Az elnökség digitális úton, 5 IGEN szavazattal a következő egyhangú határozatot hozta:

A társszövetséggel (és releváns hatóságokkal) hónapok óta folyó háttér egyeztetések eredményeképpen az MSSZ vezetéséhez hasonlóan az MDLSZ vezetése is megvizsgálta szakágaink lövész sportágait és megállapította, hogy egyetlen sportágunk egyetlen versenyszámában sem használható eredményesen .50-es (12,7 mm) kaliberű rövid, és huzagolt csövű hosszú golyós lőfegyver. Ilyen kaliberű lőfegyverek – a jelenlegi sportági rendszerben – sportolási célra nem alkalmasak, ezért a mai naptól a szövetség nem ad ki támogatást ilyen lőfegyverek beszerzéséhez.

A 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet 23. § (1) bek. úgy rendelkezik, hogy “sportlövészetre lőfegyver tartása annak a sportolónak engedélyezhető, aki sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett sportegyesületnél (a továbbiakban: sportegyesület) leigazolt, az országos sportági szakszövetség által kiadott, érvényes versenyengedéllyel rendelkező minősített sportlövő és rendszeres sporttevékenysége alapján a saját tulajdonú lőfegyver tartását az országos sportági szakszövetség javasolja.”

A jogszabály ezzel a sportági szakszövetség kizárólagos döntési körébe utalja a kérdés eldöntését, és annak megítélését, hogy egy adott lőfegyver alkalmas-e az adott célra, illetve, hogy az adott sportoló, a rendszeres sporttevékenysége alapján valóban tarthassa saját jogán az adott lőfegyvert. Az elnökség ezen felhatalmazás alapján hozta meg döntését, melyről a társszövetséget és az ORFK Igazgatásrendészetet is értesíti.

A döntésnek visszamenőleges hatálya nincs.
Letölthető…….

Az MDLSZ Elnöksége