(Az Alapszabály szerint meghatározott 10 napos napirend kiegészítésére vonatkozó határidőn belül beérkezett javaslat alapján)

Alapszabályunk 19.§ (1) és (2) bek. alapján, az alábbi napirendi pontok megtárgyalása céljából, összehívjuk éves rendes közgyűlésünket.

Az Alapszabály 19.§ (4) bek. alapján, a közgyűlési meghívó, a Szövetség honlapján történő közzétételétől számított 10 naptári napon belül, a tagok (értsd tagegyesületek) és a szövetség szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
(Ez a határidő ma lejárt, egy kiegészítési javaslat érkezett.)

A 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:74. § (4) bek. szerint: Csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

Közgyűlés időpontja: 2019.03.24. vasárnap 10:00

Megismételt közgyűlés: határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2019.03.31. vasárnap 10:00. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes.

Közgyűlés helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42.
(megismételt közgyűlés esetén a helyszín ugyanitt)

A módosított meghívó és a részletes napirendi pontok letölthetők az alábbi linkre kattinva: 190304_modositott_meghivo_eves_rendes_kozgyulesre.pdf