Az MDLSZ Elnökségének 2021.03.29./01. számú határozata

Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:

A 2021. évi IMSSU Európabajnokság szervezőbizottsága levélben fordult a szövetség elnökségéhez, melyben tájékoztatta az ügyvezető testületet, hogy a hat tagú szervezőbizottság – a bizonytalan járványhelyzetre való tekintettel – 5 IGEN vs. 1 NEM arányban a sziluett EB halasztása mellett szavazott. A Szervezőbizottság javasolta az ügyvezető testületnek a verseny két évvel történő halasztását, melyet az IMSSU nemzetközi szervezete is támogat. A halasztás azért történne két évvel, mert 2022-ben világbajnokság kerül megrendezésre, így EB újra csak a következő évben, azaz 2023-ban lehet.

Az MDLSZ Elnöksége a szervezőbizottság javaslatát egyetértőleg elfogadta.

A határozat elválaszthatatlan mellékletét képezi az EB Szervezőbizottságának 2021.03.29-én kelt, az elnökségnek írott levele.

Az elnökség kéri a szervezőbizottságot, hogy a végső döntésről tájékoztassa az IMSSU nemzetközi szervezetének főtitkárát.

Letölthető – EB Szervezőbizottságának 2021.03.29-én kelt, az elnökségnek írott levele…….

Letölthető határozat……