Elnökségi Hírlevél – 08. szám – 2018.04.27.

Kedves Sporttársaink, és Barátaink!

Jó hírekkel kezdjük. 2018.04.15-én a Honvédelmi Sportszövetség Elnöksége a 73/2018 (IV.15.) számú határozatában tagjai közé fogadta a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetséget. Ezzel párhuzamosan, felvételi kérelmünket elfogadta az MTTOSZ elnöksége is, és felvételt nyertünk egy másik fontos szervezetbe, mellyel hasonló elképzeléseink vannak a közös jövő építése tekintetében. Ezekkel a lépésekkel fontos célkitűzésünk teljesült, aminek komoly pozitív hatása lehet a jövőnket illetően, de nem dőlhetünk hátra, mert az is nagyon fontos lenne, hogy a hazai sport térképére is felkerüljünk, ezért dolgozunk a nem olimpiai sportágakat egyesítő, Nemzeti Versenysport Szövetségbe történő felvételünk ügyén is.

A mai számot, a 6. számhoz hasonlóan, a közeledő közgyűlés előkészítésének szenteljük. Nézzük sorban a kérdéseket.

Határozatképességünk kérdése 2018. május 13-án

Tisztelettel kérünk Benneteket, hogy a legyetek jelen a közgyűlésen. Ez nem csak demokratikus jogaitok gyakorlása miatt fontos, hanem azért is, mert a megváltozott jogszabályi előírások alapján, ha nem lesz határozatképes a május 13-i közgyűlésünk, nem tudjuk ugyanazon a napon megtartani a megismételt közgyűlést, ezért május 19-én újra terembérletet kell fizetnünk, újra össze kell jönnünk, és sok sporttársunknak – különösen akit érdekelnek az ügyeink – még egy hétvégi felesleges elfoglaltságot jelent a helyzet nem kis idő és költség ráfordítással.

Kérjük hogy segítsetek és gyertek el minél többen, hogy ne legyen szükség megismételt közgyűlésre 19-én! 240 mandátumunkból 120-nak jelen kell lennie a határozatképességhez és a jelenlévők 75%-ának kell pl. az alapszabályt elfogadni ahhoz, hogy érvényes legyen!

Alapszabály ügye

A 6. számban nagyon részletes indoklást és leírást adtunk a javasolt változtatásokról, amelyek nagy részét a tagság előzetes Internetes szavazással is megerősítette. 2018.04.06-án, a hírlevéllel együtt, az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt tervezett változata is felkerült a honlapra, hogy minél többen láthassátok és minél többen véleményezzétek. Jónéhány észrevételt kaptunk, köszönjük! Voltak egyszerű hibákra, elütésekre irányuló észrevételek, illetve voltak tartalmi javaslatok is, melyeket megfontoltunk. Ezek a következők:

