

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.21./03. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Bírói Kódex módosítását a társadalmi vita során beérkezett észrevételek, javaslatok, a tagok támogatásának hiánya miatt további intézkedésig levette a napirendről.

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.21./04. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:

Diana Sportlövész Klub, 7300 Paks, Kálvária u. 2., Elnök: Tar Zoltán

6) 2019-es OB-k

a. IDPA OB

i. Időpont: 2019.07.05.-07.06.

ii. Helyszín: Dunaújváros

iii. Rendező: HIÚZ SE

b) IPSC SÖRÉTES OB

i. Időpont: 2019.09.27.-09.28.

ii. Helyszín: Debrecen Apafa

iii. Rendező: Puskás Lövész Egyesület

c) IPSC PISZTOLY OB

i. Időpont: 2019.10.11. – 10.13.

ii. Helyszín: Ravazd (egyeztetés alatt, nem végleges)

iii. Rendező: NKE SE

d) GYORSPONT OB

i. Nem érkezett tagegyesületi pályázat, a szövetség vállalja a rendezést

ii. Időpont: 2019.09.28. – 09.29.

iii. Helyszín: Ravazd (egyeztetés alatt, nem végleges)

iv. Rendező: MDLSZ

e) GYORS-KOMBINÁLT OB

i. Időpont: 2019.08.24. – 08.25.

ii. Helyszín: (egyeztetés alatt)

iii. Rendező: 5 Fegyver Kupa SE

f) IMSSU OB (nemzetközi 100m / rövidpályás fém)

i. Időpont: 2019.08.31. – 09.01.

ii. Helyszín: Füzesabony

iii. Rendező: MTTSZ Miskolci Vasutas SE

g) NAGYTÁVOLSÁGÚ, NAGYKALIBERŰ PRECÍZIÓS PUSKA OB

i. Időpont: 2019.10.05.

ii. Helyszín: (egyeztetés alatt)

iii. Rendező: 5 Fegyver Kupa SE

h) Más versenyszámokban pályázatok egyelőre nem érkeztek, azokban 2019-ben OB csak akkor rendezhető, ha a késői kiírás miatt a tervezett OB más – már korábban kiírt – versenyekkel nem ütközik.

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.21./05. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, 2018.11.21. hatállyal felmentette az IPSC szakág vezetőjét, Kormányos Máriát, és 2018.11.21. hatállyal szakágvezetőnek kinevezte Simon László sporttársat (MDLSZ 2284).

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.21./06. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott a következő kérdésben:

A 2018-ban zajló 12 hónapos, előre tervezett módon zajló főtitkár váltás keretében Toók László főtitkár úr szerződését 2018.12.31-i hatállyal felmondtuk. Az átmenet biztosított, Tabódy Zoltán főtitkár jelölttel 2019.01.01. hatállyal, a jelenlegi megbízási szerződése helyett új, a főtitkári feladatok ellátására szóló szerződést kötünk. A feladatok nagy részét már jelenleg is Tabódy Zoltán végzi.

Tabódy Zoltán 2018.12.01-től átveszi a maradék feladatokat is, gyakorlatilag december hónapban már ügyvivő főtitkárként végzi tevékenységét.

2018.12.01-től a gyakorlati ügyintézés, dokumentumok küldésének címe a korábbi debreceni cím helyett:

3301 EGER, Pf. 432.

Toók László főtitkár úr búcsúztatása 2019. első negyedévében, egy későbbiekben megszervezésre kerülő esemény keretében történik, melynek költségeit a 2019-es költségvetési keretből fedezzük.

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.05./01. számú határozata:

A Gyorspont Szakág vezetője írásos megkeresést intézett az Elnökséghez, melyben felhívta az ügyvezető testület figyelmét a Jászberényben, 2018.11.24-ére tervezett “Mikuláslövő lövészverseny” (Gyorspont minősítő) kiírásának hibájára. A versenyen szerepel sörétes versenyszám, de a kiírás szerint tilos a huzagolt csövű sörétes fegyver használata, amely tiltás ellentmond a Szövetség aktuális Gyorspont és Rapid Gyorspont szabálykönyve 2.5. és 2.5.1 pontjainak, és semmivel nem indokolhsató diszkrimináció.
MDLSZ minősítő verseny – egy adott versenyszámban és adott fegyvernemben – csak az MDLSZ vonatkozó szabálykönyve szerinti szabályok szerint rendezhető.

Az Elnök úr személyesen próbálta tisztázni a szervezőkkel a diszkriminatív intézkedés háttrerét és próbálta meggyőzni a szervezőket a kiírás szabálykönyvnek megfelelő módosításáról. Ez sajnos nem sikerült.

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot hozta:

Az Elnökség a szakágvezető javaslata alapján, a – a szabálykönyvnek nem megfelelő kiírás miatt – a kérdéses minősítő versenyen szereplő sörétes versenyszám minősítő jellegét törölte. A sörétes versenyszámban indulók az adott versenyen nem szerezhetnek minősítést. A többi versenyszámban és fegyvernemben a verseny minősítő jellege megmarad

Az MDLSZ Elnökség 2018.10.19./01. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot hozza:

A szakágvezető és a bírói bizottság vezetőjének korábbi javaslata és támogatása alapján Pajor Zoltánt delegáljuk a Steel Challange szakág képviselőjeként a bírói bizottságba.

MDLSZ Elnökség 2018.10.10. / 01. számú Határozata:

Az elnökség 5 tagja – digitális szavazás útján egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Az Alapszabály 7.§ (4) pontja szerint: “A szövetség számára fizetendő díjakat az elnökség díjszabályzatban állapítja meg. Az elnökség a következő évre vonatkozó díjszabályzatot köteles minden év november 30. napjáig elfogadni és december 15. napjáig közzétenni.”

Az Elnökség nem támogatta egyetlen díjtétel emelését sem, a 2018 évi díjak változatlanul érvényben maradnak.

A 2019-es versenyévadra érvényes díjak a következő díjtáblázat szerint alakulnak: a 2019 évi díjtáblázat megtekintéséhez kérem kattintson

MDLSZ Elnökség 2018.10.08. / 01. számú Határozata:

Az elnökség 5 jelenlévő tagja egyhangúan, 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy támogatja a 2021-es Sziluett EB magyarországi megrendezésének előkészítését.

Az Elnökség felkéri Tabódy Zoltánt, hogy Habencius Ferenccel és Palkó Gáborral együttműködve készítse elő a kiküldendő szándéknyilatkozatunkat, melynek határideje 2018.10.31.

Amennyiben a szándéknyilatkozatunk pozitív fogadtatásra talál a nemzetközi szövetségnél, akkor az Elnökség vállalja, hogy egy projekt team-et hoz létre, amely projekt team minden részletre kiterjedően elvégzi az előkészítő számításokat, és a szükséges tervezőmunkát segíti, hogy mind infrastruktúra, mind emberi erőforrás, mind pénzügyi források időben rendelkezésre álljanak.

Az MDLSZ Elnökség 2018.10.03./01. számú határozata

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, új tagok felvételével kapcsolatos adminisztratív követelmények, dokumentumok, valamint a tagfelvételi folyamat pontosítása kapcsán, a következő egyhangú határozatot hozza:

– Felkérjük Tabódy Zoltánt a jelenleg használt tagfelvételi kérelem nyomtatvány áttekintésére és pontosítására. A módosított formulának tükröznie kell a hamarosan induló digitális rendszerünk követelményeit, továbbá rákerül egy büntetőjogi figyelmeztetés az egyesület képviselőjének adatközlésére és az adatok pontosságára vonatkozóan.

Félreértések elkerülés céljából – a mai naptól – a tagfelvételüket kérő egyesületektől a következő anyagokat és adatokat kell bekérnie a főtitkárnak:

– Belépési nyilatkozat, az egyesület/vállalkozás vezetőjének aláírás minta/címpéldány szerinti aláírásával. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az egyesület/vállalkozás tagjai magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek tartják a MDLSZ alapszabályát, működési rendjét, és egyéb szabályzatait.
– Aláírás minta/aláírási címpéldány
– Az egyesület alapszabályának egy példánya, 30 napnál nem régebbi bejegyző végzés VAGY bírósági kivonat
– 30 napnál nem régebbi NAV igazolás adó és köztartozás mentességről
– Az egyesület/vállalkozás elérhetőségei, e-mail címe, regisztrációs száma, honlapja, adószáma, bankszámlaszáma, megye név
– Az egyesület/vállalkozás tisztségviselőinek elérhetőségei, e-mail címei. (elnök és kapcsolattartó telefonszáma, email címe, és postai levelezési címe, stb.)

