Tisztelt Sporttársak,

A   GEMINI TEAM LE  szervezésében az alábbi helyen és időben a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség által kijelölt Versenybírói Bizottság előtt STEEL CHELLENGE szakági Versenybírói, illetve Lövészetvezetői képzési tanfolyam és vizsga kerül megrendezésre.

A képzésen más MDLSZ szakág versenybírói vagy lövészetvezetői képzés nem lesz tartva.

A képzésre a jelentkezés alapfeltétele a kombinált hatósági fegyverismereti vizsga megléte, az irat bemutatása.  Az a személy, aki az oktatás megkezdése előtt a szükséges irat másolatát nem adja át a szervező részére az nem vehet részt a képzésen. Utólagos iratbeküldésre nincs lehetőség

 • Tanfolyam és vizsga időpontja: 2023.04.29  08.00.  óra
 • Tanfolyam és a vizsga helyszíne: Gemini Lőtér Gyál Patak utca 1
 • A tanfolyam szervezésének és a vizsgának a díja: 13.000.,-Ft/fő
 • Szövetségi díj: 5.000.- Ft/fő – szervező szedi be és fizeti meg az MDLSZ felé.
 • Szervezői díj: 8.000. -Ft
 • Jelentkezés: info@geminiloter.hu

A tanfolyam részvételi díját a jelentkezés beadása és a szervező írásbeli visszaigazolása után (a megfelelő fizetési módot alá kell húzni) a szervező bankszámlájára kell teljesíteni / a részvételi díjat a helyszínen készpénzben kell kiegyenlíteni. A jelentkezés a pénzügyi teljesítéssel válik befejezetté, számlát a szervező állítja ki a tanfolyamon résztvevők részére az általuk megküldött jelentkezésben rögzített adatok alapján.

Banki utalás esetén a megjegyzés rovatba írja be a nevét és szakági megnevezését : STEEL CHELLENGE Versenybírói és Lövészetvezetői képzés dátumát 2023.04.29.

 • Szervező: Gemini Team Le
 • Szervező bankszámlaszáma: 11742283-21093951
 • Szervező kontakt személy: Radics László
 • Szervező telefonos elérhetősége: 06709341945
 • Szervező e-mail címe: info@geminiloter.hu
 • A képzésben részvevő maximális létszám: 20 fő
 • Jelentkezési és iratbeküldési határidő:2023.04.20.

A tanfolyam tartalma és folyamata

Lövészetvezetői oktatás és vizsga
Versenybírói oktatás és vizsga

Jelentkezéssel kapcsolatos információk

Az MDLSZ Elnökségének 2022.09.27./01. számú határozata

Az elnökség digitális szavazás útján – 5 igen szavazattal – az alábbi egyhangú határozatot hozta:

Az Elnökség a versenybírói képzések színvonalának emelése, valamint leendő új bíróink biztonságos működése érdekében, a szakágak által szervezett bírói képzések anyagába kötelező jelleggel beépíti a lövészetvezetői vizsga anyagát is. Jelen határozat napjától – Hegyi Gyula sporttárs, aki a lövészetvezető képzésekért felelős szövetségi versenybírói bizottságunk elnöke – a bírói képzéseket és vizsgáztatásokat bonyolító, a szövetség vezetése által eseti alapon kijelölésre kerülő versenybírói bizottságnak is állandó tagjává válik. A pusztán lövészetvezető képzésben betöltött állandó bizottsági elnök szerepe változatlan, jelen határozat a lövészetvezető képzéseket nem érinti.

Versenybírói képzések mindig az érintett szakágvezető írásos javaslatára, az érvényben lévő nemzetközi és/vagy hazai szabálykönyvek alapján, az előzetesen jóváhagyott tananyag segítségével történhetnek úgy, hogy Hegyi Gyula sporttárs minden ilyen képzés előtt 20 db, véletlenszerűen kiválasztott lövészetvezetői tesztkérdést helyez el az írásbeli bírói vizsga anyagában.

A versenybírói képzéseket a szakágvezető írásos javaslata alapján a főtitkár (Haiszky Ernő Zoltán) és a bírói képzéseket és vizsgáztatásokat bonyolító, a szövetség vezetése által eseti alapon kijelölésre kerülő versenybírói bizottságnak is állandó tagja, a lövészetvezető képzésekért felelős személy, (Hegyi Gyula) engedélyezi.

Budapest 2023.03.24.

Haiszky Ernő Zoltán
MDLSZ főtitkár