2019.11.28./01. számú Elnökségi határozat
Az Alapszabály 7.§ (4) pontja szerint: “A szövetség számára fizetendő díjakat az elnökség díjszabályzatban állapítja meg. Az elnökség a következő évre vonatkozó díjszabályzatot köteles minden év november 30. napjáig elfogadni és december 15. napjáig közzétenni.”
Fent idézett kötelezettsége szerint a 2019.11.25-i elnökségi ülésen történt megállapodás alapján az Elnökség 5 egyhangú IGEN szavazattal, digitális szavazás útján elfogadta a szövetség 2020 évre érvényes díjtábláját, az alábbiak szerint (díjtábla itt érhető el).