Felkérjük a Főtitkár urat, hogy a jövőben csak olyan egyesület tagfelvételét javasolja az Elnökségnek, amely egyesület – tagfelvételi kérelemben beküldött – adatait egyeztette a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő adatokkal, és előzetesen rendben találta azokat. Az Elnökség elé terjesztett, főtitkár által jegyzett tagfelvételi javaslatnak mellékletként tartalmazni kell a Bíróság alábbi linken található adatbázisából letöltött, tagfelvételét kérő egyesület adatait tartalmazó adattáblát. Link: https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

Az MDLSZ Elnökség 2018.09.24./01. számú határozata

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, több, az utóbbi hetekben bonyolódott Országos Bajnokságok kapcsán felszínre került utólagos óvási, és panaszkezelési anomáliák kapcsán, félreértések és konfliktusok megelőzése céljából a következő egyhangú határozatot hozza:

-Az MDLSZ versenynaptárában meghirdetett, a szövetség égisze alatt zajló versenyek, legyenek azok bármely szakág minősítő versenyei, kiemelt versenyei, vagy országos bajnokságai, az illető szakágra vonatkozó aktuális szabálykönyv, versenyrendezési és óvási szabályrendszer alapján kerülnek lebonyolításra.

-Óvásra, kifogások emelésére az aktuális szabálykönyvek, versenyrendezési szabályok és/vagy óvási szabályok szerint van mód és lehetőség. Aki ezt elmulasztja, utólagosan nem érvényesíthet semmiféle formális igényt a verseny eredményének módosítása, vagy panaszainak/érdekeinek érvényesítése ügyében.

-Ha egyedi kivételként, az érintett sértett fél (legyen az versenyző, bíró, vagy rendező, vagy akármilyen módon érintett természetes személy) úgy érzi, hogy olyan mértékű szabályszegés, etikai vétség, vagy bármilyen anomália történt, vagy sérelem érte, melynek helyszíni orvoslására nem volt mód, az – a versenyt követő 48 órán belül írásban, a főtitkárnak és/vagy az elnöknek, és/vagy az alelnöknek címzett elektronikus levélben – panaszt tehet az MDLSZ ügyvezető testületénél, mely testület köteles ezt kivizsgálni.

-A kivizsgálás módja az eset jellegétől függően kétféle lehet:

1) Ha szabályok alkalmazására, fegyelmi vétség súlyát el nem érő kérdésre vonatkozik a kérés, akkor mindig egy min. 3 fős független testület feladata lesz a vizsgálat, mely testületet az elnökség hívja össze és hatalmazza fel, mindig az adott feladatra vonatkozóan. Alapvetésként tagja a szakág vezetője, a bírói bizottság elnöke és a szövetség főtitkára. Ha valamelyik személy érintett, akkor az elnökség más – egyebekben szakmailag megfelelő – személyt bíz meg a bizottsági részvétellel, vagy

2) Ha fegyelmi vétség gyanúja merül fel, akkor az elnökség továbbítja az ügyet a Fegyelmi Bizottság választott elnökének, mint független tisztségviselőnek, további ügyintézés és vizsgálat céljából.
-Az „XY azt üzeni, hogy ez meg az történt” sajnos nem elég objektív ahhoz, hogy az elnökség napirendre tűzhesse a kérdést, így az érintett közvetlen konkrét beadványa nélkül nem tárgyalja az adott ügyeket.

Az MDLSZ Elnökség 2018.09.19./01. számú határozata

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a szövetség digitális rendszerének elindítása érdekében a következő egyhangú határozatot hozza:

1., Az MDLSZ tagsággal rendelkező szervezetek vezetői kötelesek az mdlsz.com oldalon szervezetük adatait regisztrálni, és a saját egyesület/szervezet tagjai részére a digitális rendszerhez szükséges belépési adatokat megadni. A sportolói regisztráció elindulását követően kötelesek a szervezetükhöz tartozó sportolók figyelmét felhívni a kötelező online regisztrációra, és azt a digitális rendszerben elsődlegesen jóváhagyni.

2., Az mdlsz.com oldalon a sportolói regisztráció megindításakor a sportoló, adatai megadása mellett köteles kiválasztani mely szakág(ak)ban gondolja magát versenyzőnek. A sportoló kizárólag azon szakág(ak)at jelölheti meg, melyekben valóban érdekelt, ezzel nem kizárva annak lehetőségét, hogy későbbiekben módosítsa, vagy olyan szakágak versenyén is induljon amit nem jelölt meg fő szakágként.

3., Az új digitális szövetség irányítási rendszer szerint a kiírandó versenyeket (függetlenül a besorolásától) a szakágvezető hagyja jóvá szakmailag, majd a főtitkár által történő véglegesítése után kerülhet a versenynaptárba. Az új rendszer indulására várhatólag még ebben az évben sor kerül, addig is a verseny szervezője a kiírást köteles megküldeni a szakágvezetőnek, aki a jóváhagyást követően továbbítja azt a főtitkár úrnak a took.laszlo@mdlsz.com címre.

4., IPSC szakágban az új szakági működési szabályzat elkészüléséig (várhatóan 2018. október 31.) új IPSC verseny kiírása 2019 évre vonatkozólag nem lehetséges. (Ld. 2018.09.11. elnökségi ülés jkv., 1. napirendi pont)

MDLSZ Elnökség 2018.09.11. / 02. számú Határozata:

Az elnökség 5 jelenlévő tagja – egyeztetve a Bírói Bizottság elnökével, a gyorspont ésa steel challenge szakágak bírói delegáltjával – egyhangúan, 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy az Alpokalja SE bírói pólókra vonatkozó támogatási kérelmét elfogadva, azt a közgyűlés által elfogadott bírói bizottsági keretből támogatja.

A közgyűlés által erre a célra (póló és sapka) jóváhagyott keret összesen 6’052,- Ft / bíró. A támogatási kérelem 18 pólóról szól, így a támogatás összege 110’000,- Ft.

A költségvetési hely a közgyűlés által jóváhagyott bírói bizottsági keret.

Az Elnökség ugyanakkor egyetért abban, hogy a továbbiakban nem támogat olyan bírói pólók rendelésére vonatkozó kezdeményezést, amely nem egységesen elfogadott szövetségi arculat jegyében kerül megvalósításra és/vagy egyesületi logóval készül.

Az Elnökség abban is egyetért, hogy a jövőben minden hasonló támogatási kérelem csak akkor kerülhet elbírálásra, ha az előzetesen, a megvalósítás előtt benyújtásra kerül.

MDLSZ Elnökség 2018.09.11. / 01. számú Határozata:

Az elnökség 5 jelenlévő tagja egyhangúan, 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy a ZEN SE csatolt kérelmét elfogadva, támogatja az egyesület utánpótlás képzési erőfeszítését, mely része a szövetség utánpótlás nevelési programjának. A támogatási összeg 200’000,- Ft.

A költségvetési hely a közgyűlés által jóváhagyott 600eFt-os az IPSC utánpótlás nevelési kerete.

A Zen SE utólag elszámol az elnökség felé a felhasználás módjáról.

MDLSZ Elnökség 2018.09.02. / 01. számú Határozata:

Az elnökség 5 tagja, digitális szavazás útján, egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

A Főtitkár úr előterjesztése szerint egy új, a jogi követelményeknek megfelelő sportegyesület kérte felvételét a szövetségbe.
A Főtitkár úr a felvételüket javasolta. A beadott dokumentumokat megvizsgáltuk, rendben találtuk, az alábbi jelentkező tagfelvételét támogatjuk. FALCON Lövész Sportegyesület

5310 Kisújszállás, Illéssy utca 29. Képviseli: Kardos Zoltán Mátyás

MDLSZ Elnökség 2018.08.09. / 03. számú Határozata:

Az elnökség 3 személyesen jelenlévő tagja, valamint Varjú János és Haiszky Ernő telefonon, összesen 5 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta: A 253/2004 (VIII.31.) Kormányrendelet 21.§ (1) bekezdése értelmében a szövetség támogatása szükséges a sportolóink sportfegyver tartásának engedélyezéséhez. A jogszabály a „szövetség” képviseletében eljáró képviselője alapszabály szerint az elnök. Az elnökség jelen határozatában úgy rendelkezik, hogy a fegyverügyi támogató nyilatkozatok aláírására a szövetség nevében az elnökön kívül két másik magánszemély is jogosult. 1) Toók László főtitkár (4034 Debrecen, Félegyházi Tamás u., 15/a, Eger, 1949.09.02.), valamint 2) Tabódy Zoltán főtitkár jelölt (3300 Eger, Íj utca 32., Heves, 1975.09.26.). Mindkét magánszemély személyi feltételeiben, képzettsége és tapasztalata szerint alkalmas a feladat ellátására.

