Az Elnökség 4 tagja – digitális úton 4 egyhangú igen szavazattal – a következő határozatot hozta:

A korábbi években hasonló témakörben hozott határozatokat egységes szerkezetbe foglalva, és azokat megerősítve az Elnökség úgy döntött, hogy a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség azon tagegyesületei részére, akiknek lejárt számlatartozása van a Szövetség felé, a Szövetség főtitkára és annak asszisztense, sem az adott egyesület részére, sem pedig annak tagjai/sportolói számára nem teljesíthet semmiféle szolgáltatást mindaddig, amíg az adott egyesület a teljes tartozását maradéktalanul meg nem fizette a szövetség részére, azaz a kérdéses összeg be nem érkezett a szövetség bankszámlájára, vagy pénztárába.

Lejárt számlatartozásnak minősül minden, a kibocsátott számla fizetési határidejének napjáig be nem érkezett, a kérdéses számla szerint esedékes összeg.
A tartozásból adódó jogkövetkezmények a tartozó egyesületet terhelik.