Elnökségi határozatok

Kezdőlap / Elnökségi határozatok

  Elnökségi határozatok

MDLSZ Elnökség 2019.10.02. / 1. számú határozat

Az MDLSZ Elnöksége 5 egyhangú igen szavazattal Bakonyi András szakágvezető és Belme Attila szakágvezető helyettes lemondása miatt Póka Tibor (MDLSZ 2817) sporttársat nevezi ki az IDPA szakág vezetőjének. Póka Tibor élvezi a szakág és az elnökség támogatását. 
Bakonyi Andrásnak és Belme Attilának köszönjük éveken át tartó értékes munkáját, Póka Tibornak pedig sok sikert kívánunk új feladatkörében.

MDLSZ Elnökség 2019.09.26. / 1. számú határozat

EGY A CSAPAT Sportegyesület 
1158-Budapest, Drégelyvár u. 9. 1/10. 
Elnök: Poós Péter 
Adószám: 19108711-1-42 
Alapítás: 2019.

MDLSZ Elnökség 2019.09.26. / 2. számú határozat

Az elnökség megbízásából Dr. Solymos Zsigmod ügyvéd elkészítette az MDLSZ ügyrendi  szabályzatát, mely szabályzatot az elnökség egyhangú döntéssel elfogadott és a mai naptól (2019.09.26.) hatályba helyezi, hatálybalépést követően honlapján közzé teszi.

MDLSZ Elnökség 2019.08.15. / 1. számú határozat

Az Elnökség a csatolt 1. sz. mellékletben megfogalmazott főtitkári javaslatot egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal támogatja, és felkéri a főtitkárt a végrehajtásra. Főbb lépések: szerződéskötés előkészítése a szervező céggel, díjátadó előkészítése, a szövetség elmúlt 20 évében a szövetség érdekében kiemelkedő tevékenységet végző kitüntetettek listájának összeállítása, a 2018-as díjátadó és a díjak előkészítése, stb. Határidő: azonnal, folyamatos

MDLSZ Elnökség 2019.08.15. / 2. számú határozat

Az elnökség egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal a következő határozatot hozta. 
A szövetség oktatási rendszerében zajló képzések, tanfolyamok, vizsgák csak az illetékes szakág vezetőjének ÉS a bírói bizottság elnökének előzetes jóváhagyása után, a főtitkár előzetes tájékoztatása mellett történhetnek. A jóváhagyás nélkül történő képzések esetében a szövetség nem adhat ki bizonyítványt, igazolást, vagy oklevelet az adott képzés, tanfolyam elvégzéséről, vagy vizsga letételéről.

MDLSZ Elnökség 2019.08.15. / Az MDLSZ Elnökségének 2019.08.15./01. számú határozata

Az Elnökség a csatolt 1. sz. mellékletben megfogalmazott főtitkári javaslatot egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal támogatja, és felkéri a főtitkárt a végrehajtásra. Főbb lépések: szerződéskötés előkészítése a szervező céggel, díjátadó előkészítése, a szövetség elmúlt 20 évében a szövetség érdekében kiemelkedő tevékenységet végző kitüntetettek listájának összeállítása, a 2018-as díjátadó és a díjak előkészítése, stb. 

Határidő: azonnal, folyamatos

MDLSZ Elnökség 2019.08.15. / Az MDLSZ Elnökségének 2019.08.15./02. számú határozata

Az elnökség egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal a következő határozatot hozta.

A szövetség oktatási rendszerében zajló képzések, tanfolyamok, vizsgák csak az illetékes szakág vezetőjének ÉS a bírói bizottság elnökének előzetes jóváhagyása után, a főtitkár előzetes tájékoztatása mellett történhetnek. A jóváhagyás n.lkül történő képzések esetében a szövetség nem adhat ki bizonyítványt, igazolást, vagy oklevelet az adott képzés, tanfolyam elvégzéséről, vagy vizsga letételéről.

MDLSZ Elnökség 2019.07.25. / 2. számú határozat

Az MDLSZ Főtitkára megvizsgálta az BKV Metro Lövész és Íjász Klub által 2019.07.17-én benyújtott szabályos tagfelvételi kérelmet a csatolt dokumentumokkal, és támogató javaslatát megküldte az Elnökség részére.  
Az Elnökség digitális szavazás útján, egyhangú határozatot hozott és a szövetség tagjai közé felvette a  BKV Metro Lövész és Íjász Klub nevű civil szervezetet.  
Adószáma: 19151805-1-42 
Székhelye: 1106-Budapest, Fehér út 1/c. 
Képviseli: Németh János elnök 
 

MDLSZ Elnökség 2019.07.25. / 1. számú határozat

A szövetség elnöksége digitális szavazás útján 5 igen szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta: 

A bírói és lövészetvezetői képzések pontosabb jogharmonizációjának biztosítása érdekében, a 2019.07.01./01. számú határozat kiegészítéseképpen az elnökség úgy döntött, hogy a bírói/lövészetvezetői tanfolyamok végén tett sikeres vizsga után csak a vizsgabizonyítványt/oklevelet adja ki a jelölteknek, de a bírói kártyát nem.  

A sikeres vizsgát tett jelöltek ezzel az okmánnyal az állandó lakóhelyük szerint illetékes rendőrhatóságnál kérelmezhetik a 2004. évi XXIV. tv. 3.§ (f) bekezdés szerinti hatósági lövészetvezetői engedély kiadását. A jogszabály által előírt hatósági lövészetvezetői engedély bemutatása után adja ki a szövetség a bírói igazolványokat. 

MDLSZ Elnökség 2019.07.17. / 1. számú határozat

Az Elnökség több fordulóban tárgyalta a Honfoglalás LLK (Jászberény) 2021-es sziluett EB rendezésére vonatkozó tervezetét és szándékát, és 5 IGEN szavazattal - digitális úton - a következő egyhangú határozatot hozta: 

Habencius Ferenc egyesületi elnök kötelezettségvállaló nyilatkozata, valamint az elkészült pénzügyi terv alapján az elnökség támogatja az EB hazai megrendezésének ötletét, és egy héten belül beadja a szövetség pályázatát a megfelelő nemzetközi IMSSU fórum felé. 
Az Elnökség kötelezettséget vállal arra vonatkozóan is, hogy az EB sikeres megrendezését utólag 1,5 M Ft (azaz másfél millió forint) szövetségi forrással támogatja, melyet a 2021-es költségvetésben szerepeltet majd, és az aktuális éves rendes közgyűlés elé terjeszt jóváhagyásra. 
Az Elnökség köszönetet mond Kovács Lajos Tibor sporttársnak kitartó koordinációs munkájáért, és a pályázat megszerkesztéséért, valamint Medveczki Zoltán sporttársnak a számszaki tervező előkészítő munkában vállalt szerepéért, továbbá köszöni a jászberényi felajánlást és számít Habencius Ferenc sporttársnak, és csapatának értékteremtő munkájára, melynek segítségével újabb nagy nemzetközi verseny színhelyévé válhat hazánk.

MDLSZ Elnökség 2019.07.01. / 1. számú határozat

Az Elnökség 5 tagja egyhangúan a következő határozatot hozza.:

2019.07.01-től a szövetség bírói tanfolyamain csak olyan résztvevő tehet bírói alapvizsgát, aki a 49/2004 (VIII.31.) BM rendeletben előírt követelmények szerinti kombinált, vagyis minden lőfegyver kategóriára vonatkozó hatósági fegyverismereti vizsgával rendelkezik.

Indoklás: a szövetség versenyeinek biztonsága érdekében alapvető fontosságú, hogy bíróként csak olyan sporttársak vezethessenek versenyeket, lövészeteket, akik legalább a rendeletben előírt elméleti és gyakorlati jártassági feltételeknek előzetesen megfeleltek.

MDLSZ Elnökség 2019.07.01. / 2. számú határozat

Az Elnökség 5 tagja egyhangúan a következő határozatot hozza.:

A szövetség megkezdi a régi bírói igazolványok cseréjét. A csere időszaka 2019.07.01- - 2019.12.31.ig terjedő 6 hónapos időszak. Ebben az időszakban az igazolványok cseréje ingyenes. Ennek feltétele a régi igazolvány főtitkárnak történő postai megküldése. Amint a Főtitkár megkapta, elkészítteti az újat és megküldi az érintett bírónak. A határozat célja egy új, naprakész bírói nyilvántartás elkészítése.

MDLSZ Elnökség 2019.06.18. / 1. számú határozat

Az MDLSZ Főtitkára megvizsgálta az IPA NAV szervezete által 2019.06.17-én benyújtott szabályos tagfelvételi kérelmet a csatolt dokumentumokkal, és támogató javaslatát megküldte az Elnökség részére. 
Az Elnökség digitális szavazás útján, egyhangú határozatot hozott és a szövetség tagjai közé felvette az  "International Police Association Magyar Szekció Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezete” nevő civil szervezetet. 
Adószáma: 18188019-1-41 
Székhelye: 1043 Budapest, Temesvári út 7-9. 
Képviseli: Polcz Attila dandártábornok

MDLSZ Elnökség 2019.05.30. / 1. számú határozat

2021-es AETSM Európa Bajnokság (IMSSU) magyarországi rendezésének egyeztetése,  feladatok meghatározása

Az MDLSZ pályázatot kíván beadni a 2021-es AETSM Európa Bajnokság megrendezési jogáért. Az Elnökség kérésére a megjelent vezetők, szakterületükön egyenként elmondták  ezzel kapcsolatos véleményüket, észrevételeiket tervezett feladataikat. A megbeszélés eredményként az alábbi döntés született: 

- Az MDLSZ Elnöksége támogatja a 2021-es AETSM Európa Bajnokság magyarországi megrendezését, a Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesületet bejelentette szándékát a  verseny megrendezésére a jászberényi lőtéren. 
- Az MDLSZ Elnöksége adott évben a versenyrendezési támogatást az éves költségvetésbe illeszti, amiről a közgyűlés fog dönteni. 
- Az MDLSZ Elnöksége és további vezető tagjai a pályázat elnyerése esetén tevékenyen részt vesz a szervezésben, a szövetség partnerei és egyéb kapcsolatrendszerében megkisérel minél  nagyobb támogatottságot szerezni a rendezvénynek. 
- Az MDLSZ Elnöksége felállít egy intéző csoportot melynek feladata a szervező egyesület  részére a lehető legnagyobb támogatást nyújtani és koordinálni a verseny megszervezését. Feladatai közé tartozik többek között a potenciális szponzorok felkutatása és felkeresése, a bírói 
csapat összeállítása és felkészítése, a médiák folyamatos tájékoztatása és kapcsolattartás, a versenyzők és egyéb résztvevők kiszolgálásának teljeskörű szervezése. A csoport felállítására vezetésére és a feladatok koordinálására felkéri Medveczki Zoltánt és Kovács Lajos Tibort, akik a felkérés alapján a feladatot elfogadták. 
- Az MDLSZ Elnöksége felkéri a felállított szervező csoportot, hogy a verseny megrendezésével kapcsolatban egy üzleti és költségvetési tervet soron kívül készítsenek el. 
- Habenczius Ferenc, mint a Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesület vezetőségének felhatalmazásával bíró képviselője, nyilatkozott, hogy amennyiben a fenti támogatást megkapja és a felállított szervező csoport támogatását bírja, a versenyt általuk üzemeltett jászberényi  lőtéren megrendezi. Ezen nyilatkozatát, még a pályázat beadása előtt, külön írásban is megteszi.

MDLSZ Elnökség 2019.05.30. / 2. számú határozat

MDLSZ fejlesztési pályázatok elbírálása

Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a szövetség által kiírt  "Fejlesztési Pályázat" tekintetében az érvényes pályázatot beadó egyesületek közül az alábbi  egyesületek részére 200.000 Ft azaz kettőszázezer forint támogatást nyújt: 
- Bakony Dinamikus Lövész Egyesület 
- Puskás Lövész Egyesület 
- Szászvári Lövész Egylet 
- Üllői Lövész Klub

MDLSZ Elnökség 2019.05.30. / 3. számú határozat

Egyéb napirendi pont keretén belül Szegedi Márk felvetette, hogy az IPSC szakágban a Blue Line vizsga létjogosultságát felül szeretné vizsgáltatni, véleménye szerint ebben a formájában az  nem teljesíti a hozzá fűzött igényeket. Javasolja a vizsga szigorítását és az írásbeli vizsga  visszaállítását, vagy a teljes vizsga eltörlését. 

Az MDLSZ Elnöksége a felszólalást jegyzőkönyvezte és a későbbiekben felkéri a szakág  vezetőségét annak véleményezésére.

MDLSZ Elnökség 2019.04.30./01 számú elektronikus úton hozott egyhangú határozata

A világversenyek nevezési díjának befizetési rendjéről

Az Elnökség a világversenyek nevezési díjainak befizetésére az alábbi eljárásrendet dolgozta ki:

– Az eljárásrend minden olyan nemzetközi versenyre vonatkozik, amelyen a részvételt lehetővé tévő, bármilyen néven nevezendő pénzbeli hozzájárulást (a továbbiakban nevezési díjat) a rendező az MDLSZ-től várja el.