MDLSZ Elnökség 2018.08.09. / 02. számú Határozata:

Az elnökség 3 személyesen jelenlévő tagja, valamint Varjú János és Haiszky Ernő telefonon, összesen 5 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

Az elnökség és a magyar IPSC régió közötti gördülékenyebb kapcsolattartás, a sportág elnökségi képviseletének javítása érdekében – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – az elnökség visszaállítja a deputy regional director, azaz helyettes régió igazgató funkciót.
Helyettes régió igazgatónak az elnökség az alapszabály adta jogkörénél fogva Dr. Regényi Kundot nevezi ki, aki elfogadja a megbízást.

Indoklás:
Az előző elnök úr idejében, mikor az MDLSZ elnöke volt egyben a régió igazgatója is, létezett a deputy regional dirtector informális funkció, és hatékonyan működött.

MDLSZ Elnökség 2018.08.09. / 01. számú Határozata:

Az elnökség 3 személyesen jelenlévő tagja, valamint Varjú János és Haiszky Ernő telefonon, összesen 5 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

Az MDLSZ beadja pályázatát az IPSC Shotgun Worldshoot IV (IPSC sörétes puska VB) megrendezésére vonatkozóan.
A helyszín kiválasztásával kapcsolatos információk begyűjtése még zajlik.

A pályázat csak akkor hiteles és esélyes, ha a régió képviselője személyesen jelen van, így az elnökség felkéri Kovács Attila régióigazgatót, hogy vegyen részt az eseményen. Mivel a költségvetési keretek szűkösek, ezért a szövetség csak a minimálisan szükséges hotel éjszakákat és az oda-vissza legolcsóbb turista osztály repülőjegyet fizeti.

Az elnökség felkéri a régió igazgatót a pályázati anyag elkészítésére, és a GA-n bemutatandó pályázati anyag, az ország bemutatkozó anyag elkészítésére, mely a GA előtt elnökségi jóváhagyást igényel.

Indoklás:
Magyarország már sikerrel rendezett ilyen világversenyt 2012-ben, és egy nagy presztízsű nemzetközi verseny újra hazánkba hozatala sokat segíthet a szövetségünk mind nemzetközi, mind hazai elfogadottságának növelése érdekében. HS és NVESZ tagságunkból adódóan, ilyen világverseny hazai megrendezése a HS és az NVESZ számára is lehetőségeket teremthet.

MDLSZ Elnökség 2018.08.06. / 01. számú Határozata:

Az elnökség 5 tagja, digitális szavazás útján, egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

A Főtitkár úr előterjesztése szerint egy új, a jogi követelményeknek megfelelő sportvállakozás kérte felvételét a szövetségbe.
A Főtitkár úr a felvételüket javasolta.

A beadott dokumentumokat megvizsgáltuk, rendben találtuk, az alábbi jelentkező tagfelvételét támogatjuk.

ZEN Sport, Oktatási és Szabadidős Szolgáltató Iroda Kft.
5085 Rákóczifalva, Árpád út 40. Képviseli: Vass Istvánné

MDLSZ Elnökség 2018.08.02. / 02. számú Határozata:

Az elnökség 5 tagja, digitális szavazás útján, egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A Főtitkár úr előterjesztése szerint két új, a jogi követelményeknek megfelelő egyesület kérte felvételét a szövetségbe.
A Főtitkár úr a felvételüket javasolta.

A beadott dokumentumokat megvizsgáltuk, rendben találtuk, az alábbi két jelentkező
egyesület tagfelvételét támogatjuk.

1) Újfehértói Lövész Sport Egyesület, 4244 Újfehértó, Kodály Zoltán út 3 sz., Képviseli: Zilai Sándor Zoltán
2) Gewiss Training Sportegyesület, 4025 Debrecen, Postakert utca 8 2 em 204 ajtó, Képviseli: Zilai Sándor Zoltán

MDLSZ Elnökség 2018.08.02. / 01. számú Határozata:

Az elnökség 5 tagja, digitális szavazás útján, egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Minden versenyévadban egy alkalommal, “Frommer Kupa” néven kiírunk egy versenyt egy-egy kiválasztott szakágban, továbbá az új digitális rendszer elkészülte után, a “Partnereink” mezőben szerepeltetjük a Frommer Kft. logóját, valamint aktív, a Frommer Kft. oldalára átvezető linkjét.

Indoklás: A Frommer Kft. 2018.07.31-én levélben kereste meg a Szövetséget, melyben 5% kedvezményt ajánlott minden érvényes MDLSZ versenyengedéllyel rendelkező sportolónknak, komoly kedvezményt ajánlott a szövetségi lőszer vásárlásainkra, melynek alapján nagykereskedelmi áron kaphatjuk a lőszert, továbbá az ennek feltételeként évente egy alkalommal megrendezésre kerülő Frommer Kupa szponzorálását ajánlották.

Az Elnökség tagjai a Frommer Fegyverboltot (1089 Budapest, Szenes Iván tér 10.) megbízható és kipróbált partnernek tartja, ezért örömmel fogadja a Szövetség támogató partnerei közé. (1089 Budapest, Szenes Iván tér 10.)
Határozatunkhoz csatoljuk a Frommer Kft. levelét.

MDLSZ Elnökség 2018.07.30. / 01. számú Határozata

Az elnökség 3 személyesen jelenlévő tagja, valamint Varjú János telefonon és emailben párhuzamosan, összesen 4 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:
A digitális szövetség irányítási rendszer fejlesztésére meghirdetett tenderen indult 3 cég közül az E-Communication Kft. (1141 Budapest, Vízakna u. 4.) ajánlatát fogadjuk el.
Felkérjük a Főtitkár urat és a Főtitkár jelölt urat a szerződés előkészítésére, az ügyvéd úrral történő leellenőrzésére.
A szerződésben ütemezett és mindig átadás utáni utólagos fizetést kötünk ki. Ezzel párhuzamosan felkérjük a Főtitkár urat, hogy a Főtitkár jelölt úrral és az ügyvéd úrral közösen készítsék elő a Pixit Services Kft. felé a kötbér behajtására irányuló eljárást.

A szükséges anyagi forrás a következő, közgyűlés által jóváhagyott költségvetési sorok felhasználásával áll rendelkezésre.
„Digitális irányítási rendszer” – 2’032’000,- Ft i. Ebből a Pixit Services Kft-nek csak az első átadott ütem után került kifizetésre egy részlet, bruttó 412’750,- Ft, amelyet kötbér formájában visszakövetelünk.
Rendelkezésre áll – 1’619’250,- Ft Tartalék keret” – 2’500’000,
Ebből eddig a 2017.07.12./02. számú határozat értelmében Kovács Attila könyvének megvásárlása nettó 400’000,- Ft-ért

Rendelkezésre áll – 2’000’000,- Ft

Egyéb nem kategorizált költség” – 750’000,- Ft Ebből még nem történt felhasználás Rendelkezésre áll – 750’000,- Ft

A fenti, közgyűlés által jóváhagyott költségvetési keretszámok lehetővé teszik a rendszer fejlesztésére kötött szerződést.

MDLSZ Elnökség 2018.07.23. / 01. számú Határozata:

Az elnökség a 2018.07.12 / 05. számú határozatát – elektronikus szavazás formájában, 4 igen szavazattal, Dr. Regényi Kund távolléte mellett – a következőképpen módosítja:

Bíróként csak azok a magyar bírók dolgozhatnak magyarországi MDLSZ versenyen, akik az egyesületük által tagjai a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetségnek, azaz olyan sportegyesület és/vagy sportvállalkozás tagjai, amely egyesület és/vagy sportvállalkozás érvényesen tagja a Szövetségnek.

Indoklás: a határozat előző változata kissé félreérthető módon fogalmazott és pl. kizárta volna külföldi vendégbírók szereplését hazai versenyen, ami nem célja a határozatnak.

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 05. számú Határozata:

Az elnökség 4 jelenlévő tagja – 3 igen szavazattal, Varjú János tartózkodása mellett – döntött és megerősíti, hogy MDLSZ versenyen csak olyan bíró vehet részt bíróként, aki érvényes éves MDLSZ versenyengedéllyel is rendelkezik.

