Az IDPA szakág szakágvezetője a versenyrendezési költségek kompenzációjára,
                           Versenyrendezési Támogatási Pályázatot
ír ki, a szakági költségvetés terhére, 450.00 Ft-os támogatási keretösszegig.
A pályázat célja: az elmúlt évek lőtér bérleti és pálya építési elemeinek költség növekedését szeretné a Szakág  lehetőségeihez mérten támogatni. Elvárás, hogy  a pályázó egyesületek
a kifizetésre kerülő összegekből az igényesebb versenyek megrendezéséhéhez szükséges személyi ( pályaépítés, bírók) és tárgyi ( pályaépítési elemek, lőtér bérlet) költségeit fedezzék.
Pályázati feltételek:
– pályázhat minden olyan MDLSZ tagegyesület, mint  IDPA versenyrendező aki min. Tier 1-es hazai minősítő versenyt rendez.
– a  Match Director nem lehet az adott versenyt szervező egyesület tagja, akkor sem ha CSO!
– a támogatás utófinanszírozott, amelyet a versenyrendező, a leadott eredményjegyzékben szereplő MDLSZ tagok után kaphat 1000Ft/MDLSZ tag összegben.
– a pályázatot a szakágvezetőnek kell benyújtani a verseny kiírással azonos tartalommal, amelyből a fenti kitételek teljesülése is kiderül.
– a pályázat 2020.06.02-től elérhető a támogatási keret kimerüléséig
                         Üdvözlettel: Póka Tibor
                                           IDPA szakágvezető