Tisztelettel meghívlak Benneteket kihelyezett Elnökségi értekezletünkre, melynek

Időpontja: 2019. július 1 és július 2. kötetlen időbeosztásban, csapatépítéssel összekötve (érkezés vasárnap estétől folyamatosan)

Helye: 5471 Tiszakürt, Orgona köz 1. (Dr. Fábián Lajos vidéki rezidenciája, az elnökségi tagokon és állandó meghívottakon túl minden érdeklődő résztvevő szállásáról maga gondoskodik)


Meghívottak:

– Elnökség tagjai
– Tabódy Zoltán – Főtitkár
– Dr. Bátonyi Attila – a Felügyelőbizottság elnöke
– Hegyi Gyula – a Bírói bizottság elnöke


Napirendi pontok:

1) Sziluett EB 2021 előkészítésének állása
a. Főtitkári beszámoló az előkészítő bizottság (Medveczki Zoltán és Kovács Lajos Tibor) információi alapján
b. Elnökségi döntés a pályázat beadásáról, vagy be nem adására vonatkozóan

2) A 20 éves jubileumi rendezvény szervezésének kérdései (egyben 2018-as díjátadó, illetve a szövetség történetében jelentős szerepet vállaló sporttársaink egyedi elismeréseinek átadó ünnepi eseménye)

3) Kintlévőségeink kezelése, aktuális helyzet – Főtitkári beszámoló

4) A közgyűlés által elfogadott éves költségvetés aktuális állása – Főtitkári beszámoló

5) Bírói ügyek – Hegyi Gyula beszámolója a 2019. I. félévi tapasztalatokról

6) A lőtérfejlesztési pályázat tanulságai

7) IPA NAV szervezet együttműködés kérdései, hasonló – kölcsönösen előnyös – együttműködési kezdeményezések a jövőben

8) Egyebek

 

Budapest, 2019.06.23.

Szalai László
elnök

 

MEGHÍVÓ LETÖLTÉSE: MEGHÍVÓ ELNÖKSÉGI ÉRTEKEZLETRE