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 04. számú Határozata:

A minősítési szabályzat egyszerűsítésére vonatkozóan beérkezett tagegyesületi javaslattal az
Elnökség nem ért egyet, és egyhangúlag elutasította.

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 05. számú Határozata:

Az elnökség 4 jelenlévő tagja – 3 igen szavazattal, Varjú János tartózkodása mellett – döntött és megerősíti, hogy MDLSZ versenyen csak olyan bíró vehet részt bíróként, aki érvényes éves MDLSZ versenyengedéllyel is rendelkezik.

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 03. számú Határozata:

Az elnökség 4 jelenlévő tagja, 4 igen szavazattal, Dr. Regényi Kund elnökségi tag távollétében, de előzetesen egyeztetett támogatása mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Az elnökség megtárgyalta Toók László főtitkár úr fokozatos visszavonulásával járó kérdéseket és megállapodott Tabódy Zoltán sporttársunkkal a feladatok lassú átvételének előkészítésével kapcsolatos teendőkről.

Előzetes kiválasztási folyamat során az Elnökség, több jelölt vizsgálata után, Tabódy Zoltán sporttársat tartotta legalkalmasabbnak az MDLSZ leendő főtitkári funkciójának betöltésére. A főtitkár úr járandóságai 2018.12.31-ig a közgyűlés által elfogadott módon járnak.

Az elnökség további 3 hónapra meghosszabbítja a főtitkár úr számára korábban megszavazott havi 40eFt adminisztratív segítség igénybevételére szóló költségtámogatást.

Tabódy Zoltánnal megbízási szerződés keretében kezdjük meg az együttműködést, melyre a közgyűlés külön sorban („Megbízási díj 2”) jóváhagyta a második félévi költségkeretet, melyből egy hónapot meg is spóroltunk, hiszen nem július 1-től, hanem augusztus 1-től indul az új megállapodás.

Tabódy Zoltán az átmeneti időszakot követően lép majd a tényleges főtitkári pozícióba, Toók László főtitkár úr végleges visszavonulásával párhuzamosan.

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 02. számú Határozata:

Az elnökség 5 jelenlévő tagja egyhangúan, 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy Kovács Attila szakkönyvét megvásárolja nettó 400eFt-ért, aminek fejében a szerző hozzájárul, hogy a könyve az MDLSZ gondozásában szabadon és ingyenesen terjeszthetővé váljon a szövetség honlapján keresztül, ezzel segítve a sportág népszerűsítését és az utánpótlás nevelés során szakirodalomként felhasználható legyen. Az összeg forrása az éves rendes közgyűlés által elfogadott költségvetés tartalék kerete.

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 01. számú Határozata:

Az elnökség újra megvizsgálta a kérdést és a jelenlévő 4 elnökségi tag egyhangú határozatával hatályon kívül helyezte a 2018.06.15./02. számú határozatát.

MDLSZ Elnökség 2018.06.15. / 03. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a

Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételüket kérő egyesületeket:
– Maros Lövész Egyesület, 6900 Makó, Deák Ferenc u. 47/b., Elnök: Kővágó Attila
– Káli Lövész Sport Klub, 3350 Kál, Dózsa György út 1., Elnök: Komlósi Sándor

MDLSZ Elnökség 2018.06.15. / 02. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és támogatja, hogy a soron következő IPSC General Assembly-n Dr. Regényi Kund elnökségi tag képviselje a szövetséget.

MDLSZ Elnökség 2018.06.15. / 01. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és támogatja 15 (tizenöt) darab tablet – és tartozékainak – megvásárlását, melyek egy csomagban állnának a versenyszervezők rendelkezésére, a megfelelő szoftveres háttérrel. 7 colos tabletek elegendőek. A tablet készlet minden szakág rendelkezésére áll a versenyek lebonyolítása során. A főtitkárnál lehet verseny előtt a tablet készletet igényelni, melyet futárral kap meg a szervező és verseny után futárral küldi vissza. Megfelelő admin átadás-átvételi rendszer kidolgozása előfeltétele a használatbavételnek. Szalai László elnök vállalja az ajánlatok bekérését és a döntés előkészítését.

MDLSZ Elnökség 2018.05.19. / 03. számú Határozata:

Az Elnökség 4 jelenlévő tagja – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és havi nettó 40eFt keretben májustól júliusig terjedő három hónapos időszakra adminisztratív segítséget biztosít a Főtitkár úr számára.

MDLSZ Elnökség 2018.05.19. / 02. számú Határozata:

Az Elnökség 4 jelenlévő tagja – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és elutasította a könyvvizsgálói regisztrációval nem rendelkező könyvvizsgáló „szakértő” díjának szerződés, előzetes megrendelő és valós értékű szakértői teljesítés nélküli kifizetését.

MDLSZ Elnökség 2018.05.19. / 01. számú Határozata:

Az Elnökség 4 jelenlévő tagja – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételüket kérő egyesületeket
– Budapesti Mesterlövész Egyesület, 1114 Budapest, Kanizsai u. 26., Elnök: Tóth Zsolt
– Játszó-Tér Kulturális Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Petőfi Sándor tér 1., 1/30,. Elnök: Dr. Kovács Zoltán Péter

2018.04.17. / 01. sz. Elnökségi Határozat

A Főtitkár javaslata alapján az Elnökség 3 jelenlévő tagja – 3 IGEN szavazattal – elektronikus úton lebonyolított határozathozatal formájában egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:
– Nyugat-Magyarországi Lövész Egyesület, 9400 Sopron, Bánfalvi út 130., képviseli: Bencsik Balázs elnök

MDLSZ Elnökség 2018.03.21. / 04. számú Határozata:

Az Elnökség 3 jelenlévő tagja – 3 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott a szövetség székhelymódosításának kezdeményezése ügyében, amit a májusi közgyűlésnek kell majd az alapszabályban szentesítenie. Indoklás: Egy komoly országos sportági szakszövetség célszerűen nem működhet vidéki helyszínen lévő magánlakásokba bejegyezve. Ennek jogi, imázsbeli, lobbi és sok egyéb mérhető negatív következménye van és komoly felesleges költségekkel jár mind az ügyvezető testület, mind az ország nyugati felében élő tagok számára. Elegáns és olcsó megoldás egy székhelyszolgáltató igénybevétele, ahol konkrét példát figyelembe véve havi nettó 15eFt összeg fejében elegáns irodaházba kerülhet a székhely, ahol kezelik a beérkező postát és a leveleket azonnal szkennelve tovább küldik a megadott email címekre. Ha viszont tárgyalóra van szükség, akkor ugyanott kulturált körülmények között, óradíj fejében bérelhető kisebb, avagy nagyobb tárgyaló.

Ebben a rendszerben a főtitkár földrajzilag bárhol élhet, a központi irodában nem szükséges drága munkaerőt foglalkoztatni, digitális ügyintézés formájában az ügyek nagy része kezelhető.

MDLSZ Elnökség 2018.03.21. / 03. számú Határozata:

Az Elnökség 3 jelenlévő tagja – 3 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és felkéri a Főtitkár urat, hogy azonnal készítse elő az Elnök úr számára az MTTOSZ tagfelvételi kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat, majd megfelelő aláírások után juttassa el azt Dr. Harcsár István MTTOSZ Főtitkár úrnak.

MDLSZ Elnökség 2018.03.21. / 02. számú Határozata:

Az Elnökség 3 jelenlévő tagja – 3 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételüket kérő egyesületeket
– BUDA Sportlövész Egyesület, 2030 Érd, Asztalos u. 75., képviseli: Buda Péter elnök
– STUKKER – XIX Sportlövész Egyesület, 1193 Budapest, Szigligeti u. 31. fszt. 1/a, képviseli: Pajor Zoltán elnök
– URUPAN Motoros, Lövészklub Sportegyesület, 1122 Budapest, Budaörsi út 231., Elnök: Mag Mihály Tibor, meghatalmazott képviselő: Kolarits Péter
– Budapesti Tömegközlekedési Vállalat Technikai és Tömegsport Klubok Egyesülete (rövid neve: BKV TTE), 1087 Budapest, Sport u. 2., képviseli: Németh József elnök
– Acélzivatar Sportegyesület, 4077 Debrecen, Nagycsere HRSZ1231/2, képviseli: Dr. Baranyi Tibor Imre, elnök
– Dunapataji Lövész Íjász és Szabadidősport Egyesület, 6326 Dunapataj, Vasút u. 2., képviseli: Hus Sándor elnök

MDLSZ Elnökség 2018.03.21. / 01. számú Határozata:

Az Elnökség 3 jelenlévő tagja, és figyelembe véve Rábaközi Erika írásban leadott szavazatát is – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és felkéri a Főtitkár urat, hogy azonnal készítse elő az új könyvelő irodával kötendő szerződést és kezdje meg az új iroda felé a dokumentumok átadásának előkészítését. Az elnökség felhatalmazza az elnök urat, hogy a szerződést határozatlan időre megkösse. Az új irodával visszamenőlegesen 2018.01.01. hatállyal szeretnénk szerződni. Ugyanakkor felhatalmazza ez elnök urat, hogy a régi könyvelővel élő szerződést 2018.03.31-i hatállyal, a szerződés szerinti felmondási idővel mondja fel.

