Az MDLSZ Elnökségének 2020.12.07./02. számú határozata

Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:

Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:
Haiszky Ernő Zoltán főállású munkavállaló főtitkárunk bruttó 250’000,- Ft (azaz kettőszázötvenezer forint) bérjellegű juttatásként kifizetésre kerülő év végi jutalomban részesül.

Farkas Zsuzsanna részmunkaidős munkavállaló főtitkári asszisztensünk bruttó 125’000,- Ft (azaz százhuszonötezer forint) bérjellegű juttatásként kifizetésre kerülő év végi jutalomban részesül.

Mindkét kifizetés a tartalék keret terhére történik.

Indoklás: Mind a két alkalmazottunk kiválóan végzi munkáját. A szövetség fegyelmezett pénzügyi gazdálkodásában, a kintlévőségek alacsony szinten tartásában, a pénzügyi kontrollingban, a pályázatok kezelésében nagyon fontos szerepet játszik tevékenységük. A közgyűlés által elfogadott költségvetés fő számait tekintve a bevételi oldalon túlteljesül, kiadási oldalon pedig alacsonyabb költségek várhatók, mint az eredetileg tervezett, így a fegyelmezett gazdálkodás eredményeképpen a szövetség vagyona 2020 végére is tovább gyarapszik.

Az MDLSZ Elnöksége