Az MDLSZ Elnökségének 2019.02.13./01 számú határozata

Szövetségünk nyilvántartásában 33 (harminchárom) olyan tagegyesület szerepel, amely egyesületek vagylagosan, vagy többszörösen hosszabb ideje nem tettek eleget az alábbi kötelezettségeiknek.

Az adott egyesületekkel a kapcsolatfelvétel többszöri próbálkozás után is sikertelen maradt, megkereséseinkre válasz nem érkezett, minősített versenyzővel nem rendelkeznek, versenyengedélyt nem váltottak ki, versenyrendszerünkben évek óta nem vesznek részt, digitális rendszerünkbe nem regisztrálták magukat, továbbá tagdíjukat hosszabb ideje nem rendezték.

Ezért az Elnökség, digitális úton történő szavazás formájában, 5 igen szavazattal, az alábbi egyhangú határozatot hozta:

Az Alapszabály 10.§ (7) bekezdésben adott, a Ptk 3:69.§ rendelkezésein nyugvó felhatalmazás alapján az alábbi tagegyesületek tagsági jogviszonyát, 30 napos felmondási idővel az Elnökség felmondja.

Az Elnökség felkéri a főtitkárt, hogy erről az érintett egyesületeket a nyilvántartásunkban szereplő címükre kiküldött tértivevényes ajánlott levélben is értesítse, mely levelek legkésőbbi kiküldési határideje 2019.02.15. péntek.

Az érintett egyesületek listája csatolva.

Az MDLSZ Elnökségének 2019.02.13./01 számú határozata letölthető: LETÖLTÉS