MDLSZ Elnökség 2018.02.27. / 01. számú Határozata:

Az Elnökség elektronikus úton megtárgyalta a májusi közgyűlés előkészítését is érintő tagnyilvántartási kérdéseket, és a következő – egyhangú – határozatot hozta:

A Főtitkár úr – egy héten belül – minden olyan tagegyesületünknek küldjön ki tértivevényes ajánlott levelet, amely tagegyesület még bármilyen módon nem felel meg az alapszabályunkban a tagegyesületek tagsági viszonya alapjául szolgáló minimum feltételeknek, és tudakolja meg, hogy hogyan és mikor kívánnak eleget tenni a követelményeknek, illetve egyáltalán tagok kívánnak-e maradni. Ilyenek lehetnek pl. a tagdíjtartozás, de ilyen az is, ha egy egyesület nem rendelkezik egyetlen minősített sportolóval sem, és nem vesz részt a szövetség versenyrendszerében.

Az Elnökség egyetértett abban is, hogy a cél nem a taglétszám csökkentése, hanem az inaktív tagok szándékainak megismerése, illetve az alapszabály betartatása. Mivel a jelenlegi alapszabály nem jelöl meg határidőt a minősítés megszezésére, így az Elnökség javaslatot tesz majd az új alapszabályban ennek tisztázására, és addig is egy átmeneti 12 hónapos türelmi időszakot biztosít minden régi, vagy új belépő, de minősített versenyzővel még nem rendelkező tagegyesület számára, hogy a tagság feltételeinek e tekintetben is meg tudjanak felelni.

Idézet az Alapszabályunkból:

7. § A Szövetség tagjai

(1) A Szövetségnek tagja lehet minden olyan – bírósági nyilvántartásba vett – jogi személy, amelynek tagjai részt vesznek a Szövetség által szervezett versenyeken, feltéve, hogy a jogi személy képviseletére jogosult személy(ek) a Szövetség Alapszabályát elfogadja (elfogadják).

(2) A Szövetség versenyrendszerében résztvevőnek az a sportszervezet tekintendő, amely legalább egy minősítéssel rendelkező versenyzővel részt vesz a Szövetség által rendezett vagy engedélyezett versenyeken évente legalább három alkalommal.

Indoklás:
A fentiek mielőbbi tisztázása alapvetően szükséges a szövetség korrekt és alapszabály szerinti működése, valamint a közgyűlés jogszerű lebonyolítása érdekében. Jelenleg kb. 45 olyan tagegyesületünk van, amely egyesületnek egyetlen minősített sportolója sincs, és ezek közül legalább 25 egyesület több, mint egy éve tagunk.

Az Elnökség alapvető feladatának és kötelességének tartja az alapszabály szerinti működést, ezért hozza jelen határozatot.

MDLSZ Elnökség 2018.02.08. / 03. számú Határozata:

Az Elnökség – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a
– Kisbéri Sportlövő Sportegyesületet, 2870 Kisbér, Széchenyi utca 22., képviseli: Willisits Attila
– Shooting Masters Lövész Sportegyesület, 2120 Dunakeszi, Tompa Mihály utca 1., képviseli: Berke Krisztián

MDLSZ Elnökség 2018.02.08. / 02. számú Határozata:

Az Elnökség a szövetség adminisztrációjának javítása, a minősítési rendszer tisztítása érdekében jelen – egyhangú – határozatában elveiben elfogadja Kovács Attila javaslatát és felkéri Kovács Attila IPSC szakágvezetőt és Belme Attilát, a bírói bizottság elnökét, hogy dolgozzák ki a javaslat részleteit és a szabályzat pontos szövegezését, hogy a versenyrendezési szabályzat kiegészítésre kerülhessen.

Határidő: következő elnökségi ülés.

MDLSZ Elnökség 2018.02.08. / 01. számú Határozata:

Az Elnökség jelen – egyhangú – határozatában megerősíti, hogy az MDLSZ bírói vizsga díja egységesen 5’000,- Ft, a továbbképzés díja egységesen 2’000,- Ft, mely összegek az MDLSZ központi költségvetését illetik, azaz a korábbi rendszer e tekintetben változatlan. Ezen felüli díjazás megállapítása az adott tanfolyam költségeinek ismeretében a tanfolyam szervezőjének hatásköre. A tanfolyamok akkreditációja a bírói bizottság hatásköre és kötelessége.

2017.12.19. / 01. számú Elnökségi Határozat:

Az Elnökség megtárgyalta az Action Air / Airsoft szakágban folyamatosan fennálló feszültségek, és az elnökséghez folyamatosan befutó, a szakág működésére vonatkozó panaszok és belső konfliktusok ügyét és Szalai László, valamint Dr. Fábián Lajos ellenszavazata mellett, Lőw Szabolcs, Rábaközi Erika és Dr. Regényi Kund szavazatával, azaz

3:2 arányban úgy döntött, hogy az Action Air / Airsoft szakág önállósága

– további intézkedésig – megszűnik és a szakág az IPSC szakág keretein belül működik tovább.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 11. számú Határozata:

A Felügyelő Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével, az Elnökség megvitatta a 2018-as versenyévadban a különböző versenyek szövetségi versenynaptárba történő felvételének rendjét, és a következő határozatot hozta: – Ha egy tagegyesület bármilyen tartozással rendelkezik, a tartozás teljes rendezéséig nem rendezhet versenyt a szövetség színeiben. A tartozás rendezése előtt a Főtitkár a versenyrendezési licencdíjakat ki sem számlázhatja a tartozó tagegyesület felé. A tartozás rendezésének a kérdéses összegnek a Szövetség bankszámláján történt jóváírását tekintjük. – Tartozással nem rendelkező egyesület számára a versenyrendezési szándék jelzését követően, a Főtitkár elkészíti a versenyrendezési licencdíjról a számlát, és megküldi az érintett egyesületnek. – Az érintett versenyrendező egyesület átutalja a licencdíjat a Szövetség bankszámlájára. – A licencdíjnak a Szövetség bankszámláján történt jóváírását követően, a kérdéses verseny bekerül a szövetség versenynaptárába. – Felhívjuk a tagegyesületek figyelmét, hogy bármilyen, szövetség irányában indított utaláson egyértelmű és később is beazonosítható közlemény szerepeljen. – A mai napon már a 2018-as versenynaptárban szereplő versenyek díjainak kezelése, türelmi időszak: Mivel már több verseny is felkerült a 2018-as versenynaptárba, ezek licencdíját a Főtitkár 2018 első hetében számlázza ki a rendező egyesületek felé. 2018.01.31-ig türelmi időt biztosítunk a kérdéses összegek kiegyenlítésére. Ha már a versenynaptárban szereplő versenyek licencdíja 2018.01.31-ig sem érkezik be a Szövetség bankszámlájára, a kérdéses versenyt töröljük a versenynaptárból.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 10. számú Határozata:

Az Elnökség megvitatta a javaslatot és a következő határozatot hozta 5 IGEN szavazattal, egyhangúlag: Az időjárás hol a pre-match, hol a fő verseny napján jobb, sőt napon belül is változhat, így nem jelenthető ki egyértelműen, hogy előnyben lenne egy pénteki lövő egy szombatival szemben, hiszen ennek a fordítottja is bekövetkezhet. Továbbá ha elvonjuk a lehetőséget a pre-match napján lövő bíróktól és verseny tisztségviselőktől hogy eredményüket beszámítsák, esetleg rekordként hitelesítsék, akkor előfordulhat, hogy a versenyezni is szándékozó bírókat

megfosztjuk az indulás lehetőségétől, hiszen a precíziós szakágban nagyon fontos a mentális állapot, az adott feladatra történő koncentráció. A fentiekre való tekintettel és a javaslatot is szem előtt tartva – a bírók és tisztségviselők negatív diszkriminációját elkerülendő – az Elnökség úgy határozott, hogy a precíziós versenyeken a pre-match napján csak és kizárólag a fő verseny napján közreműködő bírók és verseny tisztségviselők lőhessék meg versenyszámaikat, amelyek eredménye viszont beszámít a verseny eredményébe, és rekordként is hitelesíthető ha a verseny szintje egyébként ezt lehetővé teszi.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 09. számú Határozata:

