MEGHÍVÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÜNKRE

Alapszabályunk 22.§ (1) és (2) bekezdése alapján, az alábbi napirendi pontok megtárgyalása céljából, az Elnökség összehívja a szövetség éves rendes közgyűlését.

Az Alapszabály 19.§ (4) bek. alapján, a közgyűlési meghívó, a Szövetség honlapján történő közzétételétől számított 10 naptári napon belül, a tagok (értsd: tagegyesületek) és a szövetség szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:74. § (4) bek. szerint: Csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához a megjelentek egyhangúlag hozzájárulnak.

Közgyűlés időpontja: 2023.03.18. szombat 10:00

Megismételt közgyűlés: határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2023.03.25. szombat 10:00. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes.

Közgyűlés helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42. (megismételt közgyűlés esetén a helyszín ugyanitt)

Napirendi pontok:

 1. Elnöki köszöntő
 2. A közgyűlés tisztségviselőinek kijelölése és/vagy megválasztása, határozatképesség megállapítása az Alapszabály 20.§ (7) bekezdés szerint
  1. Levezető elnök személyének kijelölése az Elnök által
  1. Határozatképesség megállapítása a levezető elnök által
  1. Jegyzőkönyv vezető megválasztása – 1 fő
  1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása – 2 fő
  1. Szavazatszámláló bizottság megválasztása – 3 fő
 3. Elnökségi beszámoló
 4. A Felügyelőbizottság beszámolója
 5. Szakágvezetők beszámolója
 6. A Szövetség 2022. évi pénzügyi beszámolója (mérlege), valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása
 7. Befektetési-vagyonmegőrzési célú, szövetségi ingatlan vásárlásának megvitatása, határozathozatal
 8. 2022-es költségvetés sarokszámai, a 2023-as szövetségi költségvetés tervezetének ismertetése, és a költségvetés elfogadása
 9. Dr. Regényi Kund 2022.10.07. napján lejárt megbízatására tekintettel Elnökségi tag választása a közgyűlés napjától kezdődő időre.
 10. Varjú János 2023.05.19. napján lejáró megbízatására tekintettel Elnökségi tag választása 2023.05.20. napjától kezdődő időre.
 11. Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai 2023.05.19. napján lejáró megbízatására tekintettel Felügyelőbizottság elnöke és tagjai választása 2023.05.20. napjától kezdődő időre.

  LETÖLTHETŐ…………..

Budapest, 2023.02.15.     

Az MDLSZ Elnöksége nevében,

                                  Dr. Fábián Lajos Károly

                      elnök