Kedves Sporttársaink!

Engedjétek meg, hogy változtatás nélkül megismételjem a hírlevelünk 44. számában írottakat, mert E PILLANATIG –MÁSFÉL HÉTTEL A HATÁRIDŐ ELŐTT – EGYETLEN EGY ÉRVÉNYES MANDÁTUM SEM ÉRKEZETT BE. Kettőt kaptunk emailben, de ez sem érvényes az eredeti teljes bizonyító erejű magánokirat beérkezéséig. Felhívom a figyelmeteket, hogy ha összesen három érvényesítésre kerülő mandátumunk lesz a lehetséges 274-ből, akkor hárman hozzák majd meg jogérvényesen az összes közgyűlési hatáskörbe tartozó döntést, pl. ha egy szakág  túlsúlyba kerül, akkor akár az a szakág megfoszthatja a többi szakágat a teljes költségvetésétől, és így tovább. Tudom, hogy ezek rossz példák, de szándékosan sarkítom, hogy mindenki értse a passzivitásának kockázatát. Kérem, olvassátok el újra az alábbiakat és tegyetek belátásotok szerint.

Alapszabályunk szerint a mandátumok igazolásának végső határideje a kitűzött közgyűlés dátuma, mínusz 15 nap, azaz 2020.03.06. vagyis még bő másfél hét! nagyon rövid idő! Aki eddig nem küldi be, az sem az első, sem a megismételt közgyűlésen nem vehet részt szavazati joggal.

Alább a 2020.02.06-i felhívás megismételt formában:
Közeledik éves rendes közgyűlésünk, melynek ideje 2020.03.22. vasárnap (illetve határozatképtelenség esetén 2020.03.29. vasárnap). A meghívó az Alapszabály 15.§ (3) bekezdés szerinti határidőben, azaz 2020.02.21-ig ki fogkerülni a honlapra.

Elkészült a tagegyesületi mandátumok számának vizsgálata, így a mandátumok kérdésével nem várunk a meghívó kiküldésének napjáig, több időt hagyva a tagegyesületi vezetőknek az előkészítésre. Jelen hírlevelünkhöz csatoljuk a 2020. évi rendes éves közgyűlésen érvényes tagegyesületi mandátumszámok listáját. Ezek alapján 142 tagegyesület vehet részt a 2020-as közgyűlésünkön, összesen 1812 elmúlt évben minősítést szerzett sportolói létszám alapján, 274 mandátummal.

Kérjük a tagegyesületi vezetőket, hogy az Alapszabály 17.§ (1)-(3) bekezdés alapján adják meg egyrészt saját részvételi szándékukat, másrészt ha nem személyesen vesznek részt, illetve többlet képviseleti joguk van a minősített versenyzőik száma alapján, akkor az egyesület törvényes képviselője által jegyzett, két tanúval aláíratott, ún. teljes bizonyító erejű magánokiratban a küldötteik adatait külön-külön minden egyes küldöttre vonatkozóan.

Közgyűlésen küldött csak az adott egyesület versenyengedéllyel és múlt évben érvényes minősítéssel rendelkező, igazolt versenyzője lehet. (Alapszabály 17.§. (4)

Csak az vehet részt érvényes szavazati joggal a közgyűlésen, aki az Alapszabály szerint legalább 15 nappal előtte jelezte szándékát, illetve ha meghatalmazott, akkor beérkezett az Alapszabály szerinti meghatalmazása, és ő maga megfelel az Alapszabály kritériumainak.

Nagyon fontos, hogy 

a küldöttek email címeit is adjátok meg a meghatalmazással együtt, mert minden közgyűlés elékerülő anyagot elektronikus úton fogunk a szavazati joggal rendelkező küldötteink részére kiküldeni, segítve az előzetes felkészülésüket és a közgyűlés gördülékeny lebonyolítását, továbbá

NE az egri postafiók címre küldjétek a dokumentumokat, hanem a szövetség jelenlegi budapesti székhely címére, ugyanis így kapjuk meg (Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., B torony 15. emelet)

Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre. Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos alelnök

 

Melléklet: Mandátumszámok egyesületi bontásban