– A szakágvezető néhány harmonizációs igényt felvető eltérésre hívta fel a figyelmet. Az Elnökség egyhangú döntése értelmében a nemzetközi szabálykönyv módosításait hiánytalanul átvezetjük a magyar szabálykönyvbe. Felelős: Kovács Attila szakágvezető. Határidő: azonnal.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 08. számú Határozata:

A versenyeket követően leadott, befogadott, és a honlapra feltöltött eredményjegyzéken változtatni utólag nem lehet, kivéve, ha kivételesen indokolt esetben az Elnökség ezt határozatban rendeli el.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 07. számú Határozata:

Az Elnökség – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a Hétvezér Dinamikus Lövész Sportegyesületet (6640 Csongrád, Szép u. 13., képviseli: Hanke Attila)

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 06. számú Határozata:

Az Elnökség köszönettel vette a Gyors Kombinált szakág létrehozására benyújtott, szépen kidolgozott szakági javaslatot és szabálykönyvet. A kérdést megvitatta, és – 5 támogató IGEN szavazattal – a következő egyhangú határozatot hozta: Az Elnökség jelen határozatával létrehozza az MDLSZ Gyors Kombinált szakágát. A szakág vezetője Szikszay Tamás, helyettese Póka Tibor, a szakág vezető bírója Leskó Éva. A szabálykönyvvel kapcsolatban ez elnökség tagjai tettek bizonyos észrevételeket, amelyek a főbíró és a versenyrendező feladatmegosztásának tisztázására vonatkoztak. Ennek részletei nem képezik e határozat részét, de az Elnökség javasolja ennek további átgondolását. A szakág lelkes megalkotóinak jó munkát, sok sikeres, és balesetmentes versenyt kívánunk.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 05. Számú Határozata:

Az Elnökség megvitatta Dr. Fábián Lajos előterjesztését a Főtitkár költségtérítési szabályrendszerével kapcsolatban és – 5 IGEN szavazattal – a következő elfogadó határozatot hozta: – A Szövetség Főtitkára a Szövetség érdekében végzett munkája, és tevékenysége során jogosult a tevékenységgel kapcsolatosan felmerült igazolt költségeinek megtérítésére. – A költségek megtérítése havi elszámolás keretében utólagosan történik, ezért a Főtitkár 100’000,- Ft (azaz egyszázezer forint) költségelőleget, elszámolásra kiadott pénzeszközt kap költségei fedezésére, mellyel szemben minden hónap végén, költségelszámolásban elszámol a Szövetség felé. A jogosan felmerült költségek hóvégi elszámolását követően a fenti, utólagos elszámolás céljából kiadott előleget mindig újra 100’000,- Ft-ra egészíti ki a Szövetség. – A fő költségkategóriák, amelyek a rendszeres munkavégzés és a folyamatos igény miatt külön előzetes engedélyezés nélkül is igénybe vehetők: o Egy db Magyarország területére érvényes éves autópálya matrica o A Szövetség flottájához tartozó mobiltelefon SIM kártya, melynek költségeit a Szövetség fizeti, és amelyet a Főtitkár a megbízási jogviszonya teljes ideje alatt használhat o Napi postaköltségek o Kiküldetési rendelvénnyel és útnyilvántartással alátámasztott gépkocsi használati díj, mely a NAV által az adott gépjármű kategóriára közzétett mindenkori üzemanyagárból, és a max. 15 Ft/km amortizációs díjból áll. – Minden egyéb költség a Szövetség Elnökének előzetes írásos hozzájárulásával vehető igénybe. – A havi költségelszámolást – beleértve a fentiekben részletezett előre elfogadott költségkategóriákat is – a Főtitkár a Szövetség Elnökének nyújtja be, aki havonta aláírásával igazolja a költségeket, és engedélyezi az újabb havi készpénz előleg felvételét. – A készpénz előlegek házipénztárral kapcsolatos kezelését a bizonylati fegyelem és az adójogszabályok betartása mellett végezzük. Ennek betartásáért a Főtitkár és az Elnök együttesen felelnek. – Ahol a költségtérítés kapcsán szja fizetési, vagy egyéb adókötelezettség merül fel, ott ezt az adójogszabályok betartása mellett kezeljük. A keletkező adókat – pl. mobiltelefon használat utáni szja és hasonlók – a Szövetség állja. – A fenti folyamatot a FB időszakosan ellenőrzi és ha szükséges, javaslatot tesz az Elnökség felé.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 04. számú Határozata:

Az Elnökség megfontolta a Steel Challenge szakágvezető kérését és az évek óta rendszeresen kiemelkedő nemzetközi eredményeket szállító, Szövetségünk és Országunk hírnevét öregbítő Steel Challenge csapat tagjainak, azaz Kiss Józsefnek, Tanács Gábornak és László Endrének 2018-as versenyidényre való felkészülését segítendő, fejenként 5-5-5 ezer db .22-es lőszertámogatás nyújt a 2018. évben, de még a 2017-es költségvetési tartalék terhére. A lőszerek beszerzését és átadás-átvételét a Főtitkár úr intézi

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 03. számú Határozata

A Főtitkár úr az Elnökség 2017.11.07. / 06. számú határozata szerint begyűjtötte a szakágaktól és az egyesületektől a junior programban részt vevő fiatalok névsorát. Ld. alábbi táblázatban. Az Elnökség egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal a következő határozatot hozta: Az alábbi táblázatban szereplő fiatal sportolók – a 2017-ben megmaradt 30’000 db .22-es lőszerkeretből – fejenként 2’500 db lőszer támogatásban részesülnek. A lőszert az egyesületi vezetők, vagy meghatalmazottjaik vehetik át a Főtitkár úrral történt egyeztetést követően, a 2017.11.07. / 06. számú határozatban vázolt módon. neve versenyengedély száma Egyesülete lőszer db

Madarász Imre 2461 Bihari LK 2500
Csáki Máté 2254 Honfoglalás 2500
Kiss Bakos Milán 2425 Honfoglalás 2500
Kun Gábor 2257 Honfoglalás 2500
Pataki Márton 2255 Honfoglalás 2500
Trájer Szabolcs 2342 Honfoglalás 2500
Bényei Bálint 2814 MVSE 2500
Szőlősi Simon 2908 MVSE 2500
Palkó Csilla 2302 Tatabánya 2500
Imre Gabriella 2862 Tatabánya 2500
Sári Patrik 2345 Viharsarok 2500
Domokos Csenge 3378 Nagymányok 2500

Összesen 30000

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 02. számú Határozata:

Az Elnökség megvitatta a nemzetközi IPSC kvóták kérdését és a következő egyhangú határozatot hozta, 5 IGEN szavazattal: 2018-ban ugyanannyi sportoló után fizeti a szövetség a nemzetközi licencdíjat, mint 2017-ben is tette.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 01. számú Határozata:

A Felügyelő Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével, az Elnökség megvitatta a 2018-as versenyévadban a versenyengedélyek kiadásának rendjét és azok díjait, és a következő határozatot hozta: – A versenyengedélyek díja nők és a 18 év alatti juniorok számára nem változik, azaz ingyenes marad. – A versenyengedély díja (férfi versenyzőink számára) 2018-tól egységesen 9’000,- Ft / év (azaz kilencezer forint évente). Aki 2018.02.27-ig kiváltja és kifizeti a versenyengedélyét, annak kedvezményes díja 2018-ban 7’000,- Ft / év (azaz hétezer forint) a 2018-as évre vonatkozóan. – Ha egy tagegyesület bármilyen tartozással rendelkezik, a tartozás teljes rendezéséig nem kaphat tagjai számára versenyengedélyt. A tartozás rendezése előtt a Főtitkár a versenyengedélyeket ki sem számlázhatja a tartozó tagegyesület felé. A tartozás rendezésének a kérdéses összegnek a Szövetség bankszámláján történt jóváírását tekintjük. – Tartozással nem rendelkező egyesület számára a versenyengedélyek megkérését követően, a Főtitkár elkészíti a versenyengedélyekről a számlát, és megküldi az érintett egyesületnek. o A számlán külön sorokban kell feltüntetni a férfi, a női és a junior versenyzőket. A férfiakat a megfelelő összeggel, a nőket és juniorokat 0,- Ftal. o Példa: 22 férfi = 7’000 Ft/db, összesen = 154’000,- Ft,

3 nő = 0,- Ft/db, összesen = 0,- Ft,

3 junior = 0,- Ft/db, összesen = 0,- Ft

, TOTAL utalandó = 154’000,- Ft

Így követhetővé válik a rendszerben hogy ki, mennyit, mikor, és miért fizet, továbbá pontosabb statisztika áll majd a Szövetség rendelkezésére a juniorok és a hölgyek számát illetően. Felhívjuk a tagegyesületek figyelmét, hogy bármilyen, szövetség irányában indított utaláson egyértelmű és később is beazonosítható közlemény szerepeljen. – A versenyengedélyek legyártása és kiküldése csak a versenyengedélyek kifizetése után történhet.