– A nevezési díjak befizetése a résztvevő sportolókat terheli. Az egy főre eső nevezési díj szövetség számlájára történő befizetése a világversenyen való indulásra vonatkozó szándéknyilatkozatnak tekintendő. A befizetés elmaradása, késedelmes fizetése pedig az indulási szándék visszavonására irányuló nyilatkozatnak tekintendő. A nevezési díjak befizetése mindig előre, teljes összegben, forintban, az MDLSZ számlájára való banki utalással vagy befizetéssel történik.

– Az egy főre eső nevezési díjat az MDLSZ Elnöksége határozza meg. Ennek során figyelembe veszi a rendező által meghatározott egyéni és csapat nevezési díjakat, a valuták átváltási árfolyamát, a banki költségeket és egyéb szempontokat. A nevezési díjról az MDLSZ díjbekérőt állít ki, melyben feltünteti a befizetendő összeget és a befizetési határidőt. A díjbekérőt elektronikus levél formájában eljuttatja azokhoz a sportolókhoz, akiket a szakágvezető megnevez. A befizetett összegről az MDLSZ a sportoló, szponzora vagy egyesülete részére számlát állít ki.

– A teljes nevezési díj rendező felé történő megfizetése – a rendező által meghatározott devizanemben – az MDLSZ feladata és felelőssége.

– Amennyiben a versenyző bármilyen okból nem tud, vagy nem akar részt venni azon a világversenyen, amelynek nevezési díját befizette, úgy erről a körülményről köteles tájékoztatni az MDLSZ főtitkárát. Ebben az esetben az MDLSZ dönt arról, kinek kínálja fel a részvétel lehetőségét, aki a fentebb leírtaknak megfelelően befizeti a nevezési díjat. Ezt követően a befizetett, de fel nem használt nevezési díjat az MDLSZ visszautalja annak a versenyzőnek, aki indulási lehetőségéről lemondott. Az indulási jogokkal való, ettől eltérő rendelkezés (pl. az indulási jog eladása) érvénytelen, erről a szövetség a rendezőt és a világszövetséget is tájékoztatja.

– Amennyiben a rendező a nevezési díjat bármilyen okból visszajuttatja az MDLSZ-nek, úgy az MDLSZ az egy főre eső nevezési díjat visszautalja a versenyzőnek.

– A fenti eljárásrendtől való szándékos eltérés esetén az MDLSZ visszavonja az érintett versenyző versenyengedélyét.

– Amennyiben a versenyző vagy a csapat dobogós helyen végez, az Elnökség eseti döntésével dönthet a nevezési díjak átvállalásáról.

– Jelen határozat kihirdetésével valamennyi, a nevezési díjak befizetésére vonatkozó korábbi, bármilyen formájú és jellegű rendelkezés, döntés, hagyomány vagy szokás érvényét veszti.

MDLSZ Elnökség 2019.04.08./01 számú határozata

Az elnökség digitális szavazás útján egyhangú döntéssel a mai nappal hatályon kívül helyezi az IPSC versenyrendezési, és ellenőrzési szabályzatát.
Indoklás: 2019.01.01.-től egységes szerkezetbe foglalt versenyrendezési szabályzat van érvényben, ezért külön szabályzás felesleges.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.31. / 01. számú határozata

Veszprémi Sportlövész Egyesület tagfelvételi kérelme:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a szövetség soraiba felvette a
következő, tagfelvételt kérő egyesületet:
Veszprémi Sportlövész Egyesület
8200 Veszprém, Jutasi út 77/A. I/4.
Elnök: Nagy Ádám
Adószám: 19114709-1-19
Alapítás: 2019.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.31. / 02. számú határozata

Köszolg Sport Club tagfelvételi kérelme:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a szövetség soraiba felvette a
következő, tagfelvételt kérő egyesületet:
KÖSZOLG Sport Club Kunfehértó
6413 Kunfehértó, II. körzet 2.
Elnök: Lakos Dénes
Adószám: 19046165-1-03
Alapítás: 1991.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.31. / 03. számú határozata

Magnum SC Sportegyesület tagfelvételi kérelme:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a szövetség soraiba felvette a
következő, tagfelvételt kérő egyesületet:
MAGNUM SC Sportegyesület
2151 Fót, Fehérkő út 6.
Elnök: Havan Gábor
Adószám: 19108168-1-13
Alapítás: 2018.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.31. / 04. számú határozata

Nemzetközi versenyek (slot) nevezési díjának fizetési rendje
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:
Minden kontinens vagy világ versenyre az MDLSZ, mint a világszövetség tagja kapja a kvótákat. Az
MDLSZ versenyzői a tagszervezetükön keresztül nevezhetnek a szabad kvótákra. Nevezés csak
abban az esetben érvényes ha a nevezési és fizetési kötelezettség vállalási nyilatkozat aláírásával a
tagszervezet vállalja kötelezettségét a szövetség felé. A kvóták díját a Szövetség fizeti a rendező felé
de teljesítés után azt tovább számlázza a nevezést benyújtó tagszervezeteknek.
Az Elnökség felkéri Simon Lászlót – IPSC szakágvezetőt, hogy a fent említett fizetési szabályozást
elkészítse és azt az elnökség felé bemutassa.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.31. / 05. számú határozata

MDLSZ országos bajnokságok nevezési díjtámogatása
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:
Mivel a szövetség közgyűlése a mai napon nagy többséggel elfogadta a szövetség 2019. évi
költségvetését, mely új elemként a szakágak hatáskörébe rendelte az Országos Bajnokságok
mindennemű anyagi támogatásának ügyét is, ezért az Elnökség minden korábbi, ide vonatkozó
szabályozást hatályon kívül helyez.
Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az Országos Bajnokságok bárminemű anyagi támogatása a mai
közgyűlés által elfogadott szakági költségvetési kereteken belül, és azok terhére valósíthatók meg, ide
értve a nevezési díjak felének támogatását, a kupák, serlegek, érmek megvásárlását, azok
legyártatását, feliratozását és minden hasonló, korábban a szövetség elnöksége által szervezett
kapcsolódó feladatot és központilag vállalt költséget.
A mai közgyűlés által elfogadott keretszámok a tényleges elmúlt évi költségek ismeretében úgy
kerültek megállapításra, hogy az adott költségek fedezete a 2019-es szakági költségvetésekben
biztosítva legyen, így a változásból adódóan NEM csökkent a szakágak OB rendezés támogatására
fordítható kerete, csak annyi változott, hogy 2019-től a szakágvezető javaslata alapján dől el, hogy a
szakág mire használja fel az adott keretét. Szélsőséges esetben emelkedhet is, illetve a szakág önálló
döntése értelmében csökkenhet is az adott szakág OB szervezésre fordítható támogatási kerete.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.25. / 01. számú határozata

Az Elnökség digitális szavazás útján, egyhangú döntéssel, az határozatot hozta:
A mindenkori IPSC régió igazgató az IPSC illetve az IROA felé, valamint bármely nemzetközi ügyben a mindenkori elnökség véleményét köteles képviselni, és a döntésekben, javaslatokban köteles az elnökséggel előzetesen írásban egyeztetni. Ide értendő a GA-an előzetesen ismert kérdésekben való szavazás, valamint a kontinens, és világbajnokságra jelentkezett NROI és IROA bírók ajánlása a rendező, és az IROA felé.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.13. / 01. számú határozata

Az Elnökség digitális szavazás útján az alábbi egyhangú határozatot hozza.
A könyvelőiroda által 2019.03.13-án megküldött végleges, a 2018. évről szóló egyszerűsített pénzügyi beszámolót, mérleget, és közhasznúsági mellékletet az Elnökség megtárgyalta, elfogadta, és a soron következő éves rendes közgyűlés elé terjeszti elfogadásra.
Az Elnökség – a 2018-as számok ismeretében – megtárgyalta a szövetség 2019-re tervezett költségvetését is, és jelen határozatában elfogadta annak a közgyűlés elé terjesztendő változatát.
A 2018.02.18. / 01. számú elnökségi határozat szellemében az elnökség a 2018-as tényleges szakági igények figyelembe vétele mellett javaslatot tesz a közgyűlésnek a 2019-es szakági költségvetés sarokszámaira vonatkozóan is, melynek fő száma 10,9 M Ft, vagyis 2,44 M Ft-al magasabb összeg, mint amit a szakágak – minden költségüket figyelembe véve – 2018-ban ténylegesen elköltöttek.
Az Elnökség felkéri Dr. Fábián Lajos alelnököt, hogy a fentiekről az Elnökségi Hírlevél 24. számában minél előbb tájékoztassa a tagságot.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.03.11. / 01. számú határozata

Az Elnökség digitális szavazás útján az alábbi egyhangú határozatot hozza. Mivel a 2018-as pénzügyi beszámoló (mérleg) véglegesítése során a könyvelőirodával történt áttekintés, illetve tagegyesületekkel folytatott egyeztetés eredményeképpen tisztázódott sok-sok a korábbi évekből áthúzódó nyitott tétel, illetve a hivatkozott határozat által érintett, a teljes szövetségre vonatkozó tisztázatlan tartozik-követel állomány elhanyagolható tételre zsugorodott, az elnökség hatályon kívül helyezi a 2019.02.23. / 01. számú határozatát.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.02.23. / 01 számú határozata

A Felügyelő Bizottság korábbi – 2017-től tett – észrevételei, valamint a könyvelő irodánk 2018-as mérleg és beszámolókészítés során adott friss szakmai tanácsainak figyelembe vétele mellett – digitális szavazás útján – a következő egyhangú határozatot hozta:

A szövetség majdnem 20 éves fennállása alatt, a pénzügyi-számviteli rendszerben évről évre tovagördülő módon sok olyan apró tartozik-követel tétel szerepelt, melyek sok év távlatából felgöngyölíthetetlenek, eredetük az 5 éven túli bizonylatok elérhetetlensége miatt, valamint a korábbi főtitkár nyilvántartásai alapján nem tisztázhatók, összértékük elhanyagolható, viszont jelentős anyagi és időráfordítás terhet jelent évente ezen kis összegek könyvelése és egyeztetése.

Azon kis összegű tartozik-követel tételeket, melyek eredete ismeretlen, akár sok éve áthúzódó hiba is lehet a probléma forrása, továbbá nincs esély a rendezésére, az Elnökség jelen határozatában hozott döntése értelmében felkéri a könyvelő irodát, hogy írja le és ne szerepeltesse tovább a rendezetlen vevő-szállító folyószámlán az adatok között.

Ezért az Elnökség 3 tagja és az új Főtitkár személyes egyeztetés formájában egy teljes szombati nap időráfordítással elvégezte a könyvelési rendszerben ezen tételek részletes és külön-külön történő vizsgálatát. Az eredményről egy három A4-es oldalt kitevő, részletes listát tartalmazó dokumentum formájában tájékoztatta a könyvelő irodát, amiben a nem leírandó, tényleges tartozási tételekre is felhívta a figyelmet.

Ezzel együtt az Elnökség felkérte a Főtitkárt, hogy a ténylegesen tartozó egyesületek felé küldje meg az ilyenkor szokásos felszólítást és annak eredményéről tájékoztassa az elnökséget.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.02.18. / 01 számú határozata

Az elnökség elektronikus úton, digitális szavazás formájában a következő egyhangú határozatot hozta:
2019. évtől kezdődően a korábbi évek tényleges támogatási igényét és tapasztalatát figyelembe véve, az Országos Bajnokságok nevezési díj, érem, kupa, serleg támogatását beépítjük az önálló szakági költségvetésbe. Ezek kiválasztása, beszerzése a szakág feladata és kötelessége. A költségvetést az éves rendes közgyűlés fogadja el, az elnökség előterjesztése alapján.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.02.13. / 01 számú határozata

Szövetségünk nyilvántartásában 33 (harminchárom) olyan tagegyesület szerepel, amely egyesületek vagylagosan, vagy többszörösen hosszabb ideje nem tettek eleget az alábbi kötelezettségeiknek.

Az adott egyesületekkel a kapcsolatfelvétel többszöri próbálkozás után is sikertelen maradt, megkereséseinkre válasz nem érkezett, minősített versenyzővel nem rendelkeznek, versenyengedélyt nem váltottak ki, versenyrendszerünkben évek óta nem vesznek részt, digitális rendszerünkbe nem regisztrálták magukat, továbbá tagdíjukat hosszabb ideje nem rendezték.

Ezért az Elnökség, digitális úton történő szavazás formájában, 5 igen szavazattal, az alábbi egyhangú határozatot hozta:

Az Alapszabály 10.§ (7) bekezdésben adott, a Ptk 3:69.§ rendelkezésein nyugvó felhatalmazás alapján az alábbi tagegyesületek tagsági jogviszonyát, 30 napos felmondási idővel az Elnökség felmondja.

Az Elnökség felkéri a főtitkárt, hogy erről az érintett egyesületeket a nyilvántartásunkban szereplő címükre kiküldött tértivevényes ajánlott levélben is értesítse, mely levelek legkésőbbi kiküldési határideje 2019.02.15. péntek.

