Kedves Sporttársaink!

Az Alapszabály által előírt módon beérkezett mandátumok ellenőrzését a Főtitkár úr elvégezte.

Jelen hírlevelünkhöz csatolva megosztjuk a 2020. évi rendes éves közgyűlésünkön szavazati joggal rendelkező tagegyesületek listáját, feltüntetve az egyes küldött sporttársak versenyengedély számait is.
Személyes adatokat, pl. neveket, email címeket nem oszthatunk meg, de a csatolt lista segítségével mindenki beazonosíthatja saját magát, illetve versenyengedély számok alapján saját egyesületének meghatalmazott képviselőit.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a 274 teljes elérhető mandátumszámból mindösszesen 78 közgyűlési küldött regisztrációja történt meg, így maximálisan ennyi tanácskozási és szavazati joggal rendelkező küldött vehet részt a közgyűlésen. Alapszabály szerint már nincs lehetőség
újabb regisztrációra.

Ha valahol elírás, vagy adminisztratív hiba fordult volna elő, azt kérjük, jelezzétek a főtitkár úrnak.

Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos
alelnök

Hírlevél és Melléklet: Mandátum táblázat egyesületi bontásban