Alapszabályunk 22.§ (1) és (2) bekezdése alapján, az alábbi napirendi pontok megtárgyalása céljából, az Elnökség összehívja éves rendes közgyűlését.

Az Alapszabály 19.§ (4) bek. alapján, a közgyűlési meghívó, a Szövetség honlapján történő közzétételétől számított 10 naptári napon belül, a tagok (értsd: tagegyesületek) és a szövetség szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:74. § (4) bek. szerint: Csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához a megjelentek egyhangúlag hozzájárulnak.

Közgyűlés időpontja: 2024.03.09. szombat 10:00

Megismételt közgyűlés: határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2024.03.17. vasárnap 10:00. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes.

Közgyűlés helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42. (megismételt közgyűlés esetén a helyszín ugyanitt)

Napirendi pontok:

 1. Elnöki köszöntő
 2. A közgyűlés tisztségviselőinek kijelölése és/vagy megválasztása, határozatképesség megállapítása az Alapszabály 20.§ (7) bekezdés szerint
  1. Levezető elnök személyének kijelölése az Elnök által
  1. Határozatképesség megállapítása a levezető elnök által
  1. Jegyzőkönyv vezető megválasztása – 1 fő
  1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása – 2 fő
  1. Szavazatszámláló bizottság megválasztása – 3 fő
 3. Elnökségi beszámoló
 4. A Felügyelőbizottság beszámolója
 5. Szakágvezetők beszámolója
 6. A Szövetség 2023. évi pénzügyi beszámolója (mérlege), valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása
 7. 2023-es költségvetés sarokszámai, a 2024-es szövetségi költségvetés tervezetének ismertetése, és a költségvetés elfogadása

LETÖLTHETŐ……………

Budapest, 2024.02.07.      

Az MDLSZ Elnöksége nevében,

Dr. Fábián Lajos Károly, elnök