Tisztelt Sporttársak,

 Az egyesület törvényes képviselője – klubelnök – elég, ha küld egy emailt a főtitkár részére, és bejelenti a 2020. évi rendkívüli közgyűlésen való részvételi szándékát. A klubelnök meghatalmazottja – mindegy, hogy a klubelnök helyett az egy fő, vagy a többlet szavazatainak meghatalmazottja – csak az lehet szabályosan, akinek postán is beérkezik a főtitkárhoz az eredeti, közhiteles magánokiratba foglalt, adott klub elnöke által aláírt meghatalmazása legkésőbb 2020.07.18 szombatig. (Ezt természetesen a klubelnök beküldheti szkennelve előre is, de az eredetiben aláírt iratot a főtitkárnak 2020.07.18. éjfélig meg kell kapnia postán.
Lehetőség van arra is, hogy előzetesen egyeztetett időpontban a klubelnök személyesen is átadhatja a jelzett határidőn belüli időpontban a főtitkár részére az iratokat. Aki ezt a lehetőséget választja, az minden iratból kettő példányt hozzon magával, hogy a második, másolati példányon az eredeti irat átvehető legyen, így az adott klubnak legyen igazolása arról, hogy mit, mikor adott be a szövetségnek.
Postacím:1158 Budapest, Késmárk utca 16. 3/345

Alapszabály 17.§

3) A tagszervezeteknek törvényes képviselője útján a közgyűlés időpontját megelőzően legkésőbb 15nappal saját személyes részvételi szándékának bejelentésével, és/vagy küldöttek számára készített, erről szóló meghatalmazások eredeti példányának megküldésével meg kell neveznie a főtitkár számára azokat a személyeket, akik küldöttként a tagszervezetet szavazati joggal a közgyűlésen képviselik. Amennyiben a küldött nem azonos a tagszervezet törvényes képviselőjével, úgy a tagszervezetet törvényes képviselője által kiállított teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás útján meghatalmazott küldött(ek) képviselheti(k).

Budapest 2020.07.05.

Haiszky Ernő Zoltán
MDLSZ főtitkár