Az MDLSZ Elnökségének 2020.12.07./01. számú határozata

 Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:
Haiszky Ernő Zoltán főállású munkavállaló főtitkárunk bruttó havi bére 2021.01.01. napjától a jelenlegi 451’128,- Ft-ról havi bruttó 500’000,- Ft-ra emelkedik.
Farkas Zsuzsanna részmunkaidős munkavállaló főtitkári asszisztensünk bruttó havi bére 2021.01.01. napjától a jelenlegi 225’564,- Ft-ról havi bruttó 250’000,- Ft-ra emelkedik.

Indoklás:

A KSH adatai szerint a budapesti régióban 2020 vs. 2019 összevetésben durván 10%-os bruttó bérnövekedést látunk, és a teljes munkaidős alkalmazotti átlag havi bruttó bér az év első 9 hónapjának átlagában 491’246,- Ft.
KSH adatok itt: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_qli029b.html

Mind a két alkalmazottunk kiválóan végzi munkáját, viszont a fenti összehasonlításban mindketten a régiós átlag alatti fizetést kapnak. Az elnökség jelen határozatával egyrészt elismeri Haiszky Ernő Zoltán és Farkas Zsuzsa kiváló munkateljesítményét, másrészről biztosítani kívánja dolgozóink béreinek értékkövetését, és legalább a régiós átlagra helyezését.

Az MDLSZ Elnöksége