Az MDLSZ Elnökségének 2020.06.23./01. határozata

Az MDLSZ Elnöksége 2020. június 23-án – az ügy nemzetközi visszhangja és vonatkozásai kapcsán sürgősséggel összehívott és videokonferencia útján – tartott ülésén megtárgyalta Sötét Gábor sporttársunk nemzeti bírói testületben (NROA) való tagságát, és 3 (három) IGEN és Szalai László 1 (egy) NEM szavazatával jóváhagyta a megbízott régióigazgató erre vonatkozó korábbi döntését, amelyről az IPSC IROA vezetője emailben tájékoztatást kapott. Eszerint Sötét Gábor nemzeti bírói testületben való tagsága nevezett személyes körülményei miatt – melyek megakadályozzák, hogy bírói kötelmeit jelenlegi helyzetében teljesítse – felfüggesztésre került. A felfüggesztés megszüntetésére nevezett akadályoztatása megszűnését, valamint az akadályoztatást okozó körülmények megnyugtató tisztázódását követően, az MDLSZ elnökségének erre vonatkozó újabb határozata alapján kerülhet sor.

Az MDLSZ Elnöksége felkéri az elnök urat, és a megbízott régióigazgatót, hogy a döntésről tájékoztassák az IPSC IROA vezetőjét.

Az MDLSZ Elnöksége egyben kifejezi azon véleményét, mely szerint Sötét Gábor hazai és nemzetközi IPSC bírói szakmai munkáját nagyra értékeli, és az akadályozó körülmények, valamint az azt okozó helyzet tisztázódását követően újra szívesen látja a nevezett funkcióban.