Tisztelt Sporttársak,

Az MDLSZ 2020. évi rendkívüli közgyűlés határozatképessége kapcsán több visszajelzés is érkezett, ezekkel kapcsolatban közlöm a Szövetség elnökségének jogi képviselővel egyeztetett álláspontját.

Az MDLSZ Alapszabályának 17 § -a rögzíti a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezők körét, mint a tagszervezetek küldötteit, továbbá a 17§(2) bekezdésébe foglalt többletképviseleti jog alapján állított további küldötteket, akiket együttesen a (3) bekezdés szerint kell regisztrálni, ami meg is történt, és ezáltal meghatározásra került a közgyűlésen szavazati joggal résztvevők köre, melyből számítandó a határozatképesség.

Ebből adódik, hogy az Alapszabály 18§(1) bekezdése már csak a regisztrált körre vonatkozik, hiszen ők jelentették be, hogy élni kívánnak szavazati jogukkal, megjelennek a közgyűlésen, és tényleges jelenlétük adja meg a 18§ további rendelkezéseinek az alkalmazhatóságát, ami a következő:

A leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult részvétele esetén állapítható meg a határozatképesség. A leadható szavazatok száma a regisztrált mandátumok száma alapján határozható meg, ehhez képest lehet vizsgálni azt, hogy hány szavazásra jogosult küldött jelent meg a közgyűlésen, hiszen akik nem regisztráltak a meghatározott időszakon belül, azok tekintetében nem beszélhetünk leadható szavazatokról.

Tekintettel arra, hogy a közgyűlésen jelen lesz a Szövetség jogi képviselője, amennyiben a 2020.08.02-i közgyűlés határozatképességével kapcsolatban kérdés merül fel, akkor ez tisztázható a közgyűlésen.

Budapest 2020.07.20.

Haiszky Ernő Zoltán
MDLSZ főtitkár