MEGHÍVÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÜNKRE

 Alapszabályunk 22.§ (1) és (2) bekezdése alapján, az alábbi napirendi pontok megtárgyalása céljából, az Elnökség összehívja éves rendes közgyűlését.

Az Alapszabály 19.§ (4) bek. alapján, a közgyűlési meghívó, a Szövetség honlapján történő közzétételétől számított 10 naptári napon belül, a tagok (értsd: tagegyesületek törvényes képviselői) és a szövetség szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:74. § (4) bek. szerint: Csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához a megjelentek egyhangúlag hozzájárulnak.

Közgyűlés időpontja: 2022.03.20. vasárnap 14:00

Megismételt közgyűlés: határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2022.03.26. szombat 14:00. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes.

Közgyűlés helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42. (megismételt közgyűlés esetén a helyszín ugyanitt)

Napirendi pontok:

 1. Elnöki köszöntő
 2. A közgyűlés tisztségviselőinek kijelölése és/vagy megválasztása, határozatképesség megállapítása az Alapszabály 20.§ (7) bekezdés szerint
  1. Levezető elnök személyének kijelölése az Elnök által
  1. Határozatképesség megállapítása a levezető elnök által
  1. Jegyzőkönyv vezető megválasztása – 1 fő
  1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása – 2 fő
  1. Szavazatszámláló bizottság megválasztása – 3 fő
 3. Elnökségi beszámoló
 4. A Felügyelőbizottság beszámolója
 5. A Szövetség 2021. évi pénzügyi beszámolója (mérlege), valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása
 6. 2021-as szövetségi költségvetés ismertetése, és elfogadása
 7. Fegyelmi Bizottság elnökének visszahívása
 8. Fegyelmi Bizottsági elnök választása

Budapest, 2022.02.17.                                    

Az MDLSZ Elnöksége nevében

Dr. Fábián Lajos
elnök

Letölthető…………….