Tisztelt Klubvezető, Kapcsolattartó,

A Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NSR) bevezetésével összefüggő feladatok kapcsán tájékoztatlak és jelen levél mellékleteként csatolva küldöm az MDLSZ tagszervezeteinek regisztrációhoz szükséges NSR regisztrációs dokumentációt és a tagszervezeti tájékoztató levelet.

Kérlek, hogy a mellékletben részletezett adatok megküldésével segítsétek munkánkat, ami végső soron a ti érdeketek (is), hiszen az NSR bevezetésének végső célja szerint csak az működik majd tovább a középtávú jövőben, illetve csak az kaphat majd bármilyen központi támogatást, aki transzparens módon regisztrált és tevékenységének minden fontosabb eleme nyomon követhető a rendszerben.

A nemzeti sportinformációs rendszerről szóló 765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)hatálybalépésével a Nemzeti Sportinformációs Rendszer (a továbbiakban: NSR) bevezetése új szakaszába lépett. A Korm. rendelet – a sportról szóló 2004. évi törvényben foglalt rendelkezésekkel összhangban – az NSR bevezetésével kapcsolatos határidők mellett az NSR adatszolgáltatásban érintett szervezetek feladatellátására vonatkozó részletszabályokat is megállapít, amelyre hivatkozással a sportszervezeti oldalon első feladatként felmerülő sportszervezeti regisztráció menetére vonatkozóan az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Az NSR-be történő sportszervezeti regisztráció a hiánytalanul kitöltött és hitelesített regisztrációs adatlap és annak kötelező mellékleteinek (regisztrációs dokumentáció) elektronikus és postai úton való megküldésével kezdeményezhető a regisztrációt végző szövetségnél, az MDLSZ-nél.

A regisztrációs adatlap hitelesített példányának és kötelező mellékleteinek elektronikus (szkennelt) változatát (1) a regisztrációt végző (MDLSZ) kapcsolattartási e-mail címére, ( mdlsz@mdlsz.com ) az eredeti regisztrációs dokumentumokat a szervezet kapcsolattartási címére (1158 Budapest, Késmárk utca 16. 3/345) szükséges megküldeni.

A regisztrációs dokumentáció tartalma:

1.      Kitöltött és hitelesített regisztrációs adatlap (mellékletbe csatolva)

2.      Kötelező mellékletek (2 darab)

2.1. A szervezet nyilvántartásban szereplő hatályos adatairól szóló 30 napnál nem régebbi igazolás vagy annak hiteles másolata. (Törvényszékek ingyenesen adják ki az adott klub bejegyzett képviselőjének vagy szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottaknak). A sportvállalkozásoknak a Törvényszékek mellett működő cégbíróságok adnak ki hitelesített kivonatot.

2.2. A regisztrációs adatlap papíralapon történő hitelesítése esetén a szervezet képviselőjének képviseleti jogosultságáról szóló, közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott eredeti aláírási címpéldánya vagy annak hiteles másolata, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített banki aláírási karton.

Fentiek alapján kérlek, hogy a sportszervezeti regisztráció végrehajtása érdekében a mellékelten megküldött – hiánytalanul kitöltött, a szervezet képviselőjének és első felhasználójának (célszerű a klubvezető vagy a meghatalmazott Kapcsolattartót megjelölni) aláírásával ellátott

regisztrációs adatlapot és annak kötelező mellékleteit 2022.03.31-ig elektronikus úton az mdlsz@mdlsz.com e-mail címre,

– az eredeti dokumentumokat a 1158 Budapest, Késmárk utca 16. 3/345 címre szíveskedjetek eljuttatni.

Tájékoztatlak, hogy amennyiben a sportszervezet egyidejűleg több sportszövetséggel is tagsági kapcsolatban áll, (Pld: MSSZ) a regisztrációs dokumentációt csak ezen sportági szövetségek egyikének szükséges megküldeni. Arról egyelőre nincsen információnk, hogy a kettős tagságból eredő előnyöket elveszti-e majd az, aki több helyen is regisztrál. Ebből adódóan kérjük, hogy akinek többszörös tagsága van, az lehetőleg nekünk, az MDLSZ-nek küldje meg a regisztrációs dokumentumokat, mi gondoskodunk a regisztrációról, így garantáltan biztosítottak maradnak az MDLSZ tagságból adódó előnyök hosszú távon is.

Az MDLSZ a megküldött dokumentumok alapján gondoskodik a klub vagy sportvállalkozás és első felhasználójának NSR-ben történő regisztrációjáról, de ehhez a szükséges iratokat a megfelelő tartalommal és formában meg kell küldened nekünk.

Az MDLSZ által elvégzett NSR regisztrációdat követően a klubod, sportvállalkozásod további tagszervezeti kapcsolatainak kialakítására az NSR-en belül nyílik majd lehetőség, tehát akkor sem veszíted el az MSSZ tagsággal járó másfajta előnyöket és kapcsolatokat, ha elsődleges regisztrációd az MDLSZ-en keresztül történik.

Előbbiekre figyelemmel kérlek, hogy amennyiben klubod, sportvállalkozásod MSSZ tagsággal is rendelkezik, akkor az MDLSZ által elvégzett regisztrációt követően az NSR-en belül kezdeményezd a tagszervezeti kapcsolat kialakítását az MSSZ felé is.

A regisztrációval összefüggő további információkat a mellékelten megküldött regisztrációs tájékoztató tartalmazza. A megküldött regisztrációs adatlap és tájékoztató az NSR használatára vonatkozó további információs és felhasználói segédletek mellett a Magyar Edzők Társasága honlapján (https://magyaredzo.hu/nsr) érhető el.

Az NSR regisztrációval összefüggő kérdésekben az MDLSZ kijelölt NSR kapcsolattartója az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésedre.
Letölthető……………..

e-mail: haiszky.erno@mdlsz.com

telefon: 20/356-8920

Tisztelettel,

Haiszky Ernő Zoltán
MDLSZ főtitkár