  • Az általános rendelkezések fejezetben az 1.§ (1) bekezdése alatt nem kaptak elég hangsúlyt a nem dinamikus, de ma már nagyon jelentős sportágaink, ezért egy olyan kiegészítés született, mely kezeli ezt a kérdést és kiterjeszti a leírást a nem olimpiai összes lövészsportra, ami a szövetségünk égisze alatt működik, annak dinamikus jellegétől függetlenül.
  • Javaslatot kaptunk, hogy alapszabályunk külön emlékezzen meg a mozgássérült sportolókról, ezért bekerült a kiegészítés az 5.§ (1) bekezdésébe.
  • A 7.§ (4) bekezdésében tévedésből tagdíjszabályzat szerepelt díjszabályzat helyett, ezt javítottuk.
  • A 20.§ (7) bekezdésében a régi alapszabály tévesen előírta és a közgyűlés hatáskörébe utalta egy 3 fős jelölő bizottság választását (ezért szerepel még a mostani napirendünkben ilyen bután, mert az alapszabály előírja!). Megkonzultáltuk a jogtanácsosunkkal, aki megerősítette, hogy a Ptk. nem írja ezt elő, ezért törlésre javasoljuk. Természetesen szavazatszámlálók és egyéb választandó tisztségviselők változatlanul szerepelnek a szövegben. A jelölő bizottság feladata egyébként sem a jelölés, ez téves értelmezés. A jelölő bizottság feladata pusztán annyi, hogy megállapítja a mások által jelölt személy személyazonosságát, megvizsgálja, hogy jog-, és alapszabály szerint betöltheti-e a funkciót amire jelölik, egyáltalán választható-e bármilyen tisztségre, megtudakolja, hogy a jelölt vállalná-e a jelöltséget, és mindezt jelenti a közgyűlés levezető elnökének.
  • A mostani tömeges felügyelő bizottsági lemondási hullámot látva, több tagegyesület is felvetette, hogy miért nem javasoljuk a közgyűlésnek a FB törvény által előírt, minimálisan 3 főre történő csökkentését. Ld. 31.§ (1) bekezdés. Talán jobban együtt tudna működni és talán hatékonyabb lehetne a kisebb létszámú, és a jogszabályi elvárásnak még megfelelő méretű FB. A jelenlegi egységes szerkezetű tervezetben átvezettük és javasoljuk a közgyűlésnek megfontolásra az 5 fő helyett a 3 fős felügyelő bizottság elfogadását. Ennek egyéb előnyei mellett az is haszna lehetne, hogy ha véletlenül most nem tudnánk 5 fős FB-t választani, már 3 fővel (1 elnök, 2 tag) is működőképes lenne a FB a mostani alapszabályunk szerint is, és ha a bíróság bejegyezte az új alapszabályt, már pontosan az új alapszabály szerinti létszámú felügyelő bizottságunk lenne. (Egyébként a jelenlegi alapszabály még 2 fővel is működőképesnek nyilvánítja a bizottságot, csak akkor kellene rendkívüli közgyűlést összehívni, ha a FB mérete egy főre csökken.)

Tisztelettel kérünk Benneteket, tanulmányozzátok a honlapra jelen hírlevéllel együtt ismételten feltöltött egységes szerkezetű alapszabály tervezetet és fogadjuk el a közgyűlésen, mely lépés után sok részletében megtisztulhat a működésünk.

 

Pénzügyi beszámoló – 2017 és Költségvetés – 2018

A hírlevéllel és az alapszabály tervezettel párhuzamosan feltöltjük a mostanában lecserélt könyvelőiroda által elkészített 2017-es pénzügyi beszámolót (mérleg, eredménykimutatás), valamint a közhasznúsági mellékletet és az elnökség által készített 2018-as költségvetés tervezetét.

Ezekről mindről szavaznunk kell, a bíróságra május végéig be kell adnunk a közgyűlés által elfogadott pénzügyi beszámolót (mérleg, eredménykimutatás) és a közhasznúsági mellékletet.

A számokat áttanulmányozva láthatjátok, hogy a szövetség rendkívül stabil pénzügyi helyzetben van, az előző vezetéstől örökölt pénzügyi forrásaink az elmúlt hónapok során még jelentősen tovább nőttek és így – a szövetség történetében először – mód nyílik arra, hogy a szakágvezetőktől a célok megjelölésével bekért pénzügyi támogatási kéréséket, kivétel nélkül elfogadásra javasoljuk a közgyűlésnek. A szakágaink 2018-ban 10,2 M Ft támogatást kaphatnak, ha a közgyűlés elfogadja az elnökség költségvetési javaslatát. A szakági számok részleteivel kapcsolatban a szakágvezetők állnak majd rendelkezésetekre. Természetesen ezen források elköltése nem történik majd kontroll nélkül. Nem jelent azt, hogy a szakág elviszi zsákban és azt csinál vele, amit akar. Minden esetben pontos eseti jóváhagyások keretében fogadjuk majd el egy-egy tétel elköltését, kifizetését.

Kérjük, azt is vegyétek észre, hogy néhány egyszeri, azaz csak most jelentkező nagyobb kiadás nélkül (GDPR felkészülés, Digitális rendszer fejlesztése, Imázs, PR/Marketing), amelyek közül a digitális rendszer 2019-től már direkt költséget spórol más sorokban, a szövetség tárgyévi bevételei és kiadásai egyensúlyban vannak. Ez azt jelenti, hogy az egyszeri (rendkívüli) kiadásokat levonjuk a költségekből, akkor nagyjából egyensúlyban van a tárgyévi bevétel és kiadás.

Arra is szeretnénk rámutatni, hogy minden tervezett kiadásunk után, a 2018. év végi záró egyenleg így is 21 M Ft, amihez a 2019-es bevételt hozzáadva könnyen látható, hogy 2019-ben is durván 40-50 M Ft-ból tudunk majd gazdálkodni, ami persze „csak” durván 30 M Ft szabad keret, ha tartjuk a 20 M Ft körüli vésztartalék alapot.

Végül és nem utolsó sorban, a költségvetéssel kapcsolatban le szeretnénk szögezni, hogy az MDLSZ egyetlen választott tisztségviselője, elnökségi, vagy FB tagja, vagy a fegyelmi bizottság elnöke sem kap semmiféle tiszteletdíjat, megbízási díjat, de még költségtérítést sem, azaz még a szövetség érdekében felmerülő utazási és telefon költségeit is mindenki maga fedezi. Szeretnénk, ha ez így is maradna.

 

Napirend kiegészítésére vonatkozó szabályok a közgyűlésen

Ezt a pontot azért tartjuk fontosnak megjegyezni, mert lenne olyan napirend kiegészítési javaslat, ami a napirend közzétételétől számított 10 napon belül, azaz határidőn belül érkezett, de az elnökség nem tudott érvényes támogató határozatot hozni a napirendre tűzés ügyében, ezért a közgyűlésnek kell majd döntenie a kérdésben. Ehhez azonban a 240 mandátumunkból 180-nak (75%) jelen kell lennie, és egyhangú döntést kell hoznia az előzetes napirendben nem szereplő napirendi pont felvételéről. Bármely feltétel nem teljesülése esetén nem vehetünk fel az előzetesen kiírt napirendi pontokon túl újabb napirendet.

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről a következőket mondja erről:

3:73. § [A napirend kiegészítése]

(1) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

(2) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

3:74. §  [A közgyűlés ülésezése]

(4) A szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

Jelölhető és választható személyekre vonatkozó szabályok a közgyűlésen

Ez egy nagyon fontos kérdés, és a tipikusan jó példája annak, hogy mi lenne egy jelölő bizottság feladata.

Mivel a mi alapszabályunk nem ad felhatalmazást a nem a tagságunkból érkező küldöttek, vagy meghívottak tisztségviselővé választására, ezért az MDLSZ tisztségviselője csak tagszervezetünk tagja lehet. Mivel tagszervezeteink jogi személyek, így egyértelmű, hogy csak a jogi személyek vezetői/képviselői (pl. egyesületi elnökök), vagy igazolt tagjai (igazolt egyesületi tagjai) lehetnek jelöltek bármilyen választott szövetségi funkcióra.

Ennek vizsgálata és igazolása pl. a jelölő bizottság feladata lenne.

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről a következőket mondja erről:

3:79. § [A vezető tisztségviselői megbízatás]

(3) A vezető tisztségviselőket az egyesület (szerk: ezúttal szövetség) tagjai közül kell választani, az alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület (szerk: ezúttal szövetség) tagjain kívüli személyekből.

Mivel tehát az alapszabályunk a külsősök választhatóságára vonatkozó felhatalmazást nem tartalmaz, ezért csak a saját jogi személy tagegyesületeink igazolt tagjai jelölhetők és választhatók bármilyen tisztségünkre.

Betöltendő tisztségviselői pozíciók

Mint tudjátok, a következő pozíciókat kell betöltenie a közgyűlésnek:

Alelnök – 1 fő

Elnökségi tag – 1 fő

Felügyelő Bizottság elnöke – 1 fő

Felügyelő Bizottsági tagok – 4 fő

Mint ahogy fentebb megmagyaráztuk, a jelölő bizottságot a rosszul fogalmazott régi alapszabály szerint csak a közgyűlésen tudjuk megválasztani, akik majd elvégzik a jelöltek fentiek szerinti vizsgálatát.

De addig is: alkalmas jelöltekre van szüksége a szövetségnek!

Tisztelettel kérjük, hogy ha vannak alkalmas jelöltjeitek, küldjétek meg javaslataitokat az Elnökségnek, és/vagy a Főtitkár úrnak. Kérünk, hogy segítsetek a megfelelő jelöltek állításában, hogy sikeres legyen a közgyűlés és működőképesek legyenek a testületeink.

Mára ennyi, továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő együttműködésetekre.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos, elnökségi tag

 

Az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt tervezete.

Eredménykimutatás.

Költségvetés 2018.

Közhasznúsági melléklet.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege.