Tisztelt Sporttársak,

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet, az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt szövetségünknek más jogi személyekhez hasonlóan a Polgári törvénykönyv rendelkezéseit, illetve a jogi személyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket (így a civil törvényt, a sporttörvényt és ezek végrehajtási rendeleteit is) a Kormányrendeletben meghatározott rendelkezésekkel kell  alkalmazni.

A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében szövetségünk közgyűlésének ülése nem tartható meg olyan módon, hogy az a küldöttek személyes részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került.

A Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése szerint jelen helyzetben egyetlen szervezetnek sem kell biztosítania a nyilvánosságot, azaz a döntéseinek meghozatalánál ezen kritériumnak nem kell megfelelni.

A szövetség alapszabálya az ülés tartása nélküli határozathozatalt nem is zárja ki, ezért a Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése értelmében határozathozatalára az elnökség kezdeményezésére ülés tartása nélkül kerülhet sor.

A Kormányrendelet 4. § (4) bekezdése értelmében az elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy a tagszervezetek és küldötteik a döntéshozatallal összefüggő tájékoztatást és okiratokat megkapják, valamint, hogy a meghozott döntésekről tájékoztatást kapjanak.

Jelen tájékoztatónkban közzétesszük a tervezett napirendet, tájékoztatjuk a tagságot a tervezett lépésekről, azonban a szavazásra vonatkozó felhívást, a napirendi pontokhoz tartozó részletes beszámolókat, a mérleget a közhasznúsági melléklettel, a költségvetést, az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, a határozati javaslatokat, a szavazás rendjéről szóló tájékoztatót, és a szavazólapot az 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet 4.§ (1) bek. ca) pontja alapján – a mandátumok alapszabály szerinti előregisztrációját és hitelesítését követően, de – legalább 15 nappal a szavazatok beküldési határideje előtt küldjük meg a mandátummal rendelkező küldöttek számára, így biztosítva a Kormányrendelet által előírt legalább 15 napot döntésük meghozatalára.

Letölthető………

Napirend

  • Elnökségi beszámoló
  • A Felügyelőbizottság beszámolója
  • A Szövetség pénzügyi beszámolója (mérlege), valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása
  • 2021-as szövetségi költségvetés ismertetése, és elfogadása
  • Elnök személyi adatainak javítása és rögzítése az Alapszabályban, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály elfogadása, a 2020.08.02-i rendkívüli közgyűlés döntése értelmében

Budapest, 2021.02.08.

Az MDLSZ Elnöksége nevében

Dr. Fábián Lajos Károly – elnök