Az MDLSZ Elnökségéhez olyan ismeretek jutottak el, melyek szerint egyes tagszervezeteink – akik eddig is sűrűn éltek vélemény-nyilvánítási jogukkal – azt tervezik, hogy az általuk észlelni vélt állítólagos törvénytelenségek miatt "a Szövetséget feljelentik  az Ügyészségen". Ehhez természetesen joguk van, mely jogukat az Elnökség a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartja.
 
Tagszervezeteinknek, klubvezetőinknek, sportlövőinknek szintén joga van megismerni a mi véleményünket, mely az alábbiak szerint foglalható össze.
 
– Az Elnökség soha nem gondolta, hogy tévedhetetlen és tökéletesen dolgozik. Nyilvánvalóan arra törekszik, hogy a lehető leghatékonyabban képviselje a sport és a sportolók érdekeit. Törekszik arra, hogy ne hibázzon. (Ennek egyik jele, hogy Magyarország egyik legjobb jogászát alkalmazza.) Amennyiben legjobb igyekezete ellenére mégis hiba történik, úgy mindig korrigálta az esetleges tévedéseket. Ezen a gyakorlaton a jövőben sem kíván változtatni.
 
– Az Elnökség tagjai munkájukat társadalmi megbízásként, mindennemű költségtérítésről lemondva látják el. Döntései teljesen transzparensek, azokat a tagság megismerheti. Tisztségét minden egyes elnökségi tag szolgálatként fogja fel. Kézenfekvő az a gondolat, miszerint tagságukról lemondott korábbi elnökségi tagjaink úgy érezték, hogy a ráfordítás és a – nem anyagi természetű – visszajelzés (illetve, ehelyett az áskálódás, a furkálódás, a nemtelen, alattomos támadások) nem állnak arányban egymással, és ennek megfelelően hozták meg döntésüket.
 
– Az Elnökség törekszik arra, hogy a Szövetségért végzett munka elismerésre kerüljön. Így elismerte azok érdemeit is, akik most vélhetően a támadások mögött állnak, sőt, latba vetette befolyását annak érdekében, hogy ezek a személyek nemzetközi bírói minősítésüket megtarthassák.
 
– Az elnökség úgy látja, hogy 2012 decembere óta a szövetség felfelé ívelő pályán halad. Növekszik a tagszervezetek száma, növekszik a versenyzők száma, növekszik a bírók száma, növekszik a versenyek száma. Ez betudható a versenyrendezési hozzájárulás csökkentésének. A licenszdíj mérsékelt emelésével elértük, hogy a szövetség anyagi helyzete stabil maradt. Világversenyek rendezési jogát nyerte el az ország, melyben nagy szerepe volt az elnök, és néhány sportoló befolyásának és nem kicsi anyagi áldozatvállalásának. Érdemes kihangsúlyozni, hogy mindebből a szövetségnek mérhető és kimutatható anyagi haszna származott, szemben a korábbi világverseny jelentős ráfizetésével. Mindezen számok és megállapodások – az összes többihez hasonlóan – megismerhetők.
 
– A versenybírók képzése, felkészítése megújult, hosszabbá, egyben jól átláthatóvá vált. Mindenki eldönthette, hogy akar-e bíró lenni, és teljesíti az ehhez szükséges követelményeket, vagy más módon kíván részt venni a sportban, netán tenni a sportért. Jól látható, hogy a követelmények teljesíthetők, tehát nem azokban van a hiba. Már most elmondható, hogy újabb jelentkezők várnak arra, hogy bírók lehessenek.
 
– Az Elnökség ezt a felfelé vezető utat kívánja járni az MDLSZ tagszervezeteivel és sportolóival közösen. Ebben minden segítséget és támogatást – ideértve a megalapozott bírálatot is – kér és örömmel fogad. Az Elnökség az említett cél érdekében nem fél a döntések meghozatalától és a konfliktusoktól. Az Elnökség és annak tagjai mindeközben keresik a vitát és a párbeszédet a közös ügy sikere érdekében. Az Elnökség úgy gondolja, hogy az alternatívák világosak, és minden sportoló képes felelős döntése meghozatalára mindannyiunk érdekében.
 
Köszönjük, hogy megismerted álláspontunkat. Várjuk és kérjük visszajelzésed.
 
Sikeres lövészetet, eredményes versenyzést kívánva:
 
          Az MDLSZ Elnöksége