Kedves Sporttársaink!

Közeledik éves rendes közgyűlésünk, melynek ideje 2020.03.22. vasárnap (illetve határozatképtelenség esetén 2020.03.29. vasárnap). A meghívó az Alapszabály 15.§ (3) bekezdés szerinti határidőben, azaz 2020.02.21-ig ki fog kerülni a honlapra.

Elkészült a tagegyesületi mandátumok számának vizsgálata, így a mandátumok kérdésével nem várunk a meghívó kiküldésének napjáig, több időt hagyva a tagegyesületi vezetőknek az előkészítésre. Jelen hírlevelünkhöz csatoljuk a 2020. évi rendes éves közgyűlésen érvényes tagegyesületi mandátumszámok listáját. Ezek alapján 142 tagegyesület vehet részt a 2020-as közgyűlésünkön, összesen 1’812 elmúlt évben minősítést szerzett sportolói létszám alapján, 274 mandátummal.

Kérjük a tagegyesületi vezetőket, hogy az Alapszabály 17.§ (1)-(3) bekezdés alapján adják meg egyrészt saját részvételi szándékukat, másrészt ha nem személyesen vesznek részt, illetve többletképviseleti joguk van a minősített versenyzőik száma alapján, akkor az egyesület törvényes képviselője által jegyzett, két tanúval aláíratott, ún. teljes bizonyító erejű magánokiratban a küldötteik adatait külön-külön minden egyes küldöttre vonatkozóan.

Közgyűlésen küldött csak az adott egyesület versenyengedéllyel és múlt évben érvényes minősítéssel rendelkező, igazolt versenyzője lehet. (Alapszabály 17.§. (4)

Csak az vehet részt érvényes szavazati joggal a közgyűlésen, aki az Alapszabály szerint legalább 15 nappal előtte jelezte szándékát, illetve ha meghatalmazott, akkor beérkezett az Alapszabály szerinti meghatalmazása, és ő maga megfelel az Alapszabály kritériumainak.

Nagyon fontos, hogy

1)     a küldöttek email címeit is adjátok meg a meghatalmazással együtt, mert minden közgyűlés elé kerülő anyagot elektronikus úton fogunk a szavazati joggal rendelkező küldötteink részére kiküldeni, segítve az előzetes felkészülésüket és a közgyűlés gördülékeny lebonyolítását, továbbá

2)     NE az egri postafiók címre küldjétek a dokumentumokat, hanem a szövetség jelenlegi budapesti székhely címére, ugyanis így kapjuk  meg leggyorsabban. (Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, 1138 Budapest, Népfürdő utca 22., B torony 15. emelet)

LetöltésHírlevél 44. szám – Közgyűlési mandátumok

Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre.

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel,

Dr. Fábián Lajos
alelnök