Az MDLSZ Elnökségének 2020.05.01./01. számú határozata
A Magyar Közlöny 96. számában tegnap éjjel megjelent a 170/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről, melynek szellemében az Elnökség, négy egyhangú igen szavazattal – digitális úton – az alábbi egyhangú határozatot hozta:

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség a 170/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet alapján – engedélyezi a nézők és kisérők jelenléte nélkül a versenyek és edzések szervezését, lebonyolítását, az ország egész területén. A szövetségi versenyrendszerben történő versenyzésre minden szakág tekintetében a Kormány 170/2020. (IV. 30.) rendeletének hatályba lépésétől, vagyis 2020.05.04-től ismét lehetőség van, így az MDLSZ versenynaptárába ismételten lehet versenyeket regisztrálni, de a szövetség fenntartja a 20.03.15./01. számú határozat szerint, 2020.05.18-ig törölt versenyek törölt státuszát, tehát minden törölt verseny helyett újat kell kiírni a 05.04. és 05.18 közötti időszakban is.

A szövetség a rendkívüli helyzet miatt törlésre került – a versenyrendező felé már kiszámlázott és a szövetség számlájára befizetett – versenyek utáni versenyrendezési díjakat a befizető versenyrendezőkkel beszámítási módszerrel számolja el, minden érintett szervezővel a főtitkár írásban egyeztet.

Felhívjuk a versenyrendezők és a versenyeken részt venni szándékozó sporttársaink figyelmét is, hogy tegyenek meg minden olyan intézkedést, ami akadályozza a fertőzés terjedését, és ami védi a sporteseményen résztvevők egészségét.
– minden résztvevő saját felelősségére vesz részt a sporteseményeken, akinek bármilyen tünete van, kérjük, ne menjen közösségbe, maradjon otthon,
– a járványveszély leginkább a főváros, Pest megye és Fejér megye területét érinti, mindenki mérlegelje az ezzel járó kockázatot és hozza meg döntését a részvételt illetően,
– a versenyrendezők kötelessége, hogy a sporteseményeken résztvevők számára, biztosítsanak kézfertőtlenítőt,
– az edzéseken és a megrendezésre kerülő versenyeken kiemelten tartsák be a higiéniás szabályokat,
– lehetőleg mindenki viseljen maszkot. Alább szó szerint idézzük a fentieket szabályozó Kormányrendelet szövegét:

A Kormány 170/2020. (IV. 30.) számú rendelete a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről.
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Magyarország egész területén
a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,
b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik.
2. § E rendelet alkalmazásában a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép hatályba.
(2) A 4. § 2020. május 18-án lép hatályba.
4. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.