Felügyelő Bizottság jelentése az éves rendes közgyűlés számára