Az Elnökség október 17 –i ülésének határozata ellentétes a Felügyelő Bizottság előzetesen meghirdetett, az alapszabályban foglaltak szerint összehívott rendkívüli közgyűlés napirendi pontjának tartalmára vonatkozóan, mert hiányzik belőle „ az MDLSZ gazdálkodása és annak hatása a Szövetség sport tevékenységére ” szövegrész, mivel ez felöleli az elmúlt időszak összes problémáját.

Felügyelő Bizottság