Az Elnökség megtárgyalta az Action Air / Airsoft szakágban folyamatosan fennálló feszültségek, és az elnökséghez folyamatosan befutó, a szakág működésére vonatkozó panaszok és belső konfliktusok ügyét és Szalai László, valamint Dr. Fábián Lajos ellenszavazata mellett, Lőw Szabolcs, Rábaközi Erika és Dr. Regényi Kund szavazatával, azaz 3:2 arányban úgy döntött, hogy az Action Air / Airsoft szakág önállósága – további intézkedésig – megszűnik és a szakág az IPSC szakág keretein belül működik tovább.