Tisztelettel meghívlak benneteket  Elnökségi értekezletünkre, melynek

Időpontja: 2017. október 18. 13.00 óra 

Helye:    Budapest, 1092 Ráday u. 35., Claró Bisztró

Napirendi pontok:

1) Felügyelő Bizottság  jelentése a jogi, pénzügyi, informatikai átvilágításról

2) Bírói bizottság ügye

3) Fábián Lajos beszámolója a lehetséges jogi képviselők kiválasztási folyamatáról, további    lépések

4) Regényi Kund beszámolója a honlappal kapcsolatos fejleményekről, további lépések

5) Az elnökség és a felügyelő bizottság formális és informális munkarendjével kapcsolatos ügyek. 

6) Az elnökségi program áttekintése, fontossági sorrend felállítása, részterületek felelőseinek kijelölése, következő lépések meghatározása

7) Médiapolitika áttekintése

8) Honvédelmi Sportszövetség ügy

9) Perbe lépés, vagy nem lépés kérdése az MGYSZ – NVESZ ügyben.

10) Egyebek

Keszthely, 2017.10.10.

                                           Szalai László elnök