Budapest, 2010. május 12.
                                                                           Ikt. sz.: 47/2010. OSH
Az Országos Sportegészségügyi Hálózat
valamennyi megyei sportfőorvosa
részére

Tisztelt Főorvos Asszony / Úr !

Amint az Ön előtt is ismert, 2010. márciusában megjelent a 9/2010. (III. 18.) EüM. rendelet, mely a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztó fegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI. 15.) NM rendeletet módosította. Ennek hatályba lépése 2010. 04. 02. volt.

Az elmúlt egy hónap során felmerült problémák megoldásához igyekszünk segítséget nyújtani az alábbiakban.

A II. alkalmassági csoportban pszichológiai vizsgálat a fegyvert saját tulajdonában tartani szándékozó sportolók előzetes vizsgálata során kötelező. A saját fegyverrel nem rendelkező sportolónak csak a sportorvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie a vonatkozó jogszabályokban előírt gyakorisággal.
Az időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálat során pszichológiai alkalmassági vizsgálatra kell beutalni a sportolót, amennyiben:

a/    pszichiátriai kivizsgálás vagy kezelés alatt áll,
b/    neurológiai kivizsgálás vagy kezelés alatt áll,
c/    központi idegrendszere sérült.

Az időszakos alkalmassági vizsgálatnak nem része a pszichológiai vizsgálat, kivéve, ha a sportoló klubtagságának a kezdete 3 éven belül van.

Soron kívüli pszichológiai vizsgálatra kell küldeni a sportolót, ha erre az orvosi alkalmasságot vizsgáló orvos alapos indokot lát. Az orvosi alkalmassági vizsgálatot a pszichológiai alkalmassági vizsgálat előtt kell elvégezni. Pszichológiai alkalmassági vizsgálatra a vizsgálatra jelentkezőt az orvosi alkalmasságot vizsgáló szerv utalja be.

A rendelet 8. § (4) bekezdése szerint a II. alkalmassági csoportba sorolt sportolók I. fokú pszichológiai alkalmassági vizsgálatának elvégzésére klinikai szakpszichológusi, illetve sport szakpszichológusi végzettséggel rendelkező egészségügyi szakemberek jogosultak.

Országosan tervezett a sport szakpszichológusi hálózat regionális szervezetének kialakítása. Ennek megvalósulásáig a vizsgálatokat klinikai szakpszichológusok és az Országos Munkahigiénés- és Foglalkozás-egészségügyi Intézet által kijelölt I. fokú fegyver-alkalmassági pszichológiai szaklaboratóriumok végezhetik. Ez utóbbiak listája a mellékletben szerepel, illetve letölthető az OMFI honlapjáról (www.omfi.hu / Szakmai tájékoztatás menüpont alatt).

A pszichológiai vizsgálatok díjtételeit a 336/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet rögzíti, mely I. fokon 6.550.- Ft-, II. fokon 10.900.- Ft összeget határoz meg.

Kérem a Tisztelt kollégákat, hogy a fentiekről szíveskedjenek tájékoztatni az ellátási területükön dolgozó sportszakorvos kollégákat.

Szíves visszajelzésüket várom a levélben foglaltak tudomásul vételéről.

Megköszönve együttműködésüket,

tisztelettel:

Dr. Elek Attila
orvosigazgató