Kedves Sporttársaink!

Kovács Attila 2020. április 8-án lemondott IPSC régióigazgatói megbízatásáról, amit sajnálattal vettünk tudomásul. Az egészségügyi veszélyhelyzet, és a kijárási korlátozással is nehezített szövetségi működésünk nem tette lehetővé a régióigazgató demokratikus, az IPSC szakág bevonásával történő gyors pótlását, így ebben az átmeneti időszakban a régióigazgató feladatait Dr. Regényi Kund helyettes régióigazgató látta el, mint megbízott régióigazgató.

A régióigazgató felhatalmazásáról, jogairól és kötelességeiről az Alapszabály 36.§ (1) – (5) bekezdései,
kinevezéséről pedig az Alapszabály 37.§-a rendelkeznek.

Az Elnökség pályázatot ír ki az IPSC régióigazgatói pozíció betöltésére.
A pályázat benyújtásának feltételei, és szempontjai:
– MDLSZ tagság, érvényes versenyengedéllyel
– IPSC sportolói gyakorlat, nemzetközi versenyeken többszöri múltbeli részvétel, legalább I.
osztályú minősítés valamely fegyvernemben
– Büntetlen előélet
– Tárgyalóképes angol nyelvtudás
– Aktív, önkéntes, és rendszeres részvétel az IPSC nemzeti, és nemzetközi versenyrendszerében
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020.08.15.

A pályázatokat Simon László IPSC szakágvezetőnek (laszlosimon530@gmail.com) kell megküldeni, az MDLSZ Elnökségének címezve. A szakágvezető, a szakágon belüli előzetes belső véleményezést követően, támogató, vagy nem támogató javaslatával küldi tovább a pályázatokat a főtitkárnak.
(A szakágvezető a pályázatokon túlmenően megfelelő személyekre vonatkozó ötleteket és megkereséseket is szívesen lát, ugyanis előfordulhat, hogy valaki nem pályázik aktívan annak ellenére,
hogy alkalmas lenne, és ilyen esetben a szakág szívesen megkeresné az illetőket további egyeztetés céljából.)
A beérkezett pályázatok alapján az elnökség legkésőbb 2020.08.31-ig kinevezi az új IPSC
régióigazgatót.
Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre.
Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos
alelnök
Letölthető…..