Tisztelt Sporttársak,

A   BTK SE  szervezésében az alábbi helyen és időben a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség által kijelölt Versenybírói Bizottság előtt Steel Challenge szakág Versenybírói, illetve Lövészetvezetői képzési tanfolyam és vizsga kerül megrendezésre.

A képzésen más MDLSZ szakág versenybírói vagy lövészetvezetői képzés nem lesz tartva.

A képzésre a jelentkezés alapfeltétele a kombinált hatósági fegyverismereti vizsga megléte, az irat bemutatása.  Az a személy, aki az oktatás megkezdése előtt a szükséges irat másolatát nem adja át a szervező részére az nem vehet részt a képzésen. Utólagos iratbeküldésre nincs lehetőség

Tanfolyam és vizsga időpontja: 2023.10.14 – 8 óra
Tanfolyam és a vizsga helyszíne: BTK Shooting Aréna Fót
A tanfolyam szervezésének és a vizsgának a díja:19.000.-Ft/fő
Szövetségi díj: 5.000.- Ft/fő szervező szedi be és fizeti meg az MDLSZ felé.
Szervezői díj: 14.000.,-Ft

A Steel Challenge bírói képzést  Dr. Eördögh Attila és Erdélyi József tartja, a vizsgáztatás  Hegyi Gyula és Eördögh Attila részvételével történik.

A tanfolyam részvételi díját a részvételi díjat a helyszínen készpénzben kell kiegyenlíteni. A jelentkezés a pénzügyi teljesítéssel válik befejezetté, számlát a szervező állítja ki a tanfolyamon résztvevők részére az általuk megküldött jelentkezésben rögzített adatok alapján.

Banki utalás esetén a megjegyzés rovatba írja be a nevét ésSteel Challenge szakág Versenybírói és Lövészetvezetői képzés 2023.10.14.”

Szervező: B.T.K.  SE
Szervező bankszámlaszáma: 11742173-20174532
Szervező kontakt személy: Kun Krisztina
Szervező telefonos elérhetősége: +36 70 2534 262
Szervező e-mail címe: btkseloter@gmail.com
A képzésben részvevő maximális létszám: 15 fő
Jelentkezési és iratbeküldési határidő: 2023.10.09.

A tanfolyam tartalma és folyamata
-Lövészetvezetői oktatás és vizsga
-Versenybírói oktatás és vizsga

Az MDLSZ Elnökségének 2022.09.27./01. számú határozata

Az elnökség digitális szavazás útján – 5 igen szavazattal – az alábbi egyhangú határozatot hozta:

Az Elnökség a versenybírói képzések színvonalának emelése, valamint leendő új bíróink biztonságos működése érdekében, a szakágak által szervezett bírói képzések anyagába kötelező jelleggel beépíti a lövészetvezetői vizsga anyagát is. Jelen határozat napjától – Hegyi Gyula sporttárs, aki a lövészetvezető képzésekért felelős szövetségi versenybírói bizottságunk elnöke – a bírói képzéseket és vizsgáztatásokat bonyolító, a szövetség vezetése által eseti alapon kijelölésre kerülő versenybírói bizottságnak is állandó tagjává válik. A pusztán lövészetvezető képzésben betöltött állandó bizottsági elnök szerepe változatlan, jelen határozat a lövészetvezető képzéseket nem érinti.

Versenybírói képzések mindig az érintett szakágvezető írásos javaslatára, az érvényben lévő nemzetközi és/vagy hazai szabálykönyvek alapján, az előzetesen jóváhagyott tananyag segítségével történhetnek úgy, hogy Hegyi Gyula sporttárs minden ilyen képzés előtt 20 db, véletlenszerűen kiválasztott lövészetvezetői tesztkérdést helyez el az írásbeli bírói vizsga anyagában.

A versenybírói képzéseket a szakágvezető írásos javaslata alapján a főtitkár (Haiszky Ernő Zoltán) és a bírói képzéseket és vizsgáztatásokat bonyolító, a szövetség vezetése által eseti alapon kijelölésre kerülő versenybírói bizottságnak is állandó tagja, a lövészetvezető képzésekért felelős személy, (Hegyi Gyula) engedélyezi.

Budapest 2023.09.12.

Haiszky Ernő Zoltán
MDLSZ főtitkár