Kedves Sporttársaink!

A személyes ülés tartása nélküli írásos döntéshozatal szavazatainak leadási határideje 2021.03.11-én lejárt. Az érvényes jogi szabályozás értelmében, az ügyvezető testületnek az eredményt a szavazásra megadott határidő utolsó napját követő három napon belül közzé kell tennie. Kötelességünk szerint az alábbiakban közöljük a döntéshozatal végeredményét.

Az előregisztrált mandátummal rendelkező sporttársaink túlnyomó többsége, a lehetséges 89 főből 81 fő (91%) leadta a szavazatát, így a döntéshozatal érvényes.

Az elnökségi beszámolót 70%, a felügyelőbizottság beszámolóját 74%, a mérleget és közhasznúsági mellékletét 77%, a költségvetést 65%, az alapszabály módosítását 86% IGEN szavazattal a küldöttek elfogadták. Így minden határozati javaslatunk nagyon nagy többséggel elfogadásra került.

Minden mandátummal rendelkező, és szavazatát leadó sporttársunk részvételét köszönjük, még azokét is, akik valamilyen nehezen érthető oknál fogva saját közhasznúságunk ellen szavaztak, és még azt is akadályozták volna, hogy a tavaly megválasztott elnök neve a régi elnök neve helyett bekerüljön az alapszabályba (ami a bírósági nyilvántartásba már régen bejegyzésre került).

Jelen hírlevelünkhöz csatolom az ügyvédünk által ellenjegyzett jegyzőkönyvet, a módosított alapszabályunkat pedig elérhetővé tesszük a honlapon.

Tájékoztatjuk tagszervezeteinket, hogy a beérkezett szavazatokat az elnökség a szövetség honlapján nem teszi közzé, ugyanakkor a szavazás eredményének megállapítását követően bármelyik küldött, illetve tagszervezet írásbeli kérésére az elektronikusan érkezett és a postai úton átvett valamennyi szavazólap megtekintését online felületen keresztül lehetővé tesszük.

Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Letölthető…….

Jegyzőkönyv…….

Dr. Fábián Lajos

elnök