Időpontja: 2020.01.13. hétfő 17:00
Helye: 1135 Budapest, Lehel út 59/C, Róbert Károly Magánkórház, 5. em. tárgyaló
Jelen vannak:
– Szalai László – elnök
– Dr. Fábián Lajos – alelnök
– Dr. Regényi Kund – elnökségi tag
– Varjú János – elnökségi tag
– Haiszky Ernő – elnökségi tag
– Tabódy Zoltán – főtitkár
– Dr. Bátonyi Attila – FB elnök
– Hegyi Gyula – Bírói Bizottság Elnöke
– Kovács Lajos Tibor – szakági meghívott (IMSSU EB és tagdíj egyeztetés)
– Markó Ferenc – mint vendég

Jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Fábián Lajos

Napirendi pontok:
1. A 2019. évi költségvetés tény adatainak költségvetési soronként történő végső egyeztetése
a. A tény-terv sarokszámok tekintetében eredményes évet zárunk.
b. A szövetség anyagi helyzete stabil, a közgyűlés által elfogadott 22’402’538,- Ft év végi záróval szemben a bankszámlánk év végi egyenlege 25’279’609,- Ft, vagyis cash flow szemléletben a szövetség készpénz vagyona 2’877’071,- Ft-al több, mint amit
az előző évi közgyűlés elvárt.
c. Még néhány részlet egyeztetése folyamatban. A legnagyobb problémát néhány tagunk előre kiállított számla és jogcím feltüntetése nélküli utalásainak utólagos kibogozása, vagy még inkább a készpénzben beérkező banki befizetések esetében jogcímek és számlaszámok feltüntetésének hiánya okozza. (Nem beszélve a készpénzes banki befizetések utáni jelentős szövetségi banki pluszköltségről.) Az elnökség az elnök úr javaslatára fontolgatja, hogy a beazonosíthatatlan befizetéseket adományként köszönettel tudomásul veszi, és a ki nem fizetett számlát továbbra is
kintlévőségként kezeli.

2. A közgyűlés elé kerülő 2020-as költségvetési terv alapelveinek megbeszélése
a. A sarokszámokat az elnökség áttekintette és elfogadta a közgyűlés elé kerülő költségvetés alapjaként, melynek részleteit még finomítjuk.

3. A 2020.03.22-i (megismételt 2020.03.29-i) éves rendes közgyűlés előkészítésével kapcsolatos teendők (helyszín, mandátumok, napirend, stb.)
a. Helyszín: A javaslat NKE, ahol a múlt évi közgyűlést is tartottuk, Regényi Kund tárgyal a terem igénybevételéről, és visszajelez.
b. Mandátumok:

 • i. A 12 hónap alatt egy minősítést sem szerzett egyesületek felé a főtitkár még január hónapban kiküld egy baráti hangvételű figyelmeztetést, és felhívja az érintett egyesületek figyelmét az alapszabály szerinti kötelezettségükre.
 • ii. Az elnökség fontosnak tartja, hogy a taglétszám folyamatosan nőjön, ugyanakkor azt is, hogy a tagok betartsák a szabályokat.
 • iii. Addig amíg egy tag a szövetség tagja, addig részt vesz a döntéshozatali rendszerben is, vagyis mandátummal rendelkezik a közgyűlésen.
 • iv. A végleges minősítési lista készen van, ezzel lehetővé válik a mandátumok számának vizsgálata, és az egyesületek mandátumlistáinak összeállítása. Főtitkár úr holnapi napon küldi az elnökségi tagoknak.
 • v. A fentiek alapján fogjuk értesíteni a tagokat és felkérni őket a küldöttlista alapszabály szerinti összeállítására.

c. Napirend

 • i. Mivel éves rendes közgyűlésről beszélünk, a napirend nagyrészt jogszabály szerint kötött.
 • ii. 30 nappal a közgyűlés előtt, vagyis február 20-ig közzé kell tenni.
 • iii. Ügyvéddel egyeztetve elektronikus úton állítjuk össze a végleges verziót.

4. A 2020.03.22-re kitűzött 2019-es díjátadóval kapcsolatos teendők egyeztetése, feladatok elosztása
a. Haiszky Ernő koordinálja az adatok begyűjtését a szakágvezetőktől
b. Díjak a jubileumi ünnepséghez hasonlóan, Hegyi Gyula segítségével

5. Digitális rendszer státusza (főtitkár beszámolója a 2019.11.25-i elnökségi óta történt lépésekről)
a. Jan. 20-án egyeztet az elnökség közvetlenül a fejlesztővel a részleteket illetően.

6. Tagfelvétel
MDLSZ ELNÖKSÉG 2020.01.13. / 1. SZÁMÚ HATÁROZATA
Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség
soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:
Pécsi Vasutas Sportkör
7622 Pécs, Verseny utca 11.
Elnök: Czerpán István
Adószám: 19940791-2-02
Alapítás: 1919

7. Egyebek
a. Szakági beszámolók

 • i. Az elnökség felkéri a szakágvezetőket a 2019-es beszámolóik elkészítésére
 • ii. Határidő 2020.02.07.

b. Kintlévőségek

 • i. A főtitkár mai tájékoztatása szerint a teljes kintlévőség 884’000,- Ft, amiben a lejárt és nem lejárt számlaállomány is benne van. Lejárt számla 651’000,- Ft. A lejárt számlák behajtása folyamatban, figyelmeztető levelek kimentek.

c. IMSSU nemzetközi díjak

 • i. A 2019-es díjak fejében a 2×60 EUR utalása megtörtént, az igazolást küldjük a világszövetségnek.

d. MDLSZ ELNÖKSÉG 2020.01.13. / 2. SZÁMÚ HATÁROZATA
Az MTTSZ Visegrád Erdész Lövész Klub (adószáma: 19170417113) 2019-ben többszöri felszólítás ellenére sem fizette be a tagdíját, versenyengedélyt nem váltott, felszólító levelekre nem válaszolt. Az Alapszabály 10.§ (7) bek. b) pontja értelmében az elnökség – 5 egyhangú igen szavazattal – 2020.01.13./2. számú határozatában a tagegyesület tagsági jogviszonyát felmondta.

e. Főtitkár lemondása

 • i. Tabódy Zoltán főtitkár az egyre halmozódó egyéb elfoglaltságaira hivatkozva, a szerződése szerinti felmondási idő figyelembe vétele mellett beadta lemondását.

 

A jegyzőkönyv letöltése.