A stabilizáció és átmenet vázlatos programja

Jelen program részleteinek kidolgozását részben a feladatok delegálásával, albizottságok és szakembereink formális és informális csoportjainak aktív közreműködésével képzeljük el.

Az átmenetet vezénylő elnökség nem diktálni, hanem harmonizálni akar.

Minél szélesebb szakmai kört tudunk bevonni a munkába, annál nagyobb lesz az egyetértés esélye, és annál jobb lesz a végeredmény minősége.

Programunkhoz örömmel fogadunk kiegészítő javaslatokat, és minden segítséget köszönünk, amit a majdani megvalósítás során kapunk.

Programvázlat:

 1. Alapszabály korszerűsítése
  a. Jogharmonizáció minden vonatkozó hatályos jogszabállyal
  b. Képviseleti és mandátum elosztási rendszer felülvizsgálata
  c. Tisztségviselők pályázati és választási rendszerének felülvizsgálata
  d. Közgyűlések összehívásának és lebonyolítási rendszerének felülvizsgálata
  e. Vezetői struktúrák áttekintése, szükség szerint átalakítása
  f. Felügyelő bizottság aktív közreműködővé tétele
  g. Szakmai munka jogi és képviseleti kereteinek megalkotása
  h. Tagság feltételei
  i. Tagok felvételének és kizárásának keretei (tagsági viszony keletkezése és

  megszűnése) j. Stb.

 2. Állandó professzionális jogi segítség biztosítása a mindig abszolút jogszerű működés biztosítása érdekében.

 3. Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság kommunikációjának javítása a tagság felé, transzparencia és döntési nyilvánosság jelentős javítása.

 4. Vezetőségi munkaterv készítése, feladatok felosztása a vezető tisztségviselők között. Szakmai albizottságok megalakítása befolyásos és hozzáértő sporttársak vezetésével, akik egy-egy terület munkáját áttekintik, felügyelik és az adott témakörben rendszeresen referálnak az elnökség felé a döntéselőkészítő munkát segítve, döntéseket megalapozva. Az elvégzett munkáról rendszeres visszajelzés az elnökségi üléseken. Szankcionálási rendszer kidolgozása.

 5. Társszövetségi kapcsolatok sürgős áttekintése és javítása
  a. Magyar Honvédelmi Sportszövetség, MSSZ, illetve minden olyan társadalmi

  szervezet és hasonló szövetség, melyekkel érdekeink részben, vagy egészében

  átfednek.

 6. Fegyverügyi Egyeztető Fórumon további aktív részvétel, BM felé lobbi csatornák és

  kapcsolatok erősítése.

 7. Szakágak működésének felülvizsgálata, korszerűsítése

  a. Szakágak áttekintése, szükség esetén újak felvétele
  b. Szakágvezetők kiválasztási rendszere
  c. Szakágvezetők jogai és kötelességei
  d. Szakágak képviselete az elnökségben, elnökségi üléseken garanciák a szakágak

érdekeinek érvényesülésére

e. Szabálykönyvek kezelése, frissítési jogok és gyakoriság

 1. Bírói munka és jelenlegi struktúra felülvizsgálata és modernizálása

  1. Bírói bizottságok munkájának áttekintése, ha szükséges, jobbító változtatásokkal

  2. Versenyellenőri rendszer áttekintése, ha szükséges, módosítása

  3. Vizsgarendszer és oktatás korszerűsítése

  4. Lövészetvezetői jogosítványok komolyabb feltételekhez és gyakorlati vizsgához

   kötése

 2. Versenyrendszer áttekintése és korszerűsítése

a. Rendezési jogok, költségek, díjak
b. Feltételek
c. Pályázati rendszer a kiemelt és országos, vagy nemzetközi versenyekre

 1. Főtitkári munka adminisztratív segítése, folyamatok áttekintése és megfelelő emberi erőforrás hozzárendelése.

 2. Pénzügyi döntéshozatali rendszer, a napi pénzügyi kontrolling gyakorlat, a szövetség pénzügyi gazdálkodásának és jelenlegi pénzügyi szabályzatának áttekintése, szükség szerint újraszabályozása és javítása.

 3. A szövetség külső és belső PR tevékenységének áttekintése, javítása
  a. Egységes MDLSZ „brand”, arculati megjelenés kidolgozása, ami aztán következetesen megjelenik minden felületen, honlapon, pólókon,

  levélpapíron, borítékon, stb.

  1. Honlap és e-kommunikáció fejlesztése

  2. Verseny e-regisztrációs rendszer

  3. Kommunikációs csatornák felelőseinek kijelölése

  4. (Ha a majdani anyagi lehetőségeink lehetővé teszik) Imázs film elkészíttetése,

   virális úton terjesztése Facebook, Youtube és hasonló csatornák segítségével, rendszeres pozitív hírek megjelentetése különböző digitális és nyomtatott média felületeken

  5. Komment figyelés és moderálás a különböző digitális csatornákon

  6. Pozitív társadalmi szerepvállalás erősítése (pl. ingyenes iskolai oktató napok, junior program kommunikációja, illetve bármi olyan tevékenységünkkel

   kapcsolatos társadalmi tevékenység, amelyre igény mutatkozik, stb.)

 4. Utánpótlás nevelés áttekintése, szabályozása, objektív pályázati rendszer kidolgozása,

  elszámoltatási lehetőséggel.

 5. Egyebek, ami a munka során szükségessé válik.

  „Legyen Béke, Rend, és Haladás!” Budapest, 2017.08.23.

  Sporttársi üdvözlettel,

  Szalai László – elnökjelölt
  Lőw Szabolcs – alelnök jelölt
  Rábaközi Erika – elnökségi tag jelölt Dr. Regényi Kund – elnökségi tag jelölt Dr. Fábián Lajos – elnökségi tag jelölt