Az érintett egyesületek listája csatolva.

MDLSZ ELNÖKSÉG 2019.02.11. / 01 számú határozata

Az elnökség 5 tagja digitális szavazás formájában, egyhangú határozattal kinevezi Hegyi Gyula sporttársat (Alpokalja SE) a bírói bizottság vezetőjének.
Hegyi Gyula sporttárs a felkérést elfogadta. Munkájához minden támogatást megadunk és sok sikert kívánunk.

MDLSZ Elnökség 2019.01.28./01. határozata

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba
felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:

Alfa Lövész Klub Sportegyesület
2400 Dunaújváros, Dózsa György út 7. fsz/1.
Elnök: Ordas István

Marok Sportfegyver Sportegyesület
2370 Dabas, Bercsényi u.7.sz.
Elnök: Pecsernyi Gizella

MDLSZ Elnökség 2019.01.02./ 01. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja – digitális csatornán át leadott 5 IGEN szavazattal – egyhangúan úgy döntött, hogy a 2019.01.01-től életbe lépett nagyszámú frissített szabályzat alkalmazása során – azok életbe léptetésével egyidőben – három hónapos türelmi időszakot vezet be a digitális rendszer indulásának utolsó fázisával párhuzamosan.

Ha és amennyiben a digitális rendszer utolsó fázisának indulási nehézségei miatt nem tudná valaki betartani az új szabályzatok (elsősorban versenyrendezési szabályzat) rendelkezéseit, akkor ezért – a türelmi időszak alatt – szankció nem érheti, többlet költsége nem keletkezhet.

A türelmi időszak 2019.01.01-től 2019.03.31-ig tart.

Ugyanezen időszakban az ügyvezető testület várja a tagság versenyrendezési szabályokkal kapcsolatos építő javaslatait és észrevételeit és fenntartja magának a jogot, hogy egyedi kivételként és indokolt esetben, év közben is módosítson az esetlegesen jogos észrevételekkel érintett szabályokon.

MDLSZ Elnökség 2018.12.31./ 01. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a mai napon
elfogadta a benyújtott Szervezeti és működési szabályzatot, mely 2019. január 1-től lép
hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.31./ 02. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a mai napon
elfogadta a benyújtott Sportfegyelmi szabályzatot, mely 2019. január 1-től lép hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.31./ 03. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a mai napon
elfogadta a benyújtott Etikai és gyermekvédelmi szabályzatot, mely 2019. január 1-től lép
hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.31./ 04. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a mai napon
elfogadta a benyújtott Képesítési szabályzatot, mely 2019. január 1-től lép hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.31./ 05. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a mai napon
elfogadta a benyújtott Versenyrendezési szabályzat 2019 egységes szerkezetben, mely
2019. január 1-től lép hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.31./ 06. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a mai napon
elfogadta a benyújtott
– Bizonylati rend
– Értékelési szabályzat
– Leltározási szabályzat
– Pénzkezelési szabályzat
– Selejtezési szabályzat
– Számlarend
– Számviteli politika szabályzatot, melyek 2019. január 1-től lép hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.07. / 07. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az MTTSZ Miskolci Vasutas SE gyorspont szakában pályázatot nyújtott be az utánpótlás képzés támogatására, melyben a gyerek versenyzők által használt lövedékek, lőszerek és egy új fegyver megvásárlásának anyagi támogatását kérik. A szakágvezető támogatta a pályázatot, miszerint az anyagi forrást, a gyorspont és hazai versenyszámok szakágainak utánpótlás támogatására elkülönített 2018. évi keretösszegéből kéri biztosítani. A Elnökség a pályázat támogatását egyhangú döntéssel jóvá hagyta.

MDLSZ Elnökség 2018.12.07. / 06. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
A főtikári feladatokkal egyidejűleg, az MDLSZ technikai eszközeinek és papír alapú dokumentuminak átadása-átvétele is megtörtént. A szövetség alapítása óta felhalmozódott, jelentős mennyiségű papír alapú dokumentációk, nyilvántartások valamint nagyobb értékű technikai, informatikai eszközök tárolására, megőrzésére, egy erre a célra megfelelő raktárhelyiség szükséges. A szövetség 2019. január 01-től ezen célból raktárhelyiséget bérel, felkéri Tabódy Zoltán elnökségi megbízottat, hogy keresse meg és készítse elő bérleti szerződéskötésre a megfelelő helyiséget.

MDLSZ Elnökség 2018.12.07. / 05. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
A Steel Challenge szakág sörétes OB rendezésének jogát a Fekete Sólyom Lövész Sporklub és az Acéllövedék Sportlövész Egyesület közösen kapja meg.
Verseny helyszíne: Pátyi Lőtér
Verseny ideje: 2019. szeptember 14.
Versenyrendezésért felelős vezető: Sárai-Szabó Zsolt

MDLSZ Elnökség 2018.12.07. / 04. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Simon László szakágvezető által benyújtott, IPSC versenyrendezési és ellenőrzési szabályzatmódosítást, illetve a blue line szabályzatmódosítását, a módosításokkal kiegészített szabálykönyveket az elnökség elfogadja. Az új szabálykönyveket az MDLSZ honlapján közzé teszi, azok 2019. január 1-én lépnek hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.07. / 03. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Zántó István szakágvezető által benyújtott, Gyorspont versenyrendezési szabályzatmódosítást, a módosításokkal kiegészített szabálykönyvet az elnökség elfogadja. Az új szabálykönyvet az MDLSZ honlapján közzé teszi, az 2019. január 1-én lép hatályba.

MDLSZ Elnökség 2018.12.07. / 02. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Országos bajnokság esetében, különösen a fiatalokat mozgató versenyeken mint pl. az Action Air, túlzott terhet ró a szervező egyesületekre a juniorok és a nők nevezési díjának
elengedése, ezért az elnökség úgy döntött, hogy 2019-ben teszt jelleggel 100%-ban átvállalja a nők és junior veresenyzők OB nevezési díjait minden OB esetében. A többi OB versenyző esetében változatlan az 50%-os nevezési díj támogatás.

MDLSZ Elnökség 2018.12. 07. / 01. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot
hozza:
Az Acition Air versenyek kifejezetten az MDLSZ utánpótlásképzését segítik elő. Ezeken a versenyeken nagyrészben olyan fiatalok vesznek részt, akik a jelenlegi versenyszabályzat
szerint nem fizetnek díjat, ezzel egyidejűleg egy Országos Bajnokság rendezési költségei jelentős terhet rónak a rendező egyesületre. Tekintettel arra, hogy a 2018-as Zen Rendészeti Sportegyesület által rendezett Action Air IPSC OB (a jelenlegi szabályozás miatt) veszteséget okozott a rendezőnek, a szövetség az IPSC szakág 2018-as utánpótlás program
költségvetésének terhére, a junior versenyzők nevezési díjának támogatását 100%-ra egészíti ki.

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.28./01. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:

Magyar Tábor Hagyományőrző és Sport Egyesület 9073 Bőny Szőlőhegy 45/b
Elnök: Györkös Kolos
Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.28./02. számú határozata:

A szövetség, tagegyesületei számára ingyenes hozzáférést biztosít a 2019. évben bevezetésre kerülő új digitális rendszeréhez (mdlsz.com). A portálon keresztül a tagegyesületeknek lehetősége nyílik az elektronikus ügyintézésre (versenyengedély igénylése, versenykiírás, egyéb kérelmek beadása, stb.) Az elektronikus ügyintézés során az adminisztrációt, naplózást és szükség esetén a közzétételt a rendszer automatikusan elvégzi, így jelentősen felgyorsítja és költséghatékonnyá teszi az eljárást.

Az új digitális rendszer bevezetése mellett a szövetség fenntartja a lehetőséget tagegyesületei részére, hogy továbbra is a papír alapú, ide értve a postai levél vagy elektronikus levél (PDF, Word, szkennelt dokumentum, stb.) formájában történő ügyintézésre. Ebben az esetben az ezzel járó adminisztrációt, naplózást és szükség esetén a közzétételt a szövetség megbízottja végzi el, ami a MDLSZ felé plusz költséggel jár. Azon tagegyesületek részére akik az elektronikus ügyintézés helyett a papír alapú ügyintézést választják, a szövetség az ezzel felmerülő plusz költséget, de maximum 1.000 Ft/alkalom összeget, továbbszámlázhatja.

A bevezetés időszakában (2019.02.28-ig) a szövetség a papír alapú ügyintézéssel járó plusz költséget teljes mértékben magára vállalja, azt nem számlázza tovább, így a 2019. évi versenyengedélyek, illetve az átmeneti időszakban kiírt versenyek ügyintézése zavartalanul bonyolítható le. Az elnökség felkéri Tabódy Zoltán megbízottat, hogy a digitális ügyintézés menetéről, különös tekintettel a versenyengedélyek igényléséről és a 2019 évi versenykiírásokról soron kívül de legkésőbb 2018. december 10-ig hírlevél formájában tájékoztassa a tagegyesületi vezetőket.

A határozati javaslatot az Elnökség 5 tagja egyhangúan támogatta és elfogadta.

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.21./01. számú határozata:

Az Elnökség megfontolta a Steel Challenge csapat kérését és az évek óta rendszeresen kiemelkedő nemzetközi eredményeket szállító, Szövetségünk és Országunk hírnevét öregbítő Steel Challenge csapat tagjainak, azaz Kiss Józsefnek, Tanács Gábornak és László Endrének a 2019-es versenyidényre való felkészülését segítendő, fejenként 5-5-5 ezer db, összesen 15’000 db 0.22-es lőszertámogatást nyújt a 2019. évben, a szövetségi költségvetés 2018-as maradványkerete terhére.

Ajánlatot kérünk a Frommertől, mint támogató partnerünktől.

A határozati javaslatot az Elnökség 5 tagja egyhangúan támogatta.

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.21./02. számú határozata:

A Tabi MTTSZ Lövész-Íjász SE elnöke, több mint egy évtizede folytatott utánpótlás és hazafias nevelési tevékenységének támogatása érdekében támogatási kérelmet nyújtott be a szövetség ügyvezető testületéhez, melyet a Gyorspont Szakág vezetője írásban támogatott és elfogadásra javasolt. Az egyesület a helyi Rudnay Gyula Szakgimnáziumban folytat légfegyveres lövészet oktatást, ami nagymennyiségű léglőszer felhasználásával jár. A diákok körében sportágunk egyre népszerűbb, az egyesület saját forrásai viszont végesek.

Az Elnökség megfontolta a kérést és a határozati javaslatot az Elnökség 5 tagja egyhangúan támogatta.

A tabi MTTSZ Lövész-Íjász SE 200’000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) szövetségi céltámogatásban részesül. Költségvetési hely a gyorspont szakág 2018-ra a közgyűlés által jóváhagyott utánpótlás nevelési sora.

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.21./03. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Bírói Kódex módosítását a társadalmi vita során beérkezett észrevételek, javaslatok, a tagok támogatásának hiánya miatt további intézkedésig levette a napirendről.

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.21./04. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:

Diana Sportlövész Klub, 7300 Paks, Kálvária u. 2., Elnök: Tar Zoltán

6) 2019-es OB-k

a. IDPA OB

i. Időpont: 2019.07.05.-07.06.

ii. Helyszín: Dunaújváros

iii. Rendező: HIÚZ SE

b) IPSC SÖRÉTES OB

i. Időpont: 2019.09.27.-09.28.

ii. Helyszín: Debrecen Apafa

iii. Rendező: Puskás Lövész Egyesület

c) IPSC PISZTOLY OB

i. Időpont: 2019.10.11. – 10.13.

ii. Helyszín: Ravazd (egyeztetés alatt, nem végleges)

iii. Rendező: NKE SE

d) GYORSPONT OB

i. Nem érkezett tagegyesületi pályázat, a szövetség vállalja a rendezést

ii. Időpont: 2019.09.28. – 09.29.

iii. Helyszín: Ravazd (egyeztetés alatt, nem végleges)

iv. Rendező: MDLSZ

e) GYORS-KOMBINÁLT OB

i. Időpont: 2019.08.24. – 08.25.

ii. Helyszín: (egyeztetés alatt)

iii. Rendező: 5 Fegyver Kupa SE

f) IMSSU OB (nemzetközi 100m / rövidpályás fém)

i. Időpont: 2019.08.31. – 09.01.

ii. Helyszín: Füzesabony

iii. Rendező: MTTSZ Miskolci Vasutas SE

g) NAGYTÁVOLSÁGÚ, NAGYKALIBERŰ PRECÍZIÓS PUSKA OB

i. Időpont: 2019.10.05.

ii. Helyszín: (egyeztetés alatt)

iii. Rendező: 5 Fegyver Kupa SE

h) Más versenyszámokban pályázatok egyelőre nem érkeztek, azokban 2019-ben OB csak akkor rendezhető, ha a késői kiírás miatt a tervezett OB más – már korábban kiírt – versenyekkel nem ütközik.

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.21./05. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, 2018.11.21. hatállyal felmentette az IPSC szakág vezetőjét, Kormányos Máriát, és 2018.11.21. hatállyal szakágvezetőnek kinevezte Simon László sporttársat (MDLSZ 2284).

