Az MDLSZ Elnöksége – a Felügyelőbizottság Elnökével, a szövetség jogtanácsosával, valamit külső egészségügyi, és járványügyi szakértőkkel folytatott alapos konzultációt követően – digitális úton a következő egyhangú határozatot hozta:

A gyorsan eszkalálódó és egyre komolyabb fenyegetést jelentő, élet-, és vagyonbiztonságot veszélyeztető, a SARS-CoV-2 vírus által okozott, COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) elnevezésű tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárításában való tevőleges közreműködésünk, valamint sportolóink, és családtagjaik, környezetük védelme érdekében

1) a Szövetség 2020.03.22-re összehívott közgyűlését, és 2019-es díjátadóját (valamint a szükség esetén 2020.03.29-re kiírt megismételt közgyűlését), határozatlan időre elhalasztja, továbbá

2) az Elnökség felszólítja a versenyeket rendező egyesületeket, ide értve a versenynaptárunkban már korábban kiírásra került országos bajnokságok és más nemzetközi versenyek rendezőit, hogy folyamatosan figyeljék a kormány Operatív Törzsének intézkedéseit, és bejelentéseit és ennek megfelelően járjanak el. Az Elnökség a kialakult helyzet miatt megfontolásra javasolja a kisebb versenyek törlését is, amelyek pedig megfelelnek a kormány tiltó rendelkezései kritériumainak, kötelező törölni (100 főt elérő beltéri, 500 fős kültéri rendezvény).

Indoklás:

A 40/2020. (III.11.) számú Kormányrendeletben Magyarország Kormánya az ország egész területére egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett ki, mely a tegnapi napon 15:00-kor hatályba lépett. A kormányrendelet itt olvasható: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6ddbac40c788cb35b5bd5a5be4bb31294b59f9fc/megtekintes

Ezzel egyidőben a kormány 41/2020. (III.11.) számú újabb rendelete 4.§ (d) pontjában a potenciálisan 100 főt érintő, vagy nagyobb létszámú beltéri, valamint az 500 fő résztvevőt elérő kültéri rendezvényeket betiltotta. A rendelet ma reggel lépett hatályba. Ezen rendezvények elhalasztása a szervező, és a helyszín üzemeltetőjének egyetemleges felelőssége és kötelessége. Veszélyhelyzetben a hasonló tiltás be nem tartása bűncselekmény. A rendelet teljes terjedelmében itt olvasható: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/af0a665e93020a1bb69193ed9a8379f516854bf7/megtekintes

A szövetség 2020.03.22-re meghirdetett közgyűlése egyben 2019-es díjátadó is lett volna, mely önmagában kb. plusz 50 főt érintene, továbbá a 79 mandátummal rendelkező küldött, az elnökség, a felügyelőbizottság, az egyéb meghívottak, mint pl. ügyvéd, könyvelő, jegyzőkönyvet vezetők asszisztensek a főtitkári iroda, egyéb vendégek, továbbá a közhasznú szervezet nyilvánosságából adódó ismeretlen, és Ptk. szerint nem korlátozható számú érdeklődő mindenképpen 100 fő fölötti rendezvényt jelent. Első közgyűlés nélkül pedig nem tartható megismételt közgyűlés, így a 2020.03.29-i rendezvényt is töröltük.

Figyeljük a helyzet alakulását, követjük a Kormány és az Operatív Törzs ajánlásait és rendelkezéseit, és ennek megfelelően járunk el az éves rendes közgyűlés időpontjával és összehívásával kapcsolatban. Mivel ez vis major, jogtanácsosunk felvette a különböző hatóságokkal a kapcsolatot, tisztázandó, hogy milyen eljárásrendet kellene követnünk, ha pl. a törvény által előírt május 31-es határidőt sem tudnánk tartani pl. a 2019-es mérleg közgyűlés által történő elfogadását illetően.

Egyben felhívjuk a bármilyen egészségügyi, honvédelmi, rendvédelmi, NAV állományban, vagy közigazgatásban dolgozó sportolóink figyelmét, hogy a mai naptól csak az illetékes miniszter engedélyével hagyhatják el Magyarország területét. Aki a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben a rendelkezéseket megszegi, bűncselekményt követ el és számolnia kell azok következményeivel. Ld. 41/2020. (III.11.) Kormányrendelet 6.§ (1), (2), és (3) bekezdését.

Amint többet tudunk, tájékoztatjuk tagságunkat.

Mellékletek:
40/2020. (III.11.) számú Kormányrendelet
41/2020. (III.11.) számú Kormányrendelet