Kedves Sporttársaink!

Nagy tisztelettel és hálával köszönjük a mai rendkívüli közgyűlésünkön megjelent társaink áldozatát, hiszen egy igen meleg és értékes nyári vasárnapot – vagyis értékes szabad idejüket – áldoztak fel azok, akik mandátumaikat regisztrálták, és meg is jelentek a közgyűlésen.

Örömmel jelentjük, hogy a szövetség történetében még soha nem volt olyan, hogy az első közgyűlés határozatképes lett volna, megspórolva ezzel a megismételt közgyűlés következő fordulóját, ez azonban a mai napon megtörtént. A szövetség történetének 21 éve alatt olyan sem volt még, hogy a szavazásra jogosultak 84,4%-a jelen lett volna akármilyen, akár első, akár megismételt közgyűlésen. Ez is megtörtént ma, ugyanis a 96 alapszabály szerint előregisztrált, és így a mai napon szavazati joggal rendelkező mandátumból 81 mandátum jelen volt!

Ezért tehát ismételt köszönet minden megjelent küldöttünknek!
A közgyűlés kulturáltan és szabályszerűen zajlott. A fő napirendi pontok az elnök, illetve elnökségi tagok választása volt.

A mai naptól 5 évre, azaz 2025.08.02-ig a szövetség elnöke Dr. Fábián Lajos, aki megválasztásával egyidőben lemondott alelnöki tisztségéről, két új elnökségi tagja pedig Kovács Lajos Tibor, és Dr. Eördögh Attila. Dr. Regényi Kund és Varjú János elnökségi tagok mandátuma eredeti megválasztásuktól – 2017-től, ill. 2018-tól – 5 évig, vagyis még néhány évig érvényes. A választások után, az alapszabályban rögzített módon, az új összetételű elnökség még a közgyűlés zárása előtt megválasztotta tagjai közül az új alelnököt, Varjú János személyében.

Az új elnök, illetve az új összetételű elnökség elkötelezett a Béke, Rend, és Haladás hármas elvrendszere és gondolata mellett, és ennek jegyében kezdi meg működését. A jelen pillanatban mást, és máshogyan akarókat is szeretnénk bevonni a közös gondolkodásba, szélesítve a szövetség érdekében tenni akarók körét, és még szélesebb bázisra építve munkánkat. A nyári szabadságok végeztével hamarosan összeülünk, átgondoljuk prioritásainkat, a feladatok egymás közötti leosztását, és elkezdjük az érdemi munkát.

Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos
elnök

Letölthető……