Kedves Sporttársaink és Barátaink!

A két közelmúltban összehívott közgyűlés kudarcából okulva, egy jobb közös jövőnk érdekében elkezdődött egy őszinte és nyílt egyeztetés az ügyeinket különböző módon és különböző oldalról látó felek részvételével. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a jelenlegi időt, energiát, és anyagiakat is feleslegesen emésztő szembenállás mindenkinek árt. Az adott helyzetből egyetlen kiút létezik: ha mindenkinek meghalljuk a szavát és nem ellenségnek, hanem partnernek tekintjük egymást, továbbá ha belátjuk, hogy nem legyőzni, hanem meggyőzni kell a másik felet.

Az egyeztetés során a tagegyesületektől kapott jelzések és javaslatok alapján összeállt egy csapat, mely összetételénél fogva garanciát jelenthet a párbeszéd fenntartására és az ügyeink rendezésére, és amely csapat minden tagja vállalja, hogy időt és energiát nem kímélve áldoz a közös ügy érdekében.

A jelenlegi elnökség pedig azt vállalja, hogy hatáskörénél fogva a lehető legrövidebb időn belül összehív egy újabb rendkívüli közgyűlést, amelynek egyetlen célja a jól előkészített, és a lehető legszélesebb előzetes egyetértésen nyugvó tisztújítás lesz. Jogi értelemben és a józan ész szabályai szerint minden más csak ezt követően történhet, beleértve az alapszabály átdolgozását, és a működésünket érintő minden más fontos részletet. Sok jó javaslat érkezett a tagságtól is, és néhányan közülünk is megosztották már véleményüket és elgondolásaikat a honlapon, vagy egyéb fórumokon.

Csapatunk vállalja, hogy még a fent említett és hamarosan sorra kerülő tisztújító rendkívüli közgyűlés előtt közzéteszi részletes programját, aminek végrehajtását a tagság később objektíven számon kérheti rajtunk. A program végrehajtását szélesebb szakmai kör bevonásával tervezzük, minden lényeges elemét kommunikálva és megosztva a tagegyesületekkel.

Azt is vállaljuk, hogy a programunk végrehajtását követően mindannyian lemondunk, és a vezetésünkkel kidolgozott, teljes konszenzuson nyugvó új feltételek szerint összehívjuk a majdani tisztújító közgyűlést, ahol mindenki megmérettetheti magát egy jövőbeni vezető tisztségviselő választás előtt.

Legyen Béke, Rend és Haladás! Budapest, 2017.08.20.

Szalai László – elnökjelölt
Lőw Szabolcs – jelenlegi elnökségi tag, alelnök jelölt
Rábaközi Erika – elnökségi tag jelölt
Dr. Regényi Kund – jelenlegi elnökségi tag, elnökségi tag jelölt Dr. Fábián Lajos – elnökségi tag jelölt