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.21./06. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott a következő kérdésben:

A 2018-ban zajló 12 hónapos, előre tervezett módon zajló főtitkár váltás keretében Toók László főtitkár úr szerződését 2018.12.31-i hatállyal felmondtuk. Az átmenet biztosított, Tabódy Zoltán főtitkár jelölttel 2019.01.01. hatállyal, a jelenlegi megbízási szerződése helyett új, a főtitkári feladatok ellátására szóló szerződést kötünk. A feladatok nagy részét már jelenleg is Tabódy Zoltán végzi.

Tabódy Zoltán 2018.12.01-től átveszi a maradék feladatokat is, gyakorlatilag december hónapban már ügyvivő főtitkárként végzi tevékenységét.

2018.12.01-től a gyakorlati ügyintézés, dokumentumok küldésének címe a korábbi debreceni cím helyett:

3301 EGER, Pf. 432.

Toók László főtitkár úr búcsúztatása 2019. első negyedévében, egy későbbiekben megszervezésre kerülő esemény keretében történik, melynek költségeit a 2019-es költségvetési keretből fedezzük.

Az MDLSZ Elnökség 2018.11.05./01. számú határozata:

A Gyorspont Szakág vezetője írásos megkeresést intézett az Elnökséghez, melyben felhívta az ügyvezető testület figyelmét a Jászberényben, 2018.11.24-ére tervezett “Mikuláslövő lövészverseny” (Gyorspont minősítő) kiírásának hibájára. A versenyen szerepel sörétes versenyszám, de a kiírás szerint tilos a huzagolt csövű sörétes fegyver használata, amely tiltás ellentmond a Szövetség aktuális Gyorspont és Rapid Gyorspont szabálykönyve 2.5. és 2.5.1 pontjainak, és semmivel nem indokolhsató diszkrimináció.
MDLSZ minősítő verseny – egy adott versenyszámban és adott fegyvernemben – csak az MDLSZ vonatkozó szabálykönyve szerinti szabályok szerint rendezhető.

Az Elnök úr személyesen próbálta tisztázni a szervezőkkel a diszkriminatív intézkedés háttrerét és próbálta meggyőzni a szervezőket a kiírás szabálykönyvnek megfelelő módosításáról. Ez sajnos nem sikerült.

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot hozta:

Az Elnökség a szakágvezető javaslata alapján, a – a szabálykönyvnek nem megfelelő kiírás miatt – a kérdéses minősítő versenyen szereplő sörétes versenyszám minősítő jellegét törölte. A sörétes versenyszámban indulók az adott versenyen nem szerezhetnek minősítést. A többi versenyszámban és fegyvernemben a verseny minősítő jellege megmarad

Az MDLSZ Elnökség 2018.10.19./01. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a következő egyhangú határozatot hozza:

A szakágvezető és a bírói bizottság vezetőjének korábbi javaslata és támogatása alapján Pajor Zoltánt delegáljuk a Steel Challange szakág képviselőjeként a bírói bizottságba.

MDLSZ Elnökség 2018.10.10. / 01. számú Határozata:

Az elnökség 5 tagja – digitális szavazás útján egyhangúan, 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Az Alapszabály 7.§ (4) pontja szerint: “A szövetség számára fizetendő díjakat az elnökség díjszabályzatban állapítja meg. Az elnökség a következő évre vonatkozó díjszabályzatot köteles minden év november 30. napjáig elfogadni és december 15. napjáig közzétenni.”

Az Elnökség nem támogatta egyetlen díjtétel emelését sem, a 2018 évi díjak változatlanul érvényben maradnak.

A 2019-es versenyévadra érvényes díjak a következő díjtáblázat szerint alakulnak: a 2019 évi díjtáblázat megtekintéséhez kérem kattintson

MDLSZ Elnökség 2018.10.08. / 01. számú Határozata:

Az elnökség 5 jelenlévő tagja egyhangúan, 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy támogatja a 2021-es Sziluett EB magyarországi megrendezésének előkészítését.

Az Elnökség felkéri Tabódy Zoltánt, hogy Habencius Ferenccel és Palkó Gáborral együttműködve készítse elő a kiküldendő szándéknyilatkozatunkat, melynek határideje 2018.10.31.

Amennyiben a szándéknyilatkozatunk pozitív fogadtatásra talál a nemzetközi szövetségnél, akkor az Elnökség vállalja, hogy egy projekt team-et hoz létre, amely projekt team minden részletre kiterjedően elvégzi az előkészítő számításokat, és a szükséges tervezőmunkát segíti, hogy mind infrastruktúra, mind emberi erőforrás, mind pénzügyi források időben rendelkezésre álljanak.

Az MDLSZ Elnökség 2018.10.03./01. számú határozata

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, új tagok felvételével kapcsolatos adminisztratív követelmények, dokumentumok, valamint a tagfelvételi folyamat pontosítása kapcsán, a következő egyhangú határozatot hozza:

– Felkérjük Tabódy Zoltánt a jelenleg használt tagfelvételi kérelem nyomtatvány áttekintésére és pontosítására. A módosított formulának tükröznie kell a hamarosan induló digitális rendszerünk követelményeit, továbbá rákerül egy büntetőjogi figyelmeztetés az egyesület képviselőjének adatközlésére és az adatok pontosságára vonatkozóan.

Félreértések elkerülés céljából – a mai naptól – a tagfelvételüket kérő egyesületektől a következő anyagokat és adatokat kell bekérnie a főtitkárnak:

– Belépési nyilatkozat, az egyesület/vállalkozás vezetőjének aláírás minta/címpéldány szerinti aláírásával. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az egyesület/vállalkozás tagjai magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek tartják a MDLSZ alapszabályát, működési rendjét, és egyéb szabályzatait.
– Aláírás minta/aláírási címpéldány
– Az egyesület alapszabályának egy példánya, 30 napnál nem régebbi bejegyző végzés VAGY bírósági kivonat
– 30 napnál nem régebbi NAV igazolás adó és köztartozás mentességről
– Az egyesület/vállalkozás elérhetőségei, e-mail címe, regisztrációs száma, honlapja, adószáma, bankszámlaszáma, megye név
– Az egyesület/vállalkozás tisztségviselőinek elérhetőségei, e-mail címei. (elnök és kapcsolattartó telefonszáma, email címe, és postai levelezési címe, stb.)

Felkérjük a Főtitkár urat, hogy a jövőben csak olyan egyesület tagfelvételét javasolja az Elnökségnek, amely egyesület – tagfelvételi kérelemben beküldött – adatait egyeztette a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő adatokkal, és előzetesen rendben találta azokat. Az Elnökség elé terjesztett, főtitkár által jegyzett tagfelvételi javaslatnak mellékletként tartalmazni kell a Bíróság alábbi linken található adatbázisából letöltött, tagfelvételét kérő egyesület adatait tartalmazó adattáblát. Link: https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

Az MDLSZ Elnökség 2018.09.24./01. számú határozata

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, több, az utóbbi hetekben bonyolódott Országos Bajnokságok kapcsán felszínre került utólagos óvási, és panaszkezelési anomáliák kapcsán, félreértések és konfliktusok megelőzése céljából a következő egyhangú határozatot hozza:

-Az MDLSZ versenynaptárában meghirdetett, a szövetség égisze alatt zajló versenyek, legyenek azok bármely szakág minősítő versenyei, kiemelt versenyei, vagy országos bajnokságai, az illető szakágra vonatkozó aktuális szabálykönyv, versenyrendezési és óvási szabályrendszer alapján kerülnek lebonyolításra.

-Óvásra, kifogások emelésére az aktuális szabálykönyvek, versenyrendezési szabályok és/vagy óvási szabályok szerint van mód és lehetőség. Aki ezt elmulasztja, utólagosan nem érvényesíthet semmiféle formális igényt a verseny eredményének módosítása, vagy panaszainak/érdekeinek érvényesítése ügyében.

-Ha egyedi kivételként, az érintett sértett fél (legyen az versenyző, bíró, vagy rendező, vagy akármilyen módon érintett természetes személy) úgy érzi, hogy olyan mértékű szabályszegés, etikai vétség, vagy bármilyen anomália történt, vagy sérelem érte, melynek helyszíni orvoslására nem volt mód, az – a versenyt követő 48 órán belül írásban, a főtitkárnak és/vagy az elnöknek, és/vagy az alelnöknek címzett elektronikus levélben – panaszt tehet az MDLSZ ügyvezető testületénél, mely testület köteles ezt kivizsgálni.

-A kivizsgálás módja az eset jellegétől függően kétféle lehet:

1) Ha szabályok alkalmazására, fegyelmi vétség súlyát el nem érő kérdésre vonatkozik a kérés, akkor mindig egy min. 3 fős független testület feladata lesz a vizsgálat, mely testületet az elnökség hívja össze és hatalmazza fel, mindig az adott feladatra vonatkozóan. Alapvetésként tagja a szakág vezetője, a bírói bizottság elnöke és a szövetség főtitkára. Ha valamelyik személy érintett, akkor az elnökség más – egyebekben szakmailag megfelelő – személyt bíz meg a bizottsági részvétellel, vagy

2) Ha fegyelmi vétség gyanúja merül fel, akkor az elnökség továbbítja az ügyet a Fegyelmi Bizottság választott elnökének, mint független tisztségviselőnek, további ügyintézés és vizsgálat céljából.
-Az „XY azt üzeni, hogy ez meg az történt” sajnos nem elég objektív ahhoz, hogy az elnökség napirendre tűzhesse a kérdést, így az érintett közvetlen konkrét beadványa nélkül nem tárgyalja az adott ügyeket.

Az MDLSZ Elnökség 2018.09.19./01. számú határozata

Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, a szövetség digitális rendszerének elindítása érdekében a következő egyhangú határozatot hozza:

1., Az MDLSZ tagsággal rendelkező szervezetek vezetői kötelesek az mdlsz.com oldalon szervezetük adatait regisztrálni, és a saját egyesület/szervezet tagjai részére a digitális rendszerhez szükséges belépési adatokat megadni. A sportolói regisztráció elindulását követően kötelesek a szervezetükhöz tartozó sportolók figyelmét felhívni a kötelező online regisztrációra, és azt a digitális rendszerben elsődlegesen jóváhagyni.

2., Az mdlsz.com oldalon a sportolói regisztráció megindításakor a sportoló, adatai megadása mellett köteles kiválasztani mely szakág(ak)ban gondolja magát versenyzőnek. A sportoló kizárólag azon szakág(ak)at jelölheti meg, melyekben valóban érdekelt, ezzel nem kizárva annak lehetőségét, hogy későbbiekben módosítsa, vagy olyan szakágak versenyén is induljon amit nem jelölt meg fő szakágként.

3., Az új digitális szövetség irányítási rendszer szerint a kiírandó versenyeket (függetlenül a besorolásától) a szakágvezető hagyja jóvá szakmailag, majd a főtitkár által történő véglegesítése után kerülhet a versenynaptárba. Az új rendszer indulására várhatólag még ebben az évben sor kerül, addig is a verseny szervezője a kiírást köteles megküldeni a szakágvezetőnek, aki a jóváhagyást követően továbbítja azt a főtitkár úrnak a took.laszlo@mdlsz.com címre.

4., IPSC szakágban az új szakági működési szabályzat elkészüléséig (várhatóan 2018. október 31.) új IPSC verseny kiírása 2019 évre vonatkozólag nem lehetséges. (Ld. 2018.09.11. elnökségi ülés jkv., 1. napirendi pont)

MDLSZ Elnökség 2018.09.11. / 02. számú Határozata:

Az elnökség 5 jelenlévő tagja – egyeztetve a Bírói Bizottság elnökével, a gyorspont ésa steel challenge szakágak bírói delegáltjával – egyhangúan, 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy az Alpokalja SE bírói pólókra vonatkozó támogatási kérelmét elfogadva, azt a közgyűlés által elfogadott bírói bizottsági keretből támogatja.

A közgyűlés által erre a célra (póló és sapka) jóváhagyott keret összesen 6’052,- Ft / bíró. A támogatási kérelem 18 pólóról szól, így a támogatás összege 110’000,- Ft.

A költségvetési hely a közgyűlés által jóváhagyott bírói bizottsági keret.

Az Elnökség ugyanakkor egyetért abban, hogy a továbbiakban nem támogat olyan bírói pólók rendelésére vonatkozó kezdeményezést, amely nem egységesen elfogadott szövetségi arculat jegyében kerül megvalósításra és/vagy egyesületi logóval készül.

Az Elnökség abban is egyetért, hogy a jövőben minden hasonló támogatási kérelem csak akkor kerülhet elbírálásra, ha az előzetesen, a megvalósítás előtt benyújtásra kerül.

MDLSZ Elnökség 2018.09.11. / 01. számú Határozata:

Az elnökség 5 jelenlévő tagja egyhangúan, 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy a ZEN SE csatolt kérelmét elfogadva, támogatja az egyesület utánpótlás képzési erőfeszítését, mely része a szövetség utánpótlás nevelési programjának. A támogatási összeg 200’000,- Ft.

