ELNÖKSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

az MDLSZ 2017. május 14-i közgyűléséről

Mint ismeretes, az MDLSZ 2017. évi közgyűlését május 14-re hívtuk össze kettős céllal: Egyrészt úgy is, mint éves rendes közgyűlést (ami a Szövetség folyamatos működésének egyik, törvényi alapfeltétele), másrészt takarékossági megfontolásból, tisztújító közgyűlés jelleggel, hogy ne kelljen decemberben ismét, egy plusz közgyűlést tartani, sok költséggel, sok szavazó szabad idejét újból elrabolni.

 

Az MDLSZ történetében ekkora érdeklődés közgyűlést még soha nem kísért. A tagság érezte, hogy nagy a tét, így a szavazattal rendelkező megjelentek száma 134 lett. A regisztráció a megjelentek magas száma miatt elhúzódott, viszont hosszú évek óta első ízben fordult elő, hogy már az eredeti időpontra kiírt közgyűlés is határozatképes lett.

Sajnálatos módon a jelenlegi elnökség kihívói – bírói nyelven szólva – sportszerűtlen magatartást tanúsítottak, amikor a közgyűlés által szabályosan megszavazott napirendet utólag – a levezető elnök jogkörét magukhoz ragadva – akarták megváltoztatni. Ebből végül szavazás lett és a „javaslatukat” a szavazattal rendelkező jelenlévők leszavazták.

Ezen „erőszakos” színjáték után a közgyűlés az eredeti napirend szerint folytatta munkáját és sor került az éves szakmai beszámoló, a pénzügyi beszámoló, a közhasznúsági jelentés, illetve a Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalására. E dokumentumokat a közgyűlés vitát követően elfogadta.

Hatalmas vita kísérte a 2017. évi pénzügyi terv elfogadását, melyben – véletlenül és sajnálatos módon –  egy számszaki hiba maradt. Ez az összeadási hiba – melyre a közgyűlésen jelenlévők hívták fel a figyelmet – a tervben az eredményt rontotta, tehát kijavítását követően a pénzügy terv számai javultak. A tévedésért az Elnökség már ott a helyszínen is elnézést kért, a hiba kijavítása ott azonnal megtörtént és így a közgyűlés a pénzügyi  tervet elfogadta.

Ezt követően került sor az elnökség megválasztására, mely során a jelenlévők először az MDLSZ elnökének személyére szavaztak. Négy személy kapott jelölést, akik közül Matuska Pál jelenlegi alelnök már az első szavazás során a legtöbb szavazatot kapta, majd a második körben megszerezte az abszolút többséget. Ezzel egyértelműen maga mögé utasította legfőbb kihívóját, Szalai Lászlót. A jelenlegi elnök, Krizsán Károly 16 szavazatot kapott, a negyedik jelölt, Glicza Csaba pedig 5 szavazattal vigasztalódhatott.

A közgyűlést eddig a pillanatig sem mindig a korrekt és tárgyszerű vita jellemezte, de az új elnök megválasztásától egyértelműen uralkodóvá vált az elvtelen és öncélú obstrukció. Mivel a jelenlegi Elnökség kihívóinak elképzelése és szándéka nem esett egybe a többség akaratával, ezért csoportosan elhagyták a termet. Szándékuk nyilvánvalóan az volt hogy a közgyűlést határozatképtelenné tegyék, ami sikerült is nekik. Sportszerűtlen lépésükkel megakadályozták a további munkát, ezért az elnökség közgyűlést berekesztette.

A kialakult, példa nélkül álló helyzetet jogi szakértő által elemezve, egyértelműen megállapítható, hogy a közgyűlés a 2016-os szakmai beszámolót, a pénzügyi és közhasznúsági beszámolót, valamint a 2017. évi pénzügyi tervet elfogadta, illetve az alapszabállyal összhangban megválasztásra került az MDLSZ új elnöke is.

 Matuska Pál úgy döntött, mivel a tisztségviselők megválasztása 5 évre szól és az a kívánatos, hogy minden tisztségviselő megbízatása azonos időponttal kezdődjön   és fejeződjön be, a kialakult helyzet alapján nem ad elfogadó nyilatkozatot az elnöki tisztségre, így nem lesz kezdeményezve elnökként való nyilvántartásba vétele, hanem az őszi tisztújító közgyűlésen kerüljön sor minden tisztségviselő – közte az elnök – megválasztására is.

Fontos leszögezni, hogy a Szövetség ebben az esetben nem maradt döntésképes vezetés nélkül, hiszen a jelenlegi elnökség (Krizsán Károly elnök, Matuska Pál alelnök, Regényi Kund, Lőw Szabolcs és Dancsó Tibor elnökségi tagok), 2017 december 09-ig érvényes megbízatással rendelkeznek. A jelenlegi elnökség ezen megbízás birtokában, tovább folytatja a munkáját. Folytatásként, decemberben – rendkívüli közgyűlés jelleggel – sor kerül majd egy tisztújító közgyűlésre, melynek pontos időpontja, napirendje a későbbiekben kerül meghatározásra.

Összefoglalva elmondható, hogy a kihívók a tudatos obstrukciójukkal és sportszerűtlen magatartásukkal ugyan el tudták érni, hogy a közgyűlés határozatképtelenné váljon (és majd újabb közgyűlés kiírására legyen szükség), azonban a szövetség életét a többség akaratával megegyezően nem tudták megbénítani.

Az Elnökség köszönetet mond valamennyi sporttársunknak, aki részt vett a közgyűlésen, és jelenlétével, észrevételeivel hozzájárult annak működéséhez.

Köszönettel:  Az Elnökség