Az MDLSZ Elnökségének
2019.04.30. / 01. sz.
elektronikus úton hozott egyhangú HATÁROZATA

A világversenyek nevezési díjának befizetési rendjéről

Az Elnökség a világversenyek nevezési díjainak befizetésére az alábbi eljárásrendet dolgozta ki:

– Az eljárásrend minden olyan nemzetközi versenyre vonatkozik, amelyen a részvételt lehetővé tévő, bármilyen néven nevezendő pénzbeli hozzájárulást (a továbbiakban nevezési díjat) a rendező az MDLSZ-től várja el.

– A nevezési díjak befizetése a résztvevő sportolókat terheli. Az egy főre eső nevezési díj szövetség számlájára történő befizetése a világversenyen való indulásra vonatkozó szándéknyilatkozatnak tekintendő. A befizetés elmaradása, késedelmes fizetése pedig az indulási szándék visszavonására irányuló nyilatkozatnak tekintendő. A nevezési díjak befizetése mindig előre, teljes összegben, forintban, az MDLSZ számlájára való banki utalással vagy befizetéssel történik.

– Az egy főre eső nevezési díjat az MDLSZ Elnöksége határozza meg. Ennek során figyelembe veszi a rendező által meghatározott egyéni és csapat nevezési díjakat, a valuták átváltási árfolyamát, a banki költségeket és egyéb szempontokat. A nevezési díjról az MDLSZ díjbekérőt állít ki, melyben feltünteti a befizetendő összeget és a befizetési határidőt. A díjbekérőt elektronikus levél formájában eljuttatja azokhoz a sportolókhoz, akiket a szakágvezető megnevez. A befizetett összegről az MDLSZ a sportoló, szponzora vagy egyesülete részére számlát állít ki.

– A teljes nevezési díj rendező felé történő megfizetése – a rendező által meghatározott devizanemben – az MDLSZ feladata és felelőssége.

– Amennyiben a versenyző bármilyen okból nem tud, vagy nem akar részt venni azon a világversenyen, amelynek nevezési díját befizette, úgy erről a körülményről köteles tájékoztatni az MDLSZ főtitkárát. Ebben az esetben az MDLSZ dönt arról, kinek kínálja fel a részvétel lehetőségét, aki a fentebb leírtaknak megfelelően befizeti a nevezési díjat. Ezt követően a befizetett, de fel nem használt nevezési díjat az MDLSZ visszautalja annak a versenyzőnek, aki indulási lehetőségéről lemondott. Az indulási jogokkal való, ettől eltérő rendelkezés (pl. az indulási jog eladása) érvénytelen, erről a szövetség a rendezőt és a világszövetséget is tájékoztatja.

– Amennyiben a rendező a nevezési díjat bármilyen okból visszajuttatja az MDLSZ-nek, úgy az MDLSZ az egy főre eső nevezési díjat visszautalja a versenyzőnek.

– A fenti eljárásrendtől való szándékos eltérés esetén az MDLSZ visszavonja az érintett versenyző versenyengedélyét.

– Amennyiben a versenyző vagy a csapat dobogós helyen végez, az Elnökség eseti döntésével dönthet a nevezési díjak átvállalásáról.

– Jelen határozat kihirdetésével valamennyi, a nevezési díjak befizetésére vonatkozó korábbi, bármilyen formájú és jellegű rendelkezés, döntés, hagyomány vagy szokás érvényét veszti.