MDLSZ Elnökségének 2021.04.27./01. számú határozata

Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:

Az elmúlt években örvendetesen növekedett a szövetség összességében utánpótlás nevelési célokra fordított kerete, melynek növekedésében sokat segítettek azok a külső pályázati pénzösszegek, melyeket családi napokra, fiatalok orientációjára is fordíthattak a programokban részt vevő tagegyesületeink. Ez azonban nem elég célzott, és nem elég motiváló hatású, nem részesülnek belőle azok, akik közvetlenül nem vesznek részt a pályázati munkában, és nem eléggé ösztönző a tagegyesületek számára, hogy elősegítsék fiatal versenyzőik nevelését. Az elmúlt évtizedben több próbálkozás is történt célzott támogatások odaítélésére vonatkozóan is, de ezek a megkötött szerződések ellenére sem hozták meg a kívánt eredményt, és végső soron nehezen ellenőrizhetőnek bizonyultak a szerződésekben vállalt kötelezettségek.

Fentiekre való tekintettel a szövetség elnöksége a jelen határozat mellékletében szereplő anyagi ösztönző programot fogadta el, mely program célja, hogy a fiatalokat nevelő egyesületek a fiatalok által elért eredmények alapján konkrét és kiszámítható többletbevételhez jussanak, szövetségi támogatás formájában.

Ebből a célból, a közgyűlés által elfogadott szövetségi költségvetés K23 jelű sorában elfogadott tartalék kerete terhére, az ügyvezető testület kísérleti jelleggel 1M Ft (azaz egymillió forint) keretösszeg erejéig hirdeti meg 2021-es kiegészítő junior támogató programját.

Felhívjuk a szakágak figyelmét, hogy egyedi pályáztatás alapján a közgyűlés által megszavazatott szakági keretek terhére – egyedi, és személyre szabott támogatásban részesíthetnek kiemelkedően teljesítő junior korú fiatalokat, akik teljesítménye ezt igazolja, és írásos pályázatban megkeresik a szakágat, vagy a szövetséget.

                                                                                                                MDLSZ Junior program

Célkitűzés: A junior és fiatalabb korú versenyzők leigazolásának, felkészítésének és versenyeztetésének ösztönzése.

Támogatások

 1. Az anyaegyesületek anyagi támogatást kapnak azon junior vagy fiatalabb korú versenyzőik után, akik bármely szakág országos bajnokságán az adott szakág mester fokozatú minősítéséhez szükséges eredményt elérik (IDPA szakágban az adott divízió első helyezettjéhez képest 60% feletti eredmény). A támogatás fejenként egyszeri, mindegy, hogy hány országos bajnokságon, hány divízióban éri el az adott sportoló a megfelelő eredményt.
  a/ Támogatási összeg: 20’000,- Ft / fő (húszezer forint / fő)
 2. Az anyaegyesületek anyagi támogatást kapnak azon junior vagy fiatalabb korú versenyzőik után, akik bármely szakág országos bajnokságán, bármely divízióban, junior kategóriában az első három helyen végeznek, amennyiben adott divízióban legalább 5 junior sportoló versenyzett. Amennyiben junior kategóriában az adott divízióban nem hirdettek eredményt (mert nem volt meg az 5 fő), akkor figyelembe lehet venni a junior sportoló felnőtt vagy felnőtt férfi vagy felnőtt női mezőnyben elért első, második vagy harmadik helyezését.
  a/ Támogatási összeg:

  1. helyezett 5’000,- Ft / fő (ötezer forint / fő)
  2. helyezett 3’000,- Ft / fő (háromezer forint / fő)
  3. helyezett 1’000,- Ft / fő (ezer forint / fő)

Az egyesületek mindkét támogatási sort igényelhetik ugyanazon sportoló megfelelő teljesítménye esetén.

Támogatások igénylése és kifizetése:

A támogatást az egyesületi vezetőknek kell igényelni a mellékelt nyomtatvány kitöltésével, az adott év október 1-től október 31-ig, az érintett versenyzők adatainak és eredményeinek felsorolásával, melynek ellenőrzése után a főtitkár javaslatot tesz az elnökségnek a támogatások kifizetésére.

Támogatási keret:

A jövőben – 2022-től kezdődően – az elnökség javaslata alapján az MDLSZ közgyűlése minden évben meghatározza a junior programra szánt keretösszeget. Amennyiben a versenyzők nagy száma és eredményessége miatt a keretösszeg túlköltésre kerülne, úgy a támogatási összegek arányosan csökkennek a keretösszeg erejéig, illetve a keretösszeg a közgyűlés döntése alapján évről-évre nőhet, vagy csökkenhet. Az MDLSZ elnöksége 2021-re kísérleti jelleggel a következő keretösszeget és támogatási összegeket határozta meg:

Keretösszeg 2021 évre: 1’000’000,- Ft (azaz egymillió forint)

Letölthető……….

Letölthető melléklet……..