2017.11.15. / 1. számú elnökségi határozat

Az elnökség elektronikus döntéshozatal formájában az alábbi egyhangú határozatot hozta 5 IGEN szavazattal:

Az Elnökség áttekintette Toók László főtitkár szerződéses jogviszonyát és javadalmazását. A korábbi szerződések részben jogérvényüket vesztették, részben frissítésre szorultak, továbbá a javadalmazási rendszer egyszerűsítése látszott a legcélszerűbb megoldásnak. Az alapszabály 30.§ (1) bekezdése szerint a Főtitkárt vagy munkajogviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban kell foglalkoztatnunk. Ezért Toók Lászlóval 2017.10.08-i hatállyal új megbízási szerződést kötünk, melynek keretében ellátja a Szövetség főtitkári teendőit.

Ezért havonta bruttó 82’000,- Ft (azaz nyolcvankettőezer forint) megbízási díj illeti meg. Továbbá mivel a Szövetség székhelye és központi ügyintézésének

helye a főtitkár saját lakásában található, a székhely használatáért a Szövetség bérleti díjat fizet. 2017.10.08-tól a székhely használati díj összege havonta 60’000,- Ft (azaz hatvanezer forint). Ezt a tételt székhely használati megállapodásban rendezzük. Jelen határozattal, illetve a következményeképpen elkészülő új szerződésekkel – 2017.10.08-i hatállyal – minden korábbi főtitkári juttatásra vonatkozó megállapodás semmis. A Főtitkár más rendszeres juttatásra nem tarthat igényt, de igazolt költségeinek térítését továbbra is vállalja a Szövetség (éves autópálya matrica, üzemanyag költségtérítés, telefon, stb.).

2017.11.07. / 06. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség felkéri a Gyorspont, a Steel Challenge, és az IMSSU szakágak vezetőit (azon szakágak, amelyek 0.22-es lőszert nagyobb számban használnak), hogy készítsék el a 2018-as versenyévadban, az utánpótlás program keretein belül támogatni kívánt sportolóik névsorát, a velük kötendő támogatói szerződésekkel egyetemben. A lőszertámogatási igény határideje az év végére való tekintettel nagyon szoros: 2017.11.20. hétfő este 18:00. Benyújtandó a Főtitkárhoz.

Az Elnökség – a fentiek jóváhagyását követően és annak arányában – megbízza a Főtitkár urat, hogy a fenti módon támogatott versenyzőknek a szövetség által korábban vásárolt, jelen pillanatban Dancsó Tibornál tárolt 30’000 db 0.22-es lőszert átadja, és átadás-átvételi jegyzéken dokumentálja az átadás-átvétel megtörténtét.

Az átadás egy előre megbeszélt időpontban, az érintett egyesületek 0,22-es lőszerek átvételére, szállítására, és tárolására jogosult képviselőinek személyes és egyidőben történő megjelenése mellett kerülhet sorra, ahol a Főtitkár úr a szükséges adminisztrációt is le tudja bonyolítani.

A Főtitkár úr a végleges névsort és a fejenként kiosztott lőszer mennyiségét a honlapon teszi közzé. A junior és utánpótlás programok végleges átdolgozásáig, az Elnökség ezzel a lépéssel is támogatni kívánja fiatal sportolói felkészülését a 2018- as versenyévadra.

Ezzel párhuzamosan, az Elnökség felkéri a Főtitkár urat, hogy a szövetség által korábban megvásárolt, a szövetség tulajdonában álló – de pillanatnyilag Békéscsabán és Szászváron tárolt – steel challenge célanyagokat kérje be, azokat átadás-átvételi dokumentummal vegye leltárba, és vagy tárolja a szövetség székhelyén, vagy tegyen alternatív tárolási helyre vonatkozóan javaslatot.

Felkéri továbbá a Főtitkár urat, hogy a szövetség közösségi tulajdonában álló célanyagok elérhetőségéről tájékoztassa a tagságot a honlapon, és tegye azt elérhetővé a versenyszervezők számára, biztosítva azt, hogy a szövetségi tulajdonú célanyagot előzetes átadás-átvételi dokumentációval bármely versenyszervező egyesület használhassa azzal a kikötéssel, hogy a verseny után 3 (három) napon belül vissza kell szállítania az átvétel helyére, hogy más egyesület is újra, és újra hozzáférhessen.

2017.11.07. / 05. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség megvizsgálta a 36/2017 (2017.10.05.) határozat körülményeit és a következő határozatot hozza: Az alapszabály 27.§ (1) bekezdése szerint az elnökség akkor határozatképes, ha legalább három fő jelen van, akik közül az egyik az elnök, vagy az alelnök. A kérdéses esetben az alelnök volt jelen, aki viszont a saját egyesületét érintő – utólagos – pénzügyi támogatás kapcsán keletkezett nyílt érdekellentét miatt, az alapszabály 27.§ (6) bekezdése szerint nem vehetett részt a döntéshozatalban. Ezt a jegyzőkönyvben maga az alelnök úr is jelezte. Dancsó Tibor korábbi elnökségi tag szintén a támogatást élvező egyesület tagjaként vett részt az ülésen, az érdekellentét az ő esetében megállapítható, így az ő szavazata a kérdéses döntéshozatal során érvénytelen. A fentiekre való tekintettel a 36/2017 (2017.10.05.) sz. határozat nem jogérvényes, így az Elnökség a kérdéses határozatot hatályon kívül helyezi.

2017.11.07. / 04. számú Elnökségi Határozat

Azon egyesületek tagjai, akiknek anya egyesülete bárminemű, és bármekkora tartozással rendelkezik a Szövetség felé, addig nem kaphatják meg a 2018. évre szóló versenyengedélyüket, míg az anyaegyesület tartozása fennáll a Szövetség irányában. Az Elnökség felkéri a Főtitkár urat, hogy a tartozó tagegyesületek névsorát – a konkrét összegek említése nélkül – tegye közzé a Szövetség honlapján.

2017.11.07. / 03. számú Elnökségi Határozat

A) Az alapszabály 34.§ (1) bekezdése alapján, a sportágainkba tartozó személyekkel és szervezetekkel szemben esetlegesen szükségessé váló elsőfokú fegyelmi eljárások lefolytatására, az adott fegyelmi vizsgálat idejére szóló mandátummal, az Elnökség választja ki a Fegyelmi Bizottság két tagját, akik a Fegyelmi Bizottság közgyűlés által megválasztott Elnökének munkáját segítik.

B) A két tag mindig az adott ügy jellegétől, súlyától, és szakági kötődésétől függően kerül kiválasztásra, mindig az adott ügyre szóló mandátummal. – –

C) Az elnökség felkéri a Fegyelmi Bizottság Elnökét, hogy – lehetőleg a következő elnökségi ülésig – tegyen javaslatot egy olyan legalább 6-8 fős szakértői csapatra, akik megfelelően reprezentálják szakágainkat, rendelkeznek a szükséges tapasztalattal, és alkalmasak lehetnek arra, hogy az Elnökség felkérése alapján egy- egy ügyben fegyelmi bizottsági tagként működjenek. –

D) A kiválasztás során figyelembe kell venni, hogy az alapszabály 34.§ (3) bekezdése értelmében a Fegyelmi Bizottság tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek és azzal munkaviszonyban nem állhatnak.

