AZ MDLSZ Elnökségnek 2019.07.01/01. számú határozata

2019.07.01-től a szövetség bírói tanfolyamain csak olyan résztvevő tehet bírói alapvizsgát, aki a 49/2004 (VIII.31.) BM rendeletben előírt követelmények szerinti kombinált, vagyis minden lőfegyver kategóriára vonatkozó hatósági fegyverismereti vizsgával rendelkezik.

Indoklás: a szövetség versenyeinek biztonsága érdekében alapvető fontosságú, hogy bíróként csak olyan sporttársak vezethessenek versenyeket, lövészeteket, akik legalább a rendeletben előírt elméleti és gyakorlati jártassági feltételeknek előzetesen megfeleltek.

AZ MDLSZ Elnökségnek 2019.07.01/02. számú határozata

Az Elnökség 5 tagja egyhangúan a következő határozatot hozza.:

A szövetség megkezdi a régi bírói igazolványok cseréjét. A csere időszaka 2019.07.01- – 2019.12.31.ig terjedő 6 hónapos időszak. Ebben az időszakban az igazolványok cseréje ingyenes. Ennek feltétele a régi igazolvány főtitkárnak történő postai megküldése. Amint a Főtitkár megkapta, elkészítteti az újat és megküldi az érintett bírónak. A határozat célja egy új, naprakész bírói nyilvántartás elkészítése.