Az MDLSZ Elnökségének 2020.06.24./01 sz. határozata

Az elnökség digitális úton, 4 (négy) IGEN szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozta:

Dr. Solymos Zsigmond ügyvéd úr a rendkívüli közgyűlés jogi előkészítése, lebonyolítása, levezető elnöki közreműködése, jegyzőkönyv elkészítése, valamint a dokumentumok bírósági benyújtása ügyében történő rendkívüli eljárása fejében, plusz egy havi átalánydíjazásra jogosult, aminek összege 50’000,- Ft (azaz ötvenezer forint).

Az Elnök úr lemondása miatt rendkívüli közgyűlést kell összehívnunk, ennek lebonyolításában való ügyvédi közreműködés díja átalánydíjas jogtanácsosi megállapodásunk keretein kívül esik.

Az átalánydíj megállapítása során felek az általános alapteendőkön túl mindösszesen egy éves rendes közgyűléssel, illetve annak teljes jogi dokumentációjának kezelésével számoltak, amelynek lebonyolítása az idei évben már megtörtént, ráadásul a veszélyhelyzeti jogrend szerinti digitális lebonyolítás lényeges többlet adminisztrációval is járt.

Köszönettel és üdvözlettel,
Dr. Fábián Lajos
alelnök