Tisztelt Haiszky Ernő Zoltán Úr!

A sportlövészetre engedélyezett lőfegyver tartásával összefüggésben az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztályához 2020. március 16. napján elektronikusan megküldött kérelmét áttanulmányoztuk, melynek alapján az alábbiakról tájékoztatom.

A Magyar Közlöny 40. számában 2020. március 11. napján kihirdetésre került az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.), amely 2020. március 12. napján lépett hatályba.
A Korm. r. 4. § a) pontja értelmében a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.

A fenti rendelkezést irányadónak kell tekinteni a lőfegyver, lőszer megszerzéséhez és tartásához szükséges hatósági engedély feltételeként előírt egészségi alkalmasságot igazoló orvosi vélemény (jelen esetben sportorvosi engedély) esetében is.
Mindezek alapján a 2020. március 12. napjától lejáró sportorvosi engedélyek vonatkozásában az érvényességi időt a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig megtartottnak kell tekinteni, ezzel összefüggésben az ügyfeleket szankciók nem érhetik.
Természetesen a Rendőrség a veszélyhelyzet megszűnését követően is – tekintettel annak időtartama alatt feltorlódott, elvégzésre váró orvosi alkalmassági vizsgálatokra – ügyfélbarát módon fog eljárni a sportorvosi engedélyekkel kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása során.

Tájékoztatom, hogy az ügyfélfogadással kapcsolatos legfrissebb információkról az alábbi linkeken tájékozódhat.
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/igazgatasrendeszet/ugyfeltajekoztato
https://ugyintezes.police.hu/

Budapest, 2020. március 20.

Tisztelettel:
Soós Istvánné dr. r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
főosztályvezető

ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály tájékoztató levele