Az MDLSZ Elnökségének 2020.08.25./01 határozata:
 

Póka Tibor IDPA szakágvezető lemondott szakágvezetői pozíciójáról. Ezért Varju János alelnök a szakágon belüli alapos egyeztetéseit követően – a szakág sportolóinak javaslatára – egy három fős testület veszi át a szakág irányítását Fábián Roland szakágvezető vezetésével. Fábián Roland fiatal, előremutató elképzelésekkel bír, angolul kiválóan beszél, és tapasztalt az IDPA szakág ügyeiben. 

Az elnökség – az Alapszabály adta jogával élve – jelen határozatával Fábián Rolandot kinevezi az IDPA szakág vezetőjének.

Annak érdekében, hogy a szakág vezetése szélesebb körben, a versenyzők véleményét, igényeit jelentősebben figyelembe véve valósuljon meg, szakítva az egyszemélyi szakágvezetés eddigi elvével, a szakág vezetése további két taggal, Kondor Zoltán (jelenleg a bírói bizottság IDPA által delegált tagja) és Racsits Zoltán sporttársakkal egészül ki. Az IDPA szakág ügyeiben ez a három fős testület hozza a döntéseket, nézetkülönbség esetén egyszerű szótöbbséggel. Az elnökség a szakág által demokratikusan hozott döntéseket nem kívánja felülírni, azokat a szakág ügyeit illetően véglegesnek fogadja el.

Az Elnökség az IDPA szakág által alkalmazott új vezetési modellt követendőnek tartja, és megfontolásra javasolja a többi szakág számára is, ahol erre igény mutatkozik.