2017.11.07. / 02. számú Elnökségi Határozat

A döntéselőkészítő munka hatékonyságának növelése, a különböző értekezletek időkeretének jobb kihasználása, és a döntési folyamatok jobb dokumentálása érdekében, az elnökség a következő határozatot hozza: –

A) Az elnökségi tagok (illetve más választott tisztségviselők) a feladatmegosztás szerinti feladatukat képező napirendi pontok hatékony tárgyalását oly’ módon is elősegítik, hogy az azt tárgyaló ülés előtt legalább 24 órával rövid írásos összefoglalóban tájékoztatják a többi illetékest a téma lényegesebb fejleményeiről, és ha döntés, és/vagy határozat szükséges, akkor az általuk célszerűnek tartott határozati javaslatot is előterjesztik.

B) Választott tisztségviselők (elnökségi tagok, FB tagok, fegyelmi bizottság elnöke), valamint a Főtitkár gyakran kommunikálnak elektronikus körlevélben a döntések előkészítése során. Egy-egy javaslat, anyag, előterjesztés véleményezését, elfogadását jelentősen gyorsítja, illetve számos felesleges elektronikus levelet segít elkerülni, ha csak akkor vár a küldő fél reakciót másoktól, ha egyet nem értés esetében hozzáfűzni valója, esetleg más javaslata lenne valakinek. Ezért ha valaki előzetesen nem jelezte, vagy automatikus távolléti üzenet nem érkezik vissza a címzettől jelezve, hogy elektronikusan nem elérhető (szabadság, külföldi út, vagy egyéb akadályoztatás miatt), akkor a küldés után 24 óra elteltével a hallgatást kölcsönösen egyetértésnek tekintjük.

C) A Felügyelő Bizottság – tanácskozási joggal – állandó jelenlétet biztosít az Elnökségi üléseken, az Elnökség ezt örömmel elfogadja, de az Elnökség döntéseit az elnökség, míg az FB döntéseit az FB hozza. A kölcsönösen nyílt kommunikáció mindenki számára előnyös és az Elnökséget is segíti munkája során. Elektronikus körlevelek használata esetén az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, a Főtitkár, és a Fegyelmi Bizottság elnöke állandó címzettek.

2017.11.07. / 01. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség megvitatta Dr. Fábián Lajos előterjesztését a szövetség alapszabályának és jogi keretrendszerének korszerűsítésére vonatkozóan, és felkéri Dr. Fábián Lajost az előterjesztésben vázolt program ütemterv szerinti végrehajtására, a szükséges lépések koordinálására. Dr. Fábián Lajos köteles az Elnökség felé minden lényegesebb lépésről tájékoztatással élni.

2017.10.18. / 06. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség megállapítja, hogy az előző Elnökség 36/2017 számú (2017.10.05.) határozatában szereplő, utólagosan megszavazott támogatási összegek fedezete nem áll rendelkezésre a házipénztárban, és nem szerepel a 2017-es költségvetésben sem, ezért további vizsgálat szükséges a határozat hatályon kívül helyezése, vagy helyben hagyása érdekében. A határozat Dr. Regényi Kund távollétében, 4 elnökségi tag egyhangú szavazata mellett született. FB észrevétel nem volt.

2017.10.18. / 05. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség a szakágvezetőket egyhangú határozattal – további intézkedésig – pozíciójukban megerősítette.

2017.10.18. / 04. számú Elnökségi Határozat

Nem csatlakozunk a MGYSZ, mint felperesnek az NVESZ mint alperes ellen zajló peréhez, és önálló felperesi keresettel sem élünk az illetékes törvényszék előtt, amíg le nem zajlott az NVESZ novemberi közgyűlése és világosan és véglegesen ki nem derült, hogy az NVESZ felveszi-e az MDLSZ-t a tagjai sorába. Utána sem hiszünk abban, hogy a peres út az egyetlen üdvözítő eljárás, de minden eshetőséget nyitva hagyunk a jövőre vonatkozóan. Döntésünket az MDLSZ érdekeit szem előtt tartva, a lehetséges kimenetek felelős számbavétele után, és annak tudatában hozzuk, hogy az NVESZ tagságunk egyébként a vonatkozó jogszabályok szerint alanyi jogon járna. Azonban felelős döntésünk szerint az MDLSZ perbe vitele, kapcsolatrendszereink rombolása, és a szövetség számára jelentős jogi költség keletkeztetése mindaddig nem indokolt, míg hasonló szervezetek, hasonló ügyben indított peres ügyei véget nem érnek, és/vagy az NVESZ nem hoz pozitív döntést felvételünket illetően. Ha az NVESZ, ígérete szerint nem veszi fel szövetségünket még 2017 év folyamán, akkor döntésünket felülvizsgáljuk és újabb határozatban jelöljük ki további lépéseinket.

2017.10.18. / 03. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség a szövetség közgyűlésétől kapott felhatalmazása alapján felvételét kéri a Magyar Honvédelmi Sportszövetségbe. Dr. Regényi Kund elnökségi tag felelős a szükséges lépések megfelelő koordinálásáért. Határidő: azonnal.

2017.10.18. / 02. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség a szövetség közép-, és hosszabb távú jogi képviseletét két lehetséges jelölt, Dr. Légrádi Gergely (Oppenheim Legal) és Dr. Neszmélyi Emil (FGN Law Firm) ügyvéd urakkal történő együttműködés keretében valósítja meg. Dr. Neszmélyi Emil ügyvéd úrral néhány órás átalánydíjas szerződést kötünk és szaktudását elsősorban sportjogi és napi működésünkkel kapcsolatos kérdésekben, míg Dr. Légrádi Gergely ügyvéd urat inkább a nem sportjogi ügyekben, eseti megbízás alapján vennénk igénybe. Dr. Fábián Lajos tájékoztatja a kiválasztott jogi képviselőket a döntésről és Dr. Neszmélyi Emil ügyvéd urat az Elnökség nevében meghívja a következő elnökségi ülésre.

2017.10.18. / 01. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség megerősíti, hogy a Felügyelő Bizottság jelentése alapján van ugyan sok-sok teendő, de a szövetség alapvetően stabil pénzügyi helyzetben van. Az Elnökség megbízza Rábaközi Erika elnökségi tagot, mint a szövetség ügyeit hosszú ideje jól ismerő sporttársunkat, hogy koordinálja a FB jelentésében feltárt hiányosságok megszüntetését, a kontrolling rendszerben mutatkozó kisebbnagyobb megoldandó feladatok végrehajtását. Rábaközi Erika vállalja a feladatot. Alföldiné Berei Edit FB elnök segítséget, és folyamatos együttműködést ígér a közös cél megvalósítása érdekében, amit az Elnökség köszönettel elvár és elfogad. A téma e pillanattól az Elnökségi ülések állandó napirendi pontja marad a teljes végrehajtásig. Rábaközi Erika minden Elnökségi Ülésen tájékoztatja az Elnökség tagjait a feladat végrehajtásának állomásairól, az esetleges problémákról, illetve ahol egyéb forrás bevonására van szükség, ott javaslatot tesz ennek módjára.

     HÍREK

Lövészetvezetői képzés és vizsga – 2021.10.01.

Tisztelt Sporttársak, A   Magnum SC. SE  szervezésében az alábbi helyen és időben Lövészetvezetői tanfolyam és vizsga kerül megrendezésre: Tanfolyam ideje:   2021. október 01.-n (péntek) 08:30 órakor Tanfolyam helye:  2151 Fót, Fehérkő út. 6.Oktató(k), vizsgabiztos(ok): Hegyi Gyula (MDLSZ)Létszám:  maximum 30 fő Jelentkezés: – Személyesen:   2151 Fót, Fehérkő út. 6. címen– e-mail –ben: loter@magnum90.hu  címen A tanfolyam szervezésének és a vizsgának a díja: 19 000 .- Ft./fő  További kérdésekkel és […]

Főtitkári bejelentés

Tisztelt Sporttársak, A következő nap, tehát 2021.09.14-én sem telefonon sem pedig e-mail útján nem leszek elérhető. Haiszky Ernő ZoltánMDLSZ főtitkár

Gyorspont szakági információ -2021.09.18. Kiemelt Rapid Gyorspont Minősítő verseny – prematch

Tisztelt Sporttársak, Karinthy GLE 2021.09.18. Kiemelt Rapid Gyorspont Minősítő verseny, Üllő – prematch Kérem a Tisztelt versenyzőket, hogy aki nem tud jönni 2021.09.18-án szombaton a Karinthy GLE kiemelt Rapid Gyorspont versenyére Üllőre, lehetősége van 2021.09.17-én 13:00 órától az üllői lőtéren a prematch-en meglőni a versenyszámait.  Előzetes telefonon történő bejelentkezés szükséges a +36 30 962 5927 telefonszámon […]