Bemutatkozás

Az 1999-ben alakult Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség – mint országos sportági szakszövetség – az utóbbi években örvendetesen gyorsuló növekedésnek indult. 2022.07. hónap közepén már 168 tagegyesületünk van, versenyengedéllyel rendelkező sportolóink száma meghaladja az 8100 főt, akik közül több, mint 2’600 versenyzőnk a jogszabályok által előírt minősítést is megszerezte.

Az MDLSZ a jelenleg működő hat szakágában a lövészsport igen széles spektrumát átfogva, évente több, mint 350 (háromszázötven!) lebonyolított versenyével, számos nemzetközi versenyen való részvétellel, illetve azok itthoni szervezésével jelenleg már az ország egyik legnagyobb sportági szakszövetsége.

Szövetségünk több világszövetség, az IPSC, https://www.ipsc.org/, IDPA, https://www.idpa.com/, IMSSU, https://www.imssu.org/, Steel Challenge, https://scsa.org/ valamint az IPRF https://www.precisionrifle.org/, hazai képviseleteként szervez versenyeket.

Egyes szakágaink tömegsport igényeket is kielégítenek, mint pl. a hazai versenyszámokból álló gyorspont lövészet, sziluett lövészet, míg mások, mint pl. az IPSC, IDPA, különösen a Gyorskombinált szakág vagy az egyre növekvő népszerűségnek örvendő nagykaliberű precíziós, nagytávolságú lövészet, az IPRF már egyfajta átmenetet képeznek a sport és a hivatásos állományú lövészet gyakorlása irányában.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség rendszeresen szervez több helyszínből álló, komplex, összehangolt, egész országot lefedő rendezvényeket, családi napokat, amelyek érdemben támogatják a kormányzat törekvéseit a fiatal generáció orientációja, szabad idejének hasznos eltöltése, hazafias nevelése, végső soron az ország önvédelmi képességeinek javítása és fenntartása érdekében. Szövetségünk tagja a Honvédelmi Sportszövetségnek (http://honvedelmisport.hu), a Nemzeti Versenysport Szövetségnek (http://www.nvesz.hu), és a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetségének (http://www.mttosz.hu).

Több Világ-, és Európa-bajnokságot rendeztünk sikerrel az elmúlt években, és szövetségünk lesz a házigazdája a Covid miatt 2021-ben elhalasztott, így 2023-ban megrendezésre kerülő Sziluett Európabajnokságnak (IMSSU), továbbá dolgozunk a Steel Challenge Central European Open nemzetközi versenysorozat indításán, újabb nagy nemzetközi IPSC verseny, és IPRF világkupa forduló Magyarországra hozatalán.

2020-tól a dinamikus lövészsport edzőképzés – aminek teljes curriculumát sporttársaink dolgozták ki – egyetemi tantárgy a Testnevelési Egyetemen, és további felsőoktatási intézmények dolgoznak a tantárgy integrációján.

Szövetségünk a kevesek közül az egyik, ha nem az egyetlen országos szakszövetség, ahol a teljes sportolói ügyintézést, ide értve a nagy biztonsági igényű lőfegyverekkel kapcsolatos adminisztrációt és ügyintézést teljesen digitális csatornákra tereltük. Komplex digitális szövetség irányítási rendszerünk az utóbbi 3 év munkájának eredménye, amit a változó igények alapján folyamatosan fejlesztünk.

Működésünk összhangban áll Magyarország Alaptörvénye XXXI. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal, illetve a 2016. évi CXXXII. törvény a Honvédelmi Sportszövetségről szellemével. A társadalom honvédelem ügye iránt fogékony tagjai számára, rendszeres testedzésen, rendszeresen gyakorolt sporttevékenységen, és elméleti képzésen keresztül olyan hasznos szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítunk, mely a szellemi és fizikai egészség megőrzésén túlmenően, össztársadalmi szempontból is hasznos tudás és ismeretek birtokába juttatja a tagokat és érdeklődőket.

Elsődleges célunk a lövészsport minden ágának népszerűsítése és gyakorlása, versenyek szervezése és lebonyolítása, az utánpótlásképzésben és nevelésben való aktív részvétel a nem olimpiai lövész sportágakban, de nyitottak vagyunk a technikai és egyéb tömegsportok irányában is. Tevékenységünkkel olyan űrt töltünk be, melyet egyetlen más szövetség vagy szervezet sem tesz, ezzel hozzájárulva egy egészségesebb, és a haza védelmére is felkészültebb ifjúság és társadalom alakításához. További részletekért kérjük látogasson el szakági aloldalainkra.

Eredményes és biztonságos sportolást kívánva,

Az MDLSZ Elnöksége nevében,

Dr. Fábián Lajos Károly
elnök

HÍREK

Meghatalmazás a 2023.évi MDLSZ közgyűléshez

Tisztelt Sporttársak, Mellékelem az MDLSZ 2023. évi közgyűléséhez szükséges, a klubok által delegált küldöttek részére kitöltendő meghatalmazás megnevezésű iratot, mely elérhető mind pdf, mind pedig World formátumban. Az irat World formátuma szövegszerkesztővel kitölthető, az irat…

Elnökségi Hírlevél – 109. szám – 2023.02.02.

Elnökségi Hírlevél – 109. szám – 2023.02.02. Kedves Sporttársaim! Az elnökség már tavaly kitűzte a 2023. évi rendes közgyűlés időpontját, amit a honlapon is közzétettünk. Ld. itt: https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2022/12/2022.11.30.-Elnoksegi-ules-emlekezteto.pdf A rendes közgyűlést 2023.03.18. szombatra, az esetleg…

Az MDLSZ Elnökségének 2023.01.25/02 sz. határozata

Az MDLSZ Elnökségének 2023.01.25/02 sz. határozata Az elnökség négy tagja egyhangú döntéssel elfogadta, hogy a USPSA díjak megfizetésének kompenzációja okán a LUDOVIKA Sportegyesület 40.000, -Ft összegű egyesületi támogatásban részesül. Az Elnökség felkéri a főtitkárt, hogy…

VERSENYEK