Tisztelt Sporttársaink,

1/ Az elmúlt időszakban már több alkalommal is tájékoztatást kaptatok

A nemzeti sportinformációs rendszerről szóló 765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépésével a Nemzeti Sportinformációs Rendszer (a továbbiakban: NSR) bevezetésével, azzal kapcsolatos klubvezetői feladatokkal és az MDLSZ tagszervezeteinek csatlakozásával kapcsolatban.

2/ Az MDLSZ az NSR csatlakozás teljeskörű kivitelezésével eleget kíván tenni törvényi kötelezettségének mind a szövetséget, mind tagszervezeteit érintő hátrányos jogkövetkezmények elkerülése érdekében.

Tagszervezeteink részére az NSR rendszerhez történő csatlakozás utolsó határnapjaként 2023.10.31. napját határozzuk meg. Azok a tagszervezeteink, akik a jelzett időpontig nem tesznek eleget csatlakozási kötelezettségüknek, azon egyesületek versenyzői részére 2024. évre nem adunk ki versenyengedélyt.

NSR csatlakozással kapcsolatos előzetesen tájékoztatásokat kaptatok a szövetségi honlapon, melyek a következők

2023.09.18-án az MDLSZ tagszervezeteinek száma 167(egyesületek és gazdasági társaságok)

Csatlakozási kötelezettségének eleget tett 135(egyesületek).

Csatlakozási kötelezettségének NEM eleget tett 29 (egyesületek)

Gazdasági társaság: 3 db

3/Tagszervezeteink közül a gazdasági társaságok (3 Kft) még nem tudnak eleget tenni NSR csatlakozási kötelezettségüknek, mivel az NSR rendszer erre irányuló fejlesztése még folyamatban van, őket külön fogjuk tájékoztatni a csatlakozási kötelezettségükkel kapcsolatban, jelenleg NSR-rel kapcsolatos feladatuk nincs.

4/ Azon tagszervezeteinknek (egyesületek), akik más szövetségnél regisztráltak: Jeleztük már, most ismételten jelezzük, hogy amennyiben a sportszervezet egyidejűleg több sportszövetséggel is tagsági kapcsolatban áll, a regisztrációs dokumentációt csak ezen sportági szövetségek egyikének szükséges megküldenie, de ez nem azt jelenti, hogy ettől az időponttól minden egyes szövetségnél megtörtént a regisztráció.

Kérjük, hogy azok a klubok, akik más szövetségnél adták be regisztrációs adataikat és regisztrációjuk sikeres, azok lépjenek be az NSR nyilvántartó rendszerébe és az MDLSZ által digitálisan megküldött csatlakozási kérésnek tegyenek eleget egyetlen gombnyomással, mert a jóváhagyásig nem tátjuk az MDLSZ rendszerében, így sem az egyesületet, sem pedig versenyzőiket nem lehet összekötni az NSR rendszerrel, így mint NEM regisztrált klubot tartjuk nyilván.

 Részletes eljárási leírás ITT. Főtitkári tájékoztató 2023.04.28. – NSR – II. – MDLSZ

5/ Azon tagszervezeteinknek, akik MÉG NEM regisztráltak az NSR rendszerbe, vagyis azok, akik egyik szövetségbe sem küldték be regisztrációs adataikat

A Korm. rendelet – a sportról szóló 2004. évi törvényben foglalt rendelkezésekkel összhangban – az NSR bevezetésével kapcsolatos határidők mellett az NSR adatszolgáltatásban érintett szervezetek feladatellátására vonatkozó részletszabályokat is megállapít, amelyre hivatkozással a sportszervezeti oldalon első feladatként felmerülő sportszervezeti regisztráció menetére vonatkozóan az alábbiakban adunk ismételten tájékoztatást.

Az NSR-be történő sportszervezeti regisztráció a hiánytalanul kitöltött és hitelesített regisztrációs adatlap és annak kötelező mellékleteinek (a továbbiakban együttesen: regisztrációs dokumentáció) elektronikus és postai úton való megküldésével kezdeményezhető a regisztrációt végző szövetségnél, azaz az MDLSZ-nél. A regisztrációs adatlap hitelesített példányának és kötelező mellékleteinek elektronikus (szkennelt) változatát (1) a regisztrációt végző szövetség kapcsolattartási e-mail címére,haiszky.erno@mdlsz.com (2) az eredeti regisztrációs dokumentumokat a szervezet kapcsolattartási címére 1157 Budapest, Késmárk utca 16. 3/345.szükséges megküldeni.

Részletes eljárási leírás ITT. Tájékoztatás a Nemzeti Sportinformációs Rendszerben (NSR) történő sportszervezeti regisztrációval összefüggő feladatokról – MDLSZ

2023.09.22.         MDLSZ Elnökségének felkérése alapján

                                                                                Haiszky Ernő Zoltán
                                                                                   MDLSZ főtitkár