A költségvetési hely a közgyűlés által jóváhagyott 600eFt-os az IPSC utánpótlás nevelési kerete.

A Zen SE utólag elszámol az elnökség felé a felhasználás módjáról.

MDLSZ Elnökség 2018.09.02. / 01. számú Határozata:

Az elnökség 5 tagja, digitális szavazás útján, egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

A Főtitkár úr előterjesztése szerint egy új, a jogi követelményeknek megfelelő sportegyesület kérte felvételét a szövetségbe.
A Főtitkár úr a felvételüket javasolta. A beadott dokumentumokat megvizsgáltuk, rendben találtuk, az alábbi jelentkező tagfelvételét támogatjuk. FALCON Lövész Sportegyesület

5310 Kisújszállás, Illéssy utca 29. Képviseli: Kardos Zoltán Mátyás

MDLSZ Elnökség 2018.08.09. / 03. számú Határozata:

Az elnökség 3 személyesen jelenlévő tagja, valamint Varjú János és Haiszky Ernő telefonon, összesen 5 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta: A 253/2004 (VIII.31.) Kormányrendelet 21.§ (1) bekezdése értelmében a szövetség támogatása szükséges a sportolóink sportfegyver tartásának engedélyezéséhez. A jogszabály a „szövetség” képviseletében eljáró képviselője alapszabály szerint az elnök. Az elnökség jelen határozatában úgy rendelkezik, hogy a fegyverügyi támogató nyilatkozatok aláírására a szövetség nevében az elnökön kívül két másik magánszemély is jogosult. 1) Toók László főtitkár (4034 Debrecen, Félegyházi Tamás u., 15/a, Eger, 1949.09.02.), valamint 2) Tabódy Zoltán főtitkár jelölt (3300 Eger, Íj utca 32., Heves, 1975.09.26.). Mindkét magánszemély személyi feltételeiben, képzettsége és tapasztalata szerint alkalmas a feladat ellátására.

MDLSZ Elnökség 2018.08.09. / 02. számú Határozata:

Az elnökség 3 személyesen jelenlévő tagja, valamint Varjú János és Haiszky Ernő telefonon, összesen 5 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

Az elnökség és a magyar IPSC régió közötti gördülékenyebb kapcsolattartás, a sportág elnökségi képviseletének javítása érdekében – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – az elnökség visszaállítja a deputy regional director, azaz helyettes régió igazgató funkciót.
Helyettes régió igazgatónak az elnökség az alapszabály adta jogkörénél fogva Dr. Regényi Kundot nevezi ki, aki elfogadja a megbízást.

Indoklás:
Az előző elnök úr idejében, mikor az MDLSZ elnöke volt egyben a régió igazgatója is, létezett a deputy regional dirtector informális funkció, és hatékonyan működött.

MDLSZ Elnökség 2018.08.09. / 01. számú Határozata:

Az elnökség 3 személyesen jelenlévő tagja, valamint Varjú János és Haiszky Ernő telefonon, összesen 5 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:

Az MDLSZ beadja pályázatát az IPSC Shotgun Worldshoot IV (IPSC sörétes puska VB) megrendezésére vonatkozóan.
A helyszín kiválasztásával kapcsolatos információk begyűjtése még zajlik.

A pályázat csak akkor hiteles és esélyes, ha a régió képviselője személyesen jelen van, így az elnökség felkéri Kovács Attila régióigazgatót, hogy vegyen részt az eseményen. Mivel a költségvetési keretek szűkösek, ezért a szövetség csak a minimálisan szükséges hotel éjszakákat és az oda-vissza legolcsóbb turista osztály repülőjegyet fizeti.

Az elnökség felkéri a régió igazgatót a pályázati anyag elkészítésére, és a GA-n bemutatandó pályázati anyag, az ország bemutatkozó anyag elkészítésére, mely a GA előtt elnökségi jóváhagyást igényel.

Indoklás:
Magyarország már sikerrel rendezett ilyen világversenyt 2012-ben, és egy nagy presztízsű nemzetközi verseny újra hazánkba hozatala sokat segíthet a szövetségünk mind nemzetközi, mind hazai elfogadottságának növelése érdekében. HS és NVESZ tagságunkból adódóan, ilyen világverseny hazai megrendezése a HS és az NVESZ számára is lehetőségeket teremthet.

MDLSZ Elnökség 2018.08.06. / 01. számú Határozata:

Az elnökség 5 tagja, digitális szavazás útján, egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

A Főtitkár úr előterjesztése szerint egy új, a jogi követelményeknek megfelelő sportvállakozás kérte felvételét a szövetségbe.
A Főtitkár úr a felvételüket javasolta.

A beadott dokumentumokat megvizsgáltuk, rendben találtuk, az alábbi jelentkező tagfelvételét támogatjuk.

ZEN Sport, Oktatási és Szabadidős Szolgáltató Iroda Kft.
5085 Rákóczifalva, Árpád út 40. Képviseli: Vass Istvánné

MDLSZ Elnökség 2018.08.02. / 02. számú Határozata:

Az elnökség 5 tagja, digitális szavazás útján, egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
A Főtitkár úr előterjesztése szerint két új, a jogi követelményeknek megfelelő egyesület kérte felvételét a szövetségbe.
A Főtitkár úr a felvételüket javasolta.

A beadott dokumentumokat megvizsgáltuk, rendben találtuk, az alábbi két jelentkező
egyesület tagfelvételét támogatjuk.

1) Újfehértói Lövész Sport Egyesület, 4244 Újfehértó, Kodály Zoltán út 3 sz., Képviseli: Zilai Sándor Zoltán
2) Gewiss Training Sportegyesület, 4025 Debrecen, Postakert utca 8 2 em 204 ajtó, Képviseli: Zilai Sándor Zoltán

MDLSZ Elnökség 2018.08.02. / 01. számú Határozata:

Az elnökség 5 tagja, digitális szavazás útján, egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Minden versenyévadban egy alkalommal, “Frommer Kupa” néven kiírunk egy versenyt egy-egy kiválasztott szakágban, továbbá az új digitális rendszer elkészülte után, a “Partnereink” mezőben szerepeltetjük a Frommer Kft. logóját, valamint aktív, a Frommer Kft. oldalára átvezető linkjét.

Indoklás: A Frommer Kft. 2018.07.31-én levélben kereste meg a Szövetséget, melyben 5% kedvezményt ajánlott minden érvényes MDLSZ versenyengedéllyel rendelkező sportolónknak, komoly kedvezményt ajánlott a szövetségi lőszer vásárlásainkra, melynek alapján nagykereskedelmi áron kaphatjuk a lőszert, továbbá az ennek feltételeként évente egy alkalommal megrendezésre kerülő Frommer Kupa szponzorálását ajánlották.

Az Elnökség tagjai a Frommer Fegyverboltot (1089 Budapest, Szenes Iván tér 10.) megbízható és kipróbált partnernek tartja, ezért örömmel fogadja a Szövetség támogató partnerei közé. (1089 Budapest, Szenes Iván tér 10.)
Határozatunkhoz csatoljuk a Frommer Kft. levelét.

MDLSZ Elnökség 2018.07.30. / 01. számú Határozata

Az elnökség 3 személyesen jelenlévő tagja, valamint Varjú János telefonon és emailben párhuzamosan, összesen 4 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:
A digitális szövetség irányítási rendszer fejlesztésére meghirdetett tenderen indult 3 cég közül az E-Communication Kft. (1141 Budapest, Vízakna u. 4.) ajánlatát fogadjuk el.
Felkérjük a Főtitkár urat és a Főtitkár jelölt urat a szerződés előkészítésére, az ügyvéd úrral történő leellenőrzésére.
A szerződésben ütemezett és mindig átadás utáni utólagos fizetést kötünk ki. Ezzel párhuzamosan felkérjük a Főtitkár urat, hogy a Főtitkár jelölt úrral és az ügyvéd úrral közösen készítsék elő a Pixit Services Kft. felé a kötbér behajtására irányuló eljárást.

A szükséges anyagi forrás a következő, közgyűlés által jóváhagyott költségvetési sorok felhasználásával áll rendelkezésre.
„Digitális irányítási rendszer” – 2’032’000,- Ft i. Ebből a Pixit Services Kft-nek csak az első átadott ütem után került kifizetésre egy részlet, bruttó 412’750,- Ft, amelyet kötbér formájában visszakövetelünk.
Rendelkezésre áll – 1’619’250,- Ft Tartalék keret” – 2’500’000,
Ebből eddig a 2017.07.12./02. számú határozat értelmében Kovács Attila könyvének megvásárlása nettó 400’000,- Ft-ért

Rendelkezésre áll – 2’000’000,- Ft

Egyéb nem kategorizált költség” – 750’000,- Ft Ebből még nem történt felhasználás Rendelkezésre áll – 750’000,- Ft

A fenti, közgyűlés által jóváhagyott költségvetési keretszámok lehetővé teszik a rendszer fejlesztésére kötött szerződést.

MDLSZ Elnökség 2018.07.23. / 01. számú Határozata:

Az elnökség a 2018.07.12 / 05. számú határozatát – elektronikus szavazás formájában, 4 igen szavazattal, Dr. Regényi Kund távolléte mellett – a következőképpen módosítja:

Bíróként csak azok a magyar bírók dolgozhatnak magyarországi MDLSZ versenyen, akik az egyesületük által tagjai a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetségnek, azaz olyan sportegyesület és/vagy sportvállalkozás tagjai, amely egyesület és/vagy sportvállalkozás érvényesen tagja a Szövetségnek.

Indoklás: a határozat előző változata kissé félreérthető módon fogalmazott és pl. kizárta volna külföldi vendégbírók szereplését hazai versenyen, ami nem célja a határozatnak.

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 05. számú Határozata:

Az elnökség 4 jelenlévő tagja – 3 igen szavazattal, Varjú János tartózkodása mellett – döntött és megerősíti, hogy MDLSZ versenyen csak olyan bíró vehet részt bíróként, aki érvényes éves MDLSZ versenyengedéllyel is rendelkezik.

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 04. számú Határozata:

A minősítési szabályzat egyszerűsítésére vonatkozóan beérkezett tagegyesületi javaslattal az
Elnökség nem ért egyet, és egyhangúlag elutasította.

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 05. számú Határozata:

Az elnökség 4 jelenlévő tagja – 3 igen szavazattal, Varjú János tartózkodása mellett – döntött és megerősíti, hogy MDLSZ versenyen csak olyan bíró vehet részt bíróként, aki érvényes éves MDLSZ versenyengedéllyel is rendelkezik.

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 03. számú Határozata:

Az elnökség 4 jelenlévő tagja, 4 igen szavazattal, Dr. Regényi Kund elnökségi tag távollétében, de előzetesen egyeztetett támogatása mellett az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Az elnökség megtárgyalta Toók László főtitkár úr fokozatos visszavonulásával járó kérdéseket és megállapodott Tabódy Zoltán sporttársunkkal a feladatok lassú átvételének előkészítésével kapcsolatos teendőkről.

Előzetes kiválasztási folyamat során az Elnökség, több jelölt vizsgálata után, Tabódy Zoltán sporttársat tartotta legalkalmasabbnak az MDLSZ leendő főtitkári funkciójának betöltésére. A főtitkár úr járandóságai 2018.12.31-ig a közgyűlés által elfogadott módon járnak.

Az elnökség további 3 hónapra meghosszabbítja a főtitkár úr számára korábban megszavazott havi 40eFt adminisztratív segítség igénybevételére szóló költségtámogatást.

Tabódy Zoltánnal megbízási szerződés keretében kezdjük meg az együttműködést, melyre a közgyűlés külön sorban („Megbízási díj 2”) jóváhagyta a második félévi költségkeretet, melyből egy hónapot meg is spóroltunk, hiszen nem július 1-től, hanem augusztus 1-től indul az új megállapodás.

Tabódy Zoltán az átmeneti időszakot követően lép majd a tényleges főtitkári pozícióba, Toók László főtitkár úr végleges visszavonulásával párhuzamosan.

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 02. számú Határozata:

Az elnökség 5 jelenlévő tagja egyhangúan, 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy Kovács Attila szakkönyvét megvásárolja nettó 400eFt-ért, aminek fejében a szerző hozzájárul, hogy a könyve az MDLSZ gondozásában szabadon és ingyenesen terjeszthetővé váljon a szövetség honlapján keresztül, ezzel segítve a sportág népszerűsítését és az utánpótlás nevelés során szakirodalomként felhasználható legyen. Az összeg forrása az éves rendes közgyűlés által elfogadott költségvetés tartalék kerete.

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 01. számú Határozata:

Az elnökség újra megvizsgálta a kérdést és a jelenlévő 4 elnökségi tag egyhangú határozatával hatályon kívül helyezte a 2018.06.15./02. számú határozatát.

