Az Elnökség 5 tagja, elektronikus szavazás formájában, új tagok felvételével kapcsolatos adminisztratív követelmények, dokumentumok, valamint a tagfelvételi folyamat pontosítása kapcsán, a következő egyhangú határozatot hozza:

– Felkérjük Tabódy Zoltánt a jelenleg használt tagfelvételi kérelem nyomtatvány áttekintésére és pontosítására. A módosított formulának tükröznie kell a hamarosan induló digitális rendszerünk követelményeit, továbbá rákerül egy büntetőjogi figyelmeztetés az egyesület képviselőjének adatközlésére és az adatok pontosságára vonatkozóan.

Félreértések elkerülés céljából – a mai naptól – a tagfelvételüket kérő egyesületektől a következő anyagokat és adatokat kell bekérnie a főtitkárnak:

– Belépési nyilatkozat, az egyesület/vállalkozás vezetőjének aláírás minta/címpéldány szerinti aláírásával. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy az egyesület/vállalkozás tagjai magukra nézve kötelező érvénnyel elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek tartják a MDLSZ alapszabályát, működési rendjét, és egyéb szabályzatait.

– Aláírás minta/aláírási címpéldány

– Az egyesület alapszabályának egy példánya, 30 napnál nem régebbi bejegyző végzés VAGY bírósági kivonat

– 30 napnál nem régebbi NAV igazolás adó és köztartozás mentességről

– Az egyesület/vállalkozás elérhetőségei, e-mail címe, regisztrációs száma, honlapja, adószáma, bankszámlaszáma, megye név

– Az egyesület/vállalkozás tisztségviselőinek elérhetőségei, e-mail címei. (elnök és kapcsolattartó telefonszáma, email címe, és postai levelezési címe, stb.)

Felkérjük a Főtitkár urat, hogy a jövőben csak olyan egyesület tagfelvételét javasolja az Elnökségnek, amely egyesület – tagfelvételi kérelemben beküldött – adatait egyeztette a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő adatokkal, és előzetesen rendben találta azokat. Az Elnökség elé terjesztett, főtitkár által jegyzett tagfelvételi javaslatnak mellékletként tartalmazni kell a Bíróság alábbi linken található adatbázisából letöltött, tagfelvételét kérő egyesület adatait tartalmazó adattáblát. Link: https://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses