Csúcsok és rekordok

Kezdőlap / Csúcsok és rekordok

     HÍREK

MDLSZ Elnökség 2020.07.06. / 1. számú határozat

MDLSZ Elnökség 2020.07.06. / 1. számú határozat Az Elnökség 3 tagja – digitális úton leadott 3 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba 2020.07.06. hatállyal felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet: Taktikai Lövész Sportegyesület Székhely: 8412 Veszprém, Faiskola út 35. Elnök: Bérczi Oszkár Kapcsolattartó: UA Alapítás: 2020

Rendkívüli közgyűlésen való részvételi szándék, meghatalmazások postázása

Tisztelt Sporttársak,  Az egyesület törvényes képviselője – klubelnök – elég, ha küld egy emailt a főtitkár részére, és bejelenti a 2020. évi rendkívüli közgyűlésen való részvételi szándékát. A klubelnök meghatalmazottja – mindegy, hogy a klubelnök helyett az egy fő, vagy a többlet szavazatainak meghatalmazottja – csak az lehet szabályosan, akinek postán is beérkezik a főtitkárhoz […]

MEGHÍVÓ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÜNKRE

Tisztelt Sporttársak, Alapszabályunk 22.§ (1), (2) és (3) bekezdése alapján, az alábbi napirendi pontok megtárgyalása céljából, az Elnökség összehívja a szövetség rendkívüli közgyűlését. A rendkívüli közgyűlés összehívásának oka a szövetség elnökének 2020.07.05. hatállyal történt lemondása. (Alapszabály 22.§ (1) bek. e) pont) Az Alapszabály 22.§ (3) bek. szerint a rendkívüli közgyűlés összehívására a rendes közgyűlésre vonatkozó […]