MDLSZ Elnökség 2018.06.15. / 03. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a

Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételüket kérő egyesületeket:
– Maros Lövész Egyesület, 6900 Makó, Deák Ferenc u. 47/b., Elnök: Kővágó Attila
– Káli Lövész Sport Klub, 3350 Kál, Dózsa György út 1., Elnök: Komlósi Sándor

MDLSZ Elnökség 2018.06.15. / 02. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és támogatja, hogy a soron következő IPSC General Assembly-n Dr. Regényi Kund elnökségi tag képviselje a szövetséget.

MDLSZ Elnökség 2018.06.15. / 01. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és támogatja 15 (tizenöt) darab tablet – és tartozékainak – megvásárlását, melyek egy csomagban állnának a versenyszervezők rendelkezésére, a megfelelő szoftveres háttérrel. 7 colos tabletek elegendőek. A tablet készlet minden szakág rendelkezésére áll a versenyek lebonyolítása során. A főtitkárnál lehet verseny előtt a tablet készletet igényelni, melyet futárral kap meg a szervező és verseny után futárral küldi vissza. Megfelelő admin átadás-átvételi rendszer kidolgozása előfeltétele a használatbavételnek. Szalai László elnök vállalja az ajánlatok bekérését és a döntés előkészítését.

MDLSZ Elnökség 2018.05.19. / 03. számú Határozata:

Az Elnökség 4 jelenlévő tagja – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és havi nettó 40eFt keretben májustól júliusig terjedő három hónapos időszakra adminisztratív segítséget biztosít a Főtitkár úr számára.

MDLSZ Elnökség 2018.05.19. / 02. számú Határozata:

Az Elnökség 4 jelenlévő tagja – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és elutasította a könyvvizsgálói regisztrációval nem rendelkező könyvvizsgáló „szakértő” díjának szerződés, előzetes megrendelő és valós értékű szakértői teljesítés nélküli kifizetését.

MDLSZ Elnökség 2018.05.19. / 01. számú Határozata:

Az Elnökség 4 jelenlévő tagja – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételüket kérő egyesületeket
– Budapesti Mesterlövész Egyesület, 1114 Budapest, Kanizsai u. 26., Elnök: Tóth Zsolt
– Játszó-Tér Kulturális Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Petőfi Sándor tér 1., 1/30,. Elnök: Dr. Kovács Zoltán Péter

2018.04.17. / 01. sz. Elnökségi Határozat

A Főtitkár javaslata alapján az Elnökség 3 jelenlévő tagja – 3 IGEN szavazattal – elektronikus úton lebonyolított határozathozatal formájában egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:
– Nyugat-Magyarországi Lövész Egyesület, 9400 Sopron, Bánfalvi út 130., képviseli: Bencsik Balázs elnök

MDLSZ Elnökség 2018.03.21. / 04. számú Határozata:

Az Elnökség 3 jelenlévő tagja – 3 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott a szövetség székhelymódosításának kezdeményezése ügyében, amit a májusi közgyűlésnek kell majd az alapszabályban szentesítenie. Indoklás: Egy komoly országos sportági szakszövetség célszerűen nem működhet vidéki helyszínen lévő magánlakásokba bejegyezve. Ennek jogi, imázsbeli, lobbi és sok egyéb mérhető negatív következménye van és komoly felesleges költségekkel jár mind az ügyvezető testület, mind az ország nyugati felében élő tagok számára. Elegáns és olcsó megoldás egy székhelyszolgáltató igénybevétele, ahol konkrét példát figyelembe véve havi nettó 15eFt összeg fejében elegáns irodaházba kerülhet a székhely, ahol kezelik a beérkező postát és a leveleket azonnal szkennelve tovább küldik a megadott email címekre. Ha viszont tárgyalóra van szükség, akkor ugyanott kulturált körülmények között, óradíj fejében bérelhető kisebb, avagy nagyobb tárgyaló.

Ebben a rendszerben a főtitkár földrajzilag bárhol élhet, a központi irodában nem szükséges drága munkaerőt foglalkoztatni, digitális ügyintézés formájában az ügyek nagy része kezelhető.

MDLSZ Elnökség 2018.03.21. / 03. számú Határozata:

Az Elnökség 3 jelenlévő tagja – 3 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és felkéri a Főtitkár urat, hogy azonnal készítse elő az Elnök úr számára az MTTOSZ tagfelvételi kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokat, majd megfelelő aláírások után juttassa el azt Dr. Harcsár István MTTOSZ Főtitkár úrnak.

MDLSZ Elnökség 2018.03.21. / 02. számú Határozata:

Az Elnökség 3 jelenlévő tagja – 3 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételüket kérő egyesületeket
– BUDA Sportlövész Egyesület, 2030 Érd, Asztalos u. 75., képviseli: Buda Péter elnök
– STUKKER – XIX Sportlövész Egyesület, 1193 Budapest, Szigligeti u. 31. fszt. 1/a, képviseli: Pajor Zoltán elnök
– URUPAN Motoros, Lövészklub Sportegyesület, 1122 Budapest, Budaörsi út 231., Elnök: Mag Mihály Tibor, meghatalmazott képviselő: Kolarits Péter
– Budapesti Tömegközlekedési Vállalat Technikai és Tömegsport Klubok Egyesülete (rövid neve: BKV TTE), 1087 Budapest, Sport u. 2., képviseli: Németh József elnök
– Acélzivatar Sportegyesület, 4077 Debrecen, Nagycsere HRSZ1231/2, képviseli: Dr. Baranyi Tibor Imre, elnök
– Dunapataji Lövész Íjász és Szabadidősport Egyesület, 6326 Dunapataj, Vasút u. 2., képviseli: Hus Sándor elnök

MDLSZ Elnökség 2018.03.21. / 01. számú Határozata:

Az Elnökség 3 jelenlévő tagja, és figyelembe véve Rábaközi Erika írásban leadott szavazatát is – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és felkéri a Főtitkár urat, hogy azonnal készítse elő az új könyvelő irodával kötendő szerződést és kezdje meg az új iroda felé a dokumentumok átadásának előkészítését. Az elnökség felhatalmazza az elnök urat, hogy a szerződést határozatlan időre megkösse. Az új irodával visszamenőlegesen 2018.01.01. hatállyal szeretnénk szerződni. Ugyanakkor felhatalmazza ez elnök urat, hogy a régi könyvelővel élő szerződést 2018.03.31-i hatállyal, a szerződés szerinti felmondási idővel mondja fel.

MDLSZ Elnökség 2018.02.27. / 01. számú Határozata:

Az Elnökség elektronikus úton megtárgyalta a májusi közgyűlés előkészítését is érintő tagnyilvántartási kérdéseket, és a következő – egyhangú – határozatot hozta:

A Főtitkár úr – egy héten belül – minden olyan tagegyesületünknek küldjön ki tértivevényes ajánlott levelet, amely tagegyesület még bármilyen módon nem felel meg az alapszabályunkban a tagegyesületek tagsági viszonya alapjául szolgáló minimum feltételeknek, és tudakolja meg, hogy hogyan és mikor kívánnak eleget tenni a követelményeknek, illetve egyáltalán tagok kívánnak-e maradni. Ilyenek lehetnek pl. a tagdíjtartozás, de ilyen az is, ha egy egyesület nem rendelkezik egyetlen minősített sportolóval sem, és nem vesz részt a szövetség versenyrendszerében.

Az Elnökség egyetértett abban is, hogy a cél nem a taglétszám csökkentése, hanem az inaktív tagok szándékainak megismerése, illetve az alapszabály betartatása. Mivel a jelenlegi alapszabály nem jelöl meg határidőt a minősítés megszezésére, így az Elnökség javaslatot tesz majd az új alapszabályban ennek tisztázására, és addig is egy átmeneti 12 hónapos türelmi időszakot biztosít minden régi, vagy új belépő, de minősített versenyzővel még nem rendelkező tagegyesület számára, hogy a tagság feltételeinek e tekintetben is meg tudjanak felelni.

Idézet az Alapszabályunkból:

7. § A Szövetség tagjai

(1) A Szövetségnek tagja lehet minden olyan – bírósági nyilvántartásba vett – jogi személy, amelynek tagjai részt vesznek a Szövetség által szervezett versenyeken, feltéve, hogy a jogi személy képviseletére jogosult személy(ek) a Szövetség Alapszabályát elfogadja (elfogadják).

(2) A Szövetség versenyrendszerében résztvevőnek az a sportszervezet tekintendő, amely legalább egy minősítéssel rendelkező versenyzővel részt vesz a Szövetség által rendezett vagy engedélyezett versenyeken évente legalább három alkalommal.

Indoklás:
A fentiek mielőbbi tisztázása alapvetően szükséges a szövetség korrekt és alapszabály szerinti működése, valamint a közgyűlés jogszerű lebonyolítása érdekében. Jelenleg kb. 45 olyan tagegyesületünk van, amely egyesületnek egyetlen minősített sportolója sincs, és ezek közül legalább 25 egyesület több, mint egy éve tagunk.

Az Elnökség alapvető feladatának és kötelességének tartja az alapszabály szerinti működést, ezért hozza jelen határozatot.

MDLSZ Elnökség 2018.02.08. / 03. számú Határozata:

Az Elnökség – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a
– Kisbéri Sportlövő Sportegyesületet, 2870 Kisbér, Széchenyi utca 22., képviseli: Willisits Attila
– Shooting Masters Lövész Sportegyesület, 2120 Dunakeszi, Tompa Mihály utca 1., képviseli: Berke Krisztián

MDLSZ Elnökség 2018.02.08. / 02. számú Határozata:

Az Elnökség a szövetség adminisztrációjának javítása, a minősítési rendszer tisztítása érdekében jelen – egyhangú – határozatában elveiben elfogadja Kovács Attila javaslatát és felkéri Kovács Attila IPSC szakágvezetőt és Belme Attilát, a bírói bizottság elnökét, hogy dolgozzák ki a javaslat részleteit és a szabályzat pontos szövegezését, hogy a versenyrendezési szabályzat kiegészítésre kerülhessen.

Határidő: következő elnökségi ülés.

MDLSZ Elnökség 2018.02.08. / 01. számú Határozata:

Az Elnökség jelen – egyhangú – határozatában megerősíti, hogy az MDLSZ bírói vizsga díja egységesen 5’000,- Ft, a továbbképzés díja egységesen 2’000,- Ft, mely összegek az MDLSZ központi költségvetését illetik, azaz a korábbi rendszer e tekintetben változatlan. Ezen felüli díjazás megállapítása az adott tanfolyam költségeinek ismeretében a tanfolyam szervezőjének hatásköre. A tanfolyamok akkreditációja a bírói bizottság hatásköre és kötelessége.

2017.12.19. / 01. számú Elnökségi Határozat:

Az Elnökség megtárgyalta az Action Air / Airsoft szakágban folyamatosan fennálló feszültségek, és az elnökséghez folyamatosan befutó, a szakág működésére vonatkozó panaszok és belső konfliktusok ügyét és Szalai László, valamint Dr. Fábián Lajos ellenszavazata mellett, Lőw Szabolcs, Rábaközi Erika és Dr. Regényi Kund szavazatával, azaz

3:2 arányban úgy döntött, hogy az Action Air / Airsoft szakág önállósága

– további intézkedésig – megszűnik és a szakág az IPSC szakág keretein belül működik tovább.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 11. számú Határozata:

A Felügyelő Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével, az Elnökség megvitatta a 2018-as versenyévadban a különböző versenyek szövetségi versenynaptárba történő felvételének rendjét, és a következő határozatot hozta: – Ha egy tagegyesület bármilyen tartozással rendelkezik, a tartozás teljes rendezéséig nem rendezhet versenyt a szövetség színeiben. A tartozás rendezése előtt a Főtitkár a versenyrendezési licencdíjakat ki sem számlázhatja a tartozó tagegyesület felé. A tartozás rendezésének a kérdéses összegnek a Szövetség bankszámláján történt jóváírását tekintjük. – Tartozással nem rendelkező egyesület számára a versenyrendezési szándék jelzését követően, a Főtitkár elkészíti a versenyrendezési licencdíjról a számlát, és megküldi az érintett egyesületnek. – Az érintett versenyrendező egyesület átutalja a licencdíjat a Szövetség bankszámlájára. – A licencdíjnak a Szövetség bankszámláján történt jóváírását követően, a kérdéses verseny bekerül a szövetség versenynaptárába. – Felhívjuk a tagegyesületek figyelmét, hogy bármilyen, szövetség irányában indított utaláson egyértelmű és később is beazonosítható közlemény szerepeljen. – A mai napon már a 2018-as versenynaptárban szereplő versenyek díjainak kezelése, türelmi időszak: Mivel már több verseny is felkerült a 2018-as versenynaptárba, ezek licencdíját a Főtitkár 2018 első hetében számlázza ki a rendező egyesületek felé. 2018.01.31-ig türelmi időt biztosítunk a kérdéses összegek kiegyenlítésére. Ha már a versenynaptárban szereplő versenyek licencdíja 2018.01.31-ig sem érkezik be a Szövetség bankszámlájára, a kérdéses versenyt töröljük a versenynaptárból.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 10. számú Határozata:

Az Elnökség megvitatta a javaslatot és a következő határozatot hozta 5 IGEN szavazattal, egyhangúlag: Az időjárás hol a pre-match, hol a fő verseny napján jobb, sőt napon belül is változhat, így nem jelenthető ki egyértelműen, hogy előnyben lenne egy pénteki lövő egy szombatival szemben, hiszen ennek a fordítottja is bekövetkezhet. Továbbá ha elvonjuk a lehetőséget a pre-match napján lövő bíróktól és verseny tisztségviselőktől hogy eredményüket beszámítsák, esetleg rekordként hitelesítsék, akkor előfordulhat, hogy a versenyezni is szándékozó bírókat

megfosztjuk az indulás lehetőségétől, hiszen a precíziós szakágban nagyon fontos a mentális állapot, az adott feladatra történő koncentráció. A fentiekre való tekintettel és a javaslatot is szem előtt tartva – a bírók és tisztségviselők negatív diszkriminációját elkerülendő – az Elnökség úgy határozott, hogy a precíziós versenyeken a pre-match napján csak és kizárólag a fő verseny napján közreműködő bírók és verseny tisztségviselők lőhessék meg versenyszámaikat, amelyek eredménye viszont beszámít a verseny eredményébe, és rekordként is hitelesíthető ha a verseny szintje egyébként ezt lehetővé teszi.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 09. számú Határozata:

– A szakágvezető néhány harmonizációs igényt felvető eltérésre hívta fel a figyelmet. Az Elnökség egyhangú döntése értelmében a nemzetközi szabálykönyv módosításait hiánytalanul átvezetjük a magyar szabálykönyvbe. Felelős: Kovács Attila szakágvezető. Határidő: azonnal.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 08. számú Határozata:

A versenyeket követően leadott, befogadott, és a honlapra feltöltött eredményjegyzéken változtatni utólag nem lehet, kivéve, ha kivételesen indokolt esetben az Elnökség ezt határozatban rendeli el.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 07. számú Határozata:

Az Elnökség – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba felvette a Hétvezér Dinamikus Lövész Sportegyesületet (6640 Csongrád, Szép u. 13., képviseli: Hanke Attila)

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 06. számú Határozata:

Az Elnökség köszönettel vette a Gyors Kombinált szakág létrehozására benyújtott, szépen kidolgozott szakági javaslatot és szabálykönyvet. A kérdést megvitatta, és – 5 támogató IGEN szavazattal – a következő egyhangú határozatot hozta: Az Elnökség jelen határozatával létrehozza az MDLSZ Gyors Kombinált szakágát. A szakág vezetője Szikszay Tamás, helyettese Póka Tibor, a szakág vezető bírója Leskó Éva. A szabálykönyvvel kapcsolatban ez elnökség tagjai tettek bizonyos észrevételeket, amelyek a főbíró és a versenyrendező feladatmegosztásának tisztázására vonatkoztak. Ennek részletei nem képezik e határozat részét, de az Elnökség javasolja ennek további átgondolását. A szakág lelkes megalkotóinak jó munkát, sok sikeres, és balesetmentes versenyt kívánunk.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 05. Számú Határozata:

Az Elnökség megvitatta Dr. Fábián Lajos előterjesztését a Főtitkár költségtérítési szabályrendszerével kapcsolatban és – 5 IGEN szavazattal – a következő elfogadó határozatot hozta: – A Szövetség Főtitkára a Szövetség érdekében végzett munkája, és tevékenysége során jogosult a tevékenységgel kapcsolatosan felmerült igazolt költségeinek megtérítésére. – A költségek megtérítése havi elszámolás keretében utólagosan történik, ezért a Főtitkár 100’000,- Ft (azaz egyszázezer forint) költségelőleget, elszámolásra kiadott pénzeszközt kap költségei fedezésére, mellyel szemben minden hónap végén, költségelszámolásban elszámol a Szövetség felé. A jogosan felmerült költségek hóvégi elszámolását követően a fenti, utólagos elszámolás céljából kiadott előleget mindig újra 100’000,- Ft-ra egészíti ki a Szövetség. – A fő költségkategóriák, amelyek a rendszeres munkavégzés és a folyamatos igény miatt külön előzetes engedélyezés nélkül is igénybe vehetők: o Egy db Magyarország területére érvényes éves autópálya matrica o A Szövetség flottájához tartozó mobiltelefon SIM kártya, melynek költségeit a Szövetség fizeti, és amelyet a Főtitkár a megbízási jogviszonya teljes ideje alatt használhat o Napi postaköltségek o Kiküldetési rendelvénnyel és útnyilvántartással alátámasztott gépkocsi használati díj, mely a NAV által az adott gépjármű kategóriára közzétett mindenkori üzemanyagárból, és a max. 15 Ft/km amortizációs díjból áll. – Minden egyéb költség a Szövetség Elnökének előzetes írásos hozzájárulásával vehető igénybe. – A havi költségelszámolást – beleértve a fentiekben részletezett előre elfogadott költségkategóriákat is – a Főtitkár a Szövetség Elnökének nyújtja be, aki havonta aláírásával igazolja a költségeket, és engedélyezi az újabb havi készpénz előleg felvételét. – A készpénz előlegek házipénztárral kapcsolatos kezelését a bizonylati fegyelem és az adójogszabályok betartása mellett végezzük. Ennek betartásáért a Főtitkár és az Elnök együttesen felelnek. – Ahol a költségtérítés kapcsán szja fizetési, vagy egyéb adókötelezettség merül fel, ott ezt az adójogszabályok betartása mellett kezeljük. A keletkező adókat – pl. mobiltelefon használat utáni szja és hasonlók – a Szövetség állja. – A fenti folyamatot a FB időszakosan ellenőrzi és ha szükséges, javaslatot tesz az Elnökség felé.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 04. számú Határozata:

Az Elnökség megfontolta a Steel Challenge szakágvezető kérését és az évek óta rendszeresen kiemelkedő nemzetközi eredményeket szállító, Szövetségünk és Országunk hírnevét öregbítő Steel Challenge csapat tagjainak, azaz Kiss Józsefnek, Tanács Gábornak és László Endrének 2018-as versenyidényre való felkészülését segítendő, fejenként 5-5-5 ezer db .22-es lőszertámogatás nyújt a 2018. évben, de még a 2017-es költségvetési tartalék terhére. A lőszerek beszerzését és átadás-átvételét a Főtitkár úr intézi

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 03. számú Határozata

A Főtitkár úr az Elnökség 2017.11.07. / 06. számú határozata szerint begyűjtötte a szakágaktól és az egyesületektől a junior programban részt vevő fiatalok névsorát. Ld. alábbi táblázatban. Az Elnökség egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal a következő határozatot hozta: Az alábbi táblázatban szereplő fiatal sportolók – a 2017-ben megmaradt 30’000 db .22-es lőszerkeretből – fejenként 2’500 db lőszer támogatásban részesülnek. A lőszert az egyesületi vezetők, vagy meghatalmazottjaik vehetik át a Főtitkár úrral történt egyeztetést követően, a 2017.11.07. / 06. számú határozatban vázolt módon. neve versenyengedély száma Egyesülete lőszer db

Madarász Imre 2461 Bihari LK 2500
Csáki Máté 2254 Honfoglalás 2500
Kiss Bakos Milán 2425 Honfoglalás 2500
Kun Gábor 2257 Honfoglalás 2500
Pataki Márton 2255 Honfoglalás 2500
Trájer Szabolcs 2342 Honfoglalás 2500
Bényei Bálint 2814 MVSE 2500
Szőlősi Simon 2908 MVSE 2500
Palkó Csilla 2302 Tatabánya 2500
Imre Gabriella 2862 Tatabánya 2500
Sári Patrik 2345 Viharsarok 2500
Domokos Csenge 3378 Nagymányok 2500

Összesen 30000

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 02. számú Határozata:

Az Elnökség megvitatta a nemzetközi IPSC kvóták kérdését és a következő egyhangú határozatot hozta, 5 IGEN szavazattal: 2018-ban ugyanannyi sportoló után fizeti a szövetség a nemzetközi licencdíjat, mint 2017-ben is tette.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 01. számú Határozata:

A Felügyelő Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével, az Elnökség megvitatta a 2018-as versenyévadban a versenyengedélyek kiadásának rendjét és azok díjait, és a következő határozatot hozta: – A versenyengedélyek díja nők és a 18 év alatti juniorok számára nem változik, azaz ingyenes marad. – A versenyengedély díja (férfi versenyzőink számára) 2018-tól egységesen 9’000,- Ft / év (azaz kilencezer forint évente). Aki 2018.02.27-ig kiváltja és kifizeti a versenyengedélyét, annak kedvezményes díja 2018-ban 7’000,- Ft / év (azaz hétezer forint) a 2018-as évre vonatkozóan. – Ha egy tagegyesület bármilyen tartozással rendelkezik, a tartozás teljes rendezéséig nem kaphat tagjai számára versenyengedélyt. A tartozás rendezése előtt a Főtitkár a versenyengedélyeket ki sem számlázhatja a tartozó tagegyesület felé. A tartozás rendezésének a kérdéses összegnek a Szövetség bankszámláján történt jóváírását tekintjük. – Tartozással nem rendelkező egyesület számára a versenyengedélyek megkérését követően, a Főtitkár elkészíti a versenyengedélyekről a számlát, és megküldi az érintett egyesületnek. o A számlán külön sorokban kell feltüntetni a férfi, a női és a junior versenyzőket. A férfiakat a megfelelő összeggel, a nőket és juniorokat 0,- Ftal. o Példa: 22 férfi = 7’000 Ft/db, összesen = 154’000,- Ft,

3 nő = 0,- Ft/db, összesen = 0,- Ft,

3 junior = 0,- Ft/db, összesen = 0,- Ft

, TOTAL utalandó = 154’000,- Ft

Így követhetővé válik a rendszerben hogy ki, mennyit, mikor, és miért fizet, továbbá pontosabb statisztika áll majd a Szövetség rendelkezésére a juniorok és a hölgyek számát illetően. Felhívjuk a tagegyesületek figyelmét, hogy bármilyen, szövetség irányában indított utaláson egyértelmű és később is beazonosítható közlemény szerepeljen. – A versenyengedélyek legyártása és kiküldése csak a versenyengedélyek kifizetése után történhet.

2017.11.15. / 1. számú elnökségi határozat

Az elnökség elektronikus döntéshozatal formájában az alábbi egyhangú határozatot hozta 5 IGEN szavazattal:

Az Elnökség áttekintette Toók László főtitkár szerződéses jogviszonyát és javadalmazását. A korábbi szerződések részben jogérvényüket vesztették, részben frissítésre szorultak, továbbá a javadalmazási rendszer egyszerűsítése látszott a legcélszerűbb megoldásnak. Az alapszabály 30.§ (1) bekezdése szerint a Főtitkárt vagy munkajogviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban kell foglalkoztatnunk. Ezért Toók Lászlóval 2017.10.08-i hatállyal új megbízási szerződést kötünk, melynek keretében ellátja a Szövetség főtitkári teendőit.

Ezért havonta bruttó 82’000,- Ft (azaz nyolcvankettőezer forint) megbízási díj illeti meg. Továbbá mivel a Szövetség székhelye és központi ügyintézésének

helye a főtitkár saját lakásában található, a székhely használatáért a Szövetség bérleti díjat fizet. 2017.10.08-tól a székhely használati díj összege havonta 60’000,- Ft (azaz hatvanezer forint). Ezt a tételt székhely használati megállapodásban rendezzük. Jelen határozattal, illetve a következményeképpen elkészülő új szerződésekkel – 2017.10.08-i hatállyal – minden korábbi főtitkári juttatásra vonatkozó megállapodás semmis. A Főtitkár más rendszeres juttatásra nem tarthat igényt, de igazolt költségeinek térítését továbbra is vállalja a Szövetség (éves autópálya matrica, üzemanyag költségtérítés, telefon, stb.).

2017.11.07. / 06. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség felkéri a Gyorspont, a Steel Challenge, és az IMSSU szakágak vezetőit (azon szakágak, amelyek 0.22-es lőszert nagyobb számban használnak), hogy készítsék el a 2018-as versenyévadban, az utánpótlás program keretein belül támogatni kívánt sportolóik névsorát, a velük kötendő támogatói szerződésekkel egyetemben. A lőszertámogatási igény határideje az év végére való tekintettel nagyon szoros: 2017.11.20. hétfő este 18:00. Benyújtandó a Főtitkárhoz.

Az Elnökség – a fentiek jóváhagyását követően és annak arányában – megbízza a Főtitkár urat, hogy a fenti módon támogatott versenyzőknek a szövetség által korábban vásárolt, jelen pillanatban Dancsó Tibornál tárolt 30’000 db 0.22-es lőszert átadja, és átadás-átvételi jegyzéken dokumentálja az átadás-átvétel megtörténtét.

Az átadás egy előre megbeszélt időpontban, az érintett egyesületek 0,22-es lőszerek átvételére, szállítására, és tárolására jogosult képviselőinek személyes és egyidőben történő megjelenése mellett kerülhet sorra, ahol a Főtitkár úr a szükséges adminisztrációt is le tudja bonyolítani.

A Főtitkár úr a végleges névsort és a fejenként kiosztott lőszer mennyiségét a honlapon teszi közzé. A junior és utánpótlás programok végleges átdolgozásáig, az Elnökség ezzel a lépéssel is támogatni kívánja fiatal sportolói felkészülését a 2018- as versenyévadra.

Ezzel párhuzamosan, az Elnökség felkéri a Főtitkár urat, hogy a szövetség által korábban megvásárolt, a szövetség tulajdonában álló – de pillanatnyilag Békéscsabán és Szászváron tárolt – steel challenge célanyagokat kérje be, azokat átadás-átvételi dokumentummal vegye leltárba, és vagy tárolja a szövetség székhelyén, vagy tegyen alternatív tárolási helyre vonatkozóan javaslatot.

Felkéri továbbá a Főtitkár urat, hogy a szövetség közösségi tulajdonában álló célanyagok elérhetőségéről tájékoztassa a tagságot a honlapon, és tegye azt elérhetővé a versenyszervezők számára, biztosítva azt, hogy a szövetségi tulajdonú célanyagot előzetes átadás-átvételi dokumentációval bármely versenyszervező egyesület használhassa azzal a kikötéssel, hogy a verseny után 3 (három) napon belül vissza kell szállítania az átvétel helyére, hogy más egyesület is újra, és újra hozzáférhessen.

2017.11.07. / 05. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség megvizsgálta a 36/2017 (2017.10.05.) határozat körülményeit és a következő határozatot hozza: Az alapszabály 27.§ (1) bekezdése szerint az elnökség akkor határozatképes, ha legalább három fő jelen van, akik közül az egyik az elnök, vagy az alelnök. A kérdéses esetben az alelnök volt jelen, aki viszont a saját egyesületét érintő – utólagos – pénzügyi támogatás kapcsán keletkezett nyílt érdekellentét miatt, az alapszabály 27.§ (6) bekezdése szerint nem vehetett részt a döntéshozatalban. Ezt a jegyzőkönyvben maga az alelnök úr is jelezte. Dancsó Tibor korábbi elnökségi tag szintén a támogatást élvező egyesület tagjaként vett részt az ülésen, az érdekellentét az ő esetében megállapítható, így az ő szavazata a kérdéses döntéshozatal során érvénytelen. A fentiekre való tekintettel a 36/2017 (2017.10.05.) sz. határozat nem jogérvényes, így az Elnökség a kérdéses határozatot hatályon kívül helyezi.

2017.11.07. / 04. számú Elnökségi Határozat

Azon egyesületek tagjai, akiknek anya egyesülete bárminemű, és bármekkora tartozással rendelkezik a Szövetség felé, addig nem kaphatják meg a 2018. évre szóló versenyengedélyüket, míg az anyaegyesület tartozása fennáll a Szövetség irányában. Az Elnökség felkéri a Főtitkár urat, hogy a tartozó tagegyesületek névsorát – a konkrét összegek említése nélkül – tegye közzé a Szövetség honlapján.

2017.11.07. / 03. számú Elnökségi Határozat

A) Az alapszabály 34.§ (1) bekezdése alapján, a sportágainkba tartozó személyekkel és szervezetekkel szemben esetlegesen szükségessé váló elsőfokú fegyelmi eljárások lefolytatására, az adott fegyelmi vizsgálat idejére szóló mandátummal, az Elnökség választja ki a Fegyelmi Bizottság két tagját, akik a Fegyelmi Bizottság közgyűlés által megválasztott Elnökének munkáját segítik.

B) A két tag mindig az adott ügy jellegétől, súlyától, és szakági kötődésétől függően kerül kiválasztásra, mindig az adott ügyre szóló mandátummal. – –

C) Az elnökség felkéri a Fegyelmi Bizottság Elnökét, hogy – lehetőleg a következő elnökségi ülésig – tegyen javaslatot egy olyan legalább 6-8 fős szakértői csapatra, akik megfelelően reprezentálják szakágainkat, rendelkeznek a szükséges tapasztalattal, és alkalmasak lehetnek arra, hogy az Elnökség felkérése alapján egy- egy ügyben fegyelmi bizottsági tagként működjenek. –

D) A kiválasztás során figyelembe kell venni, hogy az alapszabály 34.§ (3) bekezdése értelmében a Fegyelmi Bizottság tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek és azzal munkaviszonyban nem állhatnak.

2017.11.07. / 02. számú Elnökségi Határozat

A döntéselőkészítő munka hatékonyságának növelése, a különböző értekezletek időkeretének jobb kihasználása, és a döntési folyamatok jobb dokumentálása érdekében, az elnökség a következő határozatot hozza: –

A) Az elnökségi tagok (illetve más választott tisztségviselők) a feladatmegosztás szerinti feladatukat képező napirendi pontok hatékony tárgyalását oly’ módon is elősegítik, hogy az azt tárgyaló ülés előtt legalább 24 órával rövid írásos összefoglalóban tájékoztatják a többi illetékest a téma lényegesebb fejleményeiről, és ha döntés, és/vagy határozat szükséges, akkor az általuk célszerűnek tartott határozati javaslatot is előterjesztik.

B) Választott tisztségviselők (elnökségi tagok, FB tagok, fegyelmi bizottság elnöke), valamint a Főtitkár gyakran kommunikálnak elektronikus körlevélben a döntések előkészítése során. Egy-egy javaslat, anyag, előterjesztés véleményezését, elfogadását jelentősen gyorsítja, illetve számos felesleges elektronikus levelet segít elkerülni, ha csak akkor vár a küldő fél reakciót másoktól, ha egyet nem értés esetében hozzáfűzni valója, esetleg más javaslata lenne valakinek. Ezért ha valaki előzetesen nem jelezte, vagy automatikus távolléti üzenet nem érkezik vissza a címzettől jelezve, hogy elektronikusan nem elérhető (szabadság, külföldi út, vagy egyéb akadályoztatás miatt), akkor a küldés után 24 óra elteltével a hallgatást kölcsönösen egyetértésnek tekintjük.

C) A Felügyelő Bizottság – tanácskozási joggal – állandó jelenlétet biztosít az Elnökségi üléseken, az Elnökség ezt örömmel elfogadja, de az Elnökség döntéseit az elnökség, míg az FB döntéseit az FB hozza. A kölcsönösen nyílt kommunikáció mindenki számára előnyös és az Elnökséget is segíti munkája során. Elektronikus körlevelek használata esetén az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, a Főtitkár, és a Fegyelmi Bizottság elnöke állandó címzettek.

2017.11.07. / 01. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség megvitatta Dr. Fábián Lajos előterjesztését a szövetség alapszabályának és jogi keretrendszerének korszerűsítésére vonatkozóan, és felkéri Dr. Fábián Lajost az előterjesztésben vázolt program ütemterv szerinti végrehajtására, a szükséges lépések koordinálására. Dr. Fábián Lajos köteles az Elnökség felé minden lényegesebb lépésről tájékoztatással élni.

2017.10.18. / 06. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség megállapítja, hogy az előző Elnökség 36/2017 számú (2017.10.05.) határozatában szereplő, utólagosan megszavazott támogatási összegek fedezete nem áll rendelkezésre a házipénztárban, és nem szerepel a 2017-es költségvetésben sem, ezért további vizsgálat szükséges a határozat hatályon kívül helyezése, vagy helyben hagyása érdekében. A határozat Dr. Regényi Kund távollétében, 4 elnökségi tag egyhangú szavazata mellett született. FB észrevétel nem volt.

2017.10.18. / 05. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség a szakágvezetőket egyhangú határozattal – további intézkedésig – pozíciójukban megerősítette.

2017.10.18. / 04. számú Elnökségi Határozat

Nem csatlakozunk a MGYSZ, mint felperesnek az NVESZ mint alperes ellen zajló peréhez, és önálló felperesi keresettel sem élünk az illetékes törvényszék előtt, amíg le nem zajlott az NVESZ novemberi közgyűlése és világosan és véglegesen ki nem derült, hogy az NVESZ felveszi-e az MDLSZ-t a tagjai sorába. Utána sem hiszünk abban, hogy a peres út az egyetlen üdvözítő eljárás, de minden eshetőséget nyitva hagyunk a jövőre vonatkozóan. Döntésünket az MDLSZ érdekeit szem előtt tartva, a lehetséges kimenetek felelős számbavétele után, és annak tudatában hozzuk, hogy az NVESZ tagságunk egyébként a vonatkozó jogszabályok szerint alanyi jogon járna. Azonban felelős döntésünk szerint az MDLSZ perbe vitele, kapcsolatrendszereink rombolása, és a szövetség számára jelentős jogi költség keletkeztetése mindaddig nem indokolt, míg hasonló szervezetek, hasonló ügyben indított peres ügyei véget nem érnek, és/vagy az NVESZ nem hoz pozitív döntést felvételünket illetően. Ha az NVESZ, ígérete szerint nem veszi fel szövetségünket még 2017 év folyamán, akkor döntésünket felülvizsgáljuk és újabb határozatban jelöljük ki további lépéseinket.

2017.10.18. / 03. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség a szövetség közgyűlésétől kapott felhatalmazása alapján felvételét kéri a Magyar Honvédelmi Sportszövetségbe. Dr. Regényi Kund elnökségi tag felelős a szükséges lépések megfelelő koordinálásáért. Határidő: azonnal.

2017.10.18. / 02. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség a szövetség közép-, és hosszabb távú jogi képviseletét két lehetséges jelölt, Dr. Légrádi Gergely (Oppenheim Legal) és Dr. Neszmélyi Emil (FGN Law Firm) ügyvéd urakkal történő együttműködés keretében valósítja meg. Dr. Neszmélyi Emil ügyvéd úrral néhány órás átalánydíjas szerződést kötünk és szaktudását elsősorban sportjogi és napi működésünkkel kapcsolatos kérdésekben, míg Dr. Légrádi Gergely ügyvéd urat inkább a nem sportjogi ügyekben, eseti megbízás alapján vennénk igénybe. Dr. Fábián Lajos tájékoztatja a kiválasztott jogi képviselőket a döntésről és Dr. Neszmélyi Emil ügyvéd urat az Elnökség nevében meghívja a következő elnökségi ülésre.

2017.10.18. / 01. számú Elnökségi Határozat

Az Elnökség megerősíti, hogy a Felügyelő Bizottság jelentése alapján van ugyan sok-sok teendő, de a szövetség alapvetően stabil pénzügyi helyzetben van. Az Elnökség megbízza Rábaközi Erika elnökségi tagot, mint a szövetség ügyeit hosszú ideje jól ismerő sporttársunkat, hogy koordinálja a FB jelentésében feltárt hiányosságok megszüntetését, a kontrolling rendszerben mutatkozó kisebbnagyobb megoldandó feladatok végrehajtását. Rábaközi Erika vállalja a feladatot. Alföldiné Berei Edit FB elnök segítséget, és folyamatos együttműködést ígér a közös cél megvalósítása érdekében, amit az Elnökség köszönettel elvár és elfogad. A téma e pillanattól az Elnökségi ülések állandó napirendi pontja marad a teljes végrehajtásig. Rábaközi Erika minden Elnökségi Ülésen tájékoztatja az Elnökség tagjait a feladat végrehajtásának állomásairól, az esetleges problémákról, illetve ahol egyéb forrás bevonására van szükség, ott javaslatot tesz ennek módjára.

     HÍREK

MEGHÍVÓ ELNÖKSÉGI ÉRTEKEZLETRE

Tisztelettel meghívlak Benneteket Elnökségi értekezletünkre, melynek Időpontja: 2019.11.25. hétfő 16:30 Helye: 1135 Budapest, Lehel út 59/C, Róbert Károly Magánkórház, 5. em. tárgyaló Meghívottak: Szalai László – elnök Dr. Fábián Lajos – alelnök Dr. Regényi Kund – elnökségi tag Varjú János – elnökségi tag Haiszky Ernő – elnökségi tag Tabódy Zoltán – főtitkár Dr. Bátonyi Attila […]

Elnökségi Hírlevél – 38. szám – 2019.10.21.

Kedves Sporttársaink és Barátaink! Emlékeztetjük tagegyesületeinket és szakágainkat, hogy az utóbbi években kialakított gyakorlat szerint folyó versenyévadban nem módosítgatjuk a szabálykönyveinket. Szabálymódosításra csak akkor van mód, ha az előző naptári év végéig elfogadásra kerülnek a módosítások, és még a versenyévad előtt kikerül az információ a honlapra. Ennek feltétele, hogy a szakágvezetők a Tőletek származó esetleges […]

Az MDLSZ Elnökségének 2019.10.02./ 01 számú határozata

Az MDLSZ Elnöksége 5 egyhangú igen szavazattal Bakonyi András szakágvezető és Belme Attila szakágvezető helyettes lemondása miatt Póka Tibor (MDLSZ 2817) sporttársat nevezi ki az IDPA szakág vezetőjének. Póka Tibor élvezi a szakág és az elnökség támogatását. Bakonyi Andrásnak és Belme Attilának köszönjük éveken át tartó értékes munkáját, Póka Tibornak pedig sok